Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 5/2022

Trong 10 đầu tháng 5/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 572,640,604 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
5/1/2022 2,500 469583.010522.180101.ung ho MS 2022 106 NAM MO A DI DA PHAT
5/1/2022 5,000 MBVCB.1973796526.Tra Xuan Binh giup ms 2022106.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/1/2022 10,000 MBVCB.1973923941.TRAN VAN PHI chuyen tien.CT tu 1015187877 TRAN VAN PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 10,000 174547.010522.121829.NGUYEN VAN HAO Chuyen tien
5/1/2022 30,000 828659.010522.210227.LE THI HUE 0974085119 ung ho quyNCHCCCL
5/1/2022 30,000 689073.010522.111201.NGUYEN THI HUNG ung ho 1 o banh mi yeu thuong
5/1/2022 30,000 MBVCB.1973066261.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.016(co Nguyen Thi Long).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 50,000 413363.010522.224335.Ung ho NCHCCCL FT22124283301199
5/1/2022 50,000 375208.010522.210941.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hong 0963190355 FT22124404719849
5/1/2022 50,000 MBVCB.1974460276.NCHCCCL le thi tham.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 50,000 IBVCB.1974228028.Giup ma so 2202.106 co Nguyen Thi Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/1/2022 50,000 053657.010522.151141.Ung ho NCHCCCL Chuc ekip nhieu suc khoe
5/1/2022 50,000 956636.010522.093115.Ung ho MS 2022.015 Gia dinh chi Luu
5/1/2022 50,000 825952.010522.091702.ung ho NCHCCCL thai 0966583803
5/1/2022 50,000 383817.010522.075938.T ung ho co Nguyen Thi Long MS 2022.106
5/1/2022 100,000 653843.010522.220046.UNG HO NCHCCCL DO GIA KHANH 0868002094
5/1/2022 100,000 771008.010522.181446.MS 2022.101 NGUYEN THANH PHAT
5/1/2022 100,000 097587.010522.153133.Ung ho NCHCCCL tran khanh son 0373102267
5/1/2022 100,000 MBVCB.1973779839.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.105 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 100,000 923308.010522.140718.Ung ho MS2022m106 Co Nguyen Thi Long
5/1/2022 100,000 949844.010522.125839.Ung ho MS 2022.106 chuc co Nguyen Thi Long nhanh khoe
5/1/2022 100,000 627697.010522.125007.T ung ho anh Phung Van Long MS 2022.104
5/1/2022 100,000 085849.010522.105652.ung ho ms 2022.102 chi Huynh Thi Bich Tuyen FT22124913374848
5/1/2022 100,000 084383.010522.105345.ung ho ms 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh FT22124538752673
5/1/2022 100,000 083116.010522.105109.ung ho ms 2022.104 anh Phung Van Long FT22124498422375
5/1/2022 100,000 082257.010522.104918.ung ho ms 2022.105 gia dinh chi Luu FT22124601837721
5/1/2022 100,000 081253.010522.104713.ung ho ms 2022.101 be Nguyen Thanh Phat FT22124051119974
5/1/2022 100,000 072106.010522.102818.ung ho ms 2022.100 co Ho Thi Hanh FT22124408246386
5/1/2022 100,000 071574.010522.102709.ung ho ms 2022.106 co Nguyen Thi Long FT22124296352591
5/1/2022 100,000 445283.010522.095849.ung ho NCHCCCL Pham Thi Thuy Linh 0915889098
5/1/2022 100,000 MBVCB.1973089048.MS 2022.106 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Co Nguyen Thi Long.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 100,000 857367.010522.081737.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 106
5/1/2022 100,000 815300.010522.081655.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 100
5/1/2022 100,000 756645.010522.081556.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 97
5/1/2022 100,000.00 610071.010522.032728.Ung ho NCHCCCL Dinh My Hanh FT22124490823145
5/1/2022 200,000 571760.010522.204229.Hai Ung ho MS 2022 106 co Nguyen Thi Long
5/1/2022 200,000 179964.010522.144742.TTTP ung ho Ms2022.106 co Nguyen Thi Long
5/1/2022 200,000 151988.010522.133228.Ung ho NCHCCCL Vo Thi Hanh 0984353578 FT22124403115680
5/1/2022 200,000 IBVCB.1973264092.MS 2022 106 co Nguyen Thi Long.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/1/2022 200,000 290670.010522.090818.Ung ho MS 2022 097 anh Huynh Huu Tinh
5/1/2022 200,000 289021.010522.090717.ung ho MS 2022 105 Gia dinh chi Luu
5/1/2022 200,000 928946.010522.090451.ung ho ma so 2022.106 Nguyen Thi Long
5/1/2022 200,000 252175.010522.082226.MS 2022 105 Gia dinh chi Luu
5/1/2022 200,000 273485.010522.073827.UNG HO MS 2022.103( NGUYEN HOANG KIEU ANH)-010522-07:38:26 273485
5/1/2022 250,000 MBVCB.1973732879.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.106( co Nguyen Thi Long), Dam Doi, Ca Mau.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 300,000 161443.010522.130844.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761
5/1/2022 300,000 MBVCB.1973220798.MS2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 300,000 MBVCB.1973215892.MS2022.105 (gia dinh chi Luu).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/1/2022 300,000.00 140387.010522.064702.ung ho MS 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh
5/1/2022 300,000.00 153667.010522.064603.ung ho MS 2022 104 anh Phung Van Long
5/1/2022 300,000.00 139482.010522.064456.ung ho MS 2022 105 Gia dinh chi Luu
5/1/2022 500,000 664914.010522.183649.MS 2022.105
5/1/2022 500,000 MBVCB.1973681019.ms 2022 105 uh gia dinh chi Luu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/1/2022 500,000 907056.010522.122827.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 105 gia dinh chi Luu
5/1/2022 500,000 MBVCB.1972967659.tre em bi benh.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/1/2022 500,000 205570.010522.081939.Ma so 2022 105 gia dinh chi luu
5/1/2022 900,000 610941.010522.193014.Ung ho MS 2022 103 MS 2022 104 ms 2022 105
5/1/2022 900,000 609842.010522.192626.Ung ho MS 2022 100 MS 2022 102 ms 2022 102
5/1/2022 1,800,000 300604.010522.095333.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2022.101,102,103,104,105,106 MOI TH 300.000-010522-09:53:32 300604
5/2/2022 1,000 IBVCB.1975584088.ast.CT tu 1022558715 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 2,500 699046.020522.112810.ung ho MS 2022 107 NAM MO A DI DA PHAT
5/2/2022 5,000 MBVCB.1975306017.Tra Xuan Binh giup ms 2022107.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/2/2022 5,000 673277.020522.085914.MS 2022.107
5/2/2022 5,000 666941.020522.085523.MS 2022.106 , Co Nguyen Thi Long
5/2/2022 10,000 MBVCB.1976797833.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 1026222683 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 10,000 008801.020522.194041.nguyen ngoc sang
5/2/2022 10,000 MBVCB.1976162649.TRAN CONG MINH chuyen tien.CT tu 0281000391610 TRAN CONG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 10,000 626831.020522.114813.NGUYEN THI HONG chuyen khoan
5/2/2022 20,000 MBVCB.1975166919.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.107( em Vu Minh Tuan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 20,000 026043.020522.082156.ung ho ms 2022.107 em Vu minh Tuan
5/2/2022 20,000 687501.020522.050431.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
5/2/2022 50,000 703864.020522.224616.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Thi Hoang Trang - 0765132477 FT22124423423671
5/2/2022 50,000 IBVCB.1976693335.Giup ma so 2022.107 em Vu Minh Tuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/2/2022 100,000 376493.020522.225207.Ung ho NCHCCCL
5/2/2022 100,000 MBVCB.1976818306.MS2022.107.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 100,000 564945.020522.175116.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.107 em Vu Minh Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22124063070803
5/2/2022 100,000 295996.020522.161151.chi LAN ANH ung ho MS 2022.011 ( chi em be Tien) so tien 100k
5/2/2022 100,000 906748.020522.141528.Ung ho MS2022 107 em Vu Minh Tuan
5/2/2022 100,000 650402.020522.135316.T ung ho em Vu Minh Tuan MS 2022.107
5/2/2022 100,000 MBVCB.1975498798.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.106 (co Nguyen Thi Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 100,000 MBVCB.1975495962.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 100,000 242839.020522.082043.Vinh Nam ung ho ms 2022 107 em Vu Minh Tuan
5/2/2022 100,000 239889.020522.081858.Vinh Nam ung ho ms 2022 106 chi Nguyen Thi Long
5/2/2022 100,000 182781.020522.075807.NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen khoan ung ho em Vu Minh Tuan MS 2022107
5/2/2022 100,000 571973.020522.074624.ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
5/2/2022 100,000 240334.020522.000157.Ung ho MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh FT22124540631431
5/2/2022 100,000 238573.010522.235035.Ung ho MS 2022.102 chi Huynh Thi Bich Tuyen FT22124921510739
5/2/2022 200,000 MBVCB.1977015248.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.088(PhamCongDanh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 200,000 MBVCB.1977011780.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uhms:2022.107(VuMinhTuan).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 200,000 199820.020522.192743.ung ho ms 2021 221 nguyen thuy hang
5/2/2022 200,000 IBVCB.1975754173.MS 2022 107 em Vu Minh Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/2/2022 200,000 151225.020522.114858.Ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
5/2/2022 200,000 MBVCB.1975377533.MS 2022.107.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 200,000 MBVCB.1975232927.ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan) .CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 200,000 881337.020522.091801.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022107 em Vu Minh Tuan
5/2/2022 200,000 MBVCB.1974997315.Ms 2022107( vu minh tuan .CT tu 0421000403710 NGUYEN THANH KIEU DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 200,000 323139.020522.080104.Ung ho MS 2022.107 Vu Minh Tuan
5/2/2022 200,000 152296.020522.072844.MS 2022 107 em VU MINH TUAN
5/2/2022 200,000 567267.020522.041841.UNG HO MS2022- 105 ( GD CHI LUU )
5/2/2022 200,000 239454.010522.235601.Ung ho MS 2022.099 Gia dinh chi Nga FT22124033734788
5/2/2022 250,000 MBVCB.1975752893.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.107(em Vu Minh Tuan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 300,000 025535.020522.194644.UH MS 2022 105 Gia dinh Chi Luu
5/2/2022 300,000 764681.020522.155315.ngo thivthuy hang chuyen tien giup e nguyen thuy hang o xom 3 phu phong huong khe ha tinh
5/2/2022 300,000 723837.020522.152634.Chuyen tien ung ho em vu minh tuan ms 2022 107
5/2/2022 300,000 584612.020522.093800.ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
5/2/2022 300,000 MBVCB.1975149845.Ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan).CT tu 0041000122436 NGUYEN THI DIEM CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 300,000 Ung ho NCHCCCL fb Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
5/2/2022 300,000 570632.020522.072512.Ung ho MS 2022.107 ( chau Vu Minh Tuan)
5/2/2022 333,000 MBVCB.1976582647.ung ho MS 2022.107 vu minh tuan.CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 400,000 651761.020522.091634.IBFT Ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan
5/2/2022 500,000 020826.020522.194504.UH MS 2022 106 co Nguyen Thi Long
5/2/2022 500,000 016667.020522.194336.UH MS 2022 107 Em Vu Minh Tuan
5/2/2022 500,000 225910.020522.163601.MS 2022 107 em Vu Minh Tuan
5/2/2022 500,000 MBVCB.1975989130.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 500,000 138973.020522.151814.MS 2022.107 (EM VU MINH TUAN)
5/2/2022 500,000 MBVCB.1975538033.Giup do ma so 2022.107.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 500,000 078233.020522.100550.MS 2022.107 FT22124335881523
5/2/2022 500,000 317769.020522.093828.Ung ho Ms 2022 107 Vu minh Tuan FT22124046800702
5/2/2022 500,000 MBVCB.1975094625.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 500,000 512427.020522.073935.UNG HO MS 2022.107 ( EM VU MINH TUAN )-020522-07:39:13 512427
5/2/2022 500,000 776302.020522.071659.ISL20220502071659568-ung ho MS 2022.107 vu minh tuan
5/2/2022 500,000 493655.020522.043754.Ung ho MS 2022.106 co Nguyen Thi Long. Ca Mau
5/2/2022 1,000,000 933349.020522.214105.IBFT ung ho MS 2022106 CoNguyen Thi Long
5/2/2022 1,000,000 935056.020522.191703.Ung ho ms 2022107 Vu Minh Tuan
5/2/2022 1,000,000 934438.020522.191513.Ung ho ms 2022104 Phung Van Long
5/2/2022 1,000,000 151844.020522.182749.ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
5/2/2022 1,000,000 MBVCB.1976015355.ms 2022.107 vu minh tuan.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 1,000,000 MBVCB.1975301606.ung ho MS 2022.107?(em Vu Minh Tuan).CT tu 0181003498164 NGUYEN HOA BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 1,000,000 733188.020522.094332.ung ho MS 2022.107. em Vu minh tuan
5/2/2022 1,000,000 112918.020522.092209.ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
5/2/2022 1,000,000 572665.020522.075653.Ung ho ms 2022.107(em Vu Minh Tuan)
5/2/2022 1,000,000 493919.020522.043331.Ung ho MS 2022.105 gia dinh chi Luu. Quang Binh
5/2/2022 2,000,000 IBVCB.1976972445.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan, X Thanh Son, H. Kien Thuy, TP. HAI PHONG.CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 3,000,000 MBVCB.1975752554.Ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 3,000,000 MBVCB.1975750616.ung ho MS 2022.105(gia dinh chi Luu.CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/2/2022 3,000,000 355336.020522.105251.Ong Tu Van giup cho ms 2022 106 co Nguyen Thi Long FT22124588028041
5/2/2022 5,000,000 634106.020522.082526.Ong Tu Van dong vien em Vu Minh Tuan MS 2022.107
5/3/2022 1,000 IBVCB.1979503271.1236.CT tu 9707853397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 1,000 IBVCB.1978524763.15.CT tu 1022549979 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/3/2022 2,500 320120.030522.084346.ung ho MS 2022 108 NAM MO A DI DA PHAT
5/3/2022 5,000 MBVCB.1977537632.Tra Xuan Binh giup ms 2022108.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/3/2022 10,000 584580.030522.174820.DINH NHO LIEM Chuyen tien
5/3/2022 10,000 233754.030522.154339.TA THI YEN
5/3/2022 10,000 127544.030522.134002.Chuyen tien tu Viettel Money
5/3/2022 10,000 096250.030522.120232.TRUONG TRAN MY TU chuyen tien
5/3/2022 10,000 856009.030522.110237.NGUYEN THI THANH Chuyen tien
5/3/2022 20,000 413137.030522.203838.Ung ho NCHCCCL 0915312313
5/3/2022 20,000 MBVCB.1979200931.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.108(Anh Cao Thanh Dung).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 20,000 MBVCB.1977790831.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.108(anh Cao Thanh Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 40,000 563070.030522.222443.Ung ho NCHCCCL Trang 0385759222
5/3/2022 50,000 200357.030522.205144.Ung ho MS 2022108 anh Cao Thanh Dung FT22124907963360
5/3/2022 50,000 223072.030522.184507.2022101 nguyen thanh phat
5/3/2022 50,000 802473.030522.153913.nguyen ba namung ho ms 2022.108 anh cao thanh dung
5/3/2022 50,000 801142.030522.153839.nguyen ba namung ho ms 2022.107 em vu minh tuan
5/3/2022 50,000 800583.030522.153806.nguyen ba namung ho ms 2022.106 co nguyen thi long
5/3/2022 50,000 800082.030522.153733.nguyen ba namung ho ms 2022.105 gia dinh chi luu
5/3/2022 50,000 798576.030522.153657.nguyen ba namung ho ms 2022.104 anh phung van loi
5/3/2022 50,000 796924.030522.153613.nguyen ba namung ho ms 2022.103 nguyen hoang kieu oanh
5/3/2022 50,000 IBVCB.1978302410.Giup ma so 2202.108 anh Cao Thanh Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/3/2022 50,000 450107.030522.093730.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022107 em Vu Minh Tuan
5/3/2022 50,000 371721.030522.093611.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022108 anh Cao Thanh Dung
5/3/2022 50,000 357544.030522.075941.T ung ho anh Cao Thanh Dung MS 2022.108
5/3/2022 100,000 485959.030522.192822.Ung ho NCHCCCL Do Oanh FT22124505620899
5/3/2022 100,000 MBVCB.1978523074.Nhan Danh Thien Chua 3 Ngoi XINUNGHO MS 2022.104 ( anh PHUNG VAN LONG o Yen Bai ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 100,000 132687.030522.150347.Ung ho MS2022 108 Cao Thanh Dung
5/3/2022 100,000 MBVCB.1977391643.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.107 (anh Cao Thanh Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 100,000 193845.030522.075220.Vinh Nam ung ho ms 2022 108 anh Cao Thanh Dung
5/3/2022 100,000 055138.030522.014415.VCB;0011002643148;ung hoMS 2022107em Vu Minh Tuan
5/3/2022 150,000 232937.030522.232712.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022106
5/3/2022 200,000 772132.030522.232606.MS 2022 107 em Vu Minh Tuan
5/3/2022 200,000 MBVCB.1979558630.NGUYEN KHAC THO ung ho ms 2022 108 cao thanh dung 0905105094.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 200,000 MBVCB.1979497630.Ung ho MS 2022.108 (anh Cao Thanh Dung)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 200,000 359464.030522.204239.VCB;0011002643148;NGUYEN MANH HUNG chuyen khoan MS 2021221 Nguyen Thuy Hang
5/3/2022 200,000 333324.030522.195651.Ung ho MS 2021221
5/3/2022 200,000 MBVCB.1979036313.Ung ho MS2022.107 (em Vu Minh Tuan).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 200,000 798948.030522.160608.MS 2022.108-cao thanh dung
5/3/2022 200,000 798617.030522.160524.MS 2022.107-vu minh tuan
5/3/2022 200,000 628153.030522.133907.ung ho MS 2022.108 anh Cao Thanh Dung
5/3/2022 200,000 IBVCB.1977873609.MS 2022 108 anh Cao Thanh Dung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/3/2022 200,000 753100.030522.111408.Ung ho nchcccl nguyen cao cuong 0988296152
