Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2022

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 518,027,504 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/11/2022 5,000 MBVCB.2687648840.Tra Xuan Binh giup ms 2022300.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 6,500 563949.111122.130107.Ung ho MS 2022 300 NAM MO A DI DA PHAT
11/11/2022 10,000 MBVCB.2689445877.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.300( be Tran Hoai Phi).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 10,000 MBVCB.2688044442.Ung ho MS 2022.300 ( be Tran Hoai Phi ). Chuc chau Phi khoe manh, het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 10,000 MBVCB.2688028198.Ung ho MS 2022.299 ( anh Lau A Sinh ). Chuc anh Sinh mau khoe, het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 10,000 MBVCB.2685668787.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 10,000 353708.111122.080956.Vinh Nam ung ho ms 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 20,000 605259.111122.210459.Ung ho NCHCCCL_Nguyen Thuy Trang_0369200862
11/11/2022 20,000 815679.111122.154234.ung ho NCHCCCL Tinh 0966985810
11/11/2022 20,000 279413.111122.073409.Ung ho NCHCCCL Le Thu Hien 0386902490 FT22315943602015
11/11/2022 30,000 MBVCB.2688347317.ms 2022 297.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 50,000 MBVCB.2688336389.ms 2022299.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 50,000 161418.111122.153839.ung ho MS 2022300 be tran hoai phi
11/11/2022 50,000 930148.111122.153923.MS 2022.298 (ME CON BA HOA)-111122-15:39:23 930148
11/11/2022 50,000 713611.111122.141844.T ung ho be Tran Bao Phi MS 2022.300
11/11/2022 50,000 345286.111122.125905.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 50,000 379730.111122.113619.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 50,000 631098.111122.100230.NGO TRAN NGOC ANH Chuyen tien be Tran Hoai Phi MS 2022300
11/11/2022 50,000 718041.111122.080618.MS 2022300
11/11/2022 50,000 677513.111122.074821.ung ho MS 2022300 tran hoai phi
11/11/2022 50,000 627879.111122.054157.LX UNG HO MS 2022.299(A.LAU A SINH)-111122-05:41:57 627879
11/11/2022 50,000 219395.111122.051901.Ung ho MS 2022.299 anh Lau A Sinh FT22315675234571
11/11/2022 70,000 MBVCB.2689784241.ung ho NCHCCCL HUAN 0967868462.CT tu 0121000711645 NGUYEN THE HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 931679.111122.211211.VCB;0011002643148;Ms 2022 300
11/11/2022 100,000 MBVCB.2689475532.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.299 a Lau A Sinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 636464.111122.171906.MS 2022 300 Tran Hoai Phi
11/11/2022 100,000 185053.111122.154839.UNG HO MA SO 2022300 BE TRAN HOAI PHI
11/11/2022 100,000 925473.111122.154715.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 300 Be Tran Hoai Phi
11/11/2022 100,000 119129.111122.152900.Ung ho NCHCCCL Chang 0972796678
11/11/2022 100,000 781316.111122.151011.TA NGOC LINH UH MS 2022 300
11/11/2022 100,000 MBVCB.2687275584.Ung ho MS 2002.298 ( me con ba Hoa).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 159152.111122.135656.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa)
11/11/2022 100,000 MBVCB.2687206247.Ung ho 2022.297 ( be Tran Bao Quyen).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 MBVCB.2687189089.Ung ho MS2022.300 ( Tran Hoai Phi).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 834747.111122.124437.MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi), xin Chua che cho gia dinh em Phi
11/11/2022 100,000 860210.111122.121740.VCB;0011002643148;Nguyen van kiem va Mai thi Sen p618 HH4A linh dam ung ho ms2022 300 chau Tran Hoai Phi
11/11/2022 100,000 309778.111122.115429.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0399148686
11/11/2022 100,000 722662.111122.112609.UH MS 2022.300 TRAN HOAI PHI FT22315928689630
11/11/2022 100,000 668497.111122.110141.ung ho ms 2022 300 be tran hoai phi FT22315072857959
11/11/2022 100,000 MBVCB.2686371854.ung ho Ms.2022.300(be tran hoai phi).CT tu 0071000896582 DINH THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 817733.111122.103021.Ung ho MS 2022 300 be TRAN HOAI PHI
11/11/2022 100,000 116755.111122.102832.MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 100,000 676355.111122.095150.Ung ho MS 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 100,000 MBVCB.2686066779.ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 536310.111122.094216.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 300
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685965760.DAM VAN DAT chuyen tien ms2022300.CT tu 1026195566 DAM VAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 442634.111122.091951.Ung ho ms 2022.300 tran hoai phi FT22315441017407
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685794976.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 100,000 404624.111122.090106.Ung ho MS 2022.300 be Tran Hoai Phi FT22315150271006
11/11/2022 100,000 IBVCB.2685692324.Giup ma so 2023.300 be Tran Hoai Phi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685685992.NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2022.300 .be Phi.CT tu 0021000417391 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685634752.ung ho MS 2022.300.CT tu 9902188815 MAI NGOC DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 661346.111122.081319.NCHCCCL XIN GUI CHUONG TRINH A-111122-08:13:19 661346
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685559145.Ung ho MS 2022.297(be Tran Bao Quyen). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685542552.Ung ho MS 2022.299(anh Lau A Sinh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685528250.Ung ho MS 2022.300(be Tran Hoai Phi). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 785570.111122.080241.Ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 100,000 656336.111122.080135.MS2022.300 ( BE TRAN HOAI PHI)-111122-08:01:35 656336
11/11/2022 100,000 278911.111122.073333.Ung ho be Tran Hoai Phi. MS 2022.300 FT22315143460183
11/11/2022 100,000 MBVCB.2685268835.MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0531002505113 HA VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 100,000 MBVCB.2684944101.MS 2022 297 be Ttan Bao Quyen.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 111,111 859310.111122.135415.0942142142 UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-111122-13:53:42 859310
11/11/2022 120,000 274732.111122.073315.MQuan TAnh ung ho MS 2022 300
11/11/2022 130,000 106770.111122.223655.Ung ho NCHCCCL Truong Van Hieu 0353614343 FT22316144065208
11/11/2022 200,000 305882.111122.203522.Chuyen tien ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 200,000 MBVCB.2689071163.Uh MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2688502248.Ung ho MS2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2688433757.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2022.300 (be TH Phi).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2688057950.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.298.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 427326.111122.162936.Ung ho MS 2022.300 - be Tran Hoai Phi FT22315739406008
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687890845.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.296(chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687880070.unv ho ms 2022.295(ba Vu Thi Kha).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687866609.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.294(ong Nguyen Van Lot).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 865295.111122.155400.ms2022.300pham minh thu ung ho
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687850280.ung ho ms 2022.293(Tran Tien Dat).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687845513.ung ho ms 2022.292(gd a Hieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687823393.ung ho ms 2022.291(be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687806837.ung ho ms 2022.290(ba Pham Thi Lai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687787652.ung ho ms 2022.289(gd ba Thu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687769355.ung ho ms 2022.288(chi Danh Thi My Dung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687753773.ung ho ms 2022.287(a Do Van Dang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687733289.ung ho ms 2022.286(a Nguyen Tran Phi).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687704105.ung ho ms 2022.285( chi Pham Thi Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 994199.111122.142247.ung ho MS2022292
11/11/2022 200,000 MBVCB.2687173034.Ung ho NCHCCCL + Duong Thi Thao + 0968521730.CT tu 0931004178442 DUONG THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2686984512.Ung ho NCHCCCL Thi 0962829044.CT tu 1017443892 NGUYEN THI MAI THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2686953330.MS 2022 300?be Tran Hoai Phi.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 200,000 253543.111122.122407.Ung ho MS 2022 300 be tran Hoai Phi
11/11/2022 200,000 141555.111122.103742.ung ho ms 2022.300 be tran hoai phi
11/11/2022 200,000 031867.111122.100711.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022300 Be Tran Hoai Phi
11/11/2022 200,000 009277.111122.100649.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 296 chi NguyenThi MyPhuong
11/11/2022 200,000 306092.111122.100338.LE MANH HIEN ung ho MS 2022.251 (be Le Minh Hieu)
11/11/2022 200,000 722849.111122.100221.UNG HO MS 2022.300(BE TRAN HOAI PHI)-111122-10:02:00 722849
11/11/2022 200,000 305986.111122.095957.LE MANH HIEN ung ho MS 2022.273 (Gia dinh ba Tuat)
11/11/2022 200,000 102787.111122.091941.MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 200,000 MBVCB.2685829498.LAN PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.300 BE TRAN HOAI PHI.CT tu 0071001043824 HOANG THI LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 892639.111122.090444.ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 200,000 MBVCB.2685682769.TRAN CONG GIAO chuyen tien giup chau Tran Hoai Phi MS 2022.300.CT tu 0081000212723 TRAN CONG GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 MBVCB.2685639666.MS 2022.300.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 407462.111122.081925.ung ho MS 2022.300( be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 200,000 347196.111122.080724.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 300 be tran hoai phi
11/11/2022 200,000 310560.111122.080334.MS 2022.300 be Tran Hoai Phi FT22315042341985
11/11/2022 200,000 MBVCB.2685512021.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 200,000 299624.111122.075804.UH chau Phi
11/11/2022 200,000 677976.111122.074845.ung ho MS 2022300
11/11/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31828760778.31828760778-0918686006-Ung ho MS 2022297 be Tran Bao Quyen
11/11/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31828481386.31828481386-0918686006-Ung ho MS 2022300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 240,000 677023.111122.115757.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 300 Be Tran Hoai Phi
11/11/2022 300,000 IBVCB.2688590904.MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 0071001866907 NGUYEN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 300,000 001189.111122.164501.Ung ho NCHCCCL- Do An Team DHS- 0906300794
11/11/2022 300,000 094034.111122.145134.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/11/2022 300,000 MBVCB.2687380884.TRAN THI THU chuyen tienungho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi).CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 300,000 956459.111122.141008.NGUYEN THI TUOI Chuyen tien ung ho be tran hoai phi Ms 2022300
11/11/2022 300,000 595266.111122.131550.NCHCCCL Hieu 0708910789
11/11/2022 300,000 859883.111122.123436.Ung ho MS 2022.300 Be TrAn Hoai Phi FT22315563408101
11/11/2022 300,000 831617.111122.121806.Ung ho MS 2022.300 be Tran Hoai Phi FT22315935890043
11/11/2022 300,000 369123.111122.111141.ung ho be tran hoai phi ms 2022 300
11/11/2022 300,000 380739.111122.110300.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HONG DOAN chuyen khoan ung ho Ms 2022300 Tran Hoai Phi
11/11/2022 300,000 108247.111122.092756.MS 2022.300( BE TRAN HOAI PHI).
11/11/2022 300,000 599272.111122.085338.MB ung ho MS 2022.300
11/11/2022 300,000 163796.111122.083731.ung ho MS2022300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 300,000 531571.111122.083023.Ung ho MS 2022.300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 300,000 MBVCB.2685619848.TRUONG HA PHUONG chuyen tien ho tro MS 2022.300 (be tran hoai phi).CT tu 0061000223693 TRUONG HA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 300,000 MBVCB.2685618142.Ung ho Ms 2022.300 (be Tran Hoai Phi).CT tu 0251001185441 NGUYEN TRUONG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 300,000 MBVCB.2685568547.Ung ho ms 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 300,000 Ung ho NCHCCCL FB Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
11/11/2022 300,000 MBVCB.2685480636.Ung ho MS 2022.300 ( be Tran Hoai Phi).CT tu 0491000007889 NGUYEN THI XUAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 300,000 MBVCB.2685343588.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.300(Tran Hoai Phi).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 300,000 390076.111122.011529.ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh)
11/11/2022 400,000 MBVCB.2686507384.UNG HO MS 2022.300 - BE TRAN HOAI PHI.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 110890.111122.205039.MS 2022.300(BE TRAN HOAI PHI)-111122-20:50:39 110890
11/11/2022 500,000 MBVCB.2687702016.Khue ung ho MS.2022.300( be Tran Hoai Phi ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 866938.111122.145540.Ma so 2022.300 Tran Hoai Phi FT22315258907222
11/11/2022 500,000 596795.111122.143855.TRAN THI MINH NGUYET ung ho MS2022300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 500,000 568625.111122.142954.LE THANH TRUC PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2022300
11/11/2022 500,000 MBVCB.2687390252.Ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 MBVCB.2687355834.CHU XUAN QUANG chuyen tien ung ho MS 2022.299 Lau A Sinh.CT tu 1019327719 CHU XUAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 MBVCB.2687262675.Ung ho ms 2022.298 me con ba Hoa.CT tu 0371000423213 PHAN THI KIM DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 MBVCB.2687128560.ung ho Ms 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 1023042387 MAC THI ANH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 534810.111122.132018.UNG HO CHAU MS 2022.300
11/11/2022 500,000 MBVCB.2687053554.MS 2022.300-Tran Hoai Phi.CT tu 0071001754326 NGUYEN CAO THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 723325.111122.124022.Ung ho MS 2022300 Be Tran Hoai Phi
11/11/2022 500,000 683772.111122.115803.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI LOAN 0916814409
11/11/2022 500,000 389422.111122.113420.Tran Kim Chi ung ho MS 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 500,000 717351.111122.112344.ung ho ma so 2022.300 be Tran Hoai Phi FT22315649448844
11/11/2022 500,000 078902.111122.110435.NGUYEN THI LAN chuyen khoan ung ho MS 2022 300 Be Tran Hoai Phi
11/11/2022 500,000 019863.111122.105100.NGUYEN THI NGOC chuyen khoan ung ho be Tran Hoai Phi MS 2022 300 chuc con som chua duoc dut diem can benh nay nhe
11/11/2022 500,000 MBVCB.2686349487.ms 2022 300 uh be Tran Hoai Phi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 500,000 MBVCB.2686013781.MS 2022298 me con ba Hoa.CT tu 0851000003999 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2022 500,000 278755.111122.093214.Ung ho MS 2022300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 500,000 936824.111122.092120.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be tran hoai phi ms 2022 300
11/11/2022 500,000 MBVCB.2685854773.ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 286896.111122.084756.ung ho MS 2022.300
11/11/2022 500,000 369223.111122.084143.ung ho MS2022.300 Tran Hoai Phi FT22315135270620
11/11/2022 500,000 783499.111122.083135.TRI Chuyen tien ung ho MS 2022300
11/11/2022 500,000 MBVCB.2685622977.Ms2022.300 ( Be Tran hoai Phi ).CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 945985.111122.082533.Le Thi Hong Loan chuyen tien ung ho MS 2022.300 be Tran Hoai Phi
11/11/2022 500,000 IBVCB.2685458237.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022.300 Tran Hoai Phi.CT tu 0121000606619 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 500,000 233095.111122.062029.Ung ho MS 2022.299 anh Lau A Sinh FT22315904748281
11/11/2022 500,000 175897.111122.054217.ung ho MS 2022 299 anh Lau A Sinh
