Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 4/2021

Trong 10 ngày giữa tháng 4/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 730.307.534 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/4/2021 10,000 745166.110421.162109.ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
11/4/2021 20,000 385583.110421.172912.Ung ho NCTCCCL Nguyen Do Yen Vy 0914439212
11/4/2021 20,000 265480.110421.142616.Ung ho NCHCCCL; TRINH BINH DUONG; 0943335647
11/4/2021 20,000 MBVCB.1082872514.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.091(gia dinh chi oanh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 50,000 273988.110421.193736.MS 2021. 091. (Gia dinh chi Oanh). NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/4/2021 50,000 IBVCB.1083479930.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 50,000 674339.110421.171108.ung ho MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/4/2021 50,000 788582.110421.141526.Ung ho NCHCCCL nguyen thi thu huong 0971992682 FT21102080240801
11/4/2021 50,000 600748.110421.100412.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102407493048
11/4/2021 50,000 MBVCB.1082700363.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 50,000 122039.110421.093320.Ung ho MS 2021 091
11/4/2021 50,000 264264.110421.084250.UNG HO MS 2021.091(GIA DINH CHI OANH)-110421-08:44:08 264264
11/4/2021 50,000 264409.110421.083437.UNG HO NCHCCCL . HOANG NGOC TRUONG . sdt 0338728168
11/4/2021 50,000 032872.110421.031331.Ung ho NCHCCCL
11/4/2021 100,000 266972.110421.220407.chuc co chu nhieu suc khoe
11/4/2021 100,000 IBVCB.1083736121.Kho khan.CT tu 0061001149348 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021 100,000 883916.110421.213928.Ung ho MS 2021.089 co Nguyen ThiHang FT21102157494903
11/4/2021 100,000 735568.110421.193017.ung ho MS 2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021 100,000 317474.110421.144311.NHCCCL HOANG ANH-110421-14:44:29 317474
11/4/2021 100,000 IBVCB.1083095115.2021 091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0011000924606 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021 100,000 IBVCB.1083093518.MS 2021 087 gia dinh chi Dung.CT tu 0011000924606 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021 100,000 407539.110421.134936.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THANH chuyen khoan ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021 100,000 113732.110421.131102.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
11/4/2021 100,000 214130.110421.111634.ung ho ms2021.091 gia dinh chi oanh
11/4/2021 100,000 653071.110421.110623.Ung ho MS 2021.091 FT21102247300651
11/4/2021 100,000 275276.110421.095519.UNG HO MS 2021.091( GIA DINH CHI OANH)-110421-09:55:09 275276
11/4/2021 100,000 275084.110421.095411.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.091( GIA DINH CHI OANH)-110421-09:53:58 275084
11/4/2021 100,000 857199.110421.094223.MS 2021 091
11/4/2021 100,000 138714.110421.084011.unghoNCHCCCL
11/4/2021 100,000 538716.110421.083430.Ung ho NCHCCCL Le Thi Oanh 0369128097 FT21102453742809
11/4/2021 100,000 126538.110421.082900.Vinh Nam ung ho ms 2021 091 gia dinh chi Nguyen Kim Oanh
11/4/2021 100,000 057483.110421.065155.giup gia dinh chi Oanh
11/4/2021 100,000 496697.110421.061424.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102146805440
11/4/2021 100,000 MBVCB.1082499358.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)Vietnamnet 11/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 100,000 473038.110421.010932.Ung ho NCHCCCL nguyen thu hang 0968806614 FT21102407480111
11/4/2021 100,000 042354.110421.002905.Ms 2021 090 gia dinh chi Loc
11/4/2021 100,000 042211.110421.002605.Ms 2021 089 co Nguyen Thi Hang
11/4/2021 100,010 IBVCB.1083224070.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021 150,000 100564.110421.091702.T ung ho gia dinh chi Oanh MS 2021.091
11/4/2021 180,000 029840.110421.055058.Ung ho MS2021091 gia dinh chi oanh
11/4/2021 200,000 287594.100421.224046.ung ho NCHCCCL Mo0987665129
11/4/2021 200,000 557096.110421.214942.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang)
11/4/2021 200,000 MBVCB.1083724609.ung ho MS 2021.084 chi em Trang Huy.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 MBVCB.1083721159.ung ho MS 2021.070 chi Dang Thi Hoa.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 MBVCB.1083717191.ung ho MS 2021.087 chi Dung.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 MBVCB.1083715036.ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 375463.110421.205953.MS 2021.091 GIA DINH CHI OANH-110421-21:01:19 375463
11/4/2021 200,000 596332.110421.200542.IBFT Ung ho NCHCCCL Daisy 0937551007
11/4/2021 200,000 081876.110421.195154.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102112730510
11/4/2021 200,000 IBVCB.1083425015.MS 2021 091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021 200,000 MBVCB.1083373124.Ung ho NCHCCCL - Hoang Phong.CT tu 0251002746490 LE HOANG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 946801.110421.172210.Ung ho ms 2021.091 gia dinh chi Oanh FT21102387887917
11/4/2021 200,000 216987.110421.165923.UNG HO NCHCCCL
11/4/2021 200,000 661625.110421.165430.ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh
11/4/2021 200,000 686778.110421.160816.Lyidth ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
11/4/2021 200,000 MBVCB.1083155882.Ung ho NCHCCCL LAN 0933991856.CT tu 0181002487037 NGO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 278715.110421.151028.ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi oanh )
11/4/2021 200,000 537430.110421.145632.IBFT Ms 2021.087 gia dinh chi dung
11/4/2021 200,000 536382.110421.145009.IBFT Ung ho ms 2021.066 dinh trong ngoc
11/4/2021 200,000 101676.110421.120221.iris ung ho MS 2021 090 gia dinh chi Loc
11/4/2021 200,000 845621.110421.100703.Chuyen tien ms 2021.091 gia dinh chi oanh
11/4/2021 200,000 295216.110421.100235.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021 200,000 MBVCB.1082620670.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2021.091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 061347.110421.083633.ung ho ms 2021 090
11/4/2021 200,000 MBVCB.1082604441.Ung ho Ms.2021.091(Gia dinh chi Oanh).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 532394.110421.082220.Ung ho ms 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102170176392
11/4/2021 200,000 MBVCB.1082530542.MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0311000697681 HOANG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 200,000 855084.110421.061944.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Quyen ck toi Ms2021 01 gd chi Oanh
11/4/2021 200,000 484680.110421.030849.Pham Quoc Trung HN ung ho MS 2021.090 Truong Thi Loc FT21102053162949
11/4/2021 240,000 MBVCB.1082375740.ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 250,000 MBVCB.1082374214.ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 250,000 493631.110421.054225.Ms 2021.091 FT21102826091070
11/4/2021 250,000 IBVCB.1082494978.MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 250,000 IBVCB.1082496037.MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 300,000 686404.110421.160613.Lyidth ung ho MS 2021.058 anh em Do Van Thoan
11/4/2021 300,000 345130.110421.154140.ung ho ms 2021091
11/4/2021 300,000 286961.110421.153559.MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh)
11/4/2021 300,000 MBVCB.1082897834.Phi viet hanh charity MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 300,000 MBVCB.1082803295.PHAM BA THANG ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 300,000 292059.110421.100119.ung ho MS 2021.091 ( Gia dinh chi Oanh )
11/4/2021 300,000 MBVCB.1082606570.Benh .CT tu 0251001058709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021 300,000 073831.110421.072633.MS 2021 091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021 300,000 MBVCB.1082541711.ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 300,000 MBVCB.1082524862.ung ho ms2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0101005886886 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 300,000 MBVCB.1082523388.MS 2021.091.CT tu 0111001514287 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 300,000 030834.110421.060347.Ung ho MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh
11/4/2021 400,000 072201.110421.093710.Ung ho MS 2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021 500,000 MBVCB.1083680731.Ung ho chi oanh MS 2021.091 .CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 500,000 559508.110421.192248.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh)
11/4/2021 500,000 686324.110421.160220.Lyidth ung ho MS 2021.091 Gia dinh chi Oanh
11/4/2021 500,000 327529.110421.155140.MS 2021. 091-110421-15:51:32 327529
11/4/2021 500,000 MBVCB.1083081445.Ung ho MS 2021091 (gia dinh chi oanh).CT tu 0651000349123 NGUYEN THI XI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 500,000 MBVCB.1082752876.Ung ho MS 2021.091 (ung ho Gia dinh Chi Oanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 500,000 MBVCB.1082674519.MS2021091 (gd c Oanh).CT tu 0011000315248 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 500,000 MBVCB.1082540459.Ung ho gia dinh chi Oanh MS 2021.091.CT tu 0011000061146 DANG THI VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 500,000 505366.110421.070552.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS2021-091 gia dinh chi Oanh FT21102547088017
11/4/2021 500,000 049041.110421.061425.Ung ho MS 2021.091(gia dinh chi oanh)
11/4/2021 500,000 049333.110421.060932.Ung ho MS 2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021 700,000 MBVCB.1082933476.UNG HO MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 800,000 255544.110421.100651.MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh
11/4/2021 1,000,000 MBVCB.1082850142.Ung ho MS 2021.098 co NGUYEN THI HANG.CT tu 0451000556688 HOANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 1,000,000 214542.110421.094641.Ung ho ms 2021 091 gd Oanh
11/4/2021 1,000,000 170833.110421.090613.Ung ho MS 2021 091
11/4/2021 1,000,000 MBVCB.1082535761.Ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0071003490075 LE BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 1,000,000 MBVCB.1082503118.DUONG VAN BIEN chuyen tien.CT tu 0201000036219 DUONG VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 1,000,000 MBVCB.1082498329.ung ho MS 2021.091 gias dinh chi Oanh .CT tu 0111000117660 TRAN TRONG KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 1,000,000 043837.110421.054451.MS 2021 091
11/4/2021 1,000,000 MBVCB.1082496649.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0411000781275 PHAM NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 1,000,000 MBVCB.1082496123.NGUYEN THI KIM TRAM chuyen tien MS 2021.091 Ung ho gia dinh chi Oanh.CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 1,500,000 MBVCB.1082601475.2021091 gia dinh chi oanh.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021 2,000,000 374560.110421.205336.UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-110421-20:53:22 374560
11/4/2021 2,000,000 552108.110421.085737.Ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh FT21102505211782
11/4/2021 3,000,000 374010.110421.204947.UNG HO MS 2021.091 (GIA DINH CHI OANH)-110421-20:51:13 374010
11/4/2021 3,000,000 771014.110421.074855.ong Tu Van giup do truong hop MS 2021.091
12/4/2021 5,000 089177.120421.075608.ung ho MS 2021 092 gia dinh chu Phi NAM MO QUAN THE AM BO TAT
12/4/2021 10,000 741665.120421.144124.IBFT uh ms 2021092 chu PHI
12/4/2021 10,000 IBVCB.1084160338.Ung ho MS 2021 092 Chu Phi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 10,000 IBVCB.1084160503.Ung ho MS 2021 091 Chi Oanh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 20,000 MBVCB.1085121978.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.092(gia dinh chu phi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 40,000 561009.120421.181355.UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-120421-18:14:38 561009
12/4/2021 50,000 498916.120421.212724.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRAM chuyen khoan ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
12/4/2021 50,000 475511.120421.203858.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI THU HANG 0359990750
12/4/2021 50,000 MBVCB.1085432242.nguoi kho khan.CT tu 0211000437081 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 50,000 068961.120421.202626.Ung Ho NCHCCCL Linh 0906264014 FT21102608213305
12/4/2021 50,000 731124.120421.200819.ung ho NCHCCCL chau thi my hanh 0963507714