5/3/2022 200,000 905605.030522.063707.ms 2022.107
5/3/2022 300,000 MBVCB.1978108073.MS2022.108(anh cao thanh dung).CT tu 1014738576 VO THI NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 400,000 MBVCB.1978576862.ung ho NCHCCCL.CT tu 1012869885 NGUYEN PHAN QUYNH NA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 500,000 951415.030522.213151.ung ho MS 2022.108
5/3/2022 500,000 386346.030522.171214.ung ho NCHCCCL-Ngoc-0988426590 FT22124441529082
5/3/2022 500,000 330932.030522.160248.Ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan FT22124779809068
5/3/2022 500,000 397562.030522.125424.ung ho MS 2022 108 anh Cao Thanh Dung
5/3/2022 500,000 IBVCB.1977830967. ung ho MS 2022.105 (Gia dinh chi Luu.CT tu 0331003883462 NGUYEN DINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 500,000 IBVCB.1977823666.ung ho MS 2022.108 (anh Cao Thanh Dung).CT tu 0331003883462 NGUYEN DINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 500,000 MBVCB.1977611989.MS 2022.108 (anh Cao Thanh Dung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 500,000 321640.030522.090520.ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
5/3/2022 500,000 908374.030522.083749.VO TUAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2022.105 gia dinh chi Luu
5/3/2022 500,000 MBVCB.1977283867.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2022.107 (be Vu Minh Tuan).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 500,000 942794.030522.044635.ung ho MS 2022.102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
5/3/2022 500,000 944434.030522.043858.ung ho MS 2022.103 Nguyen Hong Kieu Anh
5/3/2022 500,000 943430.030522.041422.ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
5/3/2022 1,000,000 MBVCB.1979513823.Ung ho MS 2022.107.CT tu 0011000057085 NGUYEN VAN GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 1,000,000 IBVCB.1978093509.Ung ho NCHCCCL + Yen + 0902544264.CT tu 0071000959715 LE HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/3/2022 1,000,000 551945.030522.124231.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL nguyen thi hang 0969836437
5/3/2022 1,000,000 840301.030522.103230.Ung ho MS 2021.221 Ng Thuy Hang tinh Ha Tinh FT22124989232287
5/3/2022 1,000,000 730467.030522.095404.Ung ho ms 2022.108(anh Cao Thanh Dung)
5/3/2022 1,000,000 557787.030522.043821.Ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan. Hai Phong
5/3/2022 2,000,000 145191.030522.191119.Ung ho MS 2022.108 anh Cao Thanh Dung FT22124059859025
5/3/2022 10,000,000 314448.030522.090207.Ung ho Ms 2022107 em vu minh tuan
5/4/2022 628 636597.040522.184730.Nguyen Manh Linh chuyen tien
5/4/2022 2,500 689361.040522.102110.ung ho MS 2022 108 NAM MO A DI DA PHAT
5/4/2022 2,500 686084.040522.102015.ung ho MS 2022 109 NAM MO A DI DA PHAT
5/4/2022 5,000 MBVCB.1980641680.Tra Xuan Binh giup ms 2022109.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982811120.UNG HO MS 2022 109 EM QUYNH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982807781.UNG HO MS 2022 108 ANH DUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982804979.UNG HO MS 2022 107 EM MINH TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982802200.UNG HO MS 2022 106 CO LONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982799259.UNG HO MS 2022 105 GD CHI LUU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982796433.UNG HO MS 2022 104 ANH LONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982794186.UNG HO MS 2022 103 KIEU ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982787111.UNG HO MS 2022 102 CHI TUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 IBVCB.1982783490.UNG HO MS 2022 101 BE PHAT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 10,000 938031.040522.163235.DINH MINH HOANG tien tu thien
5/4/2022 10,000 712971.040522.112206.NGUYEN THI THANH ck
5/4/2022 20,000 MBVCB.1982340897.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.109( em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 20,000 017154.040522.151337.VCB;0011002643148;UNG HO NCHCCCL Nguyen Thi Kim Huy 0948997746
5/4/2022 20,000 194942.040522.142634.VCB;0011002643148;LU A SANG chuyen khoan
5/4/2022 20,000 MBVCB.1980372635.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.109( em Nguyen Huu Thu Quynh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 20,000 255574.040522.085416.Ung ho NCHCCCL_Nguyen Thuy Trang_0369200862
5/4/2022 50,000 659141.040522.150508.Ung ho MS 2022.109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 50,000 IBVCB.1980948762.Giup ma so 2202.109 em Nguyen Huu Thu Quynh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 50,000 231433.040522.110711.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 50,000 152228.040522.103546.Ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan
5/4/2022 50,000 MBVCB.1980126711.Ms 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0071000781879 TRAN LUONG THANH NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 50,000 MBVCB.1979908062.Ung ho MS 2022.109.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 963551.050522.002429.Ung ho MS 2022109 em Nguyen Huu Thu Quynh FT22125583708684
5/4/2022 100,000 689068.040522.211055.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT22124957504043
5/4/2022 100,000 108189.040522.210508.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Le Thi Hue 0985875829
5/4/2022 100,000 504853.040522.174917.Ung ho NCHCCCL Tri 0945231122
5/4/2022 100,000 255326.040522.174722.Ung ho NCHCCCL Tri 0945231122
5/4/2022 100,000 176457.040522.140322.Ung ho MS2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980937129.ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh)-longhoa9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980759395.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.109 e Quynh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980751697.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho a Dung MS 2022.108.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980749797.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho Ms 2022.107.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980745329.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MA 2022.106 Co Long.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980742942.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.104 a Long.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980740365.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.102 C Tuyen.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980736450.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.100.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980733912.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.099 C Nga.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980730011.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.097 a Tinh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 445510.040522.091327.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 105 va 107
5/4/2022 100,000 442357.040522.091227.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 103 va 104
5/4/2022 100,000 MBVCB.1980077228.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.108 (anh Cao Thanh Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 244696.040522.081353.Vinh Nam ung ho ms 2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 100,000 MBVCB.1979990012.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 580725.040522.075529.T ung ho E Nguyen huu Thu Quynh MS 2022.109
5/4/2022 100,000 315676.040522.073228.Le Duc Nghia ung ho MS.2022.105 (Gia dinh Chi Luu)
5/4/2022 100,000 908993.040522.072950.Le Duc Nghia ung ho MS.2022.104 (anh Phung Quang Long)
5/4/2022 100,000 908962.040522.072847.PHAN VAN HIEU Chuyen tien ung ho ms 2022.109 em nguyen huu thu quynh
5/4/2022 100,000 150370.040522.071038.MS 2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 150,000 871631.040522.042655.ung ho MS 2022.107(em vu minh tuan)
5/4/2022 180,000 MBVCB.1982692070.Ung ho MS 2022 105 Gia dinh Chi Luu.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 180,000 MBVCB.1982686788.Ung ho MS 2022 108 Anh Cao Thanh Dung.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 200,000 940791.040522.233803.Ms 2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 200,000 MBVCB.1982797874.UNG HO MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0181000937371 LE MANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 MBVCB.1982610406.Ghi ro ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0021001225818 VU THI THANH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 773929.040522.205855.ung ho ms 2022.107
5/4/2022 200,000 179442.040522.205809.ung ho ms 2022.108
5/4/2022 200,000 162739.040522.205724.ung ho ms 2022.109
5/4/2022 200,000 818231.040522.195509.ung ho MS 2021 221
5/4/2022 200,000 775709.040522.172821.Ungho NCHCCCL
5/4/2022 200,000 889247.040522.144112.Ung ho MS2022.109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 200,000 984757.040522.140547.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan
5/4/2022 200,000 MBVCB.1980716369.Ung ho MS 2022 107 em Vu Minh Tuan.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 200,000 SHGD:10001543.DD:220504.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 107 VU MINH TUAN
5/4/2022 200,000 Ung ho NCHCCCL Doan Hong Minh 0904369643
5/4/2022 200,000 563270.040522.072906.ung ho ms 2022.109( Nguyen Huu Thu Quynh)
5/4/2022 250,000 512008.040522.173043.Ung ho MS 2022.101 FT22124414969719
5/4/2022 250,000 510750.040522.172921.Ung ho MS 2022.109 FT22124077755068
5/4/2022 250,000 MBVCB.1980952798.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.109( em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 350268.040522.174910.VCB;0011002643148;CHI HOANG HUONG o Ha Noi 0972045489 ung ho co Nguyen Thi Long o CA MAU ma so 2022 106
5/4/2022 300,000 938677.040522.170708.Chuyen tien ung ho MS 2022.106 co Nguyen Thi Long
5/4/2022 300,000 SHGD:10008952.DD:220504.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
5/4/2022 300,000 813452.040522.084610.MS 2022.107
5/4/2022 500,000 179127.040522.231401.Ung ho MS2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra)
5/4/2022 500,000 MBVCB.1982588139.MS.2022.109.CT tu 0961000008014 PHAM HUU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 367455.040522.162603.UNG HO MS 2022.108 (ANH CAO THANH DUNG)-040522-16:26:03 367455
5/4/2022 500,000 446425.040522.162314.Ung ho MS 2022.109 em Nguyen Huu Thu Quynh FT22124130296489
5/4/2022 500,000 706472.040522.152640.MS 2022.104
5/4/2022 500,000 MBVCB.1981019296.MS 2022.109 (em Nguyn Hu Thu Qunh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 777249.040522.122521.Ung ho MS 2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 500,000 IBVCB.1980272081.Chu Nguyen Qui Hanh o Nguyen Trung Truc, Binh Thanh ung ho MS 2022.108 (Cao Thanh Dung).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 907706.040522.093210.MS 2022.104 anh Phung Van Long
5/4/2022 500,000 SHGD:10023718.DD:220504.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.106 co Nguyen Thi Long
5/4/2022 500,000 SHGD:10038323.DD:220504.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.108 Cao Thanh Dung
5/4/2022 500,000 380831.040522.090057.Ung ho NCHCCCL-Le Hoang Lan-0912796151
5/4/2022 500,000 SHGD:10005815.DD:220504.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long
5/4/2022 500,000 452809.040522.083524.Ung ho MS 2002 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/4/2022 600,000 SHGD:10002272.DD:220504.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.103. CHUC NGUYEN HOA NG KIEU ANH NHIEU SUC KHOE
5/4/2022 1,000,000 435282.040522.105149.Ung ho MS 2022.099 FT22124864082352
5/4/2022 1,000,000 MBVCB.1979971511.Ung ho MS 2022.108 (anh Cao Thanh Dung).CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 1,000,000 637282.040522.053139.Ung ho MS 2022.108 a Cao Thanh Dung. Da Nang
5/4/2022 2,000,000 MBVCB.1982070043.Ung ho ma so, 2022.109, em Nguyen Huu Thu Quynh, DT 0777572266.CT tu 0071002155662 TRAN VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 2,000,000 642297.040522.104020.Ung ho NCHCCCL Bao Chau 0899955597
5/5/2022 2,500 650300.050522.145526.ung ho MS 2022 110 NAM MO A DI DA PHAT
5/5/2022 5,000 MBVCB.1983593195.Tra Xuan Binh giup ms 2022110.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 10,000 MBVCB.1985482130.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.110 ( Le Duy Tuan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 10,000 857489.050522.171921.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien mien phi qua MoMo
5/5/2022 16,000 386229.050522.175000.DUONG THE PHUC chuyen khoan
5/5/2022 20,000 MBVCB.1985850732.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.110(Le Duy Tuan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 20,000 804008.050522.110422.VU DUC TUAN chuyen tien mien phi qua MoMo
5/5/2022 20,000 611888.050522.103936.ung ho ms 2022.110 ung ho em Le Duy Tuan
5/5/2022 50,000 374164.050522.223946.Ung ho Ms 2022 110 le duy tuan
5/5/2022 50,000 MBVCB.1985338998. 22021 pham phuc thinh.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 MBVCB.1985294790.ma 2022 107 vu minh tuan.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 MBVCB.1985288436.ms 2022 110 Le duy tuan.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 951040.050522.162552.nguyen ba namung ho ms 2022.010 le duy tuan
5/5/2022 50,000 950334.050522.162520.nguyen ba namung ho ms 2022.109 em nguyen huu thu quynh
5/5/2022 50,000 IBVCB.1984394773.Ung ho em Le Duy Tuan MS 2022.110.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 275502.050522.125707.Ung ho NCHCCCL
5/5/2022 50,000 IBVCB.1984220032.Giup ma so 2202.110 Le Duy Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 950273.050522.123550.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022110 Le Duy Tuan
5/5/2022 50,000 187692.050522.122608.MS 2022 110 Le Duy Tuan
5/5/2022 50,000 IBVCB.1983609053.ung ho ma so MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 IBVCB.1983602686.ung ho ma so MS 2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 IBVCB.1983595556.ung ho ma so MS 2022 108 anh Cao Thanh Dung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 IBVCB.1983589041.ung ho ma so MS 2022 107 em Vu Minh Tuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 50,000 IBVCB.1983581223.ung ho ma so MS 2022 106 co Nguyen Thi Long.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 58,000 541602.050522.190600.MS 2022.110 FT22125354769269
5/5/2022 60,000 337576.050522.093351.ung ho MS 2022.110(Le Duy Tuan)
5/5/2022 100,000 MBVCB.1985892282.ung ho NCHCCCL nguyen thi hanh 0704171265.CT tu 1020152530 CHU THI LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 100,000 MBVCB.1985279528.ms 2022 109.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 100,000 556929.050522.142958.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 107 em Vu Minh Tuan
5/5/2022 100,000 444586.050522.135750.Ung ho MS2022 110 Le Duy Tuan
5/5/2022 100,000 311268.050522.131037.MS 2022 110 Le Duy Tuan
5/5/2022 100,000 274675.050522.125646.UnghoNCHCCCL TrangBachTuyen 0914402114
5/5/2022 100,000 121169.050522.115946.Ung ho MS 2022110 Le Duy Tuan ( Hung Yen)
5/5/2022 100,000 473377.050522.104728.T ung ho Le Duy Tuan MS 2022.110
5/5/2022 100,000 139612.050522.102239.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.106 co Long FT22125691643187
5/5/2022 100,000 138150.050522.102110.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.109 em Thu Quynh FT22125050409332
5/5/2022 100,000 584070.050522.095811.Ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan
5/5/2022 100,000 317550.050522.094510.2022.110 (Le Duy Tuan)
5/5/2022 100,000 093755.050522.093526.MS 2022.110 Le Duy Tuan FT22125073606780
5/5/2022 100,000 MBVCB.1983327343.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.110 (Le Duy Tuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 100,000 351197.050522.082733.Vinh Nam ung ho ms 2022 110 Le Duy Tuan
5/5/2022 100,000 112053.050522.080137.Ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh)
5/5/2022 150,000 511262.050522.231344.Ung ho NCHCCCL
5/5/2022 150,000 774439.050522.151307.Chuyen tien ung ho em le duy tuan ms 2022110
5/5/2022 200,000 522356.060522.001558.Ung ho MS 2022 109 e Nguyen Huu Thu Quynh
5/5/2022 200,000 MBVCB.1986456973.Ung ho nchcccl+ hien + 0985904182.CT tu 0341007169186 TRAN VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 241824.050522.201938.IBFT ung ho MS2022.110
5/5/2022 200,000 MBVCB.1985623653.Ms 2022.110(le duy tuan).CT tu 0071002632243 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1985477331.ung ho MS 2022.089 (be tran ngoc linh).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1984627206.ung ho ms 2022.105(gd chi Luu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1984606665.ung ho ms 2022.106(co Nguyen Thi Long).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1984587296.ung ho ms 2022.107(e Vu Minh Tuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1984567145.ung ho ms 2022.108(a Cao Thanh Dung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1984534369.ung ho ms 2022.109(em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1984500141.ung ho ms 2022.110(Le Duy Tuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1984081951.TRINH THI THU chuyen tien ung ho MS 2022.110 ( Le Duy Tuan).CT tu 0591000258266 TRINH THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1983933856.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2022. 110 (Le Duy Tuan ) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 984065.050522.103944.VCB;0011002643148;TRAN LIEN HIEP chuyen khoan ung ho MS 2022 110 Le Duy Tuan