11/11/2022 1,000,000 MBVCB.2689005229.ung ho MS 2022.299 ( Anh Lau A Sinh ).CT tu 0151000341785 HUYNH TRUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 1,000,000 600289.111122.143952.Ung ho MS 2022 300 Tran Hoai Phi
11/11/2022 1,000,000 088740.111122.135429.Khanh Uyen Chi ung ho quy tu thien bao vietnamnet FT22315045648920
11/11/2022 1,000,000 837878.111122.131553.MS 2022.300 (BE TRAN HOAI PHI)-111122-13:15:32 837878
11/11/2022 1,000,000 MBVCB.2686693557.Ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 1,000,000 MBVCB.2686673990.Ung ho MS 2022.296(chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 1,000,000 789660.111122.114546.MS 2020.300 UNG HO BE TRAN HOAI PHI-111122-11:45:46 789660
11/11/2022 1,000,000 MBVCB.2686663434.Ung ho MS 2022.296(chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 1,000,000 397925.111122.114411.ung ho MS 2022300 Be Tran Hoai Phi
11/11/2022 1,000,000 MBVCB.2686625198.Ung ho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 1,000,000 632916.111122.100949.Ung ho MS 2022-300 (be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 1,000,000 718592.111122.095123.2022.300 BETRANHOAIPHI-111122-09:51:23 718592
11/11/2022 1,000,000 703662.111122.092817.UNG HO MS 2022.300 (BE TRAN HOAI PHI)-111122-09:26:06 703662
11/11/2022 1,000,000 788171.111122.083303.LE THI NGOC LAN Chuyen tien ung ho chau Tran Hoai Phi
11/11/2022 1,000,000 362037.111122.075646.ung ho MS 2022 300 em tran hoai phi
11/11/2022 1,500,000 MBVCB.2686713493.Ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 2,000,000 MBVCB.2687266108.ung ho MS 2022.300 Be Tran Hoai Phi.CT tu 0011001976355 TRAN THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 2,000,000 059554.111122.133836.Ung ho ms 2022.300 be Tran Hoai Phi FT22315348592825
11/11/2022 2,000,000 878757.111122.132541.ung ho MS 2022.300 ( be Tran Hoai Phi )
11/11/2022 2,000,000 MBVCB.2686641483.Ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 2,000,000 MBVCB.2686044400.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2022.300(be Tran Hoai Phi).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 2,000,000 795837.111122.094645.ung ho MS 2022 .300 ( Be Tran Hoai Phi)
11/11/2022 2,000,000 MBVCB.2685573830. HA THI HIEN chuyen tien ung ho maso 2022-300( be Tran Hoai Phi).CT tu 0071004905471 HA THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 2,500,000 MBVCB.2686633771.Ung ho MS 2022.299 (A Lau A Sinh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2022 3,000,000 437465.111122.091719.Ong Tu Van tro giup ms 2022 300 Be Tran Hoai Phi FT22315008995808
11/11/2022 5,000,000 527733.111122.143303.Ung ho MS 2022 300 Be Tran Hoai Phi
11/11/2022 5,000,000 320214.111122.081039.ung ho ms 2022.300 be tran hoai phi FT22315831491030
11/11/2022 10,000,000 643789.111122.121406.UNG HO MS2022300 Be Traan hoai phi
11/12/2022 1,000 IBVCB.2690883693.d.CT tu 1019276643 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 5,500 241244.121122.071743.Ung ho MS 2022 301 NAM MO A DI DA PHAT
11/12/2022 5,500 240234.121122.071704.Ung ho MS 2022 300 NAM MO A DI DA PHAT
11/12/2022 10,000 MBVCB.2693624846.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.301(be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 10,000 MBVCB.2690592641.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 10,000 251590.121122.072341.Vinh Nam ung ho ms 2022 301 be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 20,000 090423.121122.150011.Ung ho NCHCCCL
11/12/2022 20,000 170347.121122.145708.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hong Hung 0968527329 FT22316476597586
11/12/2022 20,000 152065.111122.230819.ZP6935LB72VF Ung ho NCHCCCL
11/12/2022 30,000 938703.121122.064758.Ung ho ms. 2022300 be TRAN HOAI PHI
11/12/2022 50,000 MBVCB.2693886422.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.301 be tran thi thu hien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 50,000 182897.121122.154319.T ung ho be Tran Thi Thu Hien MS 2022.301
11/12/2022 50,000 993201.121122.153113.PHAM XUAN VUONG Chuyen tien ung ho MS 2022300 be Tran Hoai Phi
11/12/2022 50,000 515048.121122.141835.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022301 be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 50,000 539889.121122.104131.Pham Tuyet Nhung chuyen tien ung ho cha con anh Thich
11/12/2022 50,000 364932.121122.085115.Ung ho MS 2022.296 chi Nguyen Thi My Phuong FT22316237671910
11/12/2022 50,000 Ung ho NCHCCCL Yphuong 0987360658
11/12/2022 50,000 947294.121122.074050.Ung ho MS 2022.296 - chi Nguyen Thi My Phuong
11/12/2022 100,000 MBVCB.2693916789.ung ho MS 2022.300( be TRAN HOAI PHI).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31907003013.31907003013-0343512750-ung ho a Lau A Sinh ma so 2022 299
11/12/2022 100,000 454671.121122.201815.Ms 2022 301 be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 100,000 452104.121122.201433.Ms 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/12/2022 100,000 722318.121122.185408.KHANH MOC ung ho Chuong trinh NCHCCCL
11/12/2022 100,000 358894.121122.180918.VCB;0011002643148;ung ho ma so 2022 298
11/12/2022 100,000 102809.121122.170138.ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi). Nguoi ck: PVTN
11/12/2022 100,000 740590.121122.145701.Ung ho MS 2022 301 Be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 100,000 MBVCB.2691964467.Ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 100,000 841493.121122.125944.ung ho NCHCCCL Trang 0907808308
11/12/2022 100,000 157665.121122.115740.Ung ho MS2022 301 be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 100,000 IBVCB.2690870169.Giup ma so 2022.301 be Tran Thi Thu Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 100,000 MBVCB.2690869754.MS 2022.296.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 100,000 451373.121122.094420.UNG HO NCHCCCL FT22316058903578
11/12/2022 100,000 MBVCB.2690792357.ung ho MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 100,000 923906.121122.093309.NGUYEN THI TAM Chuyen tien ung ho Be Tran Hoai Phi MS 2022300
11/12/2022 100,000 363336.121122.085009.Ung ho MS 2022.301 Be Tran Thi Thu Hien FT22316709391900
11/12/2022 100,000 905136.121122.083505.VCB;0011002643148;NGUYEN THI TRANG ung ho chi NGUYEN THI MY PHUONG
11/12/2022 100,000 525419.121122.075525.VCB;0011002643148;Giup do chi Phuong MS 2022296
11/12/2022 100,000 MBVCB.2690306157.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.298 me con ba Hoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 150,000 MBVCB.2690964193.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000 IBVCB.2693645305.2022. 300 em Tran Hoai Phi .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 200,000 MBVCB.2693543328.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.301 (tran thi thu Hien).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000 456197.121122.202025.Ms 2022 299 anh Lau A Sinh
11/12/2022 200,000 217724.121122.080052.Ung ho em tran hoai phi ma so 2022300
11/12/2022 200,000 828417.121122.193119.ung ho hoan canh ms 2022301
11/12/2022 200,000 419554.121122.150004.nhaahn ung ho ms 2022.301
11/12/2022 200,000 MBVCB.2691807760.Ung ho NCHCCCL+Oanh+0903120124.CT tu 0071002615238 LE THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000 381150.121122.133929.UNG HO MS 2022.301(BE TRAN THI THI HIEN)-121122-13:39:29 381150
11/12/2022 200,000 MBVCB.2691626130.ung ho MS 2022.301.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000 MBVCB.2691593900.ung ho ms 2022.301(be tran thi thu hien).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000 521127.121122.102143.Ung ho MS2022296 chi Nguyen Thi My Phuong FT22316052318933
11/12/2022 200,000 449829.121122.090625.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 301 be tran thi thu hien
11/12/2022 200,000 206830.121122.075638.MS 2022.296 (CHI NGUYEN THI MY PHUONG)-121122-07:56:38 206830
11/12/2022 200,000 MBVCB.2690270849.VO THI HOANG LAN chuyen tien ung ho ma so 2022296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0251002775212 VO THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 250,000 152708.121122.183617.Ung ho NCHCCCL, Pham Thuy Hang 0393376778
11/12/2022 300,000 MBVCB.2692731971.Ung ho ma so MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071004416328 NGUYEN VAN LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 300,000 612984.121122.155511.TRAN VAN THU Chuyen tien ung ho ms 2022301 be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 300,000 MBVCB.2690859465.Ung ho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi) thon Chanh An, xa Cat Hanh, huyen Phu Cat, tinh Binh Dinh.CT tu 0091000602300 TRAN HUYNH TUYET TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 300,000 MBVCB.2690668253.MS 2022 296.CT tu 0011004341528 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 300,000 MBVCB.2690434864.Ung ho ms 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 300,000 314921.121122.063751.ung ho MS 2022.299 ( Lau A Sinh
11/12/2022 300,000 181231.121122.001746.Khanh chuyen ung ho MS 2022.300 be Tran Hoai Phi FT22316622204197
11/12/2022 360,000 818717.121122.142446.ung ho ms 2022301 be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 360,000 814864.121122.142318.ung ho ms 2022300 be Tran Hoai Phi
11/12/2022 500,000 621456.121122.221457.UNG HO MS 2022.299 ( ANH LAU A SINH)-121122-22:14:39 621456
11/12/2022 500,000 620857.121122.221244.UNG HO MS 2022.301 ( BE TRAN THI THU HIEN)-121122-22:12:14 620857
11/12/2022 500,000 613921.121122.214835.UNG HO MS 2022.296( CHI NGUYEN THI MY PHUONG)-121122-21:47:45 613921
11/12/2022 500,000 612669.121122.214342.UNG HO MS 2022.300 ( BE TRAN HOAI PHI)-121122-21:42:34 612669
11/12/2022 500,000 438271.121122.153414.UNG HO MS 2022.298 ( ME CON BA HOA)-121122-15:34:15 438271
11/12/2022 500,000 MBVCB.2691261239.chuyen tien ung ho ms 2022.300 be TRAN HOAI PHI.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 500,000 MBVCB.2690703780.BUI THI THU HA chuyen tien ung ho Ms 2022296 (chi NG Thi My Phuong(.CT tu 0011002057278 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 500,000 MBVCB.2690470198.ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 500,000 982955.121122.071329.Ung ho MS 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/12/2022 500,000 982652.121122.071215.Ung ho MS 2022 301 be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 500,000 MBVCB.2690299228.ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 500,000 169791.111122.235451.ung ho ma so 2022.297 be Tran Bao Quyen FT22316331047088
11/12/2022 500,000 MBVCB.2689925284.Ung ho MS 2022.300 ( tran hoai phi ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 600,000 IBVCB.2690101071.ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 620,000 MBVCB.2693503240.PHAN TU NGOC HANH chuyen tien.CT tu 0251001437725 PHAN TU NGOC HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 1,000,000 MBVCB.2693376590.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 297, 298, 299, 300, 301 moi truong hop 200 ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 1,000,000 MBVCB.2692228029.Ung ho ms 2022.300 (be tran hoai phi).CT tu 0511003763210 DOAN THI HIEU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 1,000,000 289391.121122.103855.MS 2022.300 (BE TRAN HOAI PHI)-121122-10:38:56 289391
11/12/2022 1,000,000 586052.121122.095830.UH chi NGUYEN THI MY PHUONG MS 2022.296
11/12/2022 1,000,000 MBVCB.2690187050.ung ho MS 2022.300 Be Tran Hoai Phi.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 1,000,000 698579.111122.235708.Ung ho MS 2022 300 Be Tran Hoai Phi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/12/2022 3,000,000 742370.121122.082415.Ong Tu Van giup do MS 2022301 Be Tran Thi Thu Hien
11/12/2022 16,380,000 387702.121122.173559.Ung ho NCHCCCL Ngoc Hiep Hai Yen 0939724212
11/13/2022 5,500 511405.131122.144422.Ung ho MS 2022 302 NAM MO A DI DA PHAT
11/13/2022 10,000 MBVCB.2697338901.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.302(be Minh Long).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 10,000 MBVCB.2695343173.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 10,000 MBVCB.2694950511.Ung ho MS 2022.302 ( be Minh Long ). Chuc be Minh Long khoe manh, het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 10,000 MBVCB.2694929198.Ung ho MS 2022.301 ( be Tran Thi Thu Hien ). Chuc be Thu Hien mau khoe, het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 10,000 MBVCB.2694907698.Ung ho MS 2022.296 ( chi Nguyen Thi My Phuong ). Chuc gia dinh chi Phuong, be Phuoc khoe manh, het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 10,000 346121.131122.081939.Vinh Nam ung ho ms 2022 302 be Minh Long
11/13/2022 20,000 MBVCB.2694254663.Ung ho ma so 2022.300 (Em Tran Hoai Phi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 30,000 479546.131122.123658.Ung ho NCHCCCL Tran Anh Duong 0778263281 FT22318402614629
11/13/2022 50,000 016638.131122.152641.T ung ho be Minh Long MS 2022.302
11/13/2022 50,000 479698.131122.123705.Ung ho MS 2022.302 be Minh Long FT22318420057301
11/13/2022 50,000 724898.131122.111934.ung ho MS 2022302 be Minh Long
11/13/2022 50,000 563884.131122.054458.Ung ho MS 2022299 Anh Lau A Sinh
11/13/2022 50,000 513850.131122.010410.ung ho ms 2022 300 be tran hoai phi
11/13/2022 100,000 959697.131122.213239.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 302 be Minh Long NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/13/2022 100,000 615799.131122.212300.ung ho MS 2022 302 be Minh Long
11/13/2022 100,000 914173.131122.174154.UNG HO MS 2022.302 ( BE MINH LONG)-131122-17:41:32 914173
11/13/2022 100,000 903492.131122.164336.Ung ho MS 2022 302 be Minh Long
11/13/2022 100,000 900331.131122.163855.Ung ho MS 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/13/2022 100,000 813228.131122.141144.Ung ho MS 2022 302 be MINH LONG
11/13/2022 100,000 897795.131122.123041.Ung ho MS 2022301 be Tran Thi Thu Hien
11/13/2022 100,000 IBVCB.2695308828.Giup ma so 2022.302 be Minh Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2022 100,000 859690.131122.095643.MS 2022.300 TRAN HOAI PHI
11/13/2022 100,000 MBVCB.2694664518.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 100,000 627682.131122.072120.MS 2022302 mong con luon khoe manh
11/13/2022 100,000 MBVCB.2694387180.Ung ho ms 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 200,000 MBVCB.2697422605.MS 2022.302.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 200,000 834970.131122.143403.UNG HO MS 2022.302(BE MINH LONG)-131122-14:34:04 834970
11/13/2022 200,000 MBVCB.2695787369.MS 2022.302.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 200,000 290200.131122.132505.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 302 be minh long
11/13/2022 200,000 703715.131122.104947.unghomaso2022300betranhoaiphi
11/13/2022 200,000 702797.131122.104819.unghomaso2022302beminhlong
11/13/2022 200,000 699082.131122.084216.UNG HO MS :2022.302( BE MINH LONG)-131122-08:42:17 699082
11/13/2022 200,000 251600.131122.073227.Ung ho MS 2022 302 be Minh Long
11/13/2022 200,000 782094.131122.072728.MS 2022.302 (be Minh Long)
11/13/2022 200,000 108394.131122.020903.ung ho MS 2022.300(be tran hoai phi)
11/13/2022 200,000 MBVCB.2694166329.PHAN THI KIM TRANG chuyen tien.CT tu 0271001101145 PHAN THI KIM TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 200,000 135858.121122.225631.2022.300 ung ho be Tran hoai phi
11/13/2022 250,000 726590.131122.112753.ung ho ms 2022 300 be tran hoai phi
11/13/2022 250,000 725180.131122.112524.ung ho ms 2022 290 ba pham thi lai
11/13/2022 250,000 MBVCB.2694098356.con gai benh lypus ban do.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2022 250,000 MBVCB.2694086197.con trai Tran Hoai Phi benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2022 300,000 939966.131122.184436.MS 2022302 Be Minh Long
11/13/2022 300,000 MBVCB.2695709994.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0071001299886 TRAN HUY DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 360,000 904054.131122.155631.ung ho ms 2022302 be Minh Long
11/13/2022 500,000 162604.131122.164037.ung ho ms 2022.302 (be Minh Long)
11/13/2022 500,000 937452.131122.144055.Ung ho ms 2022277 em Tran Ngoc Thanh
11/13/2022 500,000 514202.131122.142802.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long)
11/13/2022 500,000 MBVCB.2695314529.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 500,000 MBVCB.2694773018.ms 2022 302 uh be Minh Long.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2022 500,000 MBVCB.2694778076.ms 2022 301 uh be Tran Thi Thu Hien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2022 500,000 MBVCB.2694704377.ung ho MS 2022.302?(be Minh Long).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 550,000 821709.131122.142825.Ung ho ms 2022 300 Be Tran Hoai Phi