12/4/2021 50,000 IBVCB.1085236969.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 50,000 IBVCB.1085228748.Giup ma so 2021 092 gia dinh chu Phi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 50,000 IBVCB.1085224388.Giup ma so 2021 091 gia dinh chi Oanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 50,000 IBVCB.1085218974.Giup ma so 2021 090 gia dinh chi Loc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 50,000 627199.120421.173421.Nguyen Phuong Chi thang 4 nam 2021
12/4/2021 50,000 MBVCB.1084063269.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 50,000 MBVCB.1084062397.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.090 (gia dinh chi Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 50,000 407162.120421.080543.UNG HO MS 2021.092(GIA DINH CHU PHI)-120421-08:05:34 407162
12/4/2021 50,000 942867.120421.054305.ung ho MS 2021.092 gia dinh chu Phi
12/4/2021 100,000 899088.110421.225312.MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/4/2021 100,000 223346.120421.221135.ms 2021.087 ( gia dinh chi dung )
12/4/2021 100,000 327590.120421.214724.ISL20210412214724328-MS 2021.088 Em Lam Van Tai
12/4/2021 100,000 327560.120421.214621.ISL20210412214621450-MS 2021.087 gia dinh chi Dung
12/4/2021 100,000 327565.120421.214503.ISL20210412214503458-MS 2021.090 ( gia dinh chi Loc)
12/4/2021 100,000 327538.120421.214346.ISL20210412214346275-MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh)
12/4/2021 100,000 327516.120421.214237.ISL20210412214237257-Ung ho MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi)
12/4/2021 100,000 215058.120421.213741.ung ho NCHCCCL
12/4/2021 100,000 MBVCB.1085514067.UHNCHCCCL.CT tu 0381000524831 HA NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 MBVCB.1085445171.MS 2021 088 .CT tu 0181003641481 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 100,000 008120.120421.191636.Ms 2021.088 FT21102050026307
12/4/2021 100,000 004979.120421.191309.MS 2021.086 FT21102355670538
12/4/2021 100,000 004345.120421.191227.MS 2021.087 FT21102180226032
12/4/2021 100,000 002199.120421.191005.2021.089 FT21102670708407
12/4/2021 100,000 001147.120421.190855.Ms 2021.91 FT21102027067601
12/4/2021 100,000 000007.120421.190743.MS 2021.092 gia dinh chu phi FT21102334935845
12/4/2021 100,000 158447.120421.183028.2021 087
12/4/2021 100,000 923350.120421.174802.MS 2021.092 FT21102256986735
12/4/2021 100,000 425976.120421.171726.Ung ho ms 2021 089 co Nguyen Thi Hang
12/4/2021 100,000 542059.120421.170815.UNG HO NCHCCCL THUY 0815670673
12/4/2021 100,000 856280.120421.160202.MS 2021 092
12/4/2021 100,000 MBVCB.1084924139.THUY DUNG ung ho MS2021.091 (gia dinh chi oanh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 MBVCB.1084885961.Nchcccl 0962352986.CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 IBVCB.1084763856.Ung ho NCHCCCL, Ngan, 0776223276.CT tu 0121000821426 TRAN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 106446.120421.142804.ung ho MS 2021.092 gia dinh chu phi
12/4/2021 100,000 737838.120421.142445.IBFT uh ms 2021092gd chu PHI
12/4/2021 100,000 223429.120421.141320.LE VAN GIANG Chuyen tien cho gia dinh chi Dung
12/4/2021 100,000 MBVCB.1084680196.MS2021.086.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 SHGD:10002845.DD:210412.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.Remark:995221041255882 MS 2021.091 Gia dinh chi Oanh
12/4/2021 100,000 ATM_FTF.10600081.135799.20210412.121914.9704368620825597015.FrAcc:1015420915.ToAcc:0011002643148.GD:243-243B HOANG VAN THU HCM VN
12/4/2021 100,000 204764.120421.104338.Ung ho NCHCCCL Kieu Hoai Anh 0799263999
12/4/2021 100,000 370680.120421.102310.MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
12/4/2021 100,000 SHGD:10021076.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.090 - gia dinh chi Loc
12/4/2021 100,000 SHGD:10020817.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.083 - ba Le Thi Huong
12/4/2021 100,000 SHGD:10019668.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.086 - be Ngo Hoang Thien Long
12/4/2021 100,000 SHGD:10021454.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.088 - em Lam Van Tai
12/4/2021 100,000 SHGD:10020193.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.087 - gia dinh chi Dung
12/4/2021 100,000 SHGD:10019941.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.089 - co Nguyen Thi Hang
12/4/2021 100,000 096700.120421.085501.Vinh Nam ung ho ms 2021 092 gia dinh chu Nguyen Huu Phi
12/4/2021 100,000 410349.120421.085038.MS 2021091 ung ho GD chi Oanh
12/4/2021 100,000 MBVCB.1084064868.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 MBVCB.1084059658.Ung ho MS 2021.092.CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 678188.120421.081512.T ung ho gia dinh chu Phi MS 2021.092
12/4/2021 100,000 308164.120421.073821.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.091 gd chi Oanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21102432860676
12/4/2021 100,000 MBVCB.1083971780.MS 2021.092 Nguyen Thi Minh Yen ung ho gia dinh chu Phi.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 298538.120421.070643.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102541281974
12/4/2021 100,000 MBVCB.1083943735.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 MBVCB.1083910473.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)Vietnamnet 12/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 100,000 250010.120421.015843.ung ho NCHCCCL
12/4/2021 100,000 623865.120421.003841.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
12/4/2021 150,000 MBVCB.1083908980.ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi) .CT tu 0181003464368 DO THI NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 181,773 671965.120421.041707. 000018177300
12/4/2021 200,000 913104.110421.225039.Ung ho NCHCCCL
12/4/2021 200,000 140027.120421.215758.Ung ho ma so 2021.092 Gia dinh chu Phi FT21103106663070
12/4/2021 200,000 137582.120421.215421.Ung ho ma so 2021.091 Gia dinh chi Oanh FT21103747498060
12/4/2021 200,000 135314.120421.215058.Ubg ho ma so 2021.090 Gia dinh chi Loc FT21103707001796
12/4/2021 200,000 374717.120421.211608.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 091 gia dinh chi oanh
12/4/2021 200,000 208699.120421.211547.BUI THANH TRUC chuyen tien nguyen Van Vinh ung ho chuong trinh
12/4/2021 200,000 MBVCB.1085323518.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.092( gia dinh chu Phi).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 236008.120421.190810.MS 2021.092 (Gia dinh chu Phi)
12/4/2021 200,000 MBVCB.1085208026.2021092 gia dinh chu Phi.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 MBVCB.1085122569.ung ho NCHCCCL Thanh Nhan 0975658386.CT tu 0081001141351 LUU THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 759711.120421.161657.MS 2021.092 ( gia dinh chu PHI) co Mien tp bmt ung ho
12/4/2021 200,000 MBVCB.1084965757.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0091000631887 HUYNH THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 IBVCB.1084916918.ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 IBVCB.1084911342.ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 IBVCB.1084904198.MS 2021 092 gia dinh chu Phi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 200,000 755069.120421.153358.LUU THANH TAM ung ho MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh-VNPT2021041246122205
12/4/2021 200,000 754987.120421.153144.Luu Thanh Tam ung ho MS 2021 092 gia dinh chu Phi-VNPT2021041246120971
12/4/2021 200,000 238763.120421.144625.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO TUAN 4/3/2021 - MS 2021.076 (LE DINH NINH)
12/4/2021 200,000 425145.120421.144603.Ung ho ma so 2021 023 be Tho Van Minh
12/4/2021 200,000 MBVCB.1084742105.UH NCHCCCL Nhung Vy (0935762667) .CT tu 0061001161373 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 MBVCB.1084706083.Phan Le Hoang Linh ung ho ba Le Thi Huong MS 2021.038.CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 388284.120421.140945.Ung ho gia dinh chi Loc
12/4/2021 200,000 SHGD:10001312.DD:210412.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy Tp.HCM chuc be Phu mau khoibenh
12/4/2021 200,000 289675.120421.123605.Ms2021090gia dinh chi loc
12/4/2021 200,000 MBVCB.1084342169.2021 080 Phan Hoang Phuong.CT tu 0611001908413 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 200,000 SHGD:10028328.DD:210412.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.091 - NGUYEN KIM OANH - Ha Tinh
12/4/2021 200,000 436462.120421.101320.UNG HO MS 2021.092 ( GIA DINH CHU CHI)-120421-10:14:01 436462
12/4/2021 200,000 436006.120421.101157.UNG HO MS 2021.091( GIA DINH CHI OANH)-120421-10:13:15 436006
12/4/2021 200,000 SHGD:10009786.DD:210412.BO:PHAM TIEN CHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.090 gia dinh chi Loc
12/4/2021 200,000 SHGD:10004439.DD:210412.BO:NGUYEN HUY TU.Remark:IB UNG HO MS 2021.091, GIA DINH CHI OANH
12/4/2021 200,000 SHGD:10000075.DD:210412.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan Tp.HCM ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
12/4/2021 200,000 407944.120421.081042.GIA HAN UNG HO MS 2021.086(BE NGO HOANG THIEN LONG)-120421-08:11:24 407944
12/4/2021 200,000 975528.120421.080625.Chuyen tienUNG HO GIA DINH CHU PHI MS 2021.092
12/4/2021 200,000 308231.120421.073834.MS 2021.091,Gia dinh chi Oanh FT21102930189086
12/4/2021 200,000 039190.120421.071538.Ung ho MS 2021 092 gia dinh chu phi
12/4/2021 200,000 946929.120421.062506.Chuyen tien Ms 2021.092 gia dinh chu phi
12/4/2021 200,000 334162.120421.061601.ung ho MS 2021.092( gia dinh chu Phi)
12/4/2021 200,000 MBVCB.1083917815.UNg ho MS 2021.092 ( gd chu phi).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 MBVCB.1083916447.MS 2021.074.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 MBVCB.1083914745.MS 2021.091.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 200,000 941829.120421.055546.Ung ho MS 2021.091 Gia dinh chi Oanh
12/4/2021 200,000 285832.120421.054643.Ung ho MS 2021.092 FT21102627030722
12/4/2021 240,000 231238.120421.143053.ung ho NCHCCCL Hoang Mai Hien 0912461525
12/4/2021 290,000 969823.120421.075517.Chuyen tien ung ho MS2021.092 gd anh Phi o Nam Dan Nghe An
12/4/2021 300,000 MBVCB.1085468175.Ung ho 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011003792054 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 300,000 IBVCB.1085012503.Ung ho MS2021090 gia dinh chi Loc o Nam sach HD.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 300,000 045209.120421.154838.ung ho ms 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
12/4/2021 300,000 292708.120421.124533.MS 2021.092 (gia dinh Chu Phi)
12/4/2021 300,000 MBVCB.1084550227.Ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 300,000 MBVCB.1084365707.Nhaahn ung ho ms 2021.091.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 300,000 226337.120421.110437.Ung ho gia dinh chi Dung MS 2021 087
12/4/2021 300,000 IBVCB.1084355694.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 300,000 IBVCB.1084350739.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 300,000 SHGD:10000084.DD:210412.BO:VU THI BICH THU.Remark:MS 2021.084 chi em Trang Huy ChargeDetails OUR
12/4/2021 300,000 SHGD:10004285.DD:210412.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.083 ( C LE THI HUONG )
12/4/2021 300,000 SHGD:10004286.DD:210412.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.090 ( GIA DINH C LOC)
12/4/2021 300,000 MBVCB.1084039820.Ung ho?MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 300,000 MBVCB.1083887183.ung ho MS 2021.091.CT tu 0071000741503 LUONG THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 400,000 SHGD:10015738.DD:210412.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.090 gia dinh chi Loc
12/4/2021 500,000 503124.120421.212546.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
12/4/2021 500,000 MBVCB.1085397744.Ung ho MS 2021.090 (gia dinh chi Loc).CT tu 0021001588525 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 500,000 MBVCB.1084994859.uh MS 2021.092( gd chu phi ) .CT tu 0201000575420 PHUNG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 500,000 697062.120421.144101.MS 2021.092 gia dinh chu Phi FT21102931660298
12/4/2021 500,000 IBVCB.1084667405.ung ho MS 2021 089 va MS 2021 091.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 500,000 527319.120421.015156.Ung ho MS 2021.092
12/4/2021 500,000 527074.120421.015041.Ung ho MS 2021.085
12/4/2021 500,000 526911.120421.014953.Ung ho MS 2021.083
12/4/2021 500,000 526660.120421.014833.Ung ho MS 2021.080
12/4/2021 500,000 MBVCB.1084488383.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 500,000 304234.120421.103912.MS 2021 091
12/4/2021 500,000 SHGD:10008135.DD:210412.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MA SO 2021.091 (GIA DINH CHI OANH)