5/5/2022 200,000 MBVCB.1983771078.chuyen tien ung ho MS 2022.108 ( anh Cao Thanh Dung ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 108906.050522.095334.Ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh)
5/5/2022 200,000 MBVCB.1983274390.MS 2022.110.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 MBVCB.1983210820.Be Thien Phu Khanh My ung ho MS 2022.110 , Le Duy Tuan..CT tu 0631003874491 DO XUAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 200,000 IBVCB.1983130634.MS 2022 110 Le Duy Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 250,000 MBVCB.1984371051.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.089(be Tran Ngoc Linh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 300,000 MBVCB.1986538598.ung ho MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 300,000 072397.050522.154112.VCB;0011002643148;Ms 2022 108 ung ho cao thanh dung
5/5/2022 300,000 972088.050522.153932.VCB;0011002643148;Ung ho 2022 019 ung ho nguyen huu thu quynh
5/5/2022 300,000 059212.050522.153813.Ung ho MS 2022.110
5/5/2022 300,000 MBVCB.1984360817.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.110(Le Duy Tuan), xa Lien Phuong, Hung Yen.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 300,000 929782.050522.124522.VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2022.089
5/5/2022 300,000 MBVCB.1984061902.UNG HO MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 300,000 MBVCB.1984039715.UNG HO MS 2022.110 (Le Duy Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 300,000 MBVCB.1983968877. Ung ho MS 2022.110( Le Duy Tuan ).CT tu 0591000418238 TRAN THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 300,000 903042.050522.085719.PHAM NHAT MINHKA ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan
5/5/2022 300,000 044127.050522.083424.ms 2022.110 le van tuan FT22125879271728
5/5/2022 360,000 785669.050522.074211.ung ho ms 2022.110 Le Duy Tuan
5/5/2022 500,000 268668.050522.154844.Giup MS 2022 110 Le Duy Tuan
5/5/2022 500,000 864444.050522.145006.ung ho MS 2022.110 ( Le Duy Tuan)
5/5/2022 500,000 IBVCB.1984717277.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.110 (Le Duy Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 500,000 IBVCB.1984706223.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh)_Lan 2.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 500,000 IBVCB.1984690643.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 500,000 010466.050522.112923.Ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh
5/5/2022 500,000 010120.050522.112119.Ung ho MS 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh
5/5/2022 500,000 010059.050522.111958.Ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan
5/5/2022 500,000 MBVCB.1983872661.ms 2022 110 uh Le Duy Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/5/2022 1,000,000 MBVCB.1985156601.Ung ho MS 2022.110 (Le Duy Tuan).CT tu 0451001950357 NGUYEN VIET BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/5/2022 1,000,000 009927.050522.111705.Ung ho MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh
5/5/2022 1,500,000 865019.050522.083657.Kolmakova Ekaterina dong vien cho MS 2022.109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/5/2022 2,000,000 118547.050522.100125.Ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan. cau mong phep mau den voi em, bu dap nhung noi dau ma em da phai trai qua FT22125025691982
5/5/2022 2,000,000 022931.050522.075618.Ung Ho MS 2022.110 Le Duy Tuan FT22125407783165
5/5/2022 5,000,000 824612.050522.081202.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.110 Le Duy Tuan
5/5/2022 11,500,000 513260.050522.094729.Ung ho NCHCCCL JACK LE USA 1 240 472 4518
5/6/2022 2,500 367828.060522.132123.ung ho MS 2022 111 NAM MO A DI DA PHAT
5/6/2022 5,000 MBVCB.1987129970.Tra Xuan Binh giup ms 2022111.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 10,000 MBVCB.1989610200.LY UT HET chuyen tien.CT tu 1022338991 LY UT HET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 10,000 MBVCB.1988620753.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 1026222683 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 10,000 MBVCB.1988231450.DO NHU PHUONG chuyen tien.CT tu 9979924336 DO NHU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 20,000 MBVCB.1987319971.Ung ho NCHCCCL Linh 0569177205.CT tu 1017618326 TRAN THUY MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 20,000 MBVCB.1987184157.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.111(be Quan Duc Phat).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 20,000 SHGD:10010013.DD:220506.BO:TA THI THU HUYEN.Remark:Ung ho NCHCCCL HuyenTTT 0366640638
5/6/2022 30,000 MBVCB.1989512360.MS 2022.105?(Gia dinh chi Luu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 50,000 627459.060522.193706.ung ho NCHCCCL FT22126074766081
5/6/2022 50,000 975036.060522.180948.TONG MY PHUNG chuyen tien
5/6/2022 50,000 995089.060522.180818.nguyen ba namung ho ms 2022.111 be cao duc phat
5/6/2022 50,000 558880.060522.175721.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 011501167612
5/6/2022 50,000 IBVCB.1988232211.Giup ma so 2202.111 be Quan Duc Phat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 50,000 974559.060522.132134.Ung ho em Le Duy Tuan
5/6/2022 50,000 974291.060522.131920.Ung ho be Quan Duc Phat
5/6/2022 50,000 192374.060522.073216.MS 2022 110 Le Duy Tuan
5/6/2022 50,000 736576.060522.070030.Ung ho MS 2022110 Le Duy Tuan FT22126060944167
5/6/2022 100,000 243223.070522.004232.NCHCCCL. Ha. 0355322299
5/6/2022 100,000 391872.060522.235436.Ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat FT22127442670008
5/6/2022 100,000 710754.060522.212250.MS 2022.111 ung ho be Quan Duc Phat FT22126940765366
5/6/2022 100,000 324240.060522.211003.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.111 be Quan Duc Phat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22126424009924
5/6/2022 100,000 753658.060522.210911.IBFT MS 2022.111
5/6/2022 100,000 874331.060522.205917.MS 2022.111 Be Quan Duc Phat
5/6/2022 100,000 228405.060522.153943.UNG HO MS 2022.110 (LE DUY TUAN)-060522-15:39:17 228405
5/6/2022 100,000 067009.060522.152721.ung ho MS 2022.110 FT22126147847373
5/6/2022 100,000 365772.060522.144407.Ung ho MS2022 111 Be Quan Duc Phat
5/6/2022 100,000 MBVCB.1988283709.Ung ho MS3022.093 (ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 MBVCB.1988267111.Ung ho MS2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 MBVCB.1988262209.Ung ho MS2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 261133.060522.140747.MS 2022 111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 100,000 143972.060522.123937.UNG HO MS 2022.110 LE DUY TUAN -060522-12:39:03 143972
5/6/2022 100,000 MBVCB.1987619855.ung ho MS 2022.110(Le Duy Tuan).CT tu 0591000299313 DAO THI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 MBVCB.1987549891.MS 2022.111.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 MBVCB.1987306525.Ung ho NCHCCCL_ Bao Nhi_0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 MBVCB.1987205486.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 MBVCB.1987179254.ung ho MS 2022 111 be Quan Duc Phat.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 100,000 659673.060522.091236.ung ho MS 2022.111
5/6/2022 100,000 600462.060522.084126.MS 2022.111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 100,000 618904.060522.083700.ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat)
5/6/2022 100,000 128465.060522.081750.ung ho MS 2022107 vu tuan minh
5/6/2022 100,000 925614.060522.081232.T ung ho chau Quan Duc Phat MS.2022.111
5/6/2022 100,000 302527.060522.081135.ung ho ms 2022 104 anh Phung Van Long
5/6/2022 100,000 MBVCB.1986881268.Ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 100,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Khac Thanh 0769626082
5/6/2022 100,000 282190.060522.080318.Vinh Nam ung ho ms 2022 111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 100,000 012784.060522.073754.UNG HO MA SO 2022.111 BE QUAN DUC PHAT-060522-07:37:54 012784
5/6/2022 100,000 552113.060522.073715.Ung ho MS 2022111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 100,000 MBVCB.1986779797.Ms 2022 111.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 150,000 MBVCB.1988106823.DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 2022.111.CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 175,000 ATM_FTF.10800347.048023.20220506.134919.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:LO 3,O 4.1CC HOANGDAOTHUYHANOI VN
5/6/2022 200,000 362281.060522.221953.Ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22127496097265
5/6/2022 200,000 MBVCB.1989626430.Ung ho : MS 2022.111.CT tu 0011000657401 VU ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 SHGD:10007249.DD:220506.BO:VO MINH CHAU.Remark:995222050668171 Chuyen tien ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan
5/6/2022 200,000 489587.060522.152250.NGUYEN VAN TIEN chuyen khoan ung ho nhu chua he co cuoc chia ly nguen van tien 0378040140
5/6/2022 200,000 MBVCB.1988450893.ung ho ms 2022.111(be Quan Duc Phat).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 MBVCB.1988448084.UNG HO MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 SHGD:10002061.DD:220506.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.111chuc anh Quan Duc Phat mau khoe
5/6/2022 200,000 SHGD:10002054.DD:220506.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.110chuc anh Le Duy Tuan mau khoe
5/6/2022 200,000 680325.060522.122812.ung ho ms 2022.111 be quan duc phat
5/6/2022 200,000 MBVCB.1987746412.Ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 1026775770 TRAN MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 687085.060522.114604.ung ho MS 2022 111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 200,000 MBVCB.1987370749.MS 2022.111.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 MBVCB.1987062950.MS 2022.111.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 MBVCB.1986907507.Ung ho MS 2022.111 be quan duc phat.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 268290.060522.081641.Ung ho NCHCCCL Phuong Nguyen
5/6/2022 200,000 297763.060522.080941.ung ho ms 2022 111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 200,000 359202.060522.080513.IBFT MS 2022.111
5/6/2022 200,000 MBVCB.1986798073.ung ho ms 2022.111 (be quan duc phat).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 MBVCB.1986791732.UH MS 2022.109 Nguyen Huu Thu Quynh.CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 200,000 175148.060522.071923.ung ho MS 2022 111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 200,000 792029.060522.060332.Mac Tham ct ung ho NCHCCCL
5/6/2022 230,000 MBVCB.1987874020.Ung ho MS 2022 110 Em Le Duy Tuan.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 250,000 MBVCB.1986811108.MS 2022.111-be Quan Duc Phat.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 270,000 MBVCB.1987878225.Ung ho MS 2022 111 Be Quan Duc Phat.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 300,000 879028.060522.171742.MS 2022.111
5/6/2022 300,000 068501.060522.051729.Ung ho MS 2022-111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 300,000 454758.060522.163153.MS 2022.111 FT22126538078080
5/6/2022 300,000 232189.060522.154631.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2022.111(BE QUAN DUC PHAT)-060522-15:46:31 232189
5/6/2022 300,000 254963.060522.125722.Hang chuyen ms2022111 be Quan Duc Phat FT22126838110928
5/6/2022 300,000 MBVCB.1987901424.ung ho ms 2022.111 be Quan Duc Phat. chuc con manh khoe binh an.CT tu 0781000401548 LE THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 300,000 862214.060522.104136.Ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat FT22126536972033
5/6/2022 300,000 MBVCB.1987052820.Ung ho 2022.111 . Chuc be nhanh khoe.CT tu 0531002541712 TRINH NGUYEN DONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 300,000 662391.060522.084736.MS 2022111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 300,000 MBVCB.1986923295.Chuyen MS 2022.111 be Quan duc Phat.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 300,000 030161.060522.080514.Ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat FT22126670245038
5/6/2022 300,000 018546.060522.074013.Ung ho MS 3022.111 be Quan Duc Phat FT22126518398769
5/6/2022 300,000 MBVCB.1986788554.Ung ho MS 2022.111 Quan Duc Phat.CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 400,000 352683.060522.083036.MS 2022 111 ung ho be Phat
5/6/2022 500,000 056300.070522.000112.UNG HO MS 2022 110 LE DUY TUAN
5/6/2022 500,000 557794.060522.222756.Ung ho MS2022.111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 500,000 730552.060522.215039.MS 2022.110 Le Duy Tuan FT22127147066344
5/6/2022 500,000 MBVCB.1989110489.Ung ho MS 2022.111 ( be Duc Phat ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 500,000 185773.060522.174259.NGUYEN THI THANH VAN UNG HO EM THUY HANG FT22126890918044
5/6/2022 500,000 MBVCB.1988922488.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2022.110 em Le Duy Tuan.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 500,000 MBVCB.1988904907.ung ho MS2022.111(be Quan Duc Phat).CT tu 0011003530997 HOANG NGOC THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 500,000 342885.060522.144246.Ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat FT22126029250818
5/6/2022 500,000 786232.060522.133849.Chuyen tien ung ho em quan duc phat ms 2022111
5/6/2022 500,000 974241.060522.131858.UNG HO MS 2022111 QUAN DUC PHAT
5/6/2022 500,000 MBVCB.1987971117.ms 2022 111 uh be Quan Duc Phat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 500,000 241870.060522.124025.ung ho ma so 2022.111 be Quan Duc Phat FT22126671172569
5/6/2022 500,000 657548.060522.121606.PHAM THI HONG PHUC Chuyen tien ung ho MS 2022.111
5/6/2022 500,000 IBVCB.1987673267.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 500,000 873188.060522.105709.MS 2022.111 Quan Duc Phat FT22126088474482
5/6/2022 500,000 MBVCB.1987270559.Ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0071004359196 NGUYEN THI THU TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 500,000 SHGD:10012095.DD:220506.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan
5/6/2022 500,000 647485.060522.090627.Chuyen tien ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 500,000 422801.060522.084014.ung ho MS 2022 111 be QUAN DUC PHAT
5/6/2022 500,000 370684.060522.083644.Ung ho MS 2022 111 be Phat
5/6/2022 500,000 763714.060522.082135.Ung ho ma so 2022.111 be Quan Duc Phat FT22126086257497
5/6/2022 500,000 326262.060522.074914.ung ho MS 2022.111 ( be Quan Duc Phat)
5/6/2022 500,000 IBVCB.1986817939.MS 2022 109 em NGUYEN HUU THU QUYNH tinh Dak Lak.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 500,000 IBVCB.1986811404.MS 2022 110 em LE DUY TUAN tinh Hung Yen.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/6/2022 500,000 503833.060522.072951.ung ho MS 2022.111 ( be Quan Duc Phat)
5/6/2022 500,000 218865.060522.065634.Ung ho ms 2022 110 le duy tuan
5/6/2022 1,000,000 146427.060522.092113.Ung ho MS 2022.111
5/6/2022 1,000,000 710192.060522.193435.IBFT ung ho MS 2022.111 Be quan duc phat
5/6/2022 1,000,000 832464.060522.153604.Ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong
5/6/2022 1,000,000 VCBPAY.1988141981.ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 1,000,000 MBVCB.1988112192.MS 2022.111 be Quang Duc Phat.CT tu 0291002299715 HO NGUYEN THANH PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 1,000,000 164490.060522.121304.MS 2022 111 be Quan Duc Phat
5/6/2022 1,000,000 896886.060522.105432.ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan
5/6/2022 1,000,000 592530.060522.091143.UNG HO NCHCCCL Duoc Su Tinh That 0908100299
5/6/2022 1,000,000 871632.060522.053257.Ung ho MS 2022.110 e Le Duy Tuan. Hung Yen
5/6/2022 2,000,000 IBVCB.1990097350.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2022.111(be Quan Duc Phat, X.Trung Ha, H. Chiem Hoa, T. TUYEN QUANG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/6/2022 2,000,000 813310.060522.141752.MS2022.111 (be quan duc phat)
5/6/2022 3,000,000 960821.060522.074440.giup do be Quan Duc Phat MS 2022.111
5/6/2022 7,000,000 967051.060522.075000.Ong Tu Van giup do MS 2022.111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 1,000 IBVCB.1990366375.aa.CT tu 0691000408703 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 1,000 IBVCB.1990362426.aa.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 2,500 382239.070522.084506.ung ho MS 2022 112 NAM MO A DI DA PHAT
5/7/2022 5,000 MBVCB.1990488022.Tra Xuan Binh giup ms 2022112.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2022 10,000 MBVCB.1992513719.PHAN THI HONG CAM chuyen tien.CT tu 0571000021398 PHAN THI HONG CAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 10,000 MBVCB.1992283005.LY UT HET chuyen tien.CT tu 1022338991 LY UT HET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 10,000 MBVCB.1992233010.LE MINH CONG chuyen tien.CT tu 0121000865149 LE MINH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 10,000 062873.070522.164654.Do Xuan Truong chuyen tien
5/7/2022 10,000 325198.070522.151347.NGUYEN VAN QUY chuyen khoan