11/13/2022 800,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31937864006.31937864006-0983460698-ung ho MS 2022 302 be Minh Long
11/13/2022 1,000,000 503818.131122.184826.Ung ho MS 2022.302 be Minh Long
11/13/2022 1,000,000 MBVCB.2694888333.chuyen tien ung ho MS 2022.302 ( be Minh Long ).CT tu 0151000341785 HUYNH TRUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2022 1,000,000 933483.121122.235302.Ung ho MS 2022 301 Be Tran Thi Thu Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/13/2022 1,185,164 250606.131122.081630.SBR TERRAPAY MU Linh Truong
11/13/2022 5,000,000 731894.131122.082840.Ong Tu Van ung ho MS 2022302 be Minh Long
11/14/2022 5,500 941159.141122.105533.Ung ho MS 2022 302 NAM MO A DI DA PHAT
11/14/2022 10,000 MBVCB.2699568235.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022301 va 2022302.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/2022 20,000 735781.141122.221553.MS 2022 302
11/14/2022 20,000 MBVCB.2698836402.MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 20,000 MBVCB.2698808416.MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 30,000 MBVCB.2701001065.ms 2022 302.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/2022 50,000 181057.141122.194454.Ung ho NCHCCCL + Dung + 0934149707
11/14/2022 50,000 MBVCB.2701010100.ms 2022 301.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31975424439.31975424439-0903744393-ung ho NCHCCCL
11/14/2022 50,000 094047.141122.143134.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022302 be Minh Long
11/14/2022 50,000 MBVCB.2698764393.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 50,000 MBVCB.2698734440.Ung ho MS 2022.301 (be tran thi thu hien).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 100,000 742052.141122.212707.HOANG VAN LOC Chuyen tien Ung ho NCHCCCL Hoang van Loc 0913489908
11/14/2022 100,000 769815.141122.194929.TO VAN TRAN chuyen khoan MS 2021050 be Do nhat hoang
11/14/2022 100,000 MBVCB.2700769761.MS 2022.227 ung ho TRAN NGOC THANH.CT tu 0071001102232 NGUYEN THI NGOC THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 100,000 302713.141122.154058.ms 2022.023 vuong thi anh FT22318650302385
11/14/2022 100,000 320576.141122.124402.ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien), xin Chua che cho cho gia dinh
11/14/2022 100,000 477940.141122.120104.Ung ho ms 2021053 chi Ly FT22318707701917
11/14/2022 100,000 144058.141122.114220.Ung ho MS2022 302 be Minh Long
11/14/2022 100,000 MBVCB.2698766419.ung ho MS2022.301 be tran thi thu hien.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 100,000 696161.141122.095535.MS 2022 302 Minh Long
11/14/2022 100,000 080719.141122.084649.Ung ho MS 2022.301 be Tran Thi Thu Hien FT22318662215300
11/14/2022 100,000 SHGD:10000514.DD:221114.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.300chuc anh Tran Hoai Phi mau khoe
11/14/2022 100,000 SHGD:10000511.DD:221114.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.299chuc chu Lau A Sinh mau khoe
11/14/2022 100,000 SHGD:10000059.DD:221114.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.301chuc chi Tran Thi Thu Hien mau khoe
11/14/2022 100,000 MBVCB.2698234187.Ung ho MS2022.301 (be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 100,000 895906.141122.075628.Ung ho MS 2022300 be Tran Hoai Phi
11/14/2022 100,000 MBVCB.2698169870.MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0281000254037 PHAM THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 100,000 MBVCB.2697822533.Ung ho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi).CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 150,000 MBVCB.2699207994.tinh Dak Lak.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/2022 150,000 MBVCB.2698118826.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702241421.ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702240521.ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702239625.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702229973.ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702237048.ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702227308.ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702235209.ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702097948.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.299(a Lau A Sinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702083058.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.298(me con ba Hoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702053089.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.297(be Tran Bao Quyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2702028446.Ung ho MS 2021.050 do nhat hoang.CT tu 0431000008777 LE NGUYEN MONG THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 789045.141122.170232.NGUYEN THI HAI LINH ung ho MS 2022023 chi VUONG THI ANH
11/14/2022 200,000 373867.141122.161533.UNG HO MS 2022.302(BE MINH LONG)-141122-16:15:33 373867
11/14/2022 200,000 MBVCB.2700103500.Dong gop Tu Thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 MBVCB.2699916309.MS 2022.301-tran thi thu hien.CT tu 0481000890856 VUONG THI KIM CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31967184379.31967184379-0918686006-Ung ho MS 2022302 be Minh Long
11/14/2022 200,000 951039.141122.131002.Ung ho MS 2022301 Tran Thi Thu Hien
11/14/2022 200,000 MBVCB.2699609512.UNG HO MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 250497.141122.124258.ung ho MS 2022301 be Tran Thi Thu Hien
11/14/2022 200,000 963723.141122.113433.IBFT ung ho be tran hoai phi.MS 2022.300
11/14/2022 200,000 192249.141122.112128.UNG HO NCHCCCL KIM 0778493549-141122-11:20:44 192249
11/14/2022 200,000 122961.141122.094531.Ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien)
11/14/2022 200,000 MBVCB.2698622754.MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0081001046467 DANG THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 200,000 105692.141122.085133.UNG HO MS 2022.301(BE TRAN THI THU HIEN)-141122-08:51:33 105692
11/14/2022 200,000 437183.141122.081357.VCB;0011002643148;NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2022 301
11/14/2022 200,000 025331.141122.080347.ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien)
11/14/2022 200,000 MBVCB.2697834565.Ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 240,000 IBVCB.2700567150.Ung ho NCHCCCL + Dung + 097...02.CT tu 0171003490588 NGUYEN QUOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 300,000 MBVCB.2702237891.ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 300,000 040268.141122.220502.Ung ho MS 2022.302 be Minh Long FT22318299439010
11/14/2022 300,000 488275.141122.210128.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 300 be TRAN HOAI PHI
11/14/2022 300,000 403161.141122.195323.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 302 be Minh Long
11/14/2022 300,000 323456.141122.195203.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 301 be Tran Thi Thu Hien
11/14/2022 300,000 236432.141122.195036.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 300 be Tran Hoai Phi
11/14/2022 300,000 098210.141122.191550.ZP6938ENHV1S Ung ho MS 2022298 me con ba hoahoang van vien 08227414
11/14/2022 300,000 MBVCB.2698577309.Ung ho MS2022.302(be Minh Long).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 500,000 738929.141122.182046.MS 2022.301 ( Be Tran Thi Thu Hien )
11/14/2022 500,000 738218.141122.181714.MS 2022.300 ( Be Tran Hoai Phi )
11/14/2022 500,000 MBVCB.2700773882.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0011002187796 TRAN THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 500,000 328280.141122.155216.unh ho ma so 2022.302 be Minh Long FT22318960970273
11/14/2022 500,000 MBVCB.2700287994.TA VAN CHIEN chuyen tien ung ho chau Minh Long (MS 2022.302).CT tu 0851000006714 TA VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 500,000 582586.141122.130113.MS2022.300 FT22318542762879
11/14/2022 500,000 261814.141122.122101.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 301 be Tran Thi Thu Hien
11/14/2022 500,000 390607.141122.121154.Ung ho MS 2022 302 be Minh Long con a Ngo Van Sang
11/14/2022 500,000 030797.141122.115341.VO THI NGOC ANH TAM chuyen khoan ung ho MS 2022 301 be Tran thi Thu Hien
11/14/2022 500,000 634487.141122.083354.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 301
11/14/2022 500,000 017848.141122.080108.Ung ho MS 2022.301 Be Tran Thi Thu Hien FT22318253889306
11/14/2022 500,000 081966.141122.075858.UNG HO MS 2022.301-141122-07:58:58 081966
11/14/2022 500,000 948457.141122.053725.Ung ho MS 2022.302 be Minh Long FT22318802639927
11/14/2022 600,000 SHGD:10001251.DD:221114.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MA 2022.302 CHUC BE MINH LONG NHIEU SUC KHOE
11/14/2022 1,000,000 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2022.291-NGUYEN THI HIEN (NGHE AN)
11/14/2022 1,000,000 685119.141122.092414.ung ho MS 2022296 chi Nguyen Thi My Phuong
11/14/2022 1,000,000 621252.141122.090404.ung hoMS 2022300 Be Tran Hoai Phi
11/14/2022 1,000,000 MBVCB.2698262588.ung ho MS 2022.302 be Minh Long.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 1,000,000 891361.141122.075353.Ung ho MS 2022301 Be Tran Thi Thu Hien
11/14/2022 1,000,000 135572.131122.235823.Ung ho MS 2022 296 chi Nguyen Thi My Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/14/2022 1,500,000 IBVCB.2698771728.Nguyen Quang Bich ung ho MS 2022.293(1 trieu), 2022.297(500 ngan).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2022 1,500,000 045956.141122.082341.Ung ho MS 2022.301 Be Tran Thi Thu Hien FT22318464101803
11/15/2022 5,000 IBVCB.2706650452.UNG HO MS 2022 296 CHI MY PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,000 IBVCB.2706639578.UNG HO MS 2022 302 BE MINH LONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,000 IBVCB.2706637883.UNG HO MS 2022 301 BE THU HIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,000 IBVCB.2706636395.UNG HO MS 2022 300 BE TRAN HOAI PHI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,000 IBVCB.2706633868.UNG HO MS 2022 299 ANH LAU A SINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,000 IBVCB.2706621073.UNG HO MS 2022 298 ME CON BA HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,000 IBVCB.2706619567.UNG HO MS 2022 297 BE TRAN BAO QUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,000 MBVCB.2705283793.Tra Xuan Binh giup ms 2022303.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 5,555 171728.151122.155346.Ung ho MS 2022 303 NAM MO A DI DA PHAT
11/15/2022 10,000 MBVCB.2703269457.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 10,000 346222.151122.081207.Vinh Nam ung ho ms 2022 303 gia dinh ba Pham Thi Duoc
11/15/2022 20,000 132580.151122.223107.ung ho nchcccl HuyenTTT 0868077175 FT22320375044004
11/15/2022 20,000 427834.151122.081627.Ung ho NCHCCCL Dang Ngoc Dan Thanh 0854508910
11/15/2022 20,000 MBVCB.2702535358.Ung ho ma so 2022.302 (be Minh Long bi ung thu mau giai doan cuoi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 50,000 143568.151122.224043.Ung ho MS 2022.298 me con ba Hoa FT22320666534520
11/15/2022 50,000 MBVCB.2705262242.MS 2021.050( Do Nhat Hoang) mong con mau chong khoe lai.CT tu 0351001245407 DO THI HUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 50,000 489943.151122.131842.ung ho MS 2022.302 (be Minh Long). Chuc con mau khoe.
11/15/2022 50,000 877206.151122.111751.T ung ho gia dinh ba Duoc MS 2022.303
11/15/2022 50,000 ung ho NCHCCCL vo quang gia vinh 0837100456
11/15/2022 50,000 MBVCB.2702755490.Ung ho MS 2022.303.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 60,000 291547.151122.142811.VCB;0011002643148;UHNCHCCCL
11/15/2022 100,000 MBVCB.2706811311.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1027112013 HY MINH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 100,000 976224.151122.200816.MS 2022 303
11/15/2022 100,000 231034.151122.025121.Ung ho NCHCCCL
11/15/2022 100,000 802357.151122.143145.Ung ho ong ba Duoc ms 2022 303
11/15/2022 100,000 334333.151122.131617.Ung ho MS2022 303 gd ba Duoc
11/15/2022 100,000 820628.151122.130103.Ung ho MS 2022.303 FT22319531002048
11/15/2022 100,000 MBVCB.2704166703.MS 2022.301 (Tran Thi Thu Hien) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 100,000 MBVCB.2704153582.MS 2022.302 (be Minh Long) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 100,000 MBVCB.2704150808.MS 2022.300 (Tran Hoai Phi) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 100,000 IBVCB.2704135133.Giup ma so 2022.303 gia dinh ba Duoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2022 100,000 989330.151122.105854.BUI DANG TRANG chuyen khoan ung ho MS 2022297 Tran Bao Quyen
11/15/2022 100,000 674529.151122.095755.UNG HO MS 2022.303 (GIA DINH BA DUOC)-151122-09:57:52 674529
11/15/2022 100,000 549442.151122.093253.Ung ho ms 2022 303 gd ba Duoc
11/15/2022 100,000 312242.151122.084531.Ung ho NCHCCCL, chi em Ta Kim Dieu. FT22319610204172
11/15/2022 100,000 258084.151122.075018.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 303 gia dinh ba duoc
11/15/2022 100,000 709938.151122.063637.Ung ho NCHCCCL Le Minh Huy Van Thi Tho 0907799201
11/15/2022 100,000 MBVCB.2702380917.ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi).CT tu 0581000778571 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2706606232.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.303(gd ba Duoc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2706575497.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.302(be Minh Long).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2706535788.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.301(be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2706512797.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.300(be Tran Hoai Phi).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2706222199.MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0041000360837 NGUYEN THI THANH DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 351501.151122.163014.Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li Xuan
11/15/2022 200,000 771802.151122.153005.MS 2021043 DANG PHUONG NHU
11/15/2022 200,000 764619.151122.152822.MS 2021050 DO NHAT HOANG
11/15/2022 200,000 MBVCB.2704632400.MS 2021 050 giup do em Do Nhat Hoang.CT tu 0011004205122 NGUYEN THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2704629524.MS 2021 053 giup do gia dinh chi Ly.CT tu 0011004205122 NGUYEN THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2704618264.MS 2020 008 giup do be Duy Duong.CT tu 0011004205122 NGUYEN THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 816079.151122.134353.MS 2022.303 (GIA DINH BA DUOC)-151122-13:43:54 816079
11/15/2022 200,000 407328.151122.124607.nhaahn ung ho ms 2022.303
11/15/2022 200,000 MBVCB.2704028398.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.292(Gd Anh Hieu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2704005117.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.292( GiaDinhAnhHieu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2704001687.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.293(Tran Tien Dat).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703998680.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.295(VuThiKha).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703988911.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.296 ( NguyenThiMyPhuong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703980896.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.298(Con Ba Hoa).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703971519.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.299(LauASinh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703963880.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.300 BeTranHoaiPhi.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703965315.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.301TranThiThuHien.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703952691.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! 2022.302(beMinhLong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2703950235.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.303(GD Ba Duoc).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 404393.151122.080349.Ung ho NCHCCCL V.Anh 0908121078
11/15/2022 200,000 627368.151122.075653.MS 2022.302(BE MINH LONG)-151122-07:56:53 627368
11/15/2022 200,000 MBVCB.2702765243.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2702624981.MINHhdSSHPC ung ho MS2022.302(be Minh Long).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 200,000 MBVCB.2702414579.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0331000473046 TRAN NHAT TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 300,000 607957.151122.205816.lam tu thien ms 2022 302