12/4/2021 500,000 MBVCB.1084253497.NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho MS 2021 .078 ( chi em Hong Cam- My Ly).CT tu 0071004319134 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 500,000 SHGD:10027692.DD:210412.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.090 gia dinh chi Loc
12/4/2021 500,000 MBVCB.1083978128.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0481000639022 VU THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 500,000 287962.120421.060909.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS2021-092 gia dinh chu Phi FT21102035445598
12/4/2021 500,000 257778.120421.001735.NCHCCCL Nguyen Thi Ngoc Diep 0906180297 FT21102006001694
12/4/2021 900,000 IBVCB.1083858474. 2021.087 2021.089 2021.091. .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 1,000,000 435962.120421.213832.Ung ho MS 2021 091 Gia dinh C Oanh
12/4/2021 1,000,000 814213.120421.143143.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chiOanh FT21102930378010
12/4/2021 1,000,000 814203.120421.142821.Ung ho MS 2021.089 Co Nguyen ThiHang FT21102102898092
12/4/2021 1,000,000 489088.120421.135434.UNG HO MS2021.092( GIA DINH CHU PHI)-120421-13:54:24 489088
12/4/2021 1,000,000 MBVCB.1084628304.NGUYEN VAN HUNG MST8009420691 ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 1001011980 NONG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 1,000,000 MBVCB.1084031136.DINH THI BICH THUY MS2021.092( ung ho gia dinh chu Phi).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 1,250,000 IBVCB.1083859376.2021.063 2021.071 2021.078 2021.085 2021.090.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 1,500,000 IBVCB.1083857669.2021.079 2021.080 2021.084 2021.086 2021.088.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 1,500,000 IBVCB.1083855842.2021.046 2021.052 2021.060 2021.075 2021.076.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021 2,000,000 DANG HANH CHAU UNG HO MS 2021.092 GIA DINH CHU NGUYEN HUU PHI
12/4/2021 2,000,000 SHGD:10012360.DD:210412.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.091 (GIA DINH CHI OANH) 1 TRIEU, MS 2021.092 (GIA DINH CHU PHI) 1 TRIEU
12/4/2021 2,000,000 MBVCB.1084083943.Ung ho MS 2021.089 ( co Nguyen Thi Hang).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 2,000,000 MBVCB.1084080996.Ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 2,000,000 MBVCB.1083940993.TRAN NGOC TAM chuyen tien ung ho MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi ).CT tu 0071004234713 TRAN NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 2,000,000 334528.120421.063016.MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
12/4/2021 5,000,000 MBVCB.1084451446.Gia dinh co lan ( nuoc ngoai) ung ho chuong trinh va cac hoang canh kho khan.CT tu 0181003628582 PHAN HOANG TRONG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021 10,000,000 149956.120421.221428.Ung ho MS 2021 - 091 gia dinh chi oanh FT21103507987988
12/4/2021 10,000,000 IBVCB.1084352773.giup em Tai chua benh.CT tu 0181003371083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 1,000 IBVCB.1086363031.aa.CT tu 0151000608529 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 1,000 IBVCB.1086256884.123.CT tu 0911000071199 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 7,408 MBVCB.1086630073.ms 2021.093 chi em huyen ngan.CT tu 1019018226 TRUONG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 10,000 IBVCB.1086243855.Ung ho MS 2021 093 Chi em Huyen Ngan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 10,000 099684.130421.075716.ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
13/4/2021 20,000 MBVCB.1087032485.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.093(chi em huyen ngan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 20,000 MBVCB.1085658355. chuyen tien.CT tu 0471000325763 TRUONG PHUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 30,000 742571.130421.160542.UNG HO MS 2021.092 (GIA DINH CHU PHI)-130421-16:05:33 742571
13/4/2021 50,000 MBVCB.1087289889.Ung ho NCHCCCL + Diu + 0936533966.CT tu 1013371440 NGUYEN THI KIM DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 50,000 450868.130421.203812.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Huyen 0383 898886
13/4/2021 50,000 MBVCB.1087097454.NGUYEN SANH NHAT TRUONG chuyen tien.CT tu 0041000360394 NGUYEN SANH NHAT TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 50,000 285023.130421.171037.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THU HIEN 0983253875
13/4/2021 50,000 283249.130421.165934.Vietcombank 0011002643148 ung ho NCHCCCL Hoa 0986075568
13/4/2021 50,000 MBVCB.1086875979.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 1020064553 TRAN BAO QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 50,000 IBVCB.1086737287.Giup ma so 2021 093 chi em Huyen Ngan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 50,000 628883.130421.135919.ung ho ma so 2021 093
13/4/2021 50,000 572110.130421.131721.Ung ho NCHCCCL Thao 0913319444 FT21103280346288
13/4/2021 50,000 SHGD:10000965.DD:210413.BO:VU AN DUC.Remark:995221041352372 MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 50,000 MBVCB.1085809685.Ung ho NCHCCCL Em Yen Chuc anh chi nhieu suc khoe de ho tro nhieu gia dinh tim nguoi than!.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 50,000 619528.130421.074432.UNG HO MS 2021.093(CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:45:59 619528
13/4/2021 50,000 MBVCB.1085790203.Ung ho MS 2021.093.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 50,000 MBVCB.1085782145.Ung ho be Nguyen Ngoc Khanh Huyen.CT tu 0261003463705 LE VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 125323.130421.222445.Ung ho MS 2021.093.chi em Huyen Ngan FT21104068785018
13/4/2021 100,000 764590.130421.221029.Ms 2021 092 gia dinh chu Phi
13/4/2021 100,000 763957.130421.220643.Ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 MBVCB.1087341744.Ung ho NCHCCCL + Nhu Y + 0982358372.CT tu 0071001163762 NGUYEN NGOC NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 045784.130421.204621.IBFT MS 2021.093
13/4/2021 100,000 666102.130421.201055.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 093
13/4/2021 100,000 474672.130421.191010.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NGUYET 0965063708
13/4/2021 100,000 249341.130421.182048.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/2021 100,000 585485.130421.175602.Nchcccl thuy trang
13/4/2021 100,000 202512.130421.175147.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021093 chi em huyen ngan
13/4/2021 100,000 988867.130421.162206.IBFT MS 2021.092
13/4/2021 100,000 002490.130421.152651.ung ho NCHCCCL Duyen 0985247973
13/4/2021 100,000 714432.130421.152608.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21103725919417
13/4/2021 100,000 MBVCB.1086703668.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 787971.130421.145316.T ung ho chi em Huyen Ngan MS 2021.093
13/4/2021 100,000 440875.130421.143135.Ung ho MS2021 093 Chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 767112.130421.143101.MS 2021.093 ung ho chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 SHGD:10003179.DD:210413.BO:TRINH NGOC THAO NGAN.Remark:995221041357471 Chuyen tien ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 SHGD:10003207.DD:210413.BO:TRINH NGOC THAO NGAN.Remark:995221041357456 Chuyen tien ung ho MS 2021.091 gia dinh chi Oanh
13/4/2021 100,000 SHGD:10020039.DD:210413.BO:DUONG HIEU NGHIA.Remark:Ung ho ms 2021.085
13/4/2021 100,000 740066.130421.135959.Ung ho MS 2021.093
13/4/2021 100,000 697310.130421.132607.ung ho quy
13/4/2021 100,000 590193.130421.125054.Ung ho NCHCCCL
13/4/2021 100,000 283718.130421.120517.ung ho NCHCCCL
13/4/2021 100,000 280488.130421.115703.ung ho NCHCCCL phuong Dung 0984602437
13/4/2021 100,000 478277.130421.113438.MS 2021.093 chi em Huyen, Ngan FT21103059506171
13/4/2021 100,000 SHGD:10014583.DD:210413.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi My Ngoc 0912696798
13/4/2021 100,000 066535.130421.111148.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU ung ho MS 2021093chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 401552.130421.102933.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Ngoc Bich 0916605799 FT21103200202854
13/4/2021 100,000 MBVCB.1086053351.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)-Longhoa9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 163862.130421.094737.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 MBVCB.1085981807.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 204255.130421.090902.nhu chua he co cuoc chia ly nam mo a di da phat
13/4/2021 100,000 218021.130421.090436.Vietcombank 0011002643148 PHAM NGUYEN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 MBVCB.1085897624.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 156605.130421.084004.Vinh Nam ung ho ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 627635.130421.083445.UNG HO MS 2021.093( CHI EM HUYEN NGAN)-130421-08:36:05 627635
13/4/2021 100,000 120241.130421.075804.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 093 chi e Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 560736.130421.071413.UNG HO CHO BE KHANH HUYEN
13/4/2021 100,000 056305.130421.065829.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 100,000 MBVCB.1085749918.DO THI THANH HET ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen ngan.CT tu 0431000211239 DO THI THANH HET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 MBVCB.1085733592.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)Vietnamnet 13/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 100,000 418216.130421.045845.ung ho ms 2021089 co Nguyen Thi Hang
13/4/2021 100,000 508058.130421.001115.MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
13/4/2021 100,000 507776.130421.000656.MS 2021089 co Nguyen Thi Hang
13/4/2021 120,000 024167.130421.162340.Vietcombank 0011002643148 DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan
13/4/2021 150,000 357195.130421.125830.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 150,000 337634.130421.093422.Ung ho MS 2021.093 chi em HUYEN NGAN FT21103279909705
13/4/2021 150,000 257367.130421.080415.MS2021.092 gia dinh chu phi FT21103704124072
13/4/2021 150,000 045696.130421.072201.MQuan TAnh ung ho MS 2021 091
13/4/2021 154,495 044967.130421.072037.MQuan TAnh ung ho MS 2021 093
13/4/2021 200,000 573675.120421.232456.Uh MS 2021092 gia dinh chu Phi
13/4/2021 200,000 VCBPAY.1085635789.ung ho MS2021.091(gia dinh chi Oanh).CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 117929.130421.221202.Ung ho MS 2021.087 gia dinh chi dung FT21104566404675
13/4/2021 200,000 558933.130421.220811.MS2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 762328.130421.215742.Ms 2021093chi em huyen ngan
13/4/2021 200,000 547336.130421.215541.ung ho MS 2021 093
13/4/2021 200,000 IBVCB.1087393447.Ung ho MS2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0021000327115 HA TUAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 780581.130421.212659.ung ho NCHCCCL
13/4/2021 200,000 007605.130421.210504.NCHCCCL An 0963462559
13/4/2021 200,000 455829.130421.204131.ung ho MS 2021 093
13/4/2021 200,000 MBVCB.1087263966.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0351000765708 DO VAN LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 709549.130421.200057.ung ho MS 2021.093
13/4/2021 200,000 629245.130421.184611.Ung ho NCHCCCL
13/4/2021 200,000 253162.130421.183152.ung ho MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13/4/2021 200,000 866472.130421.172704.Ung ho MS 2021.093 FT21103180906974
13/4/2021 200,000 769721.130421.050034.Ung ho MS 2021.093 - chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 585996.130421.164140.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086850339.NGO THI DUYEN chuyen tien ung ho ma so2021093 chi em Huyen Ngan .CT tu 0351000156790 NGO THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 123118.130421.161549.Ung ho MS2021.093
13/4/2021 200,000 777355.130421.161413.MS 2021.093 ung ho chi em huyen ngan FT21103661321015
13/4/2021 200,000 932268.130421.152705.ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 810761.130421.150712.Ung ho MS2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086613358.ung ho MS2021.093 ce Huyen Nghan.CT tu 0351000613791 NGUYEN VAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086597829.UNG HO MS: 2021.093 Chi Em Huyen va Ngan..CT tu 1017804153 HO THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 SHGD:10018132.DD:210413.BO:DO HONG SON.Remark:Ung ho NCHCCCL
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086378653.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0341007082045 DANG THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 540659.130421.121249.ung ho NCHCCCL Hoang Thi Sen 0985556799