5/7/2022 10,000 MBVCB.1991629084.PHAN VAN DUC chuyen tien.CT tu 9984795542 PHAN VAN DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 10,000 427378.070522.142757.nguyen ngoc sang
5/7/2022 10,000 162664.070522.124639.DO XUAN DINH chuyen khoan
5/7/2022 10,000 MBVCB.1991280308.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 1026222683 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 10,000 MBVCB.1991116952.LE VAN KHIEM chuyen tien.CT tu 1026220885 LE VAN KHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 10,000 772736.070522.105204.LE THI THO chuyen tien
5/7/2022 20,000 MBVCB.1992845380.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.112( Anh Hoang Ba Dung).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 20,000 MBVCB.1992383301.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.112 anh hoang ba dung.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 20,000 230195.070522.181918.VU HOAI uh NCHCCCL T5 2022
5/7/2022 20,000 526004.070522.180526.VCB;0011002643148;NGUYEN THI MINH SON chuyen khoan NCBGCCCL
5/7/2022 20,000 746602.070522.173435.Ung ho NCHCCCL DANG MINH SANG 0792151599
5/7/2022 20,000 MBVCB.1990591648.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.112( anh Hoang Ba Dung ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 50,000 314703.070522.162059.ms 2022 112 ung ho anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 50,000 595767.070522.160955.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 112 anh Hoang ba dung
5/7/2022 50,000 IBVCB.1991514977.Giup ma so 2202.112 anh Hoang Ba Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2022 50,000 502168.070522.092604.ung ho MS 2022112 hoang ba dung
5/7/2022 50,000 291865.070522.082956.Ung ho MS 2022 105
5/7/2022 50,000 675968.070522.060902.Ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 100,000 747542.070522.221816.Ung ho NCHCCCL
5/7/2022 100,000 541150.070522.214221.VCB;0011002643148;MS2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 100,000 459604.070522.205109.Ms 2022 111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 100,000 677390.070522.200356.YEU THUONG
5/7/2022 100,000 290097.070522.183802.mong NCHCCCL mai mai tiep tuc giup nhung nguoi than that lac duoc doan tu
5/7/2022 100,000 IBVCB.1992181594.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0021000264663 LE THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 100,000 726076.070522.162611.TRAN THI THU DUYEN Chuyen tien ung ho MS 2022.112 Anh HOANG BA DUNG
5/7/2022 100,000 238411.070522.151358.VCB;0011002643148;ung ho ms2022112
5/7/2022 100,000 MBVCB.1991621228.MS 2022.112 ( A Hoang Ba Dung).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 100,000 196730.070522.142249.Ung ho MS2022 112 Hoang Ba Dung
5/7/2022 100,000 994001.070522.140312.IBFT Ung ho MS 2022.109
5/7/2022 100,000 993533.070522.140207.IBFT Ung ho MS 2022.105
5/7/2022 100,000 992986.070522.140058.IBFT Ung ho MS 2022.112
5/7/2022 100,000 548200.070522.003223.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
5/7/2022 100,000 836385.070522.113046.T ung ho anh Hoang Ba Dung MS 2022.112
5/7/2022 100,000 352369.070522.111014.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 100,000 327421.070522.110702.ung ho MS 2022 . 112 (Hoang Ba Dung)
5/7/2022 100,000 465807.070522.110549.ung ho MS 2022.112
5/7/2022 100,000 463881.070522.110400.uh MS 2022.111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 100,000 670756.070522.094916.Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
5/7/2022 100,000 MBVCB.1990692684.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 100,000 478283.070522.091405.UNG HO MS 2022.111 (BE QUAN DUC PHAT)-070522-09:14:05 478283
5/7/2022 100,000 477071.070522.091118.MS 2022.111 ( BE QUAN DUC PHAT )-070522-09:11:17 477071
5/7/2022 100,000 360025.070522.090133.Ms 2022 112
5/7/2022 100,000 239706.070522.080145.Vinh Nam ung ho ms 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 100,000 229100.070522.075458.Ung ho MS 2022 112 hoang ba dung
5/7/2022 100,000 MBVCB.1990407542.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung.CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 150,000 482191.070522.220637.MQuan TAnh ung ho MS 2022 111 Quan Duc Phat
5/7/2022 156,476 477450.070522.220417.MQuan TAnh ung ho MS 2022 112 Anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 200,000 935322.070522.220431.PHAN HUONG GIANG CHUYEN KHOAN UNG HO NCHCCCL
5/7/2022 200,000 MBVCB.1992891482.NGUYEN THI KIEU TRANG chuyen tien ung ho MS 2022.112 ( Anh Hoang Ba Dung).CT tu 0021000703742 NGUYEN THI KIEU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 200,000 383955.070522.213443.HOANG THI XUAN MAI chuyen tien ung ho anh hoang ba dung MS2022.112
5/7/2022 200,000 823745.070522.212130.ung ho MS 2022 112
5/7/2022 200,000 922075.070522.205704.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung FT22129442001784
5/7/2022 200,000 MBVCB.1992727972.ung ho ms 2022.112 (anh hoang ba dung).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 200,000 457429.070522.204528.Ms 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 200,000 752925.070522.204226.NGUYEN THI YEN ung ho MS 2022. 112
5/7/2022 200,000 MBVCB.1992530784.ung ho MS 2022 112 (hoang ba dung).CT tu 0781000423298 LE DUC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 200,000 029298.070522.191157.2022 111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 200,000 316950.070522.170220.Ung ho MS 2022111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 200,000 657120.070522.155051.ung ho MS 2022.112, anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 200,000 621321.070522.153234.ung ho ms 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 200,000 344025.070522.152043.ung ho MS 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 200,000 236676.070522.143932.UNG HO NCHCCCL VAN DINH TRUNG 0989225977
5/7/2022 200,000 MBVCB.1991538795.MS 2022.112.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 200,000 660892.070522.140525.DO TRUNG KIEN UNG HO ANH HOANG BA DUNG MS2022.112 FT22127086023778
5/7/2022 200,000 566786.070522.134838.ms2022112 Thay giao Hoang ba Dung
5/7/2022 200,000 252682.070522.134513.ung ho MS 2022 112 anh HOANG BA DUNG
5/7/2022 200,000 838139.070522.130219.TRAN THANH THUY Chuyen tien ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 200,000 913862.070522.121811.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
5/7/2022 200,000 211411.070522.120458.Ms 2022.112, anh Hoang Ba Dung FT22127906104798
5/7/2022 200,000 432968.070522.115022.ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 200,000 MBVCB.1991056863.Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0011004338480 NGUYEN THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 200,000 158058.070522.102517.MS 2022 112 ung ho
5/7/2022 200,000 MBVCB.1990825807.NGUYEN THI TUYET chuyen tien hoang ba dung.CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 200,000 501557.070522.100406.MS 2022.112 (ANH HOANG BA DUNG) - CHUC ANH MAU KHOE-070522-10:03:41 501557
5/7/2022 200,000 919901.070522.094311.ung ho MS2022.112
5/7/2022 200,000 447625.070522.093602.Ma so 2022 112 anh Dung
5/7/2022 200,000 486787.070522.093250.MS 2022.112( HOANG BA DUNG)-070522-09:32:49 486787
5/7/2022 200,000 MBVCB.1990613235.HONG HUNG chuyen tien Ms 2022.112 Hoang Ba Dung Chuc Thay Mau Lanh Benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 200,000 445121.070522.090711.Ung ho MS 2022 063 be Nguyen Thao My
5/7/2022 200,000 050687.070522.085132.Ung ho be Quan Duc Phat, ms 2022.111 FT22127550152344
5/7/2022 200,000 140117.070522.081244.MS 2022.111
5/7/2022 200,000 446784.070522.073420.UNG HO MS 2022.111 (BE QUAN DUC PHAT)-070522-07:34:19 446784
5/7/2022 200,000 074378.070522.061040.ung ho MS 2022111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 240,000 707659.070522.201853.TRAN THI ANH THU ; SO DT 0903028577 UNG HO NCHCCCL
5/7/2022 300,000 899884.070522.222135.ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 300,000 921866.070522.205639.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung FT22129086726611
5/7/2022 300,000 101425.070522.174141.VCB;0011002643148;MS 2022 112 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/7/2022 300,000 MBVCB.1992037999.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 300,000 126750.070522.165206.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 300,000 897306.070522.164715.Ung ho a Hoang Ba Dung MS 2022 112
5/7/2022 300,000 389474.070522.160512.Ung ho MS 2022.112 FT22127295536826
5/7/2022 300,000 154959.070522.133643.MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
5/7/2022 300,000 837345.070522.130144.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 300,000 MBVCB.1991219414.Chau Zo Bo ung ho chu Hoang Ba Dung MS 2022.112.CT tu 0071002752181 HOANG THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 300,000 110494.070522.115150.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022112 anh hoang ba dung
5/7/2022 300,000 812299.070522.114652.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022112 Hoang Ba Dung
5/7/2022 300,000 078422.070522.113438.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cho cac ma so 2022110va w2022111 va 2022 112
5/7/2022 300,000 071454.070522.091959.Ung ho MS2022.112. Thay Ba Dung, thon Truong Loc, xa Thien Loc, Can Loc, Ha Tinh FT22127355730658
5/7/2022 300,000 MBVCB.1990552973.Ung ho MS 2022.111 ( be Quan Duc Phat ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 300,000 520947.070522.075055.Tran Le Long Phi chuyen tien ung MS 2022.112 HOANG BA DUNG
5/7/2022 300,000 602822.070522.074202.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 300,000 MBVCB.1990268235.MS 2022.080 (be kieu bao Khang).CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 300,000 MBVCB.1990267353.MS 2022.101 be Nguyen thanh phat.CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 400,000 MBVCB.1990362227.Ung ho Ma so 2022.111 be Quan Duc Phat.CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 MBVCB.1993045715.Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0011000459102 NGUYEN HUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 932005.070522.225547.NGUYEN THI HA Chuyen tien ung ho MS 2022.112 anh hoang ba dung
5/7/2022 500,000 MBVCB.1992756319.NGUYEN THI HOAN chuyen tienung ho MS 2022.112. Hoang Ba Dung.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 122845.070522.204754.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
5/7/2022 500,000 608124.070522.201739.MS 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 500,000 MBVCB.1992400610.Giup do ma so 2022.112.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 391330.070522.181026.Ung ho MS 2022112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 500,000 494719.070522.180700.ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung FT22127783419310
5/7/2022 500,000 615877.070522.180655.VCB;0011002643148;LE THI HONG VAN chuyen khoan ms 2022111 be Quan Duc Phat
5/7/2022 500,000 779796.070522.153347.Ms 2022.112 Hoang ba dung
5/7/2022 500,000 955024.070522.142644.ung ho Ms 2022 110 em Le Duy Tuan
5/7/2022 500,000 947947.070522.142200.ung ho Ms 2022 107 em Vu Minh Tuan
5/7/2022 500,000 945985.070522.142106.ung ho Ms 2022 108 anh Cao Thanh Duy
5/7/2022 500,000 945139.070522.142017.ung ho Ms 2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/7/2022 500,000 943252.070522.141914.ung ho Ms 2022 111 be Duc Phat
5/7/2022 500,000 940916.070522.141747.ung ho Ms 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 500,000 MBVCB.1991453640.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 795359.070522.134957.ms2022112 Thay giao Hoang ba dung Ha Tinh
5/7/2022 500,000 794826.070522.130741.HOANG THI TAM Chuyen un ho ms 2022112(hoang ba dung)
5/7/2022 500,000 121821.070522.125001.MS 2022.111 (be Phat)
5/7/2022 500,000 748954.070522.120633.ung ho ma so 2022.112 a Hoang ba dung
5/7/2022 500,000 MBVCB.1991151371.Giup H Ba Dung Ms2022112 bao VNnet.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 824691.070522.113534.ung ho MS 2022.122(anh Hoang ba Dung )
5/7/2022 500,000 MBVCB.1991077666.MS 2022 112.CT tu 0011004341528 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2022 500,000 185685.070522.111734.Ung ho tu thien MS 2022112 Anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 500,000 575801.070522.103527.ung ho MS 2022.112 anh hoang ba dung
5/7/2022 500,000 569726.070522.103219.ung ho MS 2022.112 anh hoang ba dung
5/7/2022 500,000 514624.070522.103057.ONG PHONG UNG HO MS 2022.112 ( ANH HOANG BA DUNG )-070522-10:30:56 514624
5/7/2022 500,000 MBVCB.1990866812. ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0611001450851 VU DINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 104547.070522.100022.ung ho Hoang Ba Dung MS 2022.112 FT22127653847120
5/7/2022 500,000 916666.070522.094137.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 500,000 MBVCB.1990634843.Ung ho MS 2022112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0081001264445 PHAM VAN THUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 MBVCB.1990564919.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0071000671395 VU TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 847073.070522.082048.IBFT Ung ho MS 2022.112 - Hoang Ba Dung
5/7/2022 500,000 MBVCB.1990471100.MS2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0061000503090 TRAN THI THU YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 IBVCB.1990451116.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0721000550880 PHAM THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 500,000 MBVCB.1990249716.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2022.111(be Quan Duc Phat - Tuyen Quang) chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 776,000 MBVCB.1992317313.UHNCHCCCL + gieo duyen + 0913247156.CT tu 0031001085657 TO THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 1,000,000 MBVCB.1992713077.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 1,000,000 MBVCB.1992350257.Ung ho NCHCCCL Loan 0901696868.CT tu 0281000522348 VO PHUONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 1,000,000 377258.070522.174135.Ung ho MS 2022112 anh Hoang Ba Dung
5/7/2022 1,000,000 MBVCB.1991852583.ung ho MS 2022.110 le duy tuan.CT tu 1071000583044 TRAN QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 1,000,000 950751.070522.142434.ung ho Ms 2022 099 gia dinh chi Nga
5/7/2022 1,000,000 949923.070522.142347.ung ho Ms 2022 104 anh Phung Van Long
5/7/2022 1,000,000 836565.070522.130129.MS2022.111 be quan duc phat
5/7/2022 1,000,000 MBVCB.1990657098.CAO TRONG THUY ung ho ms 2022.099.CT tu 0281000247207 CAO TRONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 1,000,000 MBVCB.1990653581.UNG HO MS 2022.112(anh Hoang Ba Dung).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 1,000,000 768940.070522.075930.Ung ho ms 2022.112(anh Hoang Ba Dung)
5/7/2022 1,000,000 719751.070522.072318.TRAN VIET CUONG Chuyen tien ung ho thay giao Hoang Ba Dung MS 2022.112
5/7/2022 2,000,000 420341.070522.142533.MS 2022 112
5/7/2022 2,000,000 IBVCB.1990783639.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2022.110 ( em Le Duy Tuan, X.Lien Phuong,TP. Hung Yen, T. HUNG YEN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2022 4,527,000 005095.070522.035502.NGUYEN TUNG transfers money to CHUA HE CO CUOC CHIA NHU LY
5/7/2022 5,000,000 765667.070522.164044.BinhVT ung ho MS 2022.112 - a Hoang Ba Dung FT22127961690668
5/7/2022 5,000,000 738474.070522.074341.Ong Tu Van ho tro MS 2022.012 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 2,500 455654.080522.092838.ung ho MS 2022 113 NAM MO A DI DA PHAT
5/8/2022 5,000 MBVCB.1993889660.Tra Xuan Binh giup ms 2022113.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/8/2022 10,000 965983.080522.181722.HUA VIET CUONG chuyen khoan
5/8/2022 10,000 793754.080522.172451.Y SAI KSOR
5/8/2022 10,000 MBVCB.1994702208.tu thien.CT tu 0931004204148 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/8/2022 10,000 258560.080522.143402.NGUYEN THANH TAM chuyen khoan
5/8/2022 10,000 975638.080522.123411.tai dinh hoi
5/8/2022 10,000 MBVCB.1993711941.LY UT HET chuyen tien.CT tu 1022338991 LY UT HET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 20,000 MBVCB.1995186107.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 20,000 MBVCB.1994991023.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.113 be nguyen hoang huy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 20,000 MBVCB.1994013226.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.113(Be Nguyen Hoang Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 20,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Bao Tram 0919729288
5/8/2022 20,000 799226.070522.232910.NCHCCCL 0942142142 COSY36-070522-23:27:56 799226
5/8/2022 50,000 290926.080522.194627.ung ho ma so 2022111
5/8/2022 50,000 863070.080522.154404.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Huy Hoang
5/8/2022 50,000 037773.080522.152037.VCB;0011002643148;VU THI DUYEN chuyen khoan ung ho MS 2022 12 Hoang Ba Dung
5/8/2022 50,000 897183.080522.105235.ung ho MS 2022.112 Anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 50,000 780042.080522.094102.ung ho MS 2022.048 Be My Duyen
5/8/2022 50,000 767665.080522.093412.ung ho MS 2022.070 Hai anh em Quang va Bac
5/8/2022 50,000 764179.080522.093136.ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 50,000 583002.080522.085044.Ung ho ms 2022113 be nguyen hoang huy