11/15/2022 300,000 551852.151122.171913.Hung chuyen ung ho ms 2022.302 be minh long FT22319452578146
11/15/2022 300,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..32016304664.32016304664-0909088982-ung ho ms 2021050
11/15/2022 300,000 IBVCB.2704313567.ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0071001866907 NGUYEN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 300,000 720495.151122.123802.Chuyen tien ung ho MS 2021050 Do Nhat Hoang
11/15/2022 300,000 987721.151122.105828.MS 202008 be Duy Duong
11/15/2022 350,000 674178.151122.072004.ung ho MS 2022302 be minh long
11/15/2022 360,000 794692.151122.082248.ung ho ms 2022303
11/15/2022 400,000 888972.151122.224759.ung ho ms 2022300 ms 2022301 ms 2022302 ms 2022303 moi ms 100k
11/15/2022 500,000 161269.151122.225843.Ung ho MS 2022.303, gia dinh Ba Duoc, Omon, Can Tho FT22320503038374
11/15/2022 500,000 128032.151122.221016.MS 2022.303 (GIA DINH BA UOC)-151122-22:10:19 128032
11/15/2022 500,000 431860.151122.173449.Ung ho MS 2022 303 gia dinh ba Duoc
11/15/2022 500,000 284825.151122.150849.Uh MS 2022299
11/15/2022 500,000 MBVCB.2703667280.Hieu ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 500,000 692013.151122.073142.LE THANH TRUC PHUONG ung ho MS 2022299 Lau A Sinh
11/15/2022 1,000,000 255001.151122.205705.IBFT Huynh Tieu Nga ung ho MS 2022.301
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705983072.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705980395.ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705974892.ung ho MS 2022.299 (anh Lau A Sinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705973099.ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705970741.ung ho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705968631.ung ho MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705958097.ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2705955773.ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2703003044.MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc).CT tu 0441000728080 PHAN THI TUYET LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 MBVCB.2702768343.ung ho MS 2022.303 gia dinh ba Duoc.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2022 1,000,000 118301.151122.072748.Ung ho MS 2022.300 Be Tran Hoai Phi
11/15/2022 5,000,000 692922.151122.101425.Ong Tu Van giup do MS 2022303 gia dinh ba Duoc
11/15/2022 10,000,000 139822.151122.223720.Ung ho MS 2022300 Tran Hoai Phi FT22320249000237
11/16/2022 5,000 MBVCB.2708752305.Tra Xuan Binh giup ms 2022304.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/2022 5,500 768688.161122.100342.Ung ho MS 2022 304 NAM MO A DI DA PHAT
11/16/2022 10,000 336697.161122.081545.Vinh Nam ung ho ms 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 20,000 MBVCB.2711396007.MS 2022.304 (Chi Nguyen Thi Hao) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 20,000 MBVCB.2707373981.Ung ho ma so 2022.303 (Gia dinh ba Pham Thi Duoc).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 50,000 678885.161122.222345.LX UNG HO MS 2022.303(GD BA DUOC)-161122-22:23:48 678885
11/16/2022 50,000 758992.161122.193358.Ung ho MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 50,000 682170.161122.192856.Ung ho NCHCCCL Le 0964771037
11/16/2022 50,000 097413.161122.141817.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 100,000 773397.161122.225519.UH NCHCCCL Rach Gia
11/16/2022 100,000 568919.161122.211134.MS 2022 304
11/16/2022 100,000 917077.161122.204415.MS 2022304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 100,000 908454.161122.204142.ung ho NCHCCCL loan 0334899118
11/16/2022 100,000 779980.161122.125930.NGUYEN THI HUONG HUONG Chuyen tien ung ho MS 2022304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 100,000 864224.161122.122342.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2022.304nguyen thi hao
11/16/2022 100,000 IBVCB.2708783991.Giup ma so 2022.304 chi Nguyen Thi Hao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/2022 100,000 064799.161122.111404.Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 297 va 299
11/16/2022 100,000 223179.161122.102944.Ung ho MS(2022297)Be Tran Bao Quyen
11/16/2022 100,000 216219.161122.102702.Ung ho MS(2022298) Me con ba Hoa
11/16/2022 100,000 MBVCB.2708311024.Ung ho MS 2022.304 (chi nguyen thi hao).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 100,000 566490.161122.101405.Ung ho ms 2022.304 FT22320067787205
11/16/2022 100,000 024572.161122.095315.ZP693AAACO5C Ung ho MS 2022304 Nguyen Thi Hao
11/16/2022 100,000 537385.161122.090857.VCB;0011002643148;Ong nguyen van kiem ba mai thi sen 618 HH4A linh dam ung ho MS2022 304 Nguyen Thi Thao
11/16/2022 100,000 162005.161122.090757.Uh MS 2022.302 be Minh Long. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
11/16/2022 100,000 161266.161122.090254.Uh MS 2022.304 chi Nguyen Thi Hao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
11/16/2022 100,000 160779.161122.085931.Uh MS 2022.303 gia dinh ba Duoc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
11/16/2022 100,000 819951.161122.082501.ung ho ms 2022304 chi nguyen thi hao chuc chi mau hoi phuc
11/16/2022 100,000 MBVCB.2707684741.MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao)j.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 100,000 MBVCB.2707603305.PHAM THI DUYEN 0942941073 NCHCCCL.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 100,000 MBVCB.2707605306.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 100,000 293041.161122.071212.ung ho MS 2022.304 FT22320372072101
11/16/2022 100,000 046582.161122.005424.ung ho MS 2022 301 Be Tran Thi Thu Hien
11/16/2022 100,000 045399.161122.005231.ung ho MS 2022 303 gia dinh ba Duoc
11/16/2022 150,000 068292.161122.111452.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 300 301 va 302
11/16/2022 200,000 706941.161122.222139.LE THI THANH HUONG Chuyen tien ung ho c Nguyen thi Hao Can Loc Ha Tinh
11/16/2022 200,000 674758.161122.220947.MS 2022.304 (CHI NGUYEN THI HAO)-161122-22:09:24 674758
11/16/2022 200,000 361118.161122.215241.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022 303 va ma so 2022304
11/16/2022 200,000 988093.161122.213711.Ung ho MS 2022.304 Nguyen Thi Hao FT22321106419958
11/16/2022 200,000 MBVCB.2711009400.ung ho MS 2021.053 gia dinh Hoang Thi Ly.CT tu 1029330029 BUI NHAT QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 200,000 IBVCB.2710821670.Ung ho MS 2022.304 ( chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 200,000 186976.161122.175600.MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao)
11/16/2022 200,000 IBPS/SE:48304001.DD:161122.SH:10001935.BO:NGUYEN TAN BUU.UNG HO MS 2022.304 (CHI NGUYEN THI HAO) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
11/16/2022 200,000 715954.161122.151858.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2022303 gia dinh ba duoc
11/16/2022 200,000 447922.161122.140253.Ung ho MS 2022.304 (Chi Nguyen Thi Hao)
11/16/2022 200,000 MBVCB.2709089648.UNG HO MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 200,000 882982.161122.125430.Linh chuyen ung ho ms 2022.299 anh lau a sinh FT22320255011487
11/16/2022 200,000 MBVCB.2708703772.tu thien.CT tu 0931004204148 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/2022 200,000 305217.161122.105453.MS 2022.304 (CHI NGUYEN THI HAO)-161122-10:54:52 305217
11/16/2022 200,000 MBVCB.2708374965.ung ho ms 2022.304(chi nguyen thi hao).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 200,000 435848.161122.090841.Ung ho c Ng Thi Hao FT22320090709650
11/16/2022 200,000 433278.161122.090716.Ung ho be Minh Long FT22320003698821
11/16/2022 200,000 479165.161122.090543.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 304 chi nguyen thi hao
11/16/2022 200,000 233083.161122.090123.UNG HO MS 2022.304(CHI NGUYEN THI HAO)-161122-09:01:23 233083
11/16/2022 200,000 MBVCB.2707791139.NGO VAN NAM MS 2002.304 ( chi Nguyen Thi Hao ).CT tu 0591000394894 NGO VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 200,000 MBVCB.2707764710.Ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 1022816668 PHAM NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 200,000 303744.161122.072748.Ung ho MS 2022.303 - gia dinh ba Duoc FT22320538874000
11/16/2022 200,000 MBVCB.2707566379. MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 200,000 MBVCB.2707558248.MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 258,174 370963.161122.082849.Le Trung Van ung ho MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao dietmoitienphong com 0908328579
11/16/2022 300,000 746207.161122.224539.Ung Ho MS 2022301 Be Tran Thi Thu Hien
11/16/2022 300,000 199973.161122.145610.UNG HO MS 2022.304 chi NGUYEN THI HAO FT22320255470991
11/16/2022 300,000 645434.161122.120831.ung ho ma so MS2022304 Nguyen Thi Hao
11/16/2022 300,000 931794.161122.113755.ung ho ms 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 300,000 363459.161122.113603.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 300,000 083035.161122.111821.VU VAN LUAN chuyen khoan ung ho MS 2022023
11/16/2022 300,000 153821.161122.093545.ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao)
11/16/2022 300,000 775692.161122.090147.ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc)
11/16/2022 300,000 773826.161122.082823.Ung ho MS 2022303
11/16/2022 300,000 204131.161122.080041.UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI)-161122-08:00:41 204131
11/16/2022 300,000 200910.161122.075104.UNG HO MS 2022.294 (ONG NGUYEN VAN LOT)-161122-07:51:04 200910
11/16/2022 300,000 525559.151122.235845.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 303 gia dinh ba Duoc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/16/2022 360,000 857459.161122.133253.ung ho ms 2022304
11/16/2022 400,000 840253.161122.105223.MS 2202304
11/16/2022 400,000 158413.161122.103118.Ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao)
11/16/2022 500,000 420535.161122.215900.Ung ho MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 500,000 080361.161122.191342.UNG HO MA SO 2022 304 NGUYEN THI HAO
11/16/2022 500,000 623788.161122.185809.MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 500,000 MBVCB.2709252971.ms 2022 304 uh chi Nguyen Thi Hao.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/2022 500,000 152004.161122.102526.Tram anh ung ho MS 2022304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 500,000 MBVCB.2708122688.Giup do ms 2022.304.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 500,000 611219.161122.084627.Ung ho MS 2022.300 -Be Tran Hoai Phi
11/16/2022 500,000 388187.161122.084058.Ung ho Ms 2022.304 FT22320663703056
11/16/2022 500,000 686107.161122.071740.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho chi nguyen thi hao ms 2022 304
11/16/2022 500,000 260429.161122.053646.Ung ho MS 2022.303 gia dinh ba Duoc FT22320281426971
11/16/2022 1,000,000 MBBIZ6001878733.phapkhiphatgiao ung ho chuong trinh nhu chua he cos cuoc chia ly
11/16/2022 1,000,000 689351.161122.184152.Ung ho Be Tran Tien Dat MS 2022.293
11/16/2022 1,000,000 MBVCB.2709180897.ung ho MS 2022.304 chi Nguyen Thi Hao.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 1,000,000 024052.161122.131833.Ung ho NCHCCCL thong hoang 004917643371738 FT22320460747155
11/16/2022 1,000,000 609741.161122.103442.Ung ho MS 2022 304 nguyen thi Hao FT22320424248128
11/16/2022 2,000,000 MBVCB.2709134146.chi Ho Trang ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0431000053566 TRAN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2022 5,000,000 972581.161122.091811.ong Tu Van ho tro Maso 202234
11/16/2022 10,000,000 989870.161122.145522.ung ho MS 2022.304 chi Nguyen Thi Hao
11/16/2022 30,000,000 NGUYEN BACH TRANG // UNG HO 2022.296; 2022.303 MOI MA SO 10 TRIEU, 5 MA SO TU 2022.298 DEN 2022.302 MOI MA SO 2 TRIEU. TC: 30 TRIEU VND
11/17/2022 5,000 MBVCB.2713171101.kha.CT tu 1013768210 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2022 5,500 969304.171122.104516.Ung ho MS 2022 305 NAM MO A DI DA PHAT
11/17/2022 10,000 MBVCB.2712685357.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 10,000 MBVCB.2712626087.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.304 (Chi Nguyen Thi Hao).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 10,000 MBVCB.2712253010.Ung ho MS 2022.305 ( ba Thanh Lieu ). Chuc ba Lieu khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 10,000 323885.171122.080802.Vinh Nam ung ho ms 2022 305 ba Nguyen Thi Thanh Lieu
11/17/2022 10,000 MBVCB.2712210318.Ung ho MS 2022.303 ( gia dinh ba Duoc ). Chuc gia dinh ba Duoc khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 10,000 MBVCB.2712188926.Ung ho MS 2022.304 ( chi Nguyen Thi Hao ). Chuc chi Hao vuot qua kho khan, manh khoe. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 20,000 MBVCB.2715374130.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2022.300.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 20,000 885485.171122.122159.UNG HO MS 2022.303 (GIA DINH BA DUOC).-171122-12:21:59 885485
11/17/2022 20,000 523629.171122.085214.Ung ho nchcccl tran thi tuyet 0867444491
11/17/2022 20,000 ung ho NCHCCCL+Thao+0362905573
11/17/2022 20,000 MBVCB.2711941746.Ung ho ma so 2022.304 (Chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 30,000 086936.171122.191527.MS 2022 305
11/17/2022 30,000 Ung ho NCHCCCL + Truong Thao + 0362905573
11/17/2022 50,000 882136.171122.201021.Ung ho NCHCCCL Le Thanh Ha 0345950610
11/17/2022 50,000 602661.171122.200127.ung ho MS 2022.302 (be Minh Long)
11/17/2022 50,000 MBVCB.2715247134.MS 2022.302( be Minh Long).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 50,000 086752.171122.171446.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022305 ba Thanh Lieu
11/17/2022 50,000 287014.171122.154109.Ung ho MS 2022.295 ba Vu Thi Kha FT22321714875097
11/17/2022 50,000 MBVCB.2712802032.Ung ho ba Thanh Lieu 2022.305.CT tu 0201000732099 PHAN THI TO MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 50,000 303093.171122.084146.T ung ho ba Thanh lieu MS 2022.305
11/17/2022 50,000 913554.171122.051017.Ung ho MS 2022304 chi Nguyen Thi Hao
11/17/2022 50,000 MBVCB.2711821102.2022.304 ( Chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 100,000 MBVCB.2715971248.MS 2022 305 ba Thanh Lieu.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2022 100,000 MBVCB.2715969171.Ms 2022 304 chi Nguyen Thi Hao.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2022 100,000 IBVCB.2715939494.MS 2022.305.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 100,000 880507.171122.213048.ung ho MS 2022305 ba Thanh Lieu
11/17/2022 100,000 838302.171122.211406.ung ho ms 2022302
11/17/2022 100,000 909527.171122.202622.MS 2022.302 UNG HO BE MINH LONG
11/17/2022 100,000 513263.171122.200833.VCB;0011002643148;Ung hoMS 2022302be Minh Long
11/17/2022 100,000 848225.171122.191739.ung ho MS 2022.302 (be Minh Long) (by TPBank ChatPay)
11/17/2022 100,000 696300.171122.190050.UH MS 2022.302 BE MINH LONG FT22321700023800
11/17/2022 100,000 654260.171122.183839.ung ho chuong trinh NCHCCCL hoang thi hoai 0987878320 FT22321461839206
11/17/2022 100,000 078060.171122.164525.bac trinh nam ung ho ms 2022 291 gia dinh anh hieu
11/17/2022 100,000 386819.171122.164442.bac trinh nam ung ho ms 2022 291 be nguyen van gia phong
11/17/2022 100,000 381845.171122.164343.bac trinh nam ung ho ms 2022 300 be tran hoai phi
11/17/2022 100,000 378037.171122.164254.b trinh nam ung ho ms 2022 302 be minh long
11/17/2022 100,000 373510.171122.164156.ung ho ms2022 301 be tran thi thu hien
11/17/2022 100,000 MBVCB.2714245776.ung ho ms 2022.305(ba thanh lieu).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 100,000 050164.171122.133604.MS 2022.305 FT22321845196239
11/17/2022 100,000 011885.171122.131103.Ung ho NCHCCCL Phuong 0982281736 FT22321630375234
11/17/2022 100,000 IBVCB.2713399946.Giup ma so 2022.305 ba Thanh Lieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2022 100,000 687969.171122.114801.Ung ho MS 2022 305 ba THANH LIEU
11/17/2022 100,000 855323.171122.113201.NGUYEN THI LE THUY Ck ung ho ba Thanh Lieu MS 2022305
11/17/2022 100,000 MBVCB.2712971238.Ung ho NCHCCCL_Bao Nhi_0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 100,000 MBVCB.2712939779.Ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu).CT tu 1015334981 LE NHAT MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 100,000 655402.171122.103043.Chuyen tien ung ho MS 2022305 Ba Thanh Lieu
11/17/2022 100,000 495069.171122.101530.2022.305
11/17/2022 100,000 456246.171122.101044.2022.305 ba thanh lieu FT22321000556990