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086276822.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)..CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 468882.130421.112624.Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21103255662339
13/4/2021 200,000 190593.130421.104353.MS 2021.093 (chi em huyen ngan)
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086137487.MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 479015.130421.103324.VUONG THI THU HUONG Ung ho hai chi em Huyen Ngan TP Ha tinh MS 2021093
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086058772.LE THI HONG LY chuyen tien ung ho ma 2021.093( chi em Huyen Ngan).CT tu 0211000438809 LE THI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 MBVCB.1086042613.A TOAN ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung.CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 263012.130421.094114.ung ho nchcccl phung huong 0974038089
13/4/2021 200,000 LE VAN THANG NT// UNG HO MS 2021.087 ( GIA DINH CHI DUNG )
13/4/2021 200,000 LE VAN THANG NT// UNG HO MS 2021.091 ( GIA DINH CHI OANH )
13/4/2021 200,000 IBVCB.1085955531.Ung ho MS 2021092 gia dinh Chu Phi.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 200,000 298488.130421.090648.ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 915680.130421.084223.Chuyen tien ung ho ms 2021.093
13/4/2021 200,000 533354.130421.083718.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 136378.130421.082621.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 894507.130421.081724.Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 599334.130421.075534.Ung ho chi em huyen ngan
13/4/2021 200,000 868857.130421.072947.Chuyen tien ung ho MS 2021 .093 chi em huyen ngan
13/4/2021 200,000 868678.130421.071327.IBFT MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 616249.130421.070927.UNG HO MS 2021.093 ( CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:09:19 616249
13/4/2021 200,000 616143.130421.070822.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:08:12 616143
13/4/2021 200,000 IBVCB.1085764550.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 200,000 518486.130421.070428.ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 574238.130421.064913.Ung ho MS 2021.070 Chi Dang Thi Hoa
13/4/2021 200,000 924472.130421.063148.Vietcombank;0011002643148;ung ho Ms 2021 093 ce Huyen Ngan
13/4/2021 200,000 MBVCB.1085735267.Ung ho MS 2021.093 chi em huyen ngan.CT tu 0941000001516 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 200,000 000376.130421.061908.ZP5VBQC1V7OO 210413000019654 ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 240,000 281347.130421.194701.Ung ho NCHCCCL Hai Tan 0906039259
13/4/2021 240,000 MBVCB.1087167491.Ung ho NCHCCCL DO THI THU HANG 0983650684.CT tu 0011000596514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 240,000 MBVCB.1086648889.Ungho NCHCCCL Nguyen Thi Thanh Thuy0918293343.CT tu 0081000568555 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 250,000 767338.130421.135527.Ung ho NCHCCCL
13/4/2021 250,000 430633.130421.105342.MS 2021-093 chi em Huyen Ngan FT21103291795400
13/4/2021 250,000 508291.130421.001505.MS 2021092 gia dinh chu Phi
13/4/2021 300,000 046270.130421.195604.Ung Ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/2021 300,000 985312.130421.192907.Ung ho NCHCCCL Bui Thi Phuong 03 3776 1666 FT21103840374424
13/4/2021 300,000 269881.130421.191535.Ung ho ms 2021.093 chi em huyen ngan
13/4/2021 300,000 946954.130421.184827.Ung ho MS2021.093 FT21103648858298
13/4/2021 300,000 MBVCB.1086889533.Ung ho MS 2921..93 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 300,000 824753.130421.150824.NGUYEN THANH NHAN chuyen tien MS 2021093 Huyen Ngan-VNPT2021041346703949
13/4/2021 300,000 237142.130421.143239.Ung ho Ma so 2021.093
13/4/2021 300,000 261204.130421.142650.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2021 091 chi Nguyen Kim Oanh Huong Khe Ha Tinh
13/4/2021 300,000 764367.130421.135154.ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 300,000 702881.130421.131023.ung ho ms 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13/4/2021 300,000 608181.130421.130633.ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 300,000 SHGD:10016232.DD:210413.BO:NGUYEN THI THANH TAM.Remark:Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 300,000 673731.130421.122612.Ung Ho MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
13/4/2021 300,000 837287.130421.114811.ung ho MS 2021.093 chau Huyen Ngan
13/4/2021 300,000 MBVCB.1086251889.UNG HO MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 300,000 925550.130421.112850.IBFT Ung ho NCHCCCL Pham Huyen0919797273
13/4/2021 300,000 MBVCB.1086115597.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0161000093787 LUONG VINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 300,000 344257.130421.102410.MS 2021093 chi em huyen ngan
13/4/2021 300,000 323121.130421.101317.Co Xuan ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 300,000 531048.130421.082849.Ung ho ms 2021093 em Huyen Ngan
13/4/2021 300,000 237417.130421.071640.Ung ho MS 2021.093 FT21103928954921
13/4/2021 300,000 235820.130421.071120.Ung ho MS 2021093 hai chi em Huyen Ngan FT21103733575077
13/4/2021 300,000 IBVCB.1085760107.Giup MS2021 093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 300,000 575732.130421.065535.Ung ho MS 2021.060 Be Mok K Yen
13/4/2021 300,000 513783.130421.045421.Ung ho MS 2021065 em Dang Huyen Trang
13/4/2021 300,000 864974.130421.024847.LE QUANG HUNG Ung ho NCHCCCL
13/4/2021 300,000 507881.130421.000850.MS 2021090 gia dinh chi Loc
13/4/2021 350,000 MBVCB.1086477331.ung ho MS 2021092 gia dinh chu Phi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 400,000 626987.130421.132218.Ung ho MS 2021 086 MS 2021 090 MS 2021 091 MS 2021 093
13/4/2021 400,000 IBVCB.1085947327.ms 2021.093 chi em huyen ngan. dt 097564716.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 173586.120421.230452.MS 2021.091 - gia dinh chi Oanh FT21103508074107
13/4/2021 500,000 MBVCB.1087324425.Mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 500,000 IBVCB.1087213527.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0071004159400 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 MBVCB.1087017919.LE THI HUONG GIANG chuyen tien.CT tu 0341000610956 LE THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 278934.130421.162804.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021093
13/4/2021 500,000 938852.130421.160347.LUU THI NHUOC LINH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021087gia dinh chi Nguyen thi Dung
13/4/2021 500,000 850423.130421.152700.An Nhien ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 500,000 153941.130421.151608.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh)
13/4/2021 500,000 153411.130421.151442.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong)
13/4/2021 500,000 153098.130421.151327.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.089 (Co Nguyen Thi Hang)
13/4/2021 500,000 152478.130421.151132.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.088 ( Em Le Van Tai)
13/4/2021 500,000 MBVCB.1086535558.VO THI HONG THUY chuyen tien ung ho gia dinh anh Hanh.chuc Anh duoc khoi benh.CT tu 0071000071722 VO THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 MBVCB.1086473841.Ms 2021.093 (Chi em Huyen Ngan).CT tu 0081001211984 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 120176.130421.125034.Ung ho ms 2021.093 chi em huyen ngan
13/4/2021 500,000 MBVCB.1086321915.Ung ho MS 2021.093 . Chi em be Huyen , Ngan.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 SHGD:10015036.DD:210413.BO:CAO THANH XUAN.Remark:Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 500,000 283024.130421.113411.Ung ho NCHCCCL Vu Lieu Nguyen Tuyet 0983698885
13/4/2021 500,000 451042.130421.112059.UH MS2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 500,000 MBVCB.1086188249.ung ho MS 2021.093(chi em huyen ngan) .CT tu 0491000015549 TRINH HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 619579.130421.105753.ung ho MS 2021.093 chi em huyen ngan dt 0975646716
13/4/2021 500,000 MBVCB.1086099777.MS 2021.093.CT tu 0721000654164 NGO NGOC PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 720936.130421.100243.2021 091 nguyen kim oanh
13/4/2021 500,000 MBVCB.1085981466.PHAM THI TAM chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan) Ha Tinh.CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 MBVCB.1085966699.Ung ho ms 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 287060.130421.084430.MS 2021.077 Chi Ngo Thi Bac FT21103035958253
13/4/2021 500,000 285408.130421.084235.MS 2021.091Gia Dinh Chi Oanh FT21103770938640
13/4/2021 500,000 531756.130421.083200.Ung ho ms 2021085 be Dinh Cong Thieu
13/4/2021 500,000 IBVCB.1085861943.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021 500,000 IBVCB.1085761491.TRAN THUY TIEN chuyen khoan ung ho MS 2021.093 ( chi em be Huyen Ngan).CT tu 0071002277070 TRAN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 500,000 518177.130421.070051.MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 500,000 MBVCB.1085743604.Giup do 2021.093.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 600,000 050586.130421.064324.Ung ho NCHCCCL
13/4/2021 1,000,000 137222.120421.233148.MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
13/4/2021 1,000,000 MBVCB.1087230886.Ung ho NCHCCCL Do Thu Trang 0987222011.CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 1,000,000 716737.130421.174819.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/2021 1,000,000 551114.130421.153312.Ung ho MS2021.090 GD CHI LOC 500K va MS2021.093 CHI EM HUYEN NGAN 500K
13/4/2021 1,000,000 MBVCB.1086696213.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0371003871824 DANG THANH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 1,000,000 621698.130421.140914.Ung ho MS 2021093 chi em huyen ngan FT21103364696990
13/4/2021 1,000,000 642457.130421.112021.Ck nho bao Vietnamnet giup MS 2021.093 c. e Huyen Ngan
13/4/2021 1,000,000 SHGD:10000136.DD:210413.BO:DOAN MANH TIEN.Remark:UNG HO MS 2021-093 (CHI EM HUYEN-NGAN)
13/4/2021 1,000,000 200048.130421.101902.Gia dinh anh chi Thang Huong ung ho chi em Huyen Ngan ms 2021 093
13/4/2021 1,000,000 557129.130421.100330.Chuyen tien uh ms 2021093 chi em huyen , ngan
13/4/2021 1,000,000 252043.130421.093517.Ung ho MS 2021 093
13/4/2021 1,000,000 961775.130421.092824.Unhg ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
13/4/2021 1,000,000 134795.130421.090425.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 1,000,000 154338.130421.082557.Le Tien Ngoc ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/2021 1,000,000 620652.130421.075331.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:54:14 620652
13/4/2021 1,000,000 MBVCB.1085808859.VU VAN GIANG chuyen tien MS 2021.093 ( ce Huyen Ngan).CT tu 0491001602103 VU VAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 1,000,000 MBVCB.1085796217.ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 1,000,000 078510.130421.073416.Ung ho ma so 2021 093 2 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 1,800,000 UNG HO HAI CHI EM HUYEN NGAN MA SO 2021.093
13/4/2021 2,000,000 MBVCB.1086605641.Ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan).CT tu 2222686868 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 2,000,000 MBVCB.1085873125.MS 2021.093. (Chi Em Huyen Ngan).CT tu 0531002240304 TRAN CHI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021 2,000,000 502863.130421.064953.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 093
13/4/2021 3,000,000 617013.130421.071911.MS 2021. 093 ( CHI EM HUYEN NGAN )-130421-07:18:55 617013
13/4/2021 5,000,000 147379.130421.083347.CONG TY CO PHAN XAY DUNG KHANG HY UNG HO MS2021088 EM LAM VAN TAI
13/4/2021 5,000,000 145583.130421.083235.CONG TY CO PHAN XAY DUNG KHANG HY UNG HO MS2021093 CHI EM HUYEN NGAN
13/4/2021 5,000,000 060292.130421.075340.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021 10,000,000 UNG HO CHU : TRUONG MINH TOAN CHAY XE OM XIN GIUP 20TRIEU TIEN VIEN PHI CHO VO . MA SO : 2021.089
14/4/2021 5,000 093370.140421.075237.ung ho MS 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim NAM MO QUAN THE AM BO TAT
14/4/2021 10,000 IBVCB.1087872983.Ung ho MS 2021 094 Be Thien Kim.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 20,000 MBVCB.1089192222.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.094 be pham ngoc thien kim.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 30,000 IBVCB.1087435156.hfhjtyj.CT tu 1020192502 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 50,000 IBVCB.1087426497.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 50,000 IBVCB.1089100399.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 50,000 180013.140421.195920.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL phan duc anh 0918714345