5/8/2022 50,000 MBVCB.1993457541.Ung ho MS 2022.113.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 50,000 465946.080522.081425.VCB;0011002643148;PHAM THI NHAN chuyen khoan ung ho ma so 2022113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 50,000 995929.080522.003110.Ung ho MS 2022112 anh Hoang Ba Dung FT22129780179015
5/8/2022 100,000 715281.080522.215409.Ung ho MS 2022. 112 Chuc anh Hoang Ba Dung nhanh khoe
5/8/2022 100,000 555118.080522.213912.ung ho NCHCCCL Thoa 0944798635
5/8/2022 100,000 443447.080522.212328.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22129215750032
5/8/2022 100,000 907941.080522.204111.ung ho MS 2022.108 anh Cao Thanh Dung
5/8/2022 100,000 016033.080522.194656.VCB;0011002643148;UHNCHCCCL 0906546115 Huong Giang
5/8/2022 100,000 MBVCB.1995014600.ms2022.111.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 100,000 792398.080522.162334.ung ho MS 2022 . 111 (Quan Duc Phat)
5/8/2022 100,000 405151.080522.162128.ung ho MS 2022 . 113 (Nguyen Hoang Huy)
5/8/2022 100,000 874756.080522.155117.Chuyen tien ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 100,000 284009.080522.151815.MS 2022.113 FT22129780930950
5/8/2022 100,000 172852.080522.145345.UNG HO NCHCCCL TRAN THI THU HUONG 0981458938
5/8/2022 100,000 IBVCB.1993979552.MS 2022.113.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 100,000 MBVCB.1993747314.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0201000637358 NGUYEN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 100,000 051240.080522.100125.ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy)
5/8/2022 100,000 039861.080522.095211.T ung ho Nguyen Hoang Huy MS 2022.113
5/8/2022 100,000 285580.080522.093236.ung ho MS 2022.113 ( be Nguyen Hoang Huy)
5/8/2022 100,000 854461.080522.091557.UNG HO MS 2022.113 BE NGUYEN HOANG HUY-080522-09:15:56 854461
5/8/2022 100,000 335761.080522.083931.MS 2022 113 Be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 100,000 278668.080522.081106.Vinh Nam ung ho ms 2022 113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 100,000 836669.080522.075337.MS2022.112 ( ANH HOANG BA DUNG)-080522-07:53:37 836669
5/8/2022 100,000 621549.080522.073205.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 100,000 186764.080522.072051.Ung ho ms 2022 088 be Pham Cong Danh
5/8/2022 150,000 458187.080522.104418.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022113
5/8/2022 200,000 298318.080522.204422.MS 2022 112 ung ho thay Hoang Ba Dung
5/8/2022 200,000 204799.080522.140213.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung FT22129308687734
5/8/2022 200,000 MBVCB.1994201297.Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0201000328784 NGUYEN VAN NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 200,000 920565.080522.125131.MS 2022.113 (BE NGUYEN HOANG HUY)-080522-12:51:28 920565
5/8/2022 200,000 158684.080522.121745.Linh br giup MS 2022.111 be Quan Duc Phat FT22129752367341
5/8/2022 200,000 233818.080522.120610.Ung ho MS 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 200,000 233578.080522.120432.Ung ho MS 2022 110 Le Duy Tuan
5/8/2022 200,000 620064.080522.112839.MS 2022 113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 200,000 342492.080522.112600.IBFT VO TIEN DUNG ung ho ms 2022.113
5/8/2022 200,000 820021.080522.100532.MS 2022.113 Be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 200,000 907482.080522.100147.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2022 113 be Hoang Huy
5/8/2022 200,000 MBVCB.1993589189.Ung ho MS 2022.112(hoang ba dung).CT tu 0021001517662 TRAN THI HAI GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 200,000 061100.080522.092717.Ung ho ms 2022.113 be Nguyen Hoang Huy FT22129672677038
5/8/2022 200,000 MBVCB.1993489764.MS 2022.113.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 200,000 MBVCB.1993445087.2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0071001133708 HUYNH THI BICH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 200,000 MBVCB.1993438251.ma 2022.113 ung ho chau Nguyen Hoang Huy.CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 200,000 561175.080522.082320.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 200,000 543369.080522.081543.VCB;0011002643148;NGO THI DANG chuyen tien ung ho NCHCCCL Sdt0837644095
5/8/2022 200,000 MBVCB.1993389244.Ung ho MS 2022.113 Nguyen Hoang Huy.CT tu 0611000183653 NGUYEN MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 200,000 161517.080522.074839.TTTP ung ho Ms2022.113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 300,000 MBVCB.1995441427.MS 2022.113-Nguyen Huy Hoang.Mong be som khoe.CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 300,000 196628.080522.205941.UNG HO MS 2022.108 (ANH CAO THANH DUNG)
5/8/2022 300,000 196493.080522.205843.UNG HO MS 2022.110 (LE DUY TUAN)
5/8/2022 300,000 196322.080522.205740.UNG HO MS 2022.109 (EM NGUYEN HUU THU QUYNH)
5/8/2022 300,000 196058.080522.205506.UNG HO MS 2022.113 (BE NGUYEN HOANG HUY)
5/8/2022 300,000 195890.080522.205406.UNG HO MS 2022.111 (BE QUAN DUC PHAT)
5/8/2022 300,000 MBVCB.1994652909.Gui MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 300,000 501142.080522.115141.VCB;0011002643148;UNG HO MS2022 113 BE NGUYEN HOANG HUY
5/8/2022 300,000 998315.080522.110700.ung ho MS 2022.113 (be NGUYEN HOANG HUY)
5/8/2022 300,000 977035.080522.091257.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HA chuyen khoan ung ho thay giao Hoang Ba Dung
5/8/2022 300,000 725315.080522.090511.ung ho be Nguyen Hoang Huy Ms 2022113
5/8/2022 300,000 MBVCB.1993411606.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0011004163119 LE TIEN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 300,000 MBVCB.1993401514.ung ho MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0011004163119 LE TIEN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 300,000 161313.080522.074726.TTTP ung ho Ms2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 300,000 033865.080522.074504.Ung ho MS2022.113 be nguyen hoang huy FT22129120496888
5/8/2022 300,000 MBVCB.1993208676.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0651000862177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/8/2022 300,000 954693.070522.232643.ung ho ms 2022 111 be Quan Duc Phat
5/8/2022 500,000 826805.080522.201611.ung ho MS 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 500,000 822840.080522.194630.ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 500,000 820274.080522.194513.ung ho MS 2022.113 Be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 500,000 817170.080522.194258.ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat
5/8/2022 500,000 815654.080522.194125.ung ho MS 2022.109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/8/2022 500,000 813293.080522.193957.ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan
5/8/2022 500,000 811196.080522.193843.ung ho MS 2022.105 Gia dinh chi Luu
5/8/2022 500,000 243389.080522.164833.ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy)
5/8/2022 500,000 242580.080522.152123.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy FT22129877836678
5/8/2022 500,000 445770.080522.151642.Vinh Ngoc nguyen ung ho MS2022.113
5/8/2022 500,000 680153.080522.133318.ungho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 500,000 276748.080522.132756.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Nguyen Huu Duy 0339020100
5/8/2022 500,000 727395.080522.131847.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 113 Be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 500,000 646682.080522.131726.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/8/2022 500,000 545987.080522.131545.VCB;0011002643148;ung ho MS 111 Be Quan Duc Phat
5/8/2022 500,000 569252.080522.103901.MS 2022.113 (B Nguyn Hong Huy)
5/8/2022 500,000 MBVCB.1993768734.ms 2022 133.CT tu 0441003665098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/8/2022 500,000 MBVCB.1993608401.Ung ho MS 2022.113(be nguyen hoang huy).CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 500,000 MBVCB.1993589501.MS 2022.113 (B Nguyn Hong Huy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 500,000 177535.080522.090330.Ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy)
5/8/2022 500,000 059210.080522.090144.Ung ho ms 2022 113 be Nguyen Hoang Huy FT22129307351360
5/8/2022 500,000 MBVCB.1993471823.LE THI TRANG chuyen tien giup ms 2022-113 be Nguyen Hoang Huy .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 500,000 300160.080522.082224.NGUYEN HUY TUAN chuyen khoan ung ho MS 2022 113 be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 500,000 110907.080522.073310.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
5/8/2022 1,000,000 MBVCB.1995539001.Gieo mam lan toa tinh yeu thuong trong cuoc song.CT tu 0691000371009 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/8/2022 1,000,000 645083.080522.112107.ung ho ms 2022113 be nguyen hoang huy
5/8/2022 1,000,000 MBVCB.1993863147.Ong NGUYEN VIET PHUONG ung ho MS 2022.112 (Anh Hoang Ba Dung).CT tu 0441003794776 NGUYEN ANH PHUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 1,000,000 MBVCB.1993773171.MS 2022.113.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 1,000,000 MBVCB.1993769226.Ung ho: MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0181003280472 NGUYEN THE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 1,000,000 568908.080522.102706.Ung ho MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy)
5/8/2022 1,000,000 768135.080522.081928.VCB;0011002643148;MS 2022113 Be Nguyen Hoang Huy
5/8/2022 1,000,000 643201.080522.074627.UNG HO MS 2022 113 Be NGUYEN HOANG HUY
5/8/2022 1,000,000 098862.080522.074112.Ung ho MS 2022.113 chau Nguyen Hoang Huy. Vinh Long
5/8/2022 2,000,000 IBVCB.1993729949.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy, X.Quoi An, H. Vung Liem, T. VINH LONG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/8/2022 5,000,000 643624.080522.075843.Ong Tu Van ho tro be Nguyen Hoang Huy MS 2022.113
5/9/2022 1,000 IBVCB.1997127193.aa.CT tu 1027204553 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 2,500 546319.090522.093821.ung ho MS 2022 114 NAM MO A DI DA PHAT
5/9/2022 5,000 MBVCB.1996592643.Tra Xuan Binh giup ms 2022114.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 10,000 570208.090522.204649.NGUYEN VIET ANH chuyen khoan
5/9/2022 10,000 380441.090522.194641.NGUYEN THI HUONG chuyen khoan
5/9/2022 10,000 984746.090522.164515.VU THI THU LUONG Chuyen tien
5/9/2022 10,000 377817.090522.142354.HUYNH THI DIEM HUONG chuyen tien mien phi qua MoMo
5/9/2022 10,000 371884.090522.134120.HOANG KHUONG DUY chuyen tien mien phi qua MoMo
5/9/2022 10,000 367021.090522.130228.NGUYEN THI KIEU LOAN chuyen tien mien phi qua MoMo
5/9/2022 10,000 MBVCB.1997024996.tran van son .CT tu 1026222683 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 10,000 935737.090522.120758.HOANG VAN KHUE chuyen khoan
5/9/2022 10,000 SHGD:10018841.DD:220509.BO:NGUYEN THI XUAN TRANG.Remark:Trang chuyen
5/9/2022 10,000 MBVCB.1995701748.Ung ho em Vu Minh Tuan MS 2022.107.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 10,000 IBVCB.1995668085.UNG HO MS 2022 113 BE HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 10,000 IBVCB.1995666813.UNG HO MS 2022 112 ANH DUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 10,000 IBVCB.1995664623.UNG HO MS 2022 111 BE PHAT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 10,000 IBVCB.1995662301.UNG HO MS 2022 110 LE DUY TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 20,000 MBVCB.1998838803.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.114 ( anh Nguyen Van Dang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 20,000 436629.090522.202711.dong gop quy tu thien
5/9/2022 20,000 MBVCB.1997714817.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.114 anh nguyen van dang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 20,000 203370.090522.110643.VCB;0011002643148;BAC CAM NGOC chuyen khoan
5/9/2022 20,000 971317.090522.093242.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0382783573
5/9/2022 20,000 MBVCB.1996118278.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.114(anh Nguyen Van Dang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 30,000 SHGD:10026705.DD:220509.BO:NGUYEN THI HAI NINH.Remark:NCHCCCL NGUYEN THI HAI NINH
5/9/2022 50,000 140782.090522.214340.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.114 gd anh Nguyen Van Dang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22130047627796
5/9/2022 50,000 671654.090522.195013.Ung ho NCHCCCL FT22129901490901
5/9/2022 50,000 355568.090522.150226.Ung ho NCHCCCL An 0988556238
5/9/2022 50,000 677605.090522.104734.ungho MS 2022.114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 50,000 221899.090522.104536.LX UNG HO MS 2022.088(BE PHAM CONG DANH)-090522-10:45:36 221899
5/9/2022 50,000 IBVCB.1996546979.Giup ma so 2203.114 anh Nguyen Van Dang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 50,000 IBVCB.1996537442.Giup ma so 2202.113 be Nguyen Hoang Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 50,000 101468.090522.094119.Ung ho NCHCCCL, Minh, 0942960095 FT22129655609543
5/9/2022 100,000 146489.090522.223708.MS 2022.113 NGUYEN HOANG HUY
5/9/2022 100,000 696796.090522.201958.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy FT22129246002260
5/9/2022 100,000 838910.090522.150137.UH MS 2022.114.Anh Nguyen Van Dang. FT22129758048504
5/9/2022 100,000 MBVCB.1997229206.MS 2022.114.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 899812.090522.115636.MS 2022 114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 100,000 MBVCB.1996787368.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 MBVCB.1996782525.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.114 (anh Nguyen Van Dang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 MBVCB.1996769109.Ung ho MS 2022.114 anh Nguyen Van Dang.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 SHGD:10000160.DD:220509.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho be nguyen huy Hoang ms 2022113
5/9/2022 100,000 285643.090522.081505.Vinh Nam ung ho ms 2022 114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 100,000 TRAN HANH NGUYEN ung ho be Pham Cong Danh - MS 2202.088
5/9/2022 100,000 760157.090522.074711.NGO ANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/9/2022 200,000 MBVCB.1999062556.ung ho ms 2022.112(a Hoang Ba Dung)_Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 MBVCB.1999055351.ung ho ms 2022.113(be Nguyen Hoang Huy)_Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 MBVCB.1999051006.ung ho ms 2022.114(a Nguyen Van Dang)_Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 101138.090522.215852.IBFT ung ho ms 2022.114 nguyen van dang
5/9/2022 200,000 536932.090522.203545.Ung ho MS 2022 113 Be Nguyen Hoang Huy
5/9/2022 200,000 673228.090522.195207.MS2022113 be Nguyen Hoang Huy FT22129839573692
5/9/2022 200,000 245604.090522.190414.Ms 2022 114 anh nguyen van dang
5/9/2022 200,000 642322.090522.142539.ung ho ms 2022.114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 200,000 IBVCB.1997075727.MS2022 111 be Quan Duc Phat.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 200,000 MBVCB.1996757426.DOAN THI HONG GAM chuyen tien ung ho ms 2022-113 be Nguyen Hoang Huy. .CT tu 0441000731443 DOAN THI HONG GAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 455060.090522.112356.Ung ho ms 2022114
5/9/2022 200,000 MBVCB.1996357860.ung ho MS 2022.114(anh Nguyen Van Dang).CT tu 0071001080639 TA THI KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 SHGD:10001786.DD:220509.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 112 HOANG BA DUNG
5/9/2022 200,000 351378.090522.083902.ung ho MS 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh
5/9/2022 200,000 298729.090522.083808.ung ho MS 2022 104 anh Phung Van Long
5/9/2022 200,000 295968.090522.083701.ung ho MS 2022 105 Gia dinh chi Luu
5/9/2022 200,000 343643.090522.083617.ung ho MS 2022 106 co Nguyen Thi Long
5/9/2022 200,000 341160.090522.083526.ung ho MS 2022 107 em Vu Minh Tuan
5/9/2022 200,000 290494.090522.083440.ung ho MS 2022 108 anh Cao Thanh Dung
5/9/2022 200,000 336402.090522.083351.ung ho MS 2022 109 em Nguyen Huu Thu Quynh
5/9/2022 200,000 333561.090522.083251.ung ho MS 2022 089 Be Tran Ngoc Linh
5/9/2022 200,000 283744.090522.083129.ung ho MS 2022 110 Le Duy Tuan
5/9/2022 200,000 327243.090522.083042.ung ho MS 2022 111 be Quan Duc Phat
5/9/2022 200,000 324776.090522.082951.ung ho MS 2022 112 anh Hoang Ba Dung
5/9/2022 200,000 278684.090522.082901.ung ho MS 2022 113 Be Nguyen Hoang Huy
5/9/2022 200,000 319777.090522.082809.ung ho MS 2022 114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 200,000 MBVCB.1995742445.Ung Ho MA SO 2022.113 Be Nguyen Hoang Huy.CT tu 0531002185174 NGUYEN TRUNG DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 MBVCB.1995701236.Ung ho em Vu Minh Tuan.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 MBVCB.1995699433.Ung ho be Quan Duc Phat Ma So MS 2022.111.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 884201.080522.230444.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022112 anh Hoang Ba Dung
5/9/2022 300,000 MBVCB.1999027283.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THU THUY.CT tu 0021001699577 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 300,000 MBVCB.1998977413.Ung ho Ms 2022.113( be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0071004246436 VU THI KIM THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 300,000 787826.090522.183518.MS 2022.114