11/17/2022 100,000 MBVCB.2712676677.MS 2022.305 (ba Thanh Lieu).CT tu 0331000423645 NGUYEN VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 100,000 329604.171122.081018.Ck ung ho MS2022 305 ba Thanh Lieu
11/17/2022 100,000 MBVCB.2712049379.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.302 be Minh Long. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 100,000 484145.171122.050351.Ung ho NCHCCCL DUONG THI HIEN 0372657189
11/17/2022 100,000 151309.171122.013334.ung ho ms2022.268 FT22321990548949
11/17/2022 150,000 MBVCB.2715784626.DOAN QUANG LONG chuyen tien ms 2022.305.CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 150,000 MBVCB.2714845760.Ung ho MS 2022.301 (B Tran Thi Thu Hien).CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 150,000 MBVCB.2714835275.ung ho?MS 2022.302?(be Minh Long).CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 150,000 MBVCB.2714785281.MS 2021.050( DO NHAT HOANG) .CT tu 0821000126938 NGUYEN THI HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 200,000 240221.171122.220100.NGUYEN THI THOA Hanoi ung ho MS 2022 302 be Minh Long Quang Tri
11/17/2022 200,000 407352.171122.214120.ung ho ms 2022 301 be tran thi thu hien
11/17/2022 200,000 302750.171122.091431.Ung ho be minh long ma so2022302
11/17/2022 200,000 742035.171122.192531.Hang chuyen ung ho MS 2022.302 be Minh Long FT22321130805039
11/17/2022 200,000 132318.171122.184047.ung ho MS 2022.304 ( chi Nguyen Thi Hao)
11/17/2022 200,000 IBVCB.2714811952.PVP ung ho MS2022302 be Minh Long.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2022 200,000 867599.171122.164104.Ms 2022283 Nguyen Van Hien
11/17/2022 200,000 MBVCB.2714393694.Ung ho MS2022.305.CT tu 1025324178 NONG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 200,000 305684.171122.154951.Ung ho MS 2022.304 chi Nguyen Thi Hao FT22321801642370
11/17/2022 200,000 299352.171122.154654.Ung ho MS 2022.302. be Minh Long FT22321000448406
11/17/2022 200,000 MBVCB.2714197351.MS 2022.303.CT tu 0041000183732 DANG VAN MAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 200,000 941106.171122.153221.VCB;0011002643148;MS2021 050 do nhat hoang
11/17/2022 200,000 739483.171122.133445.ung ho ms 2022304 chi nguyen thi hao
11/17/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..32107478004.32107478004-0834336488-Ung ho MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/17/2022 200,000 773800.171122.125742.Ung ho MS 2022.305 - ba Thanh Lieu FT22321992901864
11/17/2022 200,000 896507.171122.124422.UNG HO MS 2022.305(BA THANH LIEU)-171122-12:43:59 896507
11/17/2022 200,000 MBVCB.2713391701.Ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 200,000 MBVCB.2713199236.MS2022 301 be Tran Thi Thu Hien.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2022 200,000 842290.171122.112808.VU VAN CONG Chuyen tien ung ho ms 2022304 nguyen thi hao
11/17/2022 200,000 852803.171122.111558.MS 2022.305 (BA THANH LIEU)-171122-11:15:57 852803
11/17/2022 200,000 MBVCB.2713026111.Ung ho co Lieu bi tai nan.CT tu 0201000643988 HO THI MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 200,000 479090.171122.102151.Ung ho MS 2022.305, ba Thanh Lieu. FT22321108447509
11/17/2022 200,000 MBVCB.2712294101.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 200,000 594038.171122.074525.ung ho MS 2022303 ba Duoc ong Khanh
11/17/2022 200,000 226842.171122.071608.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 305 ba thanh lieu
11/17/2022 300,000 IBVCB.2714737761.PVP Ung ho MS2022300 be Tran Hoai Phi.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2022 300,000 MBVCB.2713415542.Ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 300,000 MBVCB.2712850316.UNG HO MS 2022.305 - BA THANH LIEU.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 300,000 IBVCB.2712440840.Ung ho MS 2022.301.CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 300,000 IBVCB.2712429400.Ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 300,000 314270.171122.084711.UNG HO MS 2022.305
11/17/2022 300,000 604400.171122.075103.ng ho MS 2022261 be Pham Minh Khoi
11/17/2022 360,000 655027.171122.153850.ung ho ms 2022305 bac Thanh Lieu
11/17/2022 500,000 MBVCB.2715924381.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 500,000 171524.171122.190426.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long)
11/17/2022 500,000 792808.171122.185419.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long)
11/17/2022 500,000 902549.171122.170301.Ung ho NCHCCCL NVTruyen
11/17/2022 500,000 602264.171122.152312.UNG HO MS 2022305 BA THANH LIEU
11/17/2022 500,000 MBVCB.2713788885.Ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 500,000 000035.171122.130311.ung ho MS 2022.304 FT22321851080572
11/17/2022 500,000 779162.171122.130120.ung ho MS 2022.305 FT22321263507162
11/17/2022 500,000 183316.171122.124823.Ung ho ms 2022.303
11/17/2022 500,000 183070.171122.124741.Ung ho ms 2022.302
11/17/2022 500,000 722416.171122.122554.ung ho Ma So 2022.300 TRAN HOAI PHI FT22321068177445
11/17/2022 500,000 MBVCB.2712979711.NGUYEN QUANG LAM chuyen tien MS 2022305.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 500,000 856051.171122.105112.MS 2022 302
11/17/2022 500,000 702721.171122.104518.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho ba thanh lieu ms 2022 305
11/17/2022 500,000 MBVCB.2712769724.TRAN THI MY LIEN chuyen tien ung ho MS 2022 . 301 ( be Thu hien).CT tu 0151000585251 TRAN THI MY LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 500,000 588489.171122.094804.Ung ho MS 2022 305 ba Thanh Lieu
11/17/2022 500,000 634192.171122.080526.ung ho MS 2022305 ba Thanh Lieu
11/17/2022 600,000 IBVCB.2712843015. ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2022 700,000 765208.171122.084637.UNG HO MS 2022.305 (BA THANH LIEU)-171122-08:45:56 765208
11/17/2022 1,000,000 043937.171122.220744.ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu)
11/17/2022 1,000,000 838615.171122.202038.MS 2022.302 be Minh Long FT22321092467558
11/17/2022 1,000,000 837176.171122.201942.Ung ho MS 2022.302 be Minh Long FT22321965236457
11/17/2022 1,000,000 364413.171122.102039.ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu)
11/17/2022 1,000,000 102558.171122.074246.MS 2022.305 ba Thanh Lieu FT22321984300341
11/17/2022 1,000,000 924601.171122.004244.Ung ho MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/17/2022 2,500,000 044871.171122.133247.Tran Quang Trung ung ho MS 2022.291 be Nguyen van gia phong FT22321379001950
11/17/2022 3,000,000 686090.171122.103953.Ong Tu Van ung ho MS 2022305 ba Thanh Lieu
11/18/2022 5,500 129480.181122.160106.Ung ho MS 2022 306 NAM MO A DI DA PHAT
11/18/2022 10,000 368333.181122.161448.ung ho MS 2022.302 FT22322255762400
11/18/2022 10,000 MBVCB.2717142676.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022305 va 2022306.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2022 10,000 329865.181122.080523.Vinh Nam ung ho ms 2022 306 em Le Trung Kien
11/18/2022 10,000 MBVCB.2716539913.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.306 (Em Le Trung Kien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 20,000 135891.181122.145535.VCB;0011002643148;NGUYEN THI TRANG NHUNG chuyen tien
11/18/2022 20,000 MBVCB.2716423343.Ung ho ma so 2022.305 (Ba Nguyen Thi Thanh Lieu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 25,000 369304.171122.235929.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2017 174 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/18/2022 30,000 MBVCB.2717957520.ms 2022 305.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2022 50,000 807006.181122.165754.T ung ho Em Le Trung Kien MS 2022.306
11/18/2022 50,000 217210.181122.150511.Cua it long nhieu,ung ho MS2022.302 -be Minh Long FT22322949092687
11/18/2022 50,000 053618.181122.134733.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022306 em Le Trung Kien
11/18/2022 50,000 MBVCB.2717951339.Ms 2022 306.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2022 50,000 835201.181122.071904.MS 2022306 em le trung kien
11/18/2022 100,000 786141.181122.223701.NGUYEN THI TRANG Chuyen tien ung ho em le trung kien ms 2022306
11/18/2022 100,000 618580.181122.211719.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022305 ba Thanh Lieu
11/18/2022 100,000 MBVCB.2720003533.bat cu ai.CT tu 9896680507 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2022 100,000 979766.181122.163736.Ung ho MS2022 306 Le Trung Kien
11/18/2022 100,000 895131.181122.153950.Ung ho MS 2022306 Em LE TRUNG KIEN
11/18/2022 100,000 367163.181122.134235.PHUONG THUY LINH chuyen khoan2022 302
11/18/2022 100,000 801601.181122.122745.UH BE MINH LONG ( MS 2022.302)- CHUC CON CHONG KHOE
11/18/2022 100,000 354044.181122.101316.Ms 2022 305 ba Thanh Lieu
11/18/2022 100,000 351319.181122.100957.Ms 2022 306 em Le Trung Kien
11/18/2022 100,000 426829.181122.100116.Uh 2022.306 em le trung kien FT22322750545068
11/18/2022 100,000 IBVCB.2716995001.Giup ma so 2022.306 em Le Trung Kien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2022 100,000 MBVCB.2716757060.ung ho MS 2022.306 em le trung kien.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 100,000 MBVCB.2716707322.MS 2022.306 (em Le Trung Kien).CT tu 0091000242876 NGUYEN THI LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 100,000 562593.181122.082242.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 306
11/18/2022 100,000 247887.181122.081616.Ung ho MS 2022.306 em Le Trung Kien FT22322441086715
11/18/2022 100,000 211536.181122.074152.MS 2022.306 Le Trung Kien FT22322301878760
11/18/2022 100,000 228848.181122.073120.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 306 em le trung kien
11/18/2022 100,000 428438.181122.071654.Ung ho MS 2022.302 (be Minh Long)
11/18/2022 100,000 MBVCB.2716168510.Ung ho ms 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 100,000 MBVCB.2716121056.ung ho MS 2022.302 (be Minh Long).CT tu 0451000236725 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 150,000 209013.181122.073900.ung ho MS 2022.306 Le Trung Kien FT22322869986371
11/18/2022 150,000 MBVCB.2716518948.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.306 (em Le Trung Kien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 175,000 ATM_FTF.10800545.092562.20221118.083725.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
11/18/2022 200,000 022296.181122.212928.Ung ho NCHCCCL Dang Thi Bui 0369020847
11/18/2022 200,000 MBVCB.2719575479.Ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai) .CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 200,000 MBVCB.2717861707.UNG HO MS 2022.306 (em Le Trung Kien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 200,000 411990.181122.122032.UNG HO MS 2022.306(EM LE TRUNG KIEN)-181122-12:20:32 411990
11/18/2022 200,000 MBVCB.2717731904.ung ho MS 2022.304(Chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 200,000 MBVCB.2717715106.ung ho MS 2022.306(Em Le Trung Kien).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 200,000 391987.181122.114310.MS 2022.306 (EM LE TRUNG KIEN)-181122-11:43:11 391987
11/18/2022 200,000 MBVCB.2717125250.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms MS 2022.306 (Em Le Trung Kien).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 200,000 MBVCB.2717103569.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms MS 2022.305 .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 200,000 988646.181122.083531.ung ho em le trung kien vinh long
11/18/2022 200,000 739887.181122.083019.TA THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2022.302
11/18/2022 200,000 887076.181122.075012.MINHhdSSHPC ung ho MS2022306 le trung kien
11/18/2022 200,000 880152.181122.074704.NGUYEN THI KHANH LY Chuyen tien ung ho MS 2022302 be minh long
11/18/2022 200,000 700521.181122.073635.ung ho ms 2022.306 (em le trung kien )
11/18/2022 200,000 042493.181122.005234.Ung ho MS 2022 304 chi nguyen thi hao
11/18/2022 250,000 257663.181122.082349.Ung ho Ms 2022.306 FT22322079094390
11/18/2022 300,000 300314.181122.091059.UNG HO MS 2022.297 (BE TRAN BAO QUYEN)-181122-09:10:59 300314
11/18/2022 300,000 298473.181122.090752.UNG HO MS 2022.299 (ANH LAU A SINH)-181122-09:07:52 298473
11/18/2022 300,000 293763.181122.085913.UNG HO EM LE TRUNG KIEN MS 2022. 306-181122-08:59:13 293763
11/18/2022 300,000 231489.181122.080220.Ung ho MS 2022.306 em Le Trung Kien FT22322539291898
11/18/2022 400,000 297082.181122.090519.UNG HO MS 2022.302 (BE MINH LONG)-181122-09:05:19 297082
11/18/2022 500,000 614924.181122.154923.Ung ho MS 2022 306 em Le Trung Kien
11/18/2022 500,000 MBVCB.2718085566.Ung ho be MS 2022.302 (be Minh Long, ung thu mau) chuc be nhanh khoe.CT tu 0011004220227 PHAM NGOC SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 500,000 132107.181122.124756.IBFT Ung ho MS 2022-305- ba Thanh Lieu
11/18/2022 500,000 330922.181122.122848.Ung ho MS 2022 306 EM LE TRUNG KIEN
11/18/2022 500,000 MBVCB.2717005750.ms 2022 306 uh Le Trung Kien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2022 500,000 MBVCB.2716909565.UNG HO MS 2022.306 ( EM LE TRUNG KIEN ).CT tu 1018043139 VU HONG CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 500,000 055510.181122.082241.ung ho MS 2022306 em Le Trung Kien
11/18/2022 500,000 182443.181122.070251.Ung ho MS 2022.305 ba Thanh Lieu FT22322190339788
11/18/2022 700,000 070840.171122.231539.Httt Ung ho MS 2022.302 be Minh Long FT22322021270753
11/18/2022 1,000,000 784825.181122.125327.ung ho ms 2022306 le trung kien
11/18/2022 1,000,000 926634.181122.053919.ung ho ms 2022.305 (ba thanh lieu)
11/18/2022 1,000,000 MBVCB.2716334930.ung ho MS 2022.305 ba Thanh Lieu.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 1,000,000 174972.181122.001747.Ung ho MS 2022 305 ba Thanh Lieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/18/2022 1,000,000 MBVCB.2716119978.Ung ho MS 2022.304 (chij Nguyen Thi Hao).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 2,000,000 MBVCB.2717568370.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0071001967883 NGUYEN HUU NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2022 3,000,000 920480.181122.080645.Ong Tu Van dong vien MS 2022306 Em Le Trung Kien
11/18/2022 50,000,000 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.305 (BA THANH LIEU); BAO VIETNAMNET
11/19/2022 5,500 495266.191122.133814.Ung ho MS 2022 307 NAM MO A DI DA PHAT
11/19/2022 10,000 MBVCB.2723936203.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.307(anh Vang A Sung).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 10,000 MBVCB.2721780142.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 10,000 368796.191122.083647.Vinh Nam ung ho ms 2022 307 anh Vang A Sung
11/19/2022 15,000 449656.191122.132246.Ung Ho MS 2022 305
11/19/2022 20,000 MBVCB.2724306726.MS 2022.305 (ba Thanh Lieu) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 20,000 412544.191122.142012.VCB;0011002643148;HU THI DUONG
11/19/2022 20,000 MBVCB.2721171326.Ung ho NCHCCCL.CT tu 9977805057 NGUYEN BUI TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 20,000 MBVCB.2720740014.Ung ho ma so 2022.306 (Em Le Trung Kien bi sot xuat huyet).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 50,000 MBVCB.2724190185.MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 0011001147867 NGUYEN DINH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 50,000 597513.191122.143247.T ung ho Anh Vang A Sung MS 2022.307
11/19/2022 50,000 MBVCB.2722147787.MS 2022 307 (anh Vang A Sung).CT tu 1018891608 NGUYEN THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 50,000 935150.191122.110855.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022307 anh Vang A Sung
11/19/2022 50,000 235680.191122.073257.Ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/19/2022 50,000 001851.191122.011013.ZP693D3N63O6 Chuyen qua ZaloPay
11/19/2022 100,000 867605.191122.213359.MS 2022 307
11/19/2022 100,000 MBVCB.2724164337.Ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 100,000 MBVCB.2724147581.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.296(chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 100,000 855342.191122.193053.MS 2022 302 be Minh Long
11/19/2022 100,000 850656.191122.192933.MS 2022 301 Be Tran Thi Thu Hien
11/19/2022 100,000 481304.191122.192714.MS 2022 303 gia dinh ba Duoc
11/19/2022 100,000 833379.191122.192433.MS 2022 304 chi Nguyen Thi Hao
11/19/2022 100,000 466248.191122.192255.MS 2022 305 ba Thanh Lieu
11/19/2022 100,000 820339.191122.192057.MS 2022 306 Em Le Trung Kien