14/4/2021 50,000 977116.140421.161650.ung ho NCHCCCL Nguyen nguyet anh 0974635991
14/4/2021 50,000 773651.140421.150119.ung ho MS 2021 094 ung ho be pham ngoc thien kim
14/4/2021 50,000 MBVCB.1088343353.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 50,000 SHGD:10001528.DD:210414.BO:CHU THI NGUYET.Remark:UNG HO MS 2021.094 BE PHAM NGOC THIEN KIM
14/4/2021 50,000 257301.140421.110824.MS 2021094
14/4/2021 50,000 592080.140421.101248.ung ho MS. 2021.069 anh Ho Ngoc Hoang
14/4/2021 50,000 MBVCB.1087865089.Ung ho MS2021.094 ( be Pham Ngoc Thien Kim ).CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 50,000 845045.140421.090206.UNG HO MS 2021.094(BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-09:01:27 845045
14/4/2021 50,000 MBVCB.1087669872.HOANG DINH VIEN chuyen tien MS 2021.093 ung ho chi em Huyen Ngan.CT tu 0931004216037 HOANG DINH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 50,000 902251.140421.080302.ung ho MS 2021.094
14/4/2021 50,000 089001.140421.074800.MS 2021094 pham ngoc thien kim
14/4/2021 50,000 699568.140421.060420.ung ho MS 2021.094 ( be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021 50,000 854701.140421.054247.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 50,009 IBVCB.1088333652.Giup ma so 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 60,000 846449.130421.222847.Ung ho nchcccl Huong 0934566169
14/4/2021 100,000 MBVCB.1089186267.Ung ho nchcccl.CT tu 0861000040162 THAI THI HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 201115.140421.211518.ung ho ms 2021.093(chi em Huyen; Ngan)
14/4/2021 100,000 862620.140421.210915.Ung ho MS 2021.093 chi em huyen ngan
14/4/2021 100,000 IBVCB.1089112111.MS: 2021.093.CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 335845.140421.205718.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 100,000 407835.140421.205047.MS 2021 093 Chi em Huyen Ngan
14/4/2021 100,000 IBVCB.1089093478.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0031001157368 PHAM THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 MBVCB.1089066653.ung ho NCHCCCL + Pham thi linh + 0973966311.CT tu 1017673616 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 521596.140421.201817.Ung ho NCHCCCL
14/4/2021 100,000 811966.140421.195323.T ung ho be Pham Ngoc Thien Kim MS 2021.094
14/4/2021 100,000 MBVCB.1089004257.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0201000680356 TRAN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 774077.140421.194651.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 100,000 717728.140421.192112.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 100,000 894378.140421.184958.Ung ho NCHCCCL FT21104840223999
14/4/2021 100,000 847274.140421.180021.Ung ho NCHCCCL FT21104240524026
14/4/2021 100,000 998487.140421.165106.ung ho nchcccl hung 0357089888
14/4/2021 100,000 710597.140421.160237.Ung ho NCHCCCL Vo hoai nam 0905592482 FT21104815629770
14/4/2021 100,000 483367.140421.152138.Ung ho MS2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 100,000 MBVCB.1088504248.MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim) mong con som khoi benh.CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 641805.140421.150714.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi Oanh, xom 1 Phu Huong, xa Huong Xuan, Huong Khe, Ha Tinh FT21104549340005
14/4/2021 100,000 911790.140421.145114.ung ho gd c pham thi nhi ms 2021094
14/4/2021 100,000 155463.140421.143707.UNG HO MS 2021.093 CHI EM HUYEN NGAN
14/4/2021 100,000 404344.140421.140434.2021084 ung ho chi em Trang Huy
14/4/2021 100,000 SHGD:10006629.DD:210414.BO:DOAN HAI DANG.Remark:Ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien kim
14/4/2021 100,000 MBVCB.1088331716.Ung ho ma so MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0081001144288 PHAM THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 542080.140421.133435.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21104868087827
14/4/2021 100,000 591023.140421.130444.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 091 va 092
14/4/2021 100,000 897883.140421.123828.MS 2021 .093-140421-12:38:16 897883
14/4/2021 100,000 471213.140421.121019.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21104229083267
14/4/2021 100,000 Sender:79334001.DD:140421.SHGD:10001929.BO:LE THI ANH TU0815253.MS 2021.094 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
14/4/2021 100,000 MBVCB.1088057489.MS 2021.093.CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 IBVCB.1088031812.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 MBVCB.1088026011.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0531000291156 NGUYEN PHUOC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 878868.140421.111137.MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-140421-11:11:21 878868
14/4/2021 100,000 IBVCB.1088001011.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0371003892008 TA NHAT DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 228015.140421.104914.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 100,000 360098.140421.102435.Ung ho MS 2021.094. Be Pham Ngoc Thien Kim FT21104395847669
14/4/2021 100,000 MBVCB.1087825900.PHAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho NCHCCCL+0942161516.CT tu 1017185591 PHAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 818555.140421.093027.Ung ho MS 2021084 chi em Trang Huy
14/4/2021 100,000 MBVCB.1087779502.Ungho NCHCCCL Viet 0971108723.CT tu 0041000289227 PHUNG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 812587.140421.091218.Ung ho MS 2021086 be Ngo Hoang Thien Long
14/4/2021 100,000 810861.140421.090648.Ung ho MS 2021087 gia dinh chi Dung
14/4/2021 100,000 992313.140421.090421.ung ho MS 2021.094
14/4/2021 100,000 809414.140421.090215.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 100,000 808845.140421.090028.Ung ho MS 2021094 Be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 100,000 SHGD:10000056.DD:210414.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho be pham ngoc thien Kim ms 2021/094
14/4/2021 100,000 MBVCB.1087723398.LE THI THAO chuyen tien.CT tu 0341005992015 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 MBVCB.1087715006.ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 100,000 134287.140421.082738.Vinh Nam ung ho ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 100,000 994073.140421.064139.MS 2021.094( pham ngoc thien kim)
14/4/2021 100,000 MBVCB.1087550324.MS 2021.094.CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 150,000 IBVCB.1088375287.MS 2021 094 Be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087433843.KHUAT VU LINH NGA UNG HO MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0361000325666 KHUAT VU LINH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 069425.140421.222320.Ung ho NCHCCCL- VTS FT21105039131009
14/4/2021 200,000 068855.140421.222222.Ung ho ma so 2021.093- chi em huyen ngan FT21105185045318
14/4/2021 200,000 IBVCB.1089127812.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0531002514221 PHAN QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 014613.140421.205050.ms 2021 093 chi em huyen ngan
14/4/2021 200,000 IBVCB.1089075228.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0541000230226 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 824851.140421.201228.Ung ho NCHCCCL HUONG NGUYEN 0353080170
14/4/2021 200,000 934408.140421.193317.Ung ho nchcccl luong tam 0352537360 FT21104154233495
14/4/2021 200,000 MBVCB.1088892208.Ung ho NCHCCCL + Vo Xuan Huy + 0982300307.CT tu 0421003813155 VO XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 984795.140421.183436.MS 2021.094 (BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-18:34:19 984795
14/4/2021 200,000 984324.140421.183210.MS 2021.089 ( CO NGUYEN THI HANG)-140421-18:32:49 984324
14/4/2021 200,000 983937.140421.182958.MS 2021.088 ( EM LAM VAN TAI )-140421-18:29:48 983937
14/4/2021 200,000 983486.140421.182750.MS 2021.086 ( BE NGO HOANG THIEN LONG)-140421-18:27:32 983486
14/4/2021 200,000 067672.140421.165210.Ung Ho NCHCCCL
14/4/2021 200,000 235893.140421.165101.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN CU chuyen khoan MS 2021094
14/4/2021 200,000 943482.140421.162443.Ung ho NCHCCCL Pham Thanh Huong 0983350696
14/4/2021 200,000 716491.140421.160715.Ung ho NCHCCCL Nguyen Anh 0977979299 FT21104022309535
14/4/2021 200,000 925386.140421.153328.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 200,000 492526.140421.152935.2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 200,000 929447.140421.145633.UNG HO MS 2021.094 (BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-14:56:15 929447
14/4/2021 200,000 912634.140421.145354.Ung ho ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 200,000 153048.140421.145137.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021 200,000 953643.140421.144025.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 200,000 149580.140421.143848.MS 2021.094 (be pham ngoc thien kim)
14/4/2021 200,000 IBVCB.1088380793.Ung ho MS 2021.093 .Chi em Huyen, Ngan.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 301843.140421.133832.giup be Thien Kim - MS 2021.094
14/4/2021 200,000 IBVCB.1088281038.MS 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 200,000 MBVCB.1088054310.Giup ma so 2021.094.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1088021702.MS 2021.093.CT tu 0721000616748 DO HO BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 652120.140421.111101.MS 2021093 chi em Huyen ngan
14/4/2021 200,000 MBVCB.1088010130.ms 2021.093.CT tu 0181003549341 TO ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087913605.Ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087899927.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087894770.Ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 826042.140421.095234.Ms 2021094 Pham Ngoc Thien Kim Chuc con manh khoe binh an
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087837182.GDPTML ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087746583. chuyen tien ung ho MS 2021.094 be Pham ngoc thien Kim.CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 IBVCB.1087745629.Ghi ro ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 807002.140421.085445.MS2021 094
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087732283.Ung ho MS 2021.094( be pham ngoc thien kim).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087717095.2021094.CT tu 0011000438652 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 200,000 244659.140421.083028.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21104972238600
14/4/2021 200,000 SHGD:10000016.DD:210414.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 094 NGUYEN NGOC THIEN KIM
14/4/2021 200,000 236660.140421.081933.Ung ho MS 2021 091 GD CHI OANH FT21104355099627
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087671667.MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0721000643412 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087645379.VO THI MONG THU chuyen tien ung ho MS 2021.093 (Chi em Huyen Ngan).CT tu 0321000673264 VO THI MONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087645621.Ung ho MS2021.093 Chi em Huyen Ngan.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 834981.140421.063203.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 200,000 785438.140421.061818.ung ho MS 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 200,000 039515.140421.060129.Ung ho MS2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087558026.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)Vietnamnet 14/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 856113.140421.055711.ung ho ms2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 200,000 255642.140421.054505.2021.093(chi em Huyen Ngan)
14/4/2021 200,000 MBVCB.1087551299.DANG HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2021.094 ( be pham ngoc thien kim ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 200,000 250690.140421.053040.UNG HO MS 2021.092
14/4/2021 250,000 MBVCB.1088843172.ung ho MS 2021.094 (be pham ngoc thien kim).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 250,000 760987.140421.111146.Ung ho MS 2021.093
14/4/2021 250,000 198129.140421.063123.Ung ho ms 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21104518022177
14/4/2021 300,000 764573.140421.201618.MS 2021.094