5/9/2022 300,000 MBVCB.1997104899.PHAM THI THUY TIEN ung ho quy NCHCCCL.CT tu 1016294385 PHAM THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 300,000 MBVCB.1996950985.PHAM THI HOAI chuyen tien.CT tu 1022574053 PHAM THI HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 300,000 340481.090522.121824.ms 2022 .114 nguyen van dang
5/9/2022 300,000 SHGD:10002874.DD:220509.BO:HOANG THI LAN HUONG.Remark:995222050961673 ung ho ms 2022.114
5/9/2022 300,000 019428.090522.074859.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy FT22129222175027
5/9/2022 400,000 MBVCB.1996180478.Lieu Thi ung ho MS 2022.106(co NGUYEN THI LONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 MBVCB.1998956329.Gd Esther UH anh 2022.112 ( anh hoang ba dung).CT tu 0181003540522 NGUYEN THI THANH TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 MBVCB.1997545846.ms 2022 114 uh Nguyen Van Dang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 500,000 639723.090522.142427.NGUYEN HUNG DAT Chuyen tien ung ho MS 2022.113 Be Nguyen Hoang Huy
5/9/2022 500,000 610615.090522.141024.Ung ho ms 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/9/2022 500,000 MBVCB.1997042746.Giup do ma so 2022.114.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 249347.090522.124836.Ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy)
5/9/2022 500,000 190798.090522.111025.ung ho ma so 2022.114 anh Nguyen Van Dang FT22129728000010
5/9/2022 500,000 789808.090522.110516.PHAM THI HIEN ung ho MS 2022.114 (anh Nguyen van dang)
5/9/2022 500,000 SHGD:10032395.DD:220509.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy
5/9/2022 500,000 860920.090522.085037.MS 2022.113
5/9/2022 500,000 MBVCB.1996133754.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2022.111(Be QUAN DUC PHAT), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 700,000 353023.090522.202925.Ung ho MS 2022111 be Quan Duc Phat
5/9/2022 1,000,000 192111.090522.161803.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy
5/9/2022 1,000,000 185912.090522.161559.Ung ho MS 2022.114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 1,000,000 SHGD:10004724.DD:220509.BO:NGUYEN QUANG DAT.Remark:ung ho MS 2022.112 a nguyen ba hoang tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
5/9/2022 1,000,000 082014.090522.123428.Ung ho MS 2022 114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 1,000,000 SHGD:10002560.DD:220509.BO:NGUYEN PHUONG THUY.Remark:(CKRmNo: 033622050603141)Ung ho NCHCCCL + Nguyen Phuong Thuy + 0936.194.489 (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
5/9/2022 1,000,000 SHGD:10001996.DD:220509.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2022.112 (ANH HOANG BA DUNG)
5/9/2022 1,000,000 SHGD:10018708.DD:220509.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
5/9/2022 1,000,000 545177.090522.080917.Ung ho MS 2022.114 anh Nguyen Van Dang FT22129046130009
5/9/2022 1,000,000 544537.090522.080752.Ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung FT22129006760095
5/9/2022 1,000,000 878579.080522.224831.Ung ho ms 2022113 Nguyen Hoang Huy
5/9/2022 1,000,000 878434.080522.224748.Ung ho ms 2022111 Quan Duc Phat
5/9/2022 1,000,000 877484.080522.224335.Ung ho ms 2022112 Hoang Ba Dung
5/9/2022 2,000,000 IBVCB.1999117221.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan, X. Thanh Son, H. Kien Thuy, TP. HAI PHONG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 2,000,000 388252.090522.153808.ung ho MS2022 111 be Quan Duc Phat
5/9/2022 2,000,000 MBVCB.1997009645.Tan Lao Lo, em trai Tan Lao Ta, Ban Chi Sang, Xa sin Suoi Ho, Huyen Phong Tho, Lai Chau, Dt 0914334593.CT tu 0071002155662 TRAN VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 2,000,000 180206.090522.100115.MS2022-114 (Nguyen van Dang))
5/9/2022 5,000,000 UNG HO MS.2022.089: 2TR; MS.2022.110: 1TR; MS.2022.109: 1TR; MS.2022.107: 1TR
5/9/2022 5,000,000 784624.090522.080628.Ong Tu Van ho tro MS 2022.114 anh Nguyen Van Dang
5/9/2022 10,000,000 425069.090522.141307.ung ho chuong trinh 'NCHCCCL'.Gia dinh co Thuy va bac Thang.Dien thoai :0904044970,0943599024
5/9/2022 18,000,000 UNG HO CAC MA SO:2022.101; 2022.102; 2022.106; 2022.108; 2022.109; 2022.113. MOI MA SO 3TR VND
5/9/2022 100,000,000 CTY PHUONG TRANG UNG HO MA SO 2022.112 ANH HOANG BA DUNG - BAO VIET NAM NET
5/10/2022 2,500 641791.100522.095509.ung ho MS 2022 115 NAM MO A DI DA PHAT
5/10/2022 5,000 MBVCB.1999652861.Tra Xuan Binh giup ms 2022115.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/10/2022 10,000 917579.100522.193020.A DOI chuyen khoan
5/10/2022 10,000 MBVCB.2002131568.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 1026222683 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 10,000 MBVCB.2002057974.LE THANH HAU chuyen tien.CT tu 1016410378 LE THANH HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 10,000 SHGD:10008132.DD:220510.BO:NGUYEN VAN HOI.Remark:995222051068351 NGUYEN VAN HOI Chuyen tien
5/10/2022 10,000 MBVCB.2001273276.ck tu thien.CT tu 0821000103652 LE THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 10,000 855369.100522.132805.TRAN VAN VIET chuyen tien
5/10/2022 10,000 334434.100522.130916.DO VAN HUAN chuyen khoan
5/10/2022 10,000 247668.100522.123528.TRAN VAN QUANG chuyen tien
5/10/2022 10,000 296937.100522.112139.IBFT NGUYEN THI KIEU LOAN chuyen tien
5/10/2022 10,000 MBVCB.2000288682.Jerry .CT tu 9963839067 NGUYEN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 10,000 044393.100522.104658.NGUYEN THI VAN HOAI chuyen tien
5/10/2022 20,000 MBVCB.2003061729.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang ) .CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 20,000 MBVCB.2002445335.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.115 be nguyen phuc khang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 20,000 106363.100522.134923.ZP68HLU3STU1 220510000217915 Voca
5/10/2022 20,000 MBVCB.1999611889.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.115(Nguyen Phuc Khang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 30,000 MBVCB.2002799316.TRAN MINH TAM chuyen tien.CT tu 0541000205890 TRAN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 40,000 760444.100522.080048.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105
5/10/2022 50,000 263748.100522.044230.Ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 50,000 IBVCB.2000873408.Giup ma so 2302.115 Nguyen Phuc Khang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/10/2022 50,000 188630.100522.120136.ms 2022 115 ung ho chau Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 50,000 157628.100522.114412.ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang)
5/10/2022 50,000 MBVCB.1999710156.Ung ho NCHCCCL + LE THI THU HA + 0338548511.CT tu 1025047505 LE THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 50,000 768406.100522.080743.Ung ho NCHCCCL
5/10/2022 50,000 971517.100522.003209.Ung ho NCHCCCL
5/10/2022 100,000 MBVCB.2002723497.Ung ho MS 2022.115 chau Nguyen Phuc Khang.CT tu 1022572488 NGUYEN VIET LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 100,000 689230.100522.195710.MS 2022.110 le duy tuan FT22130012300506
5/10/2022 100,000 828214.100522.173504.Dao Lieu ung ho chuong trinh
5/10/2022 100,000 748161.100522.162049.Lam Viet ung ho ma so 2022.115
5/10/2022 100,000 041899.100522.122926.Ung ho Ms 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 100,000 723612.100522.122230.MS 2022.115 (NGUYEN PHUC KHANG)-100522-12:22:30 723612
5/10/2022 100,000 193396.100522.120311.T ung ho be Nguyen Phuc Khang MS 2922.115
5/10/2022 100,000 MBVCB.2000324803.Ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 100,000 MBVCB.2000130609.Ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khanh).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 100,000 MBVCB.1999855534.ung thu vong mac.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/10/2022 100,000 078381.100522.091447.MS 2022.115 FT22130090800983
5/10/2022 100,000 049645.100522.083912.ms 2022 115 FT22130159298566
5/10/2022 100,000 MBVCB.1999646797.MS 2022. 115 (nguyen phuc khang).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 100,000 MBVCB.1999640216.Ms 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 100,000 241367.100522.075913.Vinh Nam ung ho ms 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 100,000 MBVCB.1999505120.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 100,000 926085.100522.072934.MS 2022.089 Be Tran Ngoc Linh
5/10/2022 100,000 921844.100522.072703.MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 100,000 MBVCB.1999216068.ms 2022 113 nguyen hoang huy.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/10/2022 150,000 479780.100522.084109.Ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 150,000 478530.100522.083902.Ung ho MS 2022 107 em Vu Minh Tuan
5/10/2022 150,000 191632.100522.082951.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022015 giup be nguyen phuc khanh
5/10/2022 200,000 MBVCB.2003379836.MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/10/2022 200,000 MBVCB.2002950160.Ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang) - Nam Mo Duoc Suu Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 608920.100522.201331.ung ho MS2022.115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 200,000 021774.100522.190956.Ung ho MS 2022. 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 200,000 717816.100522.175103.MS 2022 115 nguyen phuc khang FT22130851963053
5/10/2022 200,000 589037.100522.153046.NGUYEN VAN TUAN Chuyen tien ung ho MS 2022.110 Le Duy Tuan
5/10/2022 200,000 579476.100522.152736.NGUYEN VAN TUAN Chuyen tien ung ho MS 2022.115 NGUYEN PHUC KHANG
5/10/2022 200,000 SHGD:10007199.DD:220510.BO:NGUYEN MINH DUC.Remark:995222051066188 NGUYEN MINH DUC ung ho CT Nhu chua he co cuoc chia ly
5/10/2022 200,000 MBVCB.2001216540.Ung ho MS 2022.115 ( Nguyen Phuc Khang ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 797468.100522.144334.Ung ho NCHCCCL-Dan Le-0902811868
5/10/2022 200,000 529046.100522.143941.UNG HO MS 2022.115 NGUYEN PHUC KHANG FT22130331124043
5/10/2022 200,000 229773.100522.134426.MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 200,000 643692.100522.130844.MS 2022115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 200,000 MBVCB.2000653098.MS 2022.115 Nguyen phuc khang.CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 260560.100522.121810.Ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang FT22130620200210
5/10/2022 200,000 MBVCB.2000472004.Ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang.CT tu 1026775770 TRAN MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 976739.100522.113147.ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 200,000 845313.100522.104837.LE VAN THANG ung ho MS 2022 115
5/10/2022 200,000 540968.100522.103355.Ung ho Ms 2022.115
5/10/2022 200,000 123008.100522.100843.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 200,000 MBVCB.1999997160.NGUYEN THI THUONG chuyen tien ms 2022.114 Nguyen Van Dang.CT tu 0461000430920 NGUYEN THI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 559205.100522.095922.ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 200,000 641445.100522.094905.UNG HO MS 2022.115-100522-09:49:05 641445
5/10/2022 200,000 422141.100522.085251.Diep ung ho ma so2022115 Nguyen phuc khang
5/10/2022 200,000 MBVCB.1999646297.ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang.CT tu 0151000529137 PHAM CONG GION toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 MBVCB.1999547137.MS 2022.115.CT tu 0071000764576 NGUYEN HUU QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 MBVCB.1999543882.ung ho ms 2022.115(Nguyen Phuc Khang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 592380.100522.080315.MS 2022.115-100522-08:03:15 592380
5/10/2022 200,000 958253.100522.075725.Chuyen tien ung ho em nguyen phuc khang ms 2022115
5/10/2022 200,000 MBVCB.1999511774.Ms 2022 115 nguyen phuc khang.CT tu 0991000024768 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/10/2022 200,000 MBVCB.1999467355.MS 2022.115.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 200,000 584550.100522.073332.UNG HO MS 2022.115-100522-07:33:32 584550
5/10/2022 200,000 192130.100522.001913.Ung ho quang huy FT22130070798501
5/10/2022 250,000 MBVCB.2003133220.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/10/2022 250,000 NGUYEN THI NHU LIEU CT UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
5/10/2022 300,000 889615.100522.213253.Ung ho ms 2022.115 nguyen phuc khang FT22130328898780
5/10/2022 300,000 164171.100522.144133.ung ho 2022.044 (ung ho em Bui Thi Phuong)
5/10/2022 300,000 258671.100522.144005.ung ho MS 2022.040 ( chau Phung Van Dung)
5/10/2022 300,000 IBVCB.2000985987.Ung ho MS: 2022.115 (Nguyen Phuc Khang - Xom 4 xa Hoa Son, H. Anh Son, T. Nghe An.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 300,000 IBPS/SE:01310005.DD:100522.SH:10021475.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MA SO 2022115 CHAU NGUYEN PHUC KHANG
5/10/2022 300,000 287364.100522.125045.Ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang FT22130277978017
5/10/2022 300,000 401152.100522.122641.VCB;0011002643148;LE THI HANG chuyen khoan ung ho MS 2022 112 Hoang Ba Dung
5/10/2022 300,000 713785.100522.120107.UNG HO MS 2022.115 NGUYEN PHUC KHANG-100522-12:01:07 713785
5/10/2022 300,000 MBVCB.2000321264.MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 0281000295886 BUI THI MY NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 300,000 612447.100522.094332.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 300,000 925172.100522.084205.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 300,000 576265.100522.083708.Chuc be gap nhieu may man
5/10/2022 300,000 156026.100522.081842.ung ho MS 2022.115 (nguyen phuc khang)
5/10/2022 300,000 MBVCB.1999208390.Ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0011004234834 NGUYEN BICH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 300,000 MBVCB.1999198808.Ung ho MS 2022.113 ( Be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0011004234834 NGUYEN BICH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 350,000 MBVCB.2000940156.HOANG HAI YEN chuyen tien tra lai tien thung quyt .CT tu 1223688688 HOANG THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 350,000 IBVCB.2000293177.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.114 (anh Nguyen Van Dang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 360,000 886121.100522.105246.ung ho ms 2022.115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 400,000 442848.100522.095729.Ung ho ms 2022.115 cho be Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 400,000 IBVCB.1999929336.Ung ho MS 2022.111(be Quan Duc Phat),Tinh Tuyen Quan,0362948060.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 996652.100522.223811.Ms 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 500,000 628205.100522.190059.ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang FT22130434509713
5/10/2022 500,000 102477.100522.181011.UNG HO MS 2022.115 (NGUYEN PHUC KHANG)
5/10/2022 500,000 513058.100522.170632.MS 2022.115 ung ho Nguyen Phuc Khang FT22130929140915
5/10/2022 500,000 MBVCB.2001336625.Ung ho MS 2022.045 (em Pham Minh Quan).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 MBVCB.2001322235.Ung hp MS 2022.096 (gia dinh ang Cuong).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 808204.100522.151408.UNG HO MS 2022.115 ( NGUYEN PHUC KHANG)-100522-15:14:08 808204
5/10/2022 500,000 MBVCB.2001115601.Ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang.CT tu 0011003658264 NGUYEN THI HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 SHGD:10004911.DD:220510.BO:NGUYEN CONG CHI.Remark:UNG HO NCHCCCL - NGUYEN CONG CHI - 0913859445
5/10/2022 500,000 725689.100522.120552.Nghia Tran tang thay HOANG BA DUNG
5/10/2022 500,000 693034.100522.112156.UNG HO MS 2022. 115 ( NGUYEN PHUC KHANG)-100522-11:21:55 693034
5/10/2022 500,000 200163.100522.111439.Ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang FT22130119021099
5/10/2022 500,000 IBVCB.2000283901.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 IBVCB.2000274597.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 675840.100522.104222.Ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 500,000 MBVCB.1999896729.Ung ho?MS 2022.115?(NguyenPhuc Khang).CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 MBVCB.1999879384.Ung ho ms 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 671976.100522.091814.Ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 500,000 MBVCB.1999781475.Ung ho MS 2022.115( nguyen phuc khang).CT tu 0121000476046 PHAM CONG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 896636.100522.085816.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 500,000 571038.100522.083405.anh em Kien Anh Chuyen tien ung ho MS 2022.115 em Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 500,000 983540.100522.081353.KOLMAKOVA EKATERINA dong vien cho MS 2022.115 be Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 500,000 130813.100522.081627.Ung ho MS 2022112 anh Hoang Ba Dung
5/10/2022 500,000 MBVCB.1999536390.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.115(nguyen phuc khang).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 500,000 026438.100522.080214.Uny ho ma so 2022.115 Nguyen Phuc Khang FT22130015809205