11/19/2022 100,000 451294.191122.191822.MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/19/2022 100,000 MBVCB.2723173390.Gia dinh Linh Son ung ho anh Sung ms2022.307.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 100,000 MBVCB.2723176439.gia dinh Linh Son ung ho em Le Trung Kien Ms2022.306.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 100,000 144096.191122.160209.ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung). Mong anh som binh phuc. TNNEU
11/19/2022 100,000 IBVCB.2722757509.Giup ma so 2022.307 anh Vang A Sung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2022 100,000 763356.191122.142012.KHANH MOC Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
11/19/2022 100,000 726422.191122.130206.VCB;0011002643148;2022 307 vang a sung
11/19/2022 100,000 MBVCB.2722167802.chuyen ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung ).CT tu 0071001037587 CAO NGOC OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 100,000 MBVCB.2722164435.Ung ho MS 2022.307 (ung ho anh Vang A Sung).CT tu 0011001021301 HOANG THI MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 100,000 344448.191122.124717.Ung ho MS2022 307 Vang A Sung
11/19/2022 100,000 109604.191122.122748.MS 2022 307
11/19/2022 100,000 MBVCB.2721567287.NGUYEN TRUNG HIEU chuyen tien ung ho MS 2022.307.CT tu 0751000053119 NGUYEN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 100,000 644453.191122.100834.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 307 anh vang a sung
11/19/2022 100,000 323482.191122.095958.Ung ho MS 2022.307 - A. Vang A Sung FT22323543289919
11/19/2022 100,000 264426.191122.091744.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/19/2022 100,000 198852.191122.073519.Ung ho MS 2022.307 -anh Vang A Sung FT22323841062990
11/19/2022 150,000 MBVCB.2723186916.gia dinh Linh Son ung ho gia dinh ba Lieu ms2022.305.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 150,000 MBVCB.2721169993.ung anh vang a sung, bao vietnamnet.CT tu 9989344691 NGUYEN VAN THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 MBVCB.2724273927.UNG HO MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 643105.191122.214825.ung ho ma so 2022 299 anh Lau A Sinh
11/19/2022 200,000 MBVCB.2724121244.Nhaahn ung ho ms 2022.307.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 MBVCB.2724112462.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.307(a Vang A Sung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 MBVCB.2724101823.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.306(em Le Trung Kien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 MBVCB.2724091814.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.305(ba Thanh Lieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 MBVCB.2724073953.ung ho ms 2022.304(chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 615657.191122.203415.Ung ho MS 2002 207 Anh Vang A Sung
11/19/2022 200,000 MBVCB.2723563670.Ung ho Ms 2022.307.CT tu 0301000296582 PHAM VU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 928705.191122.152527.ms 2022307
11/19/2022 200,000 625468.191122.145705.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 307 Anh Vang A Sung
11/19/2022 200,000 MBVCB.2722164027.MS 2022307?anh Vang A Sung.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2022 200,000 MBVCB.2722136141.Ung ho MS.2022.307 ( Vang A Sung).CT tu 0491001946414 NGUYEN THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 313158.191122.123803.Ung ho MS 2022 307 a Vang A Sung
11/19/2022 200,000 893265.191122.123133.VCB;0011002643148;MS 2022 307
11/19/2022 200,000 914703.191122.121746.MS 2022.307 VANG A SUNG-191122-12:17:22 914703
11/19/2022 200,000 MBVCB.2721973079.Nan nhan bi bong nang.CT tu 0011000052773 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2022 200,000 MBVCB.2721888849. MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 0071001168288 PHAN TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 200,000 366350.191122.102212.ung ho ms 2022306 FT22323745466013
11/19/2022 200,000 062735.191122.095100.Ung ho ms 2022307 vang a sung
11/19/2022 200,000 946629.191122.095026.MS 2022307 anh Vang A Sung
11/19/2022 200,000 0200970416111909281920221901489997.27222.092819.TQ-VU VAN QUANG-UNG HO MD 2022.307 (ANH VANG A SUNG)-(11 19 2022 09:28:18)-156510469-CK-0011002643148-GD-
11/19/2022 200,000 811829.191122.084505.UNG HO MS 2022.307(ANH VANG A PHUNG)-191122-08:45:05 811829
11/19/2022 200,000 944281.181122.230412.ung ho NCHCCCL
11/19/2022 250,000 MBVCB.2724216449.Ung ho MS 2022.307( Vang A Sung).CT tu 0731000646233 NGUYEN THI VAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 250,000 371397.191122.143826.ung ho MS 2022.306 ( Em Le Trung Kien )
11/19/2022 300,000 436625.191122.201036.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 307 anh VANG A SUNG
11/19/2022 300,000 429293.191122.083947.HOANG MANH TIEN chuyen khoan MS 2022 307 Vang A Sung
11/19/2022 300,000 330591.191122.083039.UNG HO MS 2022.307 ANH GIANG A SUNG
11/19/2022 500,000 MBVCB.2723283957.ung ho cho th MS 2022.307 Vang A Sung.CT tu 0111000220213 NGUYEN THI KIM THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 MBVCB.2722792782.Ung ho MS 2022.306 (em Le Trung Kien).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 MBVCB.2722786052.Ung ho MS 2022 307 (anh Vang A Sung).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 733386.191122.145232.ung ho NCHCCCL 0972682891
11/19/2022 500,000 005984.191122.130704.Anh chuyen FT22323273836360
11/19/2022 500,000 MBVCB.2722181645.VO THI TRUC VIEN chuyen tien ung ho MS 2022.307 ( Anh VANG A SUNG ).CT tu 0481000095433 VO THI TRUC VIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 628523.191122.124337.MS 2022.307 ung ho anh Vang A Sung FT22323305262139
11/19/2022 500,000 185603.191122.123902.Ung ho Ms2022307Vang A Sung
11/19/2022 500,000 MBVCB.2722004994.ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 0011002381019 TRAN CAM BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721918403.Hieu ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721915753.Hieu ung ho MS 2022.306 (Em Le Trung Kien).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721909870.ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721511876.Khue ung ho MS.2022.305( ba Thanh Lieu).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721515923.Khue ung ho MS.2022.306(em Le Trung Kien).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 607074.191122.092327.VCB;0011002643148;TRAN QUANG HIEU ck ungho ms vang a sung
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721238847.ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 0071001305050 NGUYEN THI HONG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 824036.191122.091138.UNG HO MS 2022.307 (ANH VANG A SUNG)-191122-09:11:39 824036
11/19/2022 500,000 782420.191122.085131.chi Huong Ha Noi ung ho MS 2022307 A Vang A Sung
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721117969.MS 2022.307 ( Vang A Sung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 809732.191122.084009.UNG HO MS2022.307(ANH VANG A SUNG)-191122-08:40:09 809732
11/19/2022 500,000 MBVCB.2721091533.Thao ck ung ho MS 2022.307 (a. Vang A Sung).CT tu 0011002537738 HA THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 500,000 288345.191122.074511.Ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/19/2022 1,000,000 MBVCB.2723496372.MS 2022302 be Minh Long.CT tu 0251001995005 NGUYEN THI MY XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 1,000,000 849311.191122.101729.VCB;0011002643148;An ung ho2022307 Vang A Sung
11/19/2022 1,000,000 990840.191122.090457.Ung Ho MS 2022.307 (A Vang A Sung)
11/19/2022 1,000,000 423354.191122.002201.Ung ho MS 2022 306 em Le Trung Kien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/19/2022 2,000,000 546006.191122.091516.ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/19/2022 4,000,000 MBVCB.2723472398.Ung ho MS 2022304 chi Nguyen thi Hao.CT tu 0251001995005 NGUYEN THI MY XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2022 5,000,000 556044.191122.120047.Ms 2022 307 Anh Vang A Sung FT22323220990661
11/19/2022 10,000,000 MBVCB.2721511463.TRINH THANH CAO GIUP A VANG A SUNG. MS 2022.307.CT tu 1017256650 NHAM QUOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 1,000 IBVCB.2727545272.PHAM QUANG TUAN chuyen tien.CT tu 9984888839 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 10,000 MBVCB.2725769310.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.308 (Chi Ha Thi Hien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 10,000 MBVCB.2725283079.Ung ho MS 2022.308 ( chi Ha Thi Hien ). Chuc chi Hien va 2 chau khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 10,000 MBVCB.2725266850.Ung ho MS 2022.307 ( anh Vang A Sung ). Chuc anh A Sung mau khoe, het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 10,000 MBVCB.2725248037.Ung ho MS 2022.306 ( em Le Trung Kien ). Chuc em Kien mau khoe va het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 10,000 314498.201122.080918.Vinh Nam ung ho ms 2022 308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 20,000 592333.201122.212952.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 305 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/20/2022 20,000 120130.201122.212200.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 306 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/20/2022 20,000 Ung ho NCHCCCL + van + 0931136333
11/20/2022 35,000 MBVCB.2727111213.UHNCHCCCL Trieu Kieu Dung 0913530615.CT tu 0361000337439 TRIEU KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 50,000 222744.201122.195958.T ung ho Chi Ha Thi Hien MS 2022.303
11/20/2022 50,000 452394.201122.182923.Ung ho NCHCCCL VU DINH HOAT
11/20/2022 50,000 009456.201122.182119.Ung ho NCHCCCL - phuong - 0967585817
11/20/2022 50,000 MBVCB.2725466770.MA SO MS 2022 305 BA THANH LIEU.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 50,000 MBVCB.2725462066.MA SO MS 2022 306 EM LE TRUNG KIEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 50,000 MBVCB.2725458313.Ma SO MS 2022 307 ANH VANG A SUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 50,000 MBVCB.2725434056.MA SO MS 2022 308 CHI HA THI HIEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 50,000 510702.201122.093313.ms 2022.308 ung ho chi Ha Thi Hien
11/20/2022 50,000 675035.201122.091324.Ung ho NCHCCCL
11/20/2022 50,000 911387.201122.052318.Ung ho MS 2022306 Em Le Trung Kien
11/20/2022 50,000 910657.201122.051729.Ung ho MS 2022303 gia dinh ba Duoc
11/20/2022 60,000 492832.201122.121106.UHNCHCCCL thang 9 + 10 + 11
11/20/2022 100,000 MBVCB.2727916660.Ung ho MS 2022.308 (chi Ha Thi Hien).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 100,000 732246.201122.203959.MS 2022308
11/20/2022 100,000 345828.201122.203324.MS 2022.302 be Minh Long
11/20/2022 100,000 075484.201122.195459.Ung ho MS 2022 308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 100,000 MBVCB.2727087038.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.307 (Anh Vang A Sung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 100,000 888712.201122.152727.Ms 2022 308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 100,000 139663.201122.131341.Ung ho MS2022 308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 100,000 833301.201122.112307.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 308 chi ha thi hien
11/20/2022 100,000 298100.201122.101521.UNG HO MS 2022.308(CHI HA THI HIEN)-201122-10:15:20 298100
11/20/2022 100,000 IBVCB.2725288681.Giup ma so 2022.308 chi Ha Thi Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 100,000 101598.201122.080306.MS 2022.308 chi Ha Thi Hien FT22325506098333
11/20/2022 100,000 348397.201122.071548.VCB;0011002643148;O nguyen van kiem va ba mai thi sen 618 HH4A linh dam Ha noi ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/20/2022 150,000 554326.201122.184234.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022307 vang a sung
11/20/2022 150,000 900848.201122.154625.Ms 2022 307 anh Vang A Sung
11/20/2022 200,000 166788.201122.214301.ung ho NCHCCCL thuy vi 0327539539
11/20/2022 200,000 611888.201122.195545.Ung ho MS 2022306 Le Trung Kien
11/20/2022 200,000 074218.201122.195304.Ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/20/2022 200,000 719688.201122.193641.ung ho MS 2022 308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 200,000 268853.201122.183748.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 308
11/20/2022 200,000 MBVCB.2727089400.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.308 (chi Ha Thi Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 200,000 MBVCB.2726923690.MS 2022.308.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 200,000 768448.201122.153959.LE VAN PHONG Chuyen tien ung ho MS 2022308
11/20/2022 200,000 518364.201122.153838.VCB;0011002643148;MS 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/20/2022 200,000 357094.201122.153557.VCB;0011002643148;MS 2022 295
11/20/2022 200,000 176777.201122.150824.MS 2022.308 ( Ha thi Hien )
11/20/2022 200,000 862871.201122.130117.ung ho MS 2022307 anh Vang A Sung
11/20/2022 200,000 MBVCB.2725518655.ung ho MS 2022.308 (chi ha thi hien).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 200,000 678234.201122.095119.Ung ho MS 2022.308
11/20/2022 200,000 MBVCB.2724985682.Un ho MS 2022.308 (chi Ha Thi Hien).CT tu 0461000527754 LE KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 200,000 MBVCB.2724818597.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.308 Ha Thi Hien.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 200,000 142131.201122.074232.ROSE FUND ung ho MS 2022.307 anh Vang A Sung
11/20/2022 200,000 241702.201122.071827.UNG HO MS 2022.308-201122-07:18:27 241702
11/20/2022 200,000 MBVCB.2724758046.ms 2022308.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 200,000 MBVCB.2724660010.Ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 200,000 208371.201122.000429.MS 2022.307(ANH VANG A SUNG)-201122-00:04:31 208371
11/20/2022 260,000 913013.201122.111316.VO THI CAM HAN chuyen khoan ung ho chuong trinh NCHCCCL
11/20/2022 270,000 MBVCB.2724911445.Ung ho MS 2022 308 Chi Ha Thi Hien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 500,000 MBVCB.2727850555.Ung ho Ms 2022.304chij Nguyen thi hao.CT tu 9382793817 HO THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 500,000 024360.201122.183935.Ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
11/20/2022 500,000 023448.201122.183814.Ung ho MS 2022 308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 500,000 IBVCB.2727141573.ung ho MS 2022 308 chi Ha Thi Hien.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 500,000 IBVCB.2727137469.ung ho MS 2022 302 be Minh Long.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 500,000 IBVCB.2727128730.ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 500,000 IBVCB.2727114782.ung ho MS 2022 305 ba Thanh Lieu.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 500,000 IBVCB.2727110371.ung ho MS 2022 306 em Le Trung Kien.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 500,000 497791.201122.180803.UNG HO MS 2022.306 (EM LE TRUNG KIEN)-201122-18:08:02 497791
11/20/2022 500,000 838540.201122.160548.MS 2022308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 500,000 310836.201122.103931.ung ho ma so 2022.308 chi Ha Thi Hien FT22325539490257
11/20/2022 500,000 138214.201122.083354.NGUYEN KHAC THO UNG HO MS 2022 308 HA THI HIEN
11/20/2022 500,000 MBVCB.2724853986.ms 2022 308 uh chi Ha Thi Hien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2022 500,000 MBVCB.2724823016.Ung ho MS 2022-308( chi Ha Thi Hien).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 1,000,000 MBVCB.2725978370.Ung ho MS 2022.308 (chi Ha thi Hien).CT tu 0621000397693 DANG AI QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 1,000,000 MBVCB.2724862492.Ung ho MS 2022.308 Chi Ha Thi Hien.CT tu 0261003468236 HUYNH VAN NHUT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 1,000,000 MBVCB.2724688671.ung ho MS 2022.307 anh Vang A Sung, Lai Chau.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 1,000,000 643191.201122.001522.Ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/20/2022 1,400,000 MBVCB.2724950852.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 moi MS 200 ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 2,000,000 MBVCB.2726465241.CHAU THI QUYEN ung ho MS 2022.308. Ha thi hien.CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 2,000,000 788845.201122.122052.Ung ho MS 2022 308 chi Ha Thi Hien
11/20/2022 2,000,000 258086.201122.082959.UNG HO MS 2022.308(CHI HA THI HIEN)-201122-08:30:00 258086
11/20/2022 3,000,000 MBVCB.2727721287.Ung ho NCHCCCL Vu Thanh Binh Germany vuthanhbinh@yahoo.com.CT tu 1029551479 VU TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2022 5,000,000 632580.201122.083339.Ong Tu Van ung ho MS 2022308 chi Ha Thi Hien