14/4/2021 300,000 MBVCB.1089033701.Ung ho MS 2021.094.CT tu 0451000515909 DUONG MINH KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 MBVCB.1088998844.UHNCHCCCL.CT tu 0011002059638 BUI THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 790887.140421.192218.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021 300,000 673503.140421.182813.ung ho nchcccl thomnguyen
14/4/2021 300,000 483995.140421.164758.Vietcombank;0011002643148;ung ho nchcccl
14/4/2021 300,000 228668.140421.160118.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 094 pham ngoc thien kim
14/4/2021 300,000 MBVCB.1088543180.TRAN THI THU ANH chuyen tien ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan ).CT tu 0031000239865 TRAN THI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 IBVCB.1088344426.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.093 cho chi em Huyen Ngan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 IBVCB.1088340973.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.091 cho gia dinh chi Oanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 IBVCB.1088337259.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.092 cho gia dinh chu Phi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 IBVCB.1088333284.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.088 cho em Lam Van Tai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 IBVCB.1088330212.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.087 cho gia dinh chi Dung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 MBVCB.1088205762. MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0501000059311 LE TRUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 372338.140421.103520.Ms 2021.094. Be pham ngoc thien kim FT21104353938253
14/4/2021 300,000 329479.140421.095739.Ung ho ms2021.094 FT21104506644070
14/4/2021 300,000 113848.140421.093556.IBFT Ung ho MS 2021.094
14/4/2021 300,000 292680.140421.092330.Ung ho NCHCCCL -Nga -0365751856 FT21104863006902
14/4/2021 300,000 994781.140421.090831.OngBa Khai Tam gui chau Pham Ngoc Thien Kim,ms 2021.094
14/4/2021 300,000 MBVCB.1087674391.LOAN HO Ung ho MS 2021.094 Be PHAM NGOC THIEN KIM .CT tu 0071001211150 HO THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 300,000 968416.140421.080648.ung ho MS. 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021 300,000 860887.140421.063521.Chuyen tien ung ho ms 2021 094 be Kim
14/4/2021 300,000 IBVCB.1087560867.Giup MS2021 094 Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 300,000 255256.140421.053415.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021 300,000 250652.140421.052807.ung ho MS 2021.094
14/4/2021 370,000 MBVCB.1087623932.NGUYEN HOANG ANH VU chuyen tien ms 2021,094 pham ngoc thien kim.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 400,000 866658.140421.214720.Ung ho MS 2021.093 (Chi Em Huyen Ngan)
14/4/2021 400,000 776308.140421.131324.Ung ho NCHCCCL Phan Chieu Anh 0905134286
14/4/2021 400,000 IBVCB.1087577172.DINH SON VIET chuyen khoan cho be pham ngoc thien kim ,MS 2021094.CT tu 0411000971674 DINH SON VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 480,000 891164.140421.184637.Ung ho NCHCCCL gia dinh chau Koi 0974959944 FT21104548887474
14/4/2021 500,000 617329.130421.234447.Ung ho ms 2021093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 500,000 MBVCB.1089228958.Ung ho NCHCCCL + Bui Quoc Toan + 0938711705.CT tu 0281000656057 BUI QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 009370.140421.202825.Ung ho NCHCCCL cua chau Minh Vy
14/4/2021 500,000 IBVCB.1089013648.Ms Hai Anh ung ho MS 2021.087.CT tu 0071002401454 TRAN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 MBVCB.1088992982.Giup do 2021.094.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 263690.140421.192721.Ung ho NCHCCCL. Duong Ha. 0902068699
14/4/2021 500,000 693190.140421.171317.Ung ho nchcccl LuuXuanTruong 0932332255
14/4/2021 500,000 MBVCB.1088698465.HAN ANH VU chuyen tien ung ho Ma so 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 569367.140421.164408.Hua Hien ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 500,000 359659.140421.161841.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NcHcccl
14/4/2021 500,000 266293.140421.154356.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021 500,000 360196.140421.151647.ISL20210414151627582-UNG HO CT NCHCCCL-XUANPTT-0982551345
14/4/2021 500,000 MBVCB.1088467493.ms 2021093.CT tu 0011000378202 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 500,000 MBVCB.1088369396.Ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan).CT tu 0211000172053 TRINH THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 SHGD:10015734.DD:210414.BO:NGUYEN THI THU HUYEN.Remark:Ung ho MS 2021094 Be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 500,000 MBVCB.1088326404.ung ho MS 2021.094 ,em NgocjThien Kim.CT tu 0371000500518 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 MBVCB.1088309240.BUI THI THU HA chuyen tien Bao Vietnamnet MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 SHGD:10013964.DD:210414.BO:TRUONG QUOC BAO.Remark:MS. 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021 500,000 MBVCB.1088201170.PHAN QUOC TUAN chuyen tien ung ho MS2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 093309.140421.001158.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021 500,000 763559.140421.120944.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021 500,000 102411.140421.110204.Ung ho Ma so 2021.094
14/4/2021 500,000 SHGD:10010662.DD:210414.BO:TRAN THI LAN HUONG.Remark:Ung ho ma so 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 500,000 347239.140421.102523.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021 500,000 MBVCB.1087898718.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0071004359196 NGUYEN THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 MBVCB.1087869753.LE THI KIM HOANG ung ho be Thien Kim.CT tu 0251002727802 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 719898.140421.091408.Ung ho MS 2021.094 ( Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021 500,000 SHGD:10006852.DD:210414.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 500,000 SHGD:10006768.DD:210414.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho 2021.093 - chi em Huyen Ngan
14/4/2021 500,000 MBVCB.1087725410.Ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0091000677701 MOM SI THIEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 500,000 937102.140421.084358.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 500,000 849510.140421.084108.MS 2021.094
14/4/2021 500,000 IBVCB.1087581659.MS 2021 091 chi NGUYEN KIM OANH tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 500,000 IBVCB.1087579955.MS 2021 092 chu NGUYEN HUU PHI tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021 500,000 825849.140421.060320.UNG HO MS 2021.094 (BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-06:04:04 825849
14/4/2021 550,000 357215.140421.131651.ISL20210414131647510-Ung ho moi gia dinh 50.000vnd tu MS2021.084 den MS2021.094. Cam on Vietnamnet.
14/4/2021 600,000 SHGD:10000278.DD:210414.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS2021.086 BE NGO HOANG THIE N LONG
14/4/2021 1,000,000 MBVCB.1089098613.ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 1,000,000 843991.140421.204508.MoMoT0972250593T11387575586T970436TMS 2021 093
14/4/2021 1,000,000 656013.140421.180648.ungho nchcccl lananh 0978806789
14/4/2021 1,000,000 143266.140421.180147.Ung ho NCHCCCL Lam Ha 0972405824
14/4/2021 1,000,000 IBVCB.1404210503994002.Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung va MS 2021 092 gia dinh chu Phi
14/4/2021 1,000,000 756450.140421.163931.NCHCCCL Pham Thi Thuy Ha 0983362862 FT21104534983647
14/4/2021 1,000,000 736333.140421.162318.UNG HO NCHCCCL 0983840311 FT21104037468499
14/4/2021 1,000,000 MBVCB.1088023505.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021-094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 1,000,000 389739.140421.105045.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21104364253080
14/4/2021 1,000,000 737307.140421.102504.ung ho NCHCCCL Tuda 0936392682
14/4/2021 1,000,000 MBVCB.1087762235.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.094(be pham ngoc thien kim).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 1,000,000 SHGD:10004675.DD:210414.BO:VU VIET BAO.Remark:MS 2021.093. Ung ho chi em Huyen Ngan
14/4/2021 1,000,000 708495.140421.082609.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021094?Be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021 1,000,000 701152.140421.065426.Doan Trang ung ho Ma so 2021.094( Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021 1,000,000 260798.140421.064936.ung ho ma so 2021.085 (be Dinh Cong Thieu)
14/4/2021 1,000,000 827421.140421.064640.UNG HO MA SO 2021.086 (BE NGO HOANG THIEN LONG)-140421-06:47:07 827421
14/4/2021 1,000,000 MBVCB.1087565514.Minh & Lanh ung ho MS2021.094(be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021 1,000,000 191984.140421.054129.Ung ho MS 2021.094 Be Pham Ngoc Thien Kim FT21104505794409
14/4/2021 1,500,000 849271.140421.091933.UNG HO MA SO 2021091 (GIA DINH CHI OANH)-140421-09:19:21 849271
14/4/2021 2,000,000 146732.130421.230943.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021 2,000,000 996520.140421.193918.UNG HO MS 2021.093-140421-19:39:08 996520
14/4/2021 2,000,000 883073.140421.074002.MS 2021.094
14/4/2021 2,200,000 SHGD:10000778.DD:210414.BO:LUONG HA BINH.Remark:LUONG HA BINH UNG HO NCHCCCL
14/4/2021 5,000,000 008023.140421.205841.Do nguyet anh ung ho ms 2021.094 be pham ngoc thien kim FT21105156725623
14/4/2021 100,000,000 Sender:79333001.DD:140421.SHGD:10003798.BO:CTY CP DAU TU NAM LONG.CHUONG TRINH VIETNAMNETKET NOI UOC MO TAI TIEN GIANG
15/4/2021 10,000 IBVCB.1089756980.Ung ho MS 2021 095 Cha con Anh Thich.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 10,000 129155.150421.082405.Ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich NAM MO QUAN THE AM BO TAT
15/4/2021 11,000 867797.150421.202916.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2021 095
15/4/2021 25,000 IBVCB.1090643694.Ms2012 095 cha con a thich.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 50,000 MBVCB.1089287561.NGUYEN DUY TUAN ANH chuyen tien.CT tu 0351001012704 NGUYEN DUY TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 50,000 MBVCB.1090203633.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 50,000 IBVCB.1090197117.Giup ma so 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 50,000 IBVCB.1089774553.ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0121001168338 NGUYEN HONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 50,000 SHGD:10000230.DD:210415.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 50,000 895432.150421.055737.ung ho ms2021.095 cha con a Thich
15/4/2021 50,000 894489.150421.055713.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 100,000 861359.140421.235517.MoMoT0915848567T11391032475T970436Tung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021 100,000 150970.140421.233723.MS 2021.093
15/4/2021 100,000 926245.140421.230455.ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021 100,000 915422.140421.224020.MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan )
15/4/2021 100,000 MBVCB.1091125456. Ung ho NCHCCCL, LAI THI NHAT TAN 0374829403.CT tu 0611001960267 LAI THI NHAT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 172220.150421.213936.TTTPhuong ung ho Ms2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
15/4/2021 100,000 172036.150421.213811.TTTPhuong ung ho Ms2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 100,000 MBVCB.1091041772.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 950030.150421.210447.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 100,000 MBVCB.1091004187.MS 2021.095.CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 IBVCB.1090903290.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 021361.150421.171411.ZP5VBS7LM498 210415000223751 Ung ho MS 2021.095
15/4/2021 100,000 SHGD:10014533.DD:210415.BO:NGUYEN NHAT THANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)
15/4/2021 100,000 MBVCB.1090234827.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0721000600667 DOAN MINH QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 MBVCB.1090155424.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0111000497911 PHAM TRUNG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 518623.150421.135619.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.095 cha con anh Thich. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21105461250890
15/4/2021 100,000 614296.150421.130431.2021 093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021 100,000 050443.150421.123704.MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021 100,000 317546.150421.103415.MS 2021.093 FT21105051101209