5/10/2022 500,000 196213.100522.073050.MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 600,000 435684.100522.003214.MS 2022.115 (nguyen phuc khang)
5/10/2022 600,000 IBVCB.1999432607. ung ho MS 2022.110 (Le Duy Tuan).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 800,000 722248.100522.110410.NGUYEN THI HAI chuyen tien ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 1,000,000 MBVCB.2001307488.Ung ho MS 2022.112 ( anh Hoang Ba Dung).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 1,000,000 670240.100522.110837.Ung ho MS 2022 115 Nguyen Phuc Khang
5/10/2022 1,000,000 660722.100522.102450.UNG HO MS: 2022.115(NGUYEN PHUC KHANG)-100522-10:24:50 660722
5/10/2022 1,000,000 634534.100522.095729.tran vi hong ung ho ms 2022.115 nguyen phuc khang
5/10/2022 1,000,000 295681.100522.093059.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy FT22130289434074
5/10/2022 1,000,000 615720.100522.090024.MS 2022.115 (NGUYEN PHUC KHANG)-100522-09:00:24 615720
5/10/2022 1,000,000 IBVCB.1999680827. ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 1,000,000 MBVCB.1999559735.ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0011000884562 NGUYEN HONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 1,000,000 286668.100522.050700.Ung ho MS 2022.114 a Nguyen Van Dang. Bac Ninh
5/10/2022 2,000,000 IBVCB.2003057691.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.115 ( be Nguyen Phuc Khang, X.Hoa Son, H. Anh Son, T. NGHE AN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 2,000,000 IBVCB.2003044190.Ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 2,000,000 MBVCB.1999679819.TRAN TUAN HA ung ho MS 2022.115 ( Nguyen Phuc Khang ).CT tu 0441000678834 TRAN TUAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/10/2022 5,000,000 MBVCB.1999575218.LE PHUONG LIEN chuyen tien ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang).CT tu 0451001314340 LE PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-05-2022 09:43:31 20,000 Ung ho MS 2022.106 (co Nguyen Thi Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-05-2022 13:29:10 100,000 ung ho ms 2022.105(gia dinh chi luu)
01-05-2022 13:30:01 100,000 ung ho ms 2022.104(anh phung van long)
01-05-2022 13:31:07 100,000 ung ho ms 2022.103(nguyen hoang kieu anh)
01-05-2022 13:31:58 100,000 ung ho ms 2022.101(be nguyen thanh phat)
01-05-2022 13:32:51 100,000 ung ho ms 2022.086(chu tran thien duc)
01-05-2022 14:34:13 300,000 mot chut tam long den MS 2022.106 (co Nguyen Thi Long)
01-05-2022 15:05:00 50,000 CT DEN:212108004377 MBVCB.1973736226.004377.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.106 (co Nguyen Thi Long).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-05-2022 16:05:39 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
02-05-2022 00:56:38 80,000 LPT  ung ho MS 2022.106  (co Nguyen Thi Long); thoi gian GD:01/05/2022 23:07:33
02-05-2022 09:12:32 300,000 CT DEN:212202689340 2. Ung ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2022.107 em Vu Minh Tuan
02-05-2022 10:21:16 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho MS 2022 107 Vu Minh Tuan
02-05-2022 10:39:16 100,000 ms 2022.107 ( em vu minh tuan )
02-05-2022 11:20:07 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
02-05-2022 13:30:41 500,000 ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
02-05-2022 13:53:54 200,000 CT DEN:212206713683 ungho MS 2022097 anh Huynh huu tinh
02-05-2022 16:05:52 200,000 MS 2022.107 em Vu Minh Tuan
02-05-2022 17:18:59 20,000 Ung ho MS 2022.107(em Vu Minh Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-05-2022 17:32:01 100,000 STA ungho ms2022.107 (em Vu Minh Tuan)
02-05-2022 17:33:46 100,000 STA ungho ms2022.105 (gia dinh chi Luu)
03-05-2022 08:45:31 500,000 CT DEN:212301780005 Ms 2022.105 chi Luu FT22124571993316
03-05-2022 08:46:53 500,000 CT DEN:212301780640 Ms 2022.107 Vu Minh Tuan FT22124191692439
03-05-2022 10:30:27 100,000 ms 2022.108 ( anh cao thanh dung )
03-05-2022 12:19:40 150,000 CT DEN:212305188946 Ung ho MS 2022.108 FT22124411161202
03-05-2022 13:17:15 10,000 Ung ho MS 2022.108(anh Cao Thanh Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-05-2022 14:48:38 3,000,000 CT DEN:212307721416 Ong Tu Van Dong Vien Cho Ong Cao Thanh Dung
03-05-2022 18:35:58 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
03-05-2022 22:30:12 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien MS 2022.107(em Vu Minh Tuan)
03-05-2022 22:31:56 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien MS 2022.105(Gia dinh chi Luu)
03-05-2022 22:35:33 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien MS 2022.104 (anh Phung Van Long)
03-05-2022 22:38:00 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien MS 2022.103(Nguyen Hoang Kieu Anh)
04-05-2022 00:36:51 200,000 CT DEN:212316591833 MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang; thoi gian GD:03/05/2022 23:07:19
04-05-2022 00:41:29 250,000 CT DEN:212323085858 UNG HO MS 2022.108 (ANH CAO THANH DUNG)-030522-23:29:29 085858; thoi gian GD:03/05/2022 23:29:29
04-05-2022 00:41:37 250,000 CT DEN:212323085940 UNG HO MS 2022.107 (EM VU MINH TUAN)-030522-23:30:19 085940; thoi gian GD:03/05/2022 23:30:19
04-05-2022 00:41:48 200,000 CT DEN:212323086053 UNG HO MS 2022.106 (CO NGUYEN THI LONG)-030522-23:30:57 086053; thoi gian GD:03/05/2022 23:31:20
04-05-2022 00:41:58 300,000 CT DEN:212323086188 UNG HO MS 2022.105 (GIA DINH CHI LUU)-030522-23:32:16 086188; thoi gian GD:03/05/2022 23:32:17
04-05-2022 07:00:29 50,000 CT DEN:212400088260 MBVCB.1979874437.088260.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-05-2022 07:08:31 300,000 Ung ho MS 2022.109 ( em Nguyen Huu Thu Quynh)
04-05-2022 07:17:04 1,000,000 ung ho ma so 2022.107 em Vu Minh Tuan thuong em qua
04-05-2022 08:09:30 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.109
04-05-2022 08:49:53 150,000 ung ho MS 2022.104 (ANH PHUNG VAN LONG)
04-05-2022 09:22:50 200,000 So GD goc: 10013845 IBVCB.1979914235.MS 2022.109  (Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-05-2022 09:25:01 200,000 So GD goc: 10013847 IBVCB.1979910564.MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-05-2022 10:03:37 500,000 ung ho MS 2022.109(em Nguyen Huu Thu Quynh)
04-05-2022 10:08:18 500,000 ung ho MS 2022.107(em Vu Minh Tuan)
04-05-2022 10:11:58 500,000 CT DEN:040251509918 ung ho MS 2022109 em Nguyen Huu Thu Quynh
04-05-2022 11:29:34 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
04-05-2022 16:29:27 100,000 ms 2022.109 ( em nguyen huu thu huynh )
04-05-2022 21:53:33 200,000 CT DEN:212414088261 MBVCB.1982757882.088261.Ungho CAO THANH DUNG.CT tu 0501000145849 NGUYEN THI BE AN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-05-2022 22:10:36 300,000 Ung ho MS 2022.109( em Nguyen Huu Thu Quynh)
04-05-2022 22:12:06 300,000 Ung ho MS 2022.108 (anh Cao Thanh Dung)
04-05-2022 23:10:50 80,000 LPT ung ho MS 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
04-05-2022 23:11:23 80,000 LPT  ung ho MS 2022.108 (anh Cao Thanh Dung)
04-05-2022 23:11:59 80,000 LPT ung ho MS 2022.109  (em Nguyen Huu Thu Quynh)
05-05-2022 01:30:27 30,000 Ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:05/05/2022 01:20:27
05-05-2022 06:49:35 100,000 ung ho ma so 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
05-05-2022 06:51:20 100,000 ung ho ma so 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh)
05-05-2022 07:15:10 50,000 CT DEN:212500052182 MBVCB.1983142587.052182.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-05-2022 09:14:50 3,000,000 CT DEN:212502056140 Ong Tu Van giup do ms 2022.109 em Nguyen Huu Thu Quynh FT22125095004050
05-05-2022 10:26:02 100,000 ung ho ma 2022.110 (Le Duy Tuan)
05-05-2022 10:28:55 100,000 ung ho Ma 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh)
05-05-2022 10:30:39 100,000 ung ho Ms 2022.107 (em Vu Minh Tuan)
05-05-2022 10:50:34 100,000 ms 2022.110 ( le duy tuan )
05-05-2022 13:28:26 200,000 CT DEN:212506333486 ung ho MS 2022.105 gia dinh chi Luu
05-05-2022 13:32:09 200,000 CT DEN:212506334487 ung ho MS 2022.107 em vu minh tuan
05-05-2022 16:08:12 100,000 ung ho MS 2022.110 ( le duy tuan )
05-05-2022 18:55:26 100,000 ung ho MS 2022.110 (Le Duy Tuan)
05-05-2022 18:57:29 100,000 ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh)
06-05-2022 01:04:23 30,000 Ung ho MS 2022.110(Le Duy Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/05/2022 00:33:42
06-05-2022 07:07:44 100,000 CT DEN:212600009639 MBVCB.1986755686.009639.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-05-2022 08:51:01 500,000 ung ho ms 2022.111(be Quan Duc Phat)
06-05-2022 09:08:04 30,000 So GD goc: 10011198 Uh
06-05-2022 09:20:26 200,000 CT DEN:212660427980 Ung ho 2022 111 be Quan Duc Phat
06-05-2022 09:45:33 250,000 CT DEN:212602730580 ung ho MS 2022.111 Quan Duc Phat
06-05-2022 09:46:41 250,000 CT DEN:212602733000 ung ho MS 2022.107 Vu Minh Tuan
06-05-2022 11:47:06 100,000 CT DEN:212604598183 ung ho MS 2022.111 be Quan Duc Phat
06-05-2022 13:17:12 80,000 LPT ung ho MS 2022.110 (Le Duy Tuan)
06-05-2022 13:17:52 80,000 LPT ung ho MS 2022.111 (be Quan Duc Phat)
06-05-2022 13:39:55 500,000 CT DEN:212606940505 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2022.110 UNG HO EM LE DUY TUAN
06-05-2022 13:45:58 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
06-05-2022 14:08:19 100,000 ms 2022.111 ( be quan duc phat )
06-05-2022 14:18:31 1,000,000 Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2022 107 em Vu Minh Tuan
06-05-2022 18:59:36 200,000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.111 (be Quan Duc Phat)
06-05-2022 19:50:33 600,000 CT DEN:212612746331 ung ho ms 2022.89 e linh, 2022.101 e phat, 2022.103 kieu anh, 2022.105 c luu, 2022.107 e tuan va 2022.110 e tuan. moi ms 100k
06-05-2022 20:57:54 100,000 MS2022.089 (be Tran Ngoc Linh)
06-05-2022 21:00:25 100,000 MS2022.109 (em Nguyen Huu Thu Quynh)
06-05-2022 21:02:36 100,000 MS2022.101 (be Nguyen Thanh Phat)
06-05-2022 21:04:04 100,000 MS 2022.111 (be Quan Duc Phat)
07-05-2022 00:48:41 500,000 Ho tro MS 2022.111(be Quan Duc Phat); thoi gian GD:06/05/2022 23:11:50
07-05-2022 08:23:53 100,000 CT DEN:147552852012 ICB;114000161718;Ung ho MS 2022112
07-05-2022 08:48:04 50,000 CT DEN:212701048549 MBVCB.1990553295.048549.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-05-2022 09:11:09 2,000,000 CT DEN:212702081329 MBVCB.1990620782.081329.ung ho MS 2022.112 ( anh Hoang Ba Dung).CT tu 0491000082288 TRAN XUAN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-05-2022 09:15:43 1,000,000 CT DEN:212702088293 MBVCB.1990635303.088293.ung ho MS 2022.111 ( be Quan Duc Phat ).CT tu 0491000082288 TRAN XUAN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-05-2022 09:30:48 500,000 CT DEN:592210864703 ICB;114000161718;DO LE KHANH Ung ho MS 2022 111 chau Quan Duc Phat
07-05-2022 09:41:51 200,000 CT DEN:888144584193 ICB;114000161718;Ung ho 2022 112 Hoang Ba Dung
07-05-2022 10:41:06 2,000,000 VU VAN TOAN chuyen tien ung ho MS 2022.112 anh Hoang Ba Dung
07-05-2022 10:46:28 20,000 Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-05-2022 11:54:27 200,000 CT DEN:212704729799 ung ho be Quan Duc Phat
07-05-2022 13:10:22 200,000 Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
07-05-2022 13:33:29 50,000 MS 2022.111 (be Quan Duc Phat)
07-05-2022 14:01:24 100,000 CT DEN:019728352601 ICB;114000161718;NGUYEN DUC TRUONG chuyen khoan
07-05-2022 14:42:11 100,000 Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
07-05-2022 14:44:47 300,000 ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
07-05-2022 16:01:12 300,000 Ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung); Ha Tinh
07-05-2022 16:06:39 200,000 CT DEN:212709087138 MBVCB.1991839768.087138.SO TIEN NHO GOP CHUT CONG SUC CHUC THAY DUNG SOM BINH PHUC.CT tu 1017122507 TRAN VAN THUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-05-2022 20:00:58 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
07-05-2022 21:43:05 300,000 mot chut tam long den MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung)
07-05-2022 22:20:52 350,000 CT DEN:212715898926 ung ho ma so 2022.110 le duy tuan
08-05-2022 07:54:11 50,000 CT DEN:212800062159 MBVCB.1993375041.062159.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-05-2022 08:30:42 500,000 ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy)
08-05-2022 08:45:21 50,000 ung hoMS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy
08-05-2022 11:23:23 300,000 CT DEN:212804945770 MS 2022.113 be nguyen hoang huy
08-05-2022 13:24:40 10,000 Ung ho MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-05-2022 15:21:02 100,000 CT DEN:522837626272 ICB;114000161718;STA ungho ms2022 113 be Nguyen Hoang Huy
08-05-2022 17:21:46 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
08-05-2022 20:14:36 300,000 mot chut tam long denMS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy)
08-05-2022 20:27:30 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.113 ( be nguyen hoang huy )
08-05-2022 20:29:33 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.112 ( anh hoang ba dung )
09-05-2022 00:52:02 75,000 LPT ung ho MS 2022.112 (anh Hoang Ba Dung); thoi gian GD:08/05/2022 23:31:58
09-05-2022 00:52:11 75,000 LPT ung ho MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy); thoi gian GD:08/05/2022 23:32:47
09-05-2022 05:15:49 500,000 CT DEN:212922026651 MBVCB.1995816085.026651.MS 2022.113 (Be NGUYEN HOANG HUY).CT tu 0071001135864 NGUYEN THI BICH NHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-05-2022 07:18:26 50,000 CT DEN:212900067515 MBVCB.1995915656.067515.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.114 (anh Nguyen Van Dang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-05-2022 08:11:39 300,000 So GD goc: 10000382 UNG HO MS 2022 108 ANH CAO THANH DUNG
09-05-2022 08:11:39 500,000 So GD goc: 10000219 UNG HO MS 2022 111 BE QUAN DUC PHAT
09-05-2022 08:11:50 300,000 So GD goc: 10000126 UNG HO MS 2022 112 ANH HOANG BA DUNG
09-05-2022 08:11:52 300,000 So GD goc: 10000129 UNG HO MS 2022 098 CHAU NGUYEN THI THU TRA
09-05-2022 08:12:02 300,000 So GD goc: 10000970 UNG HO MS 2022 105 GIA DINH CHI LUU
09-05-2022 08:12:02 300,000 So GD goc: 10000969 UNG HO MS 2022 109 EM NGUYEN HUU THU QUYNH
09-05-2022 08:12:52 300,000 So GD goc: 10001794 UNG HO MS 2022 107 EM VU MINH TUAN
09-05-2022 08:32:29 200,000 So GD goc: 10007119 IBVCB.1995024674.MS 2022.111 (Quan Duc Phat).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-05-2022 09:30:41 300,000 ung ho MS 2022.114
09-05-2022 10:14:01 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.114 ( anh nguyen van dang )
09-05-2022 10:37:41 500,000 CT DEN:090254012466 ung ho MS 2022114 anh Nguyen Van Dang
09-05-2022 12:43:39 200,000 So GD goc: 10044285 TTTP ung ho Ms2022.14 anh Nguyen Van Dang
09-05-2022 16:43:17 75,000 LPT ung ho MS 2022.114 (anh Nguyen Van Dang)
09-05-2022 21:33:45 500,000 ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy)
10-05-2022 07:06:10 50,000 CT DEN:213000024119 MBVCB.1999416095.024119.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.115 (be Nguyen Phuc Khang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
10-05-2022 07:16:52 200,000 Ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang)
10-05-2022 07:20:53 100,000 ung ho MS 2022.115 ( Nguyen Phuc Khang )
10-05-2022 07:22:22 20,000 Ung ho MS 2022.115(Nguyen Phuc Khang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-05-2022 08:33:55 300,000 CT DEN:213000365422 Ung ho MS 2022 115 nguyen phuc Khang
10-05-2022 08:38:00 200,000 CT DEN:213001048736 Ung ho ms 2022. 115 FT22130801445957
10-05-2022 08:39:34 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho ms 2022 115 Nguyen Phuc Khang
10-05-2022 08:41:28 200,000 CT DEN:213001041771 Ung ho MS 2022 115 be Nguyen Phuc Khang
10-05-2022 09:00:37 100,000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang
10-05-2022 09:19:38 500,000 ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang)
10-05-2022 09:22:39 50,000 ung ho MS 2022.115 Nguyen Phuc Khang
10-05-2022 09:37:13 1,000,000 CT DEN:213002227953 IBFT 2022.115 be Nguyen Phuc Khang
10-05-2022 09:42:48 100,000 ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang)
10-05-2022 09:55:09 3,000,000 CT DEN:213002315536 Ong Tu Van dong vien be Nguyen Phuc Khang MS2022.115 FT22130011175306
10-05-2022 10:03:55 100,000 CT DEN:213003675260 Ung ho MS 2022115 Nguyen Phuc Khang
10-05-2022 10:31:25 100,000 DOAN TAT HA chuyen tien MS 2022.115
10-05-2022 11:11:04 500,000 Ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh)
10-05-2022 11:15:41 300,000 Ung ho MS 2022.115.
10-05-2022 11:46:27 100,000 CT DEN:213004558343 ung Ho MS 2022-115 Nguyen Phuc KHang
10-05-2022 12:00:39 100,000 CT DEN:213001119698 Ho tro be Nguyen Phuc Khang MS2022115
10-05-2022 12:54:03 50,000 MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang)
10-05-2022 14:28:50 500,000 Ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang)
10-05-2022 14:38:20 500,000 CT DEN:213014763717 Ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat) Co chuc con mau chong khoe lai nha, chuc con luon vui ve hanh phuc, dang yeu nha. Mong nhung gi tot dep nhat se den voi con va gia dinh
10-05-2022 16:00:50 100,000 ung ho MS 2022115 nguyen phuc khang
10-05-2022 16:53:59 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.115 ( nguyen phuc khang )
10-05-2022 17:08:02 1,000,000 NTP ung ho MS 2022. 115 ( Nguyen Phuc Khang ) Nghe An.
10-05-2022 22:48:10 200,000 ung ho MS 2022.115 (Nguyen Phuc Khang)