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10-11-2022 07:22:28 100,000 Nguyen Anh Dung va Nguyen Bao Son ung ho ma so 2022.299
10-11-2022 08:40:04 10,000 Ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-11-2022 10:58:05 100,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.299 Anh Lau A Sinh
10-11-2022 11:06:11 100,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen
10-11-2022 12:27:00 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.299 ( anh lau a sinh )
10-11-2022 12:29:20 1,000,000 chuyen tien ms MS 2022.299 ( lau a sinh)
10-11-2022 12:46:13 300,000 Ung ho MS 2022.297
10-11-2022 13:10:40 150,000 ung ho MS 2022.299 anh Lau A Sinh
10-11-2022 14:13:33 500,000 CT DEN:231407123492 Ms 2022.299 Lau A Sinh FT22314846142093
11-11-2022 07:21:17 100,000 CT DEN:231500626415 DO THI TAM Chuyen tien ung ho ms 2022 300
11-11-2022 07:24:42 225,000 LPT ung ho tu ms 2022.292 den ms 2022.300; moi ms 25k
11-11-2022 07:29:22 300,000 Ung ho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi)
11-11-2022 07:51:02 50,000 ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi)
11-11-2022 08:04:19 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh)
11-11-2022 08:04:46 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
11-11-2022 08:15:41 100,000 CT DEN:865650713508 ICB;114000161718;TA THU HIEN Thai Nguyen UH MS 2022 300 be Tran Hoai Phi
11-11-2022 08:21:41 500,000 CT DEN:231501756622 NGUYEN QUANG VINH Chuyen tien ung ho MS 2022300 be Tran Hoai Phi
11-11-2022 08:45:03 200,000 CT DEN:231501374967 MS 2022.300-Tran Hoai Phi FT22315791461078
11-11-2022 08:47:45 120,000 ung ho be Tran Hoai Phi MS 2022.300
11-11-2022 08:59:09 500,000 Ung ho MS 2022.300(Be Tran Hoai Phi) Le Dinh Quang  chuyen tien
11-11-2022 09:00:32 50,000 CT DEN:231502456947 ms 2022.300 tran hoang phi
11-11-2022 09:39:50 1,000,000 So GD goc: 10007455 ung ho em Tran Hoai Phi
11-11-2022 09:39:52 200,000 Ung ho Ms 2022.300 ( Be Tran Hoai Phi )
11-11-2022 10:37:46 150,000 STA ungho ms2022.300 (be Tran Hoai Phi)
11-11-2022 10:39:21 200,000 STA ungho ms2022.299 (anh Lau A Sinh)
11-11-2022 11:26:49 100,000 ung ho ms2022.300 Tran Hoai Phi
11-11-2022 11:31:43 200,000 Ung ho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi)
11-11-2022 12:17:30 100,000 Nguyen Anh Dung va Nguyen Bao Son ung ho ma so 2022.300
11-11-2022 13:39:04 500,000 MS 2022.300 be tran hoai phi
11-11-2022 13:42:51 200,000 MS 2022.299( anh lau a sinh)
11-11-2022 13:44:13 200,000 MS 2022.297 (tran bao quyen)
11-11-2022 13:46:17 200,000 MS 2022.300 ( tran hoai phi)
11-11-2022 13:46:54 50,000 CT DEN:231506631287 UNGHO MS 2022.300 BE TRAN HOAI PHI
11-11-2022 14:15:43 170,000 CT DEN:231507973128 ung ho MS 2022300
11-11-2022 14:32:29 200,000 MS 2022.300 ( be Tran Hoai Phi)
11-11-2022 16:00:49 10,000 MS 2022 299 Anh Lau A Sinh
11-11-2022 16:10:20 100,000 NGUYEN KHANH LINH ung ho MS 2022.300(be Tran Hoai Phi)
11-11-2022 16:13:51 100,000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MA SO 2022.299( ANH LAU A SINH)
11-11-2022 16:18:35 100,000 NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms2022.297(be tran bao quyen)
11-11-2022 16:24:32 100,000 NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS2022.295(ba Vu Thi Kha)
11-11-2022 16:27:52 100,000 NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS2022.289( gia dinh ba Thu)
11-11-2022 16:57:06 10,000 Ung ho MS 2022.300(Be Tran Hoai Phi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-11-2022 17:55:20 100,000 CT DEN:231517022458 MS 2022.300 ( BE TRAN HOAI PHI)-111122-17:55:19 022458
11-11-2022 19:21:34 200,000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2022.300 ( be Tran Hoai Phi)
11-11-2022 20:30:46 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.300 ( be tran hoai phi )
11-11-2022 20:57:40 50,000 CTLNH 640001 VTP DO VAN HIEP DO VAN HIEP ung ho MS 2022 292. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11-11-2022 20:59:40 50,000 CTLNH 640001 VTP DO VAN HIEP DO VAN HIEP ung ho MS 2022 289 .NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11-11-2022 21:01:07 50,000 CTLNH 640001 VTP DO VAN HIEP DO VAN HIEP ung ho MS 2022 297.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11-11-2022 21:02:00 50,000 CTLNH 640001 VTP DO VAN HIEP DO VAN HIEP ung ho MS 2022 298.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12-11-2022 01:05:23 300,000 CT DEN:231516848684 MS 2022300; thoi gian GD:11/11/2022 23:15:55
12-11-2022 05:33:03 500,000 ung ho Tran Hoai Phi MS 2022 300
12-11-2022 07:21:08 50,000 ung ho MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien)
12-11-2022 07:24:14 200,000 ung ho MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien)
12-11-2022 07:27:09 50,000 ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong)
12-11-2022 07:38:11 200,000 CT DEN:120363990349 Ung ho MS 2022296chi Nguyen Thi My Phuong
12-11-2022 08:05:39 100,000 ung ho Ms 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien)
12-11-2022 08:27:32 300,000 ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong)
12-11-2022 08:39:58 10,000 Ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-11-2022 09:02:16 400,000 ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong)
12-11-2022 09:59:52 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
12-11-2022 10:07:11 500,000 ung ho MS 2022.299 ( anh Lau A Sinh)
12-11-2022 10:15:02 500,000 Ung ho MS 2022.296 (Chi Nguyen Thi My Phuong)
12-11-2022 10:25:03 100,000 ung ho ma so 2022.301
12-11-2022 11:25:16 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.301 ( be tran thi thu hien )
12-11-2022 17:00:09 100,000 CT DEN:231610863916 IBFT Ung ho be Tran Thi Thu Hien
13-11-2022 07:47:13 100,000 ung ho MS 2022.302 (be Minh Long)
13-11-2022 07:49:45 200,000 ung ho MS 2022.300 (be Tran Hoai Phi)
13-11-2022 07:52:27 100,000 ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
13-11-2022 07:54:27 100,000 ung ho MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien)
13-11-2022 08:01:47 50,000 HOANG HONG SON Chuyen tien hotro Ms. 2022.296 My phuong
13-11-2022 13:23:51 10,000 Ung ho MS 2022.302(be Minh Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-11-2022 15:53:51 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
13-11-2022 16:40:56 25,000 LPT ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien)
13-11-2022 16:44:50 25,000 LPT ung ho MS 2022.302 (be Minh Long)
13-11-2022 20:16:59 55,000 ung ho ma so 2022.302
13-11-2022 22:20:02 200,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.302 ( be minh long )
14-11-2022 07:53:25 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien)
14-11-2022 07:54:57 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.300 (Be Tran Hoai Phi)
14-11-2022 09:26:29 50,000 DAO VAN QUAN chuyen tien Ung ho MS 2022.301
14-11-2022 10:04:54 500,000 CT DEN:231803819419 MS 2022302
14-11-2022 10:07:37 400,000 Ung ho MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien)
14-11-2022 11:27:10 200,000 CT DEN:231804042022 MBVCB.2699203882.042022.MS 2022.301 ( Be Tran Thi Thu Hien).CT tu 0481000856732 NGUYEN HOANG ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
14-11-2022 11:40:36 200,000 CT DEN:231804698503 MS 2022300 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
14-11-2022 11:58:52 1,000,000 Ung ho MS 2022.301 Be Tran Thi Thu Hien
14-11-2022 12:01:15 20,000 Ung ho ma so 4683. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-11-2022 12:04:30 10,000 Minh co ung ho ck nham Ma So 4683. Mong Vietnamnet ung ho vao MS 2022.301 (Be Tran Thi Thu Hien)
14-11-2022 12:43:25 200,000 CT DEN:894958774003 ICB;114000161718;LY MINH NGHIA chuyen khoan
14-11-2022 13:57:45 100,000 ung ho MS 2022.301 (be Tran Thi Thu Hien)
14-11-2022 20:02:47 1,000,000 Ung ho MS 2002.302_be Minh Long
14-11-2022 22:04:52 100,000 CT DEN:231815040052 2021.050 FT22318256726717
15-11-2022 01:23:42 50,000 ms 2020.008; thoi gian GD:14/11/2022 23:29:09
15-11-2022 07:20:07 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
15-11-2022 09:56:22 300,000 ung ho gd ba Duoc
15-11-2022 10:43:50 10,000 Ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-11-2022 11:35:51 100,000 UH MS 2021.050 DO NHAT HOANG Sdt 0967578320
15-11-2022 12:05:20 50,000 ung ho ma so 2022.303
15-11-2022 12:26:43 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.303 ( gia dinh ba duoc )
15-11-2022 13:59:53 50,000 CT DEN:231990460358 NCHCCCL Hoang Thi Giang 0344769784
15-11-2022 14:30:53 2,000,000 HA TINH NHAN UNG HO MS 2022.299 (ANH LAU A SINH)
15-11-2022 14:32:09 2,000,000 HA TINH NHAN UNG HO MS 2022.303 (GIA DINH BA DUOC)
15-11-2022 14:33:47 2,000,000 HA TINH NHAN UNG HO MS 2022.301 (BE TRAN THI THU HIEN)
15-11-2022 19:15:10 200,000 CT DEN:150366523424 ung ho MS 2022301 Be Tran Thi Thu Hien
15-11-2022 19:16:42 200,000 CT DEN:150366524719 ung ho MS 2022303 gia dinh ba Duoc
15-11-2022 19:18:07 200,000 CT DEN:150366525955 ung ho MS 2022302 be Minh Long
15-11-2022 22:50:46 300,000 CT DEN:231915892802 MS 2022303
16-11-2022 01:14:50 50,000 ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc); thoi gian GD:15/11/2022 23:17:55
16-11-2022 07:11:53 50,000 CT DEN:232000090120 MBVCB.2707529195.090120.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
16-11-2022 10:03:13 500,000 CT DEN:232003836380 ung ho ms 2022.204 chi Nguyen thi Hao
16-11-2022 10:15:49 10,000 Ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-11-2022 11:04:24 100,000 MS 2022.300(Be Tran Hoai Phi)
16-11-2022 11:18:19 300,000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2022 304 (Nguyen thi Hao)
16-11-2022 11:27:46 100,000 STA ungho ms2022.304 (chi Nguyen Thi Hao)
16-11-2022 12:10:28 100,000 ung ho ma so 2022.304
16-11-2022 12:26:38 200,000 ung ho MS2022.304
16-11-2022 19:05:44 100,000 UH MS 2022.023 c Vuong Thi Anh sdt 0359965427
16-11-2022 21:47:13 200,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.304 ( chi nguyen thi hao )
16-11-2022 22:08:39 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.304 (chi Nguyen Thi Hao)
16-11-2022 22:10:11 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.303 (gia dinh ba Duoc)
17-11-2022 07:09:56 100,000 ung ho ma so 2022.305
17-11-2022 07:14:26 50,000 CT DEN:232100096687 MBVCB.2712086678.096687.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.305 (ba Thanh Lieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
17-11-2022 08:31:40 2,000,000 UH MS 2022,300(BE T.H. PHU),MS 2022,301(BE T.T.T HIEN),MS 2022,302( BE MINH LONG), MS 2022,303(GD BA DUOC),MS2022,304(CHI N.T.HAO), MOI MS 400.000
17-11-2022 08:53:37 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
17-11-2022 08:55:04 200,000 MS 2022.303 ( gd ba duoc)
17-11-2022 08:56:08 300,000 Ms 2022.302 ( be minh long)
17-11-2022 08:57:33 200,000 MS 2022.301 ( tran thi thu hien)
17-11-2022 09:10:44 500,000 Ung ho MS MS 2022.305 (ba Thanh Lieu)
17-11-2022 09:15:21 10,000 Ung ho MS 2022.305(ba Thanh Lieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-11-2022 10:11:08 50,000 CT DEN:603448874974 ICB;114000161718;Ung ho ms 2022 305 ba thanh lieu
17-11-2022 12:36:10 200,000 DO NGUYEN DUY THONG ung ho ms 2022.305
17-11-2022 17:29:39 200,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.305 ( ba thanh lieu )
17-11-2022 19:06:05 200,000 ung ho ms 2022.302 (be Minh Long)
18-11-2022 07:09:31 50,000 CT DEN:232200033805 MBVCB.2716472945.033805.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.306 (em Le Trung Kien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
18-11-2022 08:16:41 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
18-11-2022 09:01:38 500,000 CT DEN:180368297695 Giup MS 2022 306 em Le Trung Kien
18-11-2022 09:56:34 10,000 Ung ho MS 2022.306 (Em Le Trung Kien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-11-2022 10:36:34 100,000 ung hoMS 2022.302(be Minh Long)
18-11-2022 12:17:15 100,000 ung ho ma so 2022.306
18-11-2022 12:58:17 100,000 Ung ho MS 2022.302 ( be Minh Long)
18-11-2022 13:42:06 50,000 CT DEN:232206301568 UNGHO MS 2022.306 Em Le Trung Kien
18-11-2022 14:09:07 100,000 HUNGNV HO TRO MS 2022306( LE TRUNG KIEN)
18-11-2022 15:56:37 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.306 ( em le trung kien )
18-11-2022 21:10:28 50,000 MS 2022.302 Ung ho gd be Minh Long
19-11-2022 00:57:22 100,000 MS2022.296 (Nguyen Thi My Phuong); thoi gian GD:18/11/2022 23:10:33
19-11-2022 00:59:03 100,000 MS2022.301 (be Tran Thi Thu Hien); thoi gian GD:18/11/2022 23:14:13
19-11-2022 01:01:09 100,000 MS2022.302 (be Minh Long); thoi gian GD:18/11/2022 23:19:38
19-11-2022 01:02:16 100,000 MS2022.300 (be Tran Hoai Phi); thoi gian GD:18/11/2022 23:21:57
19-11-2022 01:06:10 1,000,000 CT DEN:232216862981 LE THANH TUAN Chuyen tien ung ho ma so MS 2022304; thoi gian GD:18/11/2022 23:33:06
19-11-2022 07:29:39 200,000 CT DEN:232300633411 Ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
19-11-2022 07:39:01 200,000 chuyen tien ung ho MS 2022 307 anh Vang A Sung
19-11-2022 08:41:11 200,000 2022.307 UNG HO VANG A SUNG
19-11-2022 08:52:47 500,000 CT DEN:232301785742 Chuyen tien ung ho MS 2022307 Vang A Sung
19-11-2022 09:03:29 300,000 CT DEN:232302812750 MS 2022306
19-11-2022 09:03:47 300,000 CT DEN:232302811745 MS 2022307
19-11-2022 09:28:34 200,000 MS 2022.307 (Anh Vang A Sung)
19-11-2022 09:54:28 200,000 Ung ho MS 2022.307 (anh Vang A Sung)
19-11-2022 10:05:23 200,000 UH MS 2022 307 anh Vang A Sung
19-11-2022 10:31:22 300,000 CT DEN:232303180808 ms:2022307.anh vang a sung
19-11-2022 12:31:01 300,000 CT DEN:232312921196 UNG HO A VANG A SUNG-191122-12:31:01 921196
19-11-2022 12:56:43 200,000 TRUONG THI HOANG OANH chuyen tien ung ho ms 2022307(vang a sung)
19-11-2022 15:09:32 20,000 Ung ho MS 2022.307(anh Vang A Sung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-11-2022 16:11:41 200,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.307 ( anh vang a sung )
19-11-2022 20:29:19 100,000 ung ho MS 2022.176 (em Hoai Na)
19-11-2022 21:22:56 5,000,000 CT DEN:232314840171 Ong Tu Van giup do ms2022.307 Vang A Sung FT22325803508086
20-11-2022 04:21:09 150,000 STA ungho ms2022.307 (anh Vang A Sung); thoi gian GD:20/11/2022 02:41:13
20-11-2022 07:15:07 200,000 Ung ho MS 2022.308 (chi Ha Thi Hien)
20-11-2022 07:17:00 200,000 ung ho MS 2022.308 (chi Ha Thi Hien)
20-11-2022 11:01:52 100,000 ung ho ma so 2022.307
20-11-2022 11:02:20 100,000 ung ho ma so 2022.308
20-11-2022 13:31:25 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.308 ( chi ha thi hien )
20-11-2022 15:02:16 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
20-11-2022 17:50:01 100,000 MS 2022.308
20-11-2022 21:14:11 10,000 Ung ho MS 2022.308(chi Ha Thi Hien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-11-2022 22:08:51 500,000 QUAN ung ho MS2022 308 Ha Thi Hien
20-11-2022 22:23:25 10,000 ung hoMS 2022.307(anh Vang A Sung)