15/4/2021 100,000 MBVCB.1089755127.Ung ho MS2021.095 CHA CON ANH THICH .CT tu 1017995353 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 649088.150421.100122.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021093
15/4/2021 100,000 579678.150421.094141.Chuyen tien
15/4/2021 100,000 139518.150421.092443.Vinh Nam ung ho ms 2021 095 cha con anh Quach Thich
15/4/2021 100,000 MBVCB.1089431140.MS 2021.095.CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 603979.150421.064350.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021 100,000 980339.150421.061552.T ung ho cha con Anh Thich MS 2021.095
15/4/2021 100,000 966258.150421.060829.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich
15/4/2021 100,000 524703.150421.060050.TKP ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 100,000 041347.150421.055321.ung ho MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021 100,000 031925.150421.054527.UNG HO MS 2021.095( CHA CON ANH THICH)-150421-05:46:57 031925
15/4/2021 100,000 031894.150421.054412.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.095 (CHA CON ANH THICH)-150421-05:44:50 031894
15/4/2021 100,000 MBVCB.1089349672.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)Vietnamnet 15/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 028378.150421.005025.MS 2021.093(CHI EM HUYEN NGAN)-150421-00:51:55 028378
15/4/2021 100,000 389182.150421.003139.Ung ho NCHCCCL Trang 0357825890
15/4/2021 100,000 045278.150421.001811.ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021 100,000 044893.150421.001158.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021 100,000 878112.150421.001147.MS 2021.093
15/4/2021 100,000 MBVCB.1089293843.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0041000340984 HOANG ANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 100,000 236416.150421.000037.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021 200,000 253901.140421.235321.MS 2021.093 (Chi em Huyen Ngan)
15/4/2021 200,000 937389.140421.233659.Ung ho MS 2021.093
15/4/2021 200,000 MBVCB.1089277863.ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan).CT tu 0441000640417 BUI VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 933610.140421.232504.MS 2021.093
15/4/2021 200,000 MBVCB.1089271289.MS 2021.093 (Chi em Huyen Ngan).CT tu 0311000538181 LE THANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 221209.140421.223557.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
15/4/2021 200,000 687404.150421.210957.MS 2021.085 (BE DINH CONG THIEU)
15/4/2021 200,000 MBVCB.1091034601.tre mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 200,000 MBVCB.1090887839.ung ho Ma so 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 855281.150421.192619.ung ho ms 2021.093
15/4/2021 200,000 854255.150421.192348.ung ho ms 2021.095
15/4/2021 200,000 852840.150421.192040.ms 2021.094
15/4/2021 200,000 227245.150421.173435.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.095
15/4/2021 200,000 111776.150421.170115.Ung ho NCHCCCL Le Tien Dung 0903902550
15/4/2021 200,000 IBVCB.1090481310.MS 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 200,000 MBVCB.1090410126.MS 2021.094 (Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 657455.150421.154406.Linh br giup MS 2021.095 cha con anh Thich FT21105759528497
15/4/2021 200,000 645942.150421.153550.Linh br giup MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21105050133434
15/4/2021 200,000 MBVCB.1090202636.MS 2021.095.CT tu 0381000540835 NGUYEN TRAN XUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 126175.150421.142015.UNG HO MS 2021.095-150421-14:21:01 126175
15/4/2021 200,000 SHGD:10002863.DD:210415.BO:DOAN HANG GIANG.Remark:995221041557771 ung ho NCHCCCL GIANG 0977056017
15/4/2021 200,000 654362.150421.133540.Em phuc truong Dai Hoc Vinh tran trong ung ho CT NCHCCCL
15/4/2021 200,000 SHGD:10015331.DD:210415.BO:NGUYEN HA DUONG.Remark:MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
15/4/2021 200,000 IBVCB.1089901741.MS2021092 ung ho gia dinh chu Phi.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 200,000 336913.150421.105159.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21105398106826
15/4/2021 200,000 663876.150421.105108.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 200,000 580176.150421.104011.MS 2021.095 Cha con anh Thich
15/4/2021 200,000 MBVCB.1089754611.MS 2021.094.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 IBPS/SE:79310001.DD:150421.SH:10006008.BO:HO PHUOC MINH NHU.UNG HO NCHCCCL NHU HO 0905129926
15/4/2021 200,000 MBVCB.1089678126.ung ho MS 2021.095 ( cha con a thich).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 266047.150421.094825.Ung ho MS2021.095 cha con anh Thich FT21105600530006
15/4/2021 200,000 571221.150421.094259.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021 200,000 MBVCB.1089578613.TRAN TRUNG HIEU ung ho MS.2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0451001668680 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 IBVCB.1089553596.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 200,000 IBVCB.1089537928.MS 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 200,000 931609.150421.075624.ung ho MS2021.094 be pham ngoc thien kim
15/4/2021 200,000 059723.150421.074752.MS 2021 095 cha con anh Thich
15/4/2021 200,000 258323.150421.073844.MS 2021.095
15/4/2021 200,000 138947.150421.073819.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI PHUONG chuyen khoan MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021 200,000 000822.150421.072900.MS 2021 095 ung ho anh Quach Thich
15/4/2021 200,000 895797.150421.060741.ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 200,000 389139.150421.054554.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 095
15/4/2021 200,000 MBVCB.1089298776.MS 2021.093.CT tu 0381000511795 NGUYEN MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 250,000 656038.150421.154304.Ung ho NCHCCCL - Ngan - 0934123310 FT21105824994877
15/4/2021 300,000 105731.140421.235304.Ung ho NCHCCCL Dung 0938318568 FT21105337049325
15/4/2021 300,000 905652.150421.191554.Ung ho chi em Huyen Ngan MS 2021.093 FT21105003575884
15/4/2021 300,000 IBVCB.1090566265.MS 2021 094 BE PHAM NGOC THIEN KIM.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 300,000 416587.150421.153305.IBFT ms2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 300,000 460589.150421.125448.Unghomaso2021095chaconanhthich FT21105247887055
15/4/2021 300,000 IBVCB.1089962856.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 300,000 MBVCB.1089814266.Ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 300,000 976160.150421.084922.ung ho ms 2021.094 be pham ngoc thien kim
15/4/2021 300,000 SHGD:10007510.DD:210415.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021 300,000 IBVCB.1089350154.Giup MS2021 095 gia dinh Anh Thich.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021 400,000 235140.150421.220055.UNG HO MS 2021.095(CHA CON ANH THICH)-150421-22:01:50 235140
15/4/2021 400,000 SHGD:10020187.DD:210415.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.095 cha con a Thich
15/4/2021 400,000 IBVCB.1089966542.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 500,000 /Ref:PALPM10CUCJ{//}/Ref:PALPM10CUCJ{//}LP VNM10CUCJ UNG HO MS 2021.095 ANH THICH DVC:MS LE THI MINH TAM
15/4/2021 500,000 MBVCB.1090609518.Gia dinh Son Sang giup cho be Ph N Thien Kim bi ung thu. MS2021.094.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 500,000 MBVCB.1090120165.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021001804081 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 500,000 627755.150421.102926.ung ho ms 2021.95 cha con anh thich
15/4/2021 500,000 912041.150421.095944.Ung ho NCHCCCL, Nguyen Thi Bich Ngoc-0908015649
15/4/2021 500,000 063523.150421.080600.Ung ho ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
15/4/2021 500,000 063060.150421.080326.Ung ho ms 2021 095 cha con anh Thich
15/4/2021 500,000 062187.150421.075748.ung ho MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021 500,000 MBVCB.1089360541.MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 800,000 MBVCB.1090045660.UNG HO MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 1,000,000 823391.150421.190032.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI THU HUONG 0984368397
15/4/2021 1,000,000 176551.150421.170239.UNG HO CHA CON ANH THICH MS 2021095-150421-17:02:38 176551
15/4/2021 1,000,000 015663.150421.164251.2021 095 cha con anh thinh
15/4/2021 1,000,000 155946.150421.155419.UNG HO MS 2021.093-150421-15:54:13 155946
15/4/2021 1,000,000 NGUYEN VAN TIEP CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021.094 UNG HO BE PHAM NGOC THIEN KIM (SOC TRANG)
15/4/2021 1,000,000 MBVCB.1089379519.MS 2021.095.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021 2,000,000 185787.150421.112211.Ung ho chi em Huyen Ngan - Ma so 2021.093
15/4/2021 2,280,000 632815.150421.103157.Gia dinh co Nhi chu Vu, ung ho MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc
15/4/2021 10,000,000 305251.150421.102313.Ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich FT21105240020332
15/4/2021 10,000,000 NGUYEN THI THU // UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHI LY
16/4/2021 1,000 IBVCB.1092710206.gsgs.CT tu 0911000058349 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 10,000 198695.160421.090805.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung NAM MO QUAN THE AM BO TAT
16/4/2021 20,000 421151.160421.184451.0011002643148
16/4/2021 20,000 MBVCB.1092538154.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.095(cha con anh thich).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 20,000 MBVCB.1092531983.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.096(anh bui thanh tung).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 20,000 329335.160421.165625.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Tien Anh+ 0338203190
16/4/2021 20,000 321043.160421.165029.ung ho c oanh
16/4/2021 50,000 MBVCB.1092947117.MS 2021082.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 50,000 MBVCB.1092945574.Ms 2021096.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 50,000 IBVCB.1092942245.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 50,000 485026.160421.150926.Ung ho MS 2021096
16/4/2021 50,000 IBVCB.1091966567.Giup ma so 2021 096 anh Bui Van Tung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 50,000 MBVCB.1091779696.Ung ho NCHCCCL- Ngoc Han- 0522748247.CT tu 0071001186972 NGUYEN NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 50,000 IBVCB.1091626214.Ung ho NCHCCCL+THANH+0974803628.CT tu 0441000732869 TRUONG HAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 50,000 SHGD:10010212.DD:210416.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.095. Cha con anh Thich
16/4/2021 50,000 677258.160421.082439.ung ho MS. 2020.296 em Tran Van Truong
16/4/2021 50,000 696520.160421.082411.UNG HO NCHCCCL HUE 0916268597
16/4/2021 50,000 259222.160421.081151.UNG HO MS 2021.096(ANH BUI THANH TUNG)-160421-08:11:36 259222
16/4/2021 50,000 913248.160421.070936.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 50,000 MBVCB.1091336139.Ung ho MS 2021.096.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 100,000 521489.160421.210124.Vo Thuy Linh chuyen tien ung ho Ms2021.096 anh Bui Thanh Tung bi bong Quang Ninh
16/4/2021 100,000 MBVCB.1092706629.MS2021096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 100,000 357278.160421.172556.Ms 2021093 ho tro 2 chau o ha tinh
16/4/2021 100,000 039407.160421.164744.Ung ho MS 2021 096 Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 SHGD:10024211.DD:210416.BO:HOANG DUC HIEP.Remark:MS 2021.096
16/4/2021 100,000 237084.160421.152144.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 235652.160421.152010.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
16/4/2021 100,000 364096.160421.152013.UNG HO MS 2021.096-160421-15:21:45 364096
16/4/2021 100,000 624029.160421.151041.Ms 2021096 anh bui thanh tung FT21106890980430
16/4/2021 100,000 458272.160421.134811.ung ho c bui thi tuyet ms 2021096
16/4/2021 100,000 976276.160421.132605.Chuyen tien ung ho ms 2021.096 Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 624224.160421.130852.IBFT MS 2021.096
16/4/2021 100,000 346973.160421.122957.Ung ho MS2021 096 Anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 345963.160421.122834.Ung ho MS2021 095 cha con anh Thich
16/4/2021 100,000 235650.160421.104308.ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich
16/4/2021 100,000 213155.160421.102404.Ung ho NCHCCCL Canh Toan 0913174603