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.

Trao hơn 65 triệu đồng đến bé Nguyễn Phúc Khang mắc bệnh ung thư võng mạc

“Số tiền lớn quá, vợ chồng tôi chữa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Báo VietNamNet, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có tiền rồi con tôi có thêm cơ hội sống".

Trao hơn 25 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Tuyết ở Nghệ An

Chồng bị tâm thần lại mắc thêm một loạt bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết chưa khi nào vơi bớt nỗi vất vả, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình.

Bị bỏng điện cao thế, "trụ cột" của gia đình phải cắt cụt cả 2 cánh tay

Trong lúc đi làm thợ sơn mưu sinh nuôi gia đình, anh Quân không may bị bỏng điện cao thế dẫn đến hoại tử cả 2 tay, kèm theo đó là một loạt những vết bỏng khác trên cơ thể.

Vợ ung thư, chồng bị cây đè gãy chân, gia đình lâm vào cảnh điêu đứng

Để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh ung thư, anh Quang ra sức làm lụng. Bất ngờ, anh bị cây đổ đè vào người làm gãy chân khiến tình cảnh gia đình càng thêm khó khăn gấp bội.

Bạn đọc ủng hộ em Lê Gia Trường bị bỏng điện gần 80 triệu đồng

Vừa qua, PV VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 57.826.168 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lê Gia Trường bị bỏng điện

Tấm phao cứu sinh cuối cùng của người tài xế nghèo bị xe đè gãy chân

Vết thương ở cẳng chân trái liên tục bị nhiễm trùng khiến anh Hải, tài xế xe ba gác phải nằm viện điều trị dài ngày. Chỗ xương bị gãy còn đang đợi để ghép mà gia đình đã kiệt quệ.

Trao hơn 29 triệu đồng đến bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình có thêm động lực chữa bệnh cho bé.

Mang trên mình 4 khối u, goá phụ nghèo khẩn thiết xin giúp đỡ

Chồng qua đời chưa được bao lâu, bà Vui phát hiện mắc chứng u đa tủy xương. Dù đã cầm cố hết tài sản, gia đình bà vẫn không đủ tiền chữa bệnh.

Trao hơn 30 triệu đồng đến em Lê Duy Tuấn mắc bệnh ung thư xương

Vừa qua, PV báo VietNamNet đã tới bệnh viện trao số tiền 30.731.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua báo tới tận tay em Lê Duy Tuấn mắc bệnh ung thư xương.

Nghịch cảnh góa phụ nghèo có con lớn tâm thần, con nhỏ đuối nước tử vong

Chồng mất, người con đầu bị tâm thần, đứa thứ hai đuối nước tử vong cách đây ít hôm, người phụ nữ bất hạnh khóc cạn nước mắt cho hoàn cảnh bi đát của gia đình mình.