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Hai đứa trẻ bơ vơ trong nhà trọ suốt kỳ nghỉ Tết

Căn bệnh uốn ván đột ngột khiến ông Hùng, trụ cột duy nhất trong gia đình ngã xuống. Người vợ ốm yếu và 2 con nhỏ dại chật vật chống đỡ suốt một tháng nay.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 1/2023

Trong 10 ngày đầu tháng 1/2023, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 523.255.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Gia đình lao đao vì hai con thơ mắc bệnh hiểm nghèo

Đang trên bệnh viện chăm con trai ung thư, chị Nghĩa lại bàng hoàng nhận tin dữ con gái út phát hiện mắc u máu. Vậy là cả hai người con của chị đều bị căn bệnh hiểm nghèo bủa vây.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2022

Trong 10 ngày cuối tháng 12/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.546.730.539 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2022

Trong 10 ngày giữa tháng 12/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 429.621.831 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Mẹ mất ngày 29 Tết, bé trai 4 tháng tuổi khát sữa bên ông bà già yếu

Sinh ra không được bố đón nhận, mẹ lại mất ngay 29 Tết, bé trai 4 tháng tuổi ở Hà Tĩnh bơ vơ bên bà ngoại già yếu. Hằng ngày, bà của bé xay bột gạo, làm thức ăn cho cháu.

Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Nga chữa bệnh ung thư

Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, quê Lào Cai) đã có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Không còn hy vọng thoát nghèo, người phụ nữ chỉ mong có tiền chữa bệnh cho chồng

Hơn một tháng ông Thấn ngã bệnh, bà Điểm như rơi xuống vực thẳm. Ngày ngày bà ở viện chăm sóc chồng, đành phó mặc người mẹ già tai biến và con trai tâm thần tự xoay sở trong căn nhà dột nát.

Khó khăn bủa vây hai anh em mồ côi tàn tật, tai nạn liệt giường

Trong lúc sửa trần nhà cho hàng xóm, anh Trần Hải Sâm (ở Hà Tĩnh) bị trượt chân rơi xuống đất dẫn đến vỡ lún cột sống.

Ước mơ khép lại của đứa trẻ 10 tuổi mắc bệnh ung thư hiếm gặp

Mang trong mình nghị lực phi thường, thế nhưng cô bé Uyên vẫn không đủ sức để chống chọi với căn bệnh ung thư thận.

Trao hơn 41 triệu đồng tới ông Phạm Vọ ở Hà Tĩnh

5 năm trước, bà Hoa bị tai nạn giao thông rồi sống cảnh thực vật, nay chồng bà là ông Phạm Vọ phát hiện bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ gia đình ông Vọ số tiền hơn 41 triệu đồng.

Người đàn ông cụt chân chăm vợ liệt giường, con gái mắc bệnh Down

Bị cụt một bàn chân nhưng ông Ninh vẫn gắng làm thuê đủ nghề, bởi ông là trụ cột duy nhất trong nhà.

Anh Nguyễn Tấn Xuyên được bạn đọc ủng hộ gần 57 triệu đồng

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, sức khỏe anh Nguyễn Tấn Xuyên đã ổn định hơn và được xuất viện trước Tết Nguyên Đán.

Thương con trai ung thư nhưng cha mẹ chỉ còn túp lều tôn tạm bợ

Thời điểm xạ trị, bé Đại còn quá nhỏ nên không chịu hợp tác. Anh Phụng ở quê không vay mượn được tiền, chị Thêm đành cho con dùng thuốc an thần để không phải đưa con ra tận Huế.

Bạn đọc VietNamNet giúp đỡ cụ ông "vô danh" gần 120 triệu đồng viện phí

Nhờ sự lan tỏa, giúp đỡ của quý bạn đọc hảo tâm, cụ ông "vô danh" tiếp tục được chữa trị tích cực. Tuy nhiên, đã nhiều tháng nhưng vẫn chưa thấy thân nhân của cụ ông xuất hiện.