16/4/2021 100,000 201230.160421.101426.Vinh Nam ung ho ms 2021 096 Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 318196.160421.101158.Chuyen tien tu ViettelPay
16/4/2021 100,000 MBVCB.1091576394.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 100,000 267219.160421.093509.Ung ho NCHCCCL -0932140070 FT21106611214804
16/4/2021 100,000 011608.160421.091311.MS2021.096 (bui thanh tung )
16/4/2021 100,000 242725.160421.091215.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106410105000
16/4/2021 100,000 MBVCB.1091524296.PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho MS 2021.096?(anh Bui Thanh Tung).CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 100,000 371597.160421.090252.Ms 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 SHGD:10009980.DD:210416.BO:NGUYEN XUAN TRA.Remark:MS 2021.087 ung ho gia dinh chi Dung
16/4/2021 100,000 213997.160421.084214.Ong Nguyen Manh Chinh, 33 ngo chua My Quang, Ha Noi, ung ho Ms 2021.096, chau Bui Thanh Tung. Mong gia dinh som vuot qua FT21106823520707
16/4/2021 100,000 691246.160421.084130.Chuyen tien ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 211508.160421.083928.Ung ho MS 2021.093 FT21106830303422
16/4/2021 100,000 194387.160421.081714.ung ho ms 2021091 FT21106762421485
16/4/2021 100,000 104535.160421.080152.Ung ho MS 2021 096 A BUI THANH TUNG
16/4/2021 100,000 MBVCB.1091358260.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 100,000 918821.160421.071203.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 100,000 625791.160421.065132.Nhien, Nghi, Minh UH MS 2021.096
16/4/2021 100,000 829813.160421.063955.T ung ho A Bui Thanh Tung MS 2021.096
16/4/2021 100,000 345819.160421.061754.Giup do MS 2021096 anh Bui Thanh Tung Cam on
16/4/2021 100,000 MBVCB.1091309646.Anh Bui Thanh Tung.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 100,000 MBVCB.1091295119.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)Vietnamnet 16/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 100,000 819819.160421.045827.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398222
16/4/2021 100,000 337541.160421.001746.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021 150,000 MBVCB.1092241029.NGUYEN THI TU UYEN chuyen tien ung ho 2 chi em Huyen Ngan.CT tu 0101001128703 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 150,000 255801.160421.074229.MS2021096 BUI THANH TUNG-160421-07:43:25 255801
16/4/2021 200,000 652311.150421.225629.Ung ho NCHCCCL Bui Tuan Linh 0366302676
16/4/2021 200,000 047095.160421.220029.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.096 a Bui Thanh Tung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21107895352401
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092977225.Ung ho be Huyen ms 2021.093.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 294207.160421.210436.ms 2021.093 ( chia se voi chi em Huyen - Ngan)
16/4/2021 200,000 445124.160421.203238.Ms2021 093 chi em huyen ngan
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092814028.Ung ho ms 2021.096 (a bui thanh tung).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 857177.160421.182241.Ung ho MS 2021.096 anh Bui thanh Tung FT21106500090873
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092565615.ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan).CT tu 0591000193245 LE QUANG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 787949.160421.172011.10 o banh mi
16/4/2021 200,000 393334.160421.165528.UNG HO MS 2021-087 (GIA DINH CHI DUNG)-160421-16:55:29 393334
16/4/2021 200,000 739921.160421.163911.Ung ho ms2021.096 FT21106004930340
16/4/2021 200,000 IBVCB.1092434095.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0531002185844 NGUYEN QUOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092322406.Ung ho ms 2021.083 ba Le Thi Huong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092320532.Ung ho ms 2021.084 chi em Trang Huy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092314439.MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092307033.Ung ho ms 2021.088 em Lam Van Tai.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092304884.Ung ho ms 2021.089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092299921.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092294216.Ung ho ms 2021.095 cha con a Thich.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092292071.Ung ho ms 2021.096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092279640.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.096(anh Bui Thanh Tung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 520314.160421.152623.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021 200,000 MBVCB.1092207819.Ung ho MS2021.096.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 343167.160421.140952.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)-160421-14:09:42 343167
16/4/2021 200,000 209750.160421.132334.MS 2021.096( bui thanh tung)
16/4/2021 200,000 201436.160421.130400.ung ho ms 2021.096 (a Bui Thanh Tung)
16/4/2021 200,000 938535.160421.123054.Chuyen tien ung ho MS 2021.096 anh Bi Thanh Tung
16/4/2021 200,000 437051.160421.122235.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 200,000 MBVCB.1091793261.ung ho MS 2021.096.CT tu 0491001600165 NGUYEN THI VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 131728.160421.103113.UH MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021 200,000 401469.160421.071302.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 096
16/4/2021 200,000 771900.160421.095456.chuyen tien ung ho MS 2021.096
16/4/2021 200,000 IBVCB.1091590917.DANG DUC HOP chuyen khoan.CT tu 0081000512522 DANG DUC HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1091577559.MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 746462.160421.093145.Chuyen tien ung ho Anh Bui Thanh Tung Ma 2021.096
16/4/2021 200,000 SHGD:10009735.DD:210416.BO:KHONG THI NGOC DUNG.Remark:Ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 200,000 MBVCB.1091506925.PHAM THI LAN SANG chuyen tien ms2021.096.CT tu 0021001616711 PHAM THI LAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 MBVCB.1091500333.GDPTML ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 709354.160421.090009.Ung ho MS 2021.096
16/4/2021 200,000 IBVCB.1091497325.MS 2021 0946 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 200,000 211539.160421.083930.MS 2021.096.bui thanh tung FT21106312773227
16/4/2021 200,000 202106.160421.083716.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.096
16/4/2021 200,000 SHGD:10000043.DD:210416.BO:LY QUE PHUONG THUY.Remark:MS2021096 ANH BUI THANH TUNG
16/4/2021 200,000 200113.160421.083212.DAM THI THU HA chuyen tien ung ho MS2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 200,000 869366.160421.082424.Ung ho MS 2021.096
16/4/2021 200,000 MBVCB.1091379459.bong toan than.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 200,000 192948.160421.072304.Ung ho cho a Bui Thanh Tung bi bong o Quang Ninh
16/4/2021 200,000 MBVCB.1091347693.Ung ho anh Bui Thanh Tung MS 2021.096.CT tu 0081000627431 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 349000.160421.070414.ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 200,000 155075.160421.063448.MS 2021.096 Thanh Tung FT21106013605589
16/4/2021 200,000 557574.160421.062040.MS 2021.096(anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021 200,000 MBVCB.1091304548.NGUYEN MINH THANH chuyen tien Ung Ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung.CT tu 0481000754789 NGUYEN MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 200,000 149618.160421.055829.MS 2021.096 FT21106823009525
16/4/2021 200,000 249918.160421.054718.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)-160421-05:46:51 249918
16/4/2021 240,000 SHGD:10000198.DD:210416.BO:DINH XUAN DUC.Remark:995221041651129 ung ho NCHCCCL Dinh xuan duc 0978597557
16/4/2021 300,000 996966.150421.235521.Chuyen khoan MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021 300,000 MBVCB.1093060045.MS 2021.096.CT tu 0301009598888 TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 928898.160421.193733.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106800477584
16/4/2021 300,000 IBVCB.1092647556.Ung ho Ma so 2021 096 Bui Thanh Tung.CT tu 0331000409489 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 300,000 348050.160421.171625.Ung Ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021 300,000 040794.160421.164824.Ungho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung 160421
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092358875.Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092323280.Ung ho ms 2021.081 em Trung Ngoc Luong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092314716.Ung ho ms 2021.085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092311161.Ung ho ms 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092301207.Ung ho ms 2021.091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092296835.Ung ho ms 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092282354.MS 2021.093. mong cac be co cuoc song tot dep hon.CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1092158356.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 IBVCB.1092081070.GIup MS2021 096 Bui Thanh Tung.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 300,000 124159.160421.131429.ung ho ms 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021 300,000 475038.160421.124314.MS 2021.096 FT21106557261711
16/4/2021 300,000 MBVCB.1091664428.chuyen tien ho tro MS. 2021.096.CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 184005.160421.084304.Tung: ung ho ms 2021.096 ( anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021 300,000 057300.160421.082349.MS2021.096(anh bui thanh tung)
16/4/2021 300,000 295035.160421.081858.UNG HO ANH BUI THANH TUNG (MS 2021.096)
16/4/2021 300,000 MBVCB.1091351756.NGO THANH NIEM ung ho MS 2021.096?(anh Bui Thanh Tung).CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1091333319.ms 2021 096 uh anh Bui Thanh Tung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 300,000 346000.160421.062134.ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 300,000 530824.160421.060155.IBFT MS 2021.096 Anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 300,000 MBVCB.1091232156.Ma so : 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1091231719.Ma so 2021.087 ( gia dinh chi Dung).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 300,000 MBVCB.1091230167.Ma so: 2021.095 ( cha con anh Thich).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 350,000 SHGD:10022665.DD:210416.BO:TRAN ANH VU.Remark:Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 350,000 MBVCB.1092145136.ung ho MS 2021 093 Chi em Huyen Ngan.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 350,000 MBVCB.1092141991.Ung ho MS 2021 092 GIA DINH CHU PHI.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 350,000 MBVCB.1092133872.Ung ho MS 2021 096 BUI THANH TUNG.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 350,000 MBVCB.1092130770.Ung ho MS 2021 095.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 400,000 438881.160421.123003.Ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 500,000 087473.160421.231815.NCHCCCL Hoang Dinh Nam FT21107870060024
16/4/2021 500,000 MBVCB.1093068394.Ung ho MS2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 1015363035 NGUYEN NGOC CHAU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 331307.150421.230740.Ung ho NCHCCCL Nguyen Duc Huy 0987521622
16/4/2021 500,000 454055.160421.223915.MS 2021.087 ( GIA DINH CHI DUNG)-160421-22:40:41 454055
16/4/2021 500,000 453876.160421.223706.MS 2021.095 ( CHA CON ANH THICH)-160421-22:36:56 453876
16/4/2021 500,000 VCBPAY.1092988107.Ung Ho NCHCCCL Nguyen Anh Tuan 0934461875.CT tu 0021000244482 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 226943.160421.203535.ung ho MS 2021.094( be Pham Ngoc Thien Kim)
16/4/2021 500,000 915800.160421.192259.Giup anh Bui Thanh Hung MS 2021.096 FT21106265943574
16/4/2021 500,000 892558.160421.185845.Ms2021096buithanhtung FT21106084086806
16/4/2021 500,000 550630.160421.182442.Ung ho ms 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 500,000 047159.160421.161443.(IB247) MS 2021.93 ho tro cac chau Huyen va Ngan. Mong cac chau vuot qua noi dau nay
16/4/2021 500,000 676212.160421.155037.Ung ho ms 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh FT21106351026310
16/4/2021 500,000 675369.160421.154958.Ung ho ms 2021.095 cha con anh Thich FT21106403800099
16/4/2021 500,000 674365.160421.154912.Ung ho ms 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long FT21106052132258
16/4/2021 500,000 672148.160421.154733.Ung ho ms 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106081954507
16/4/2021 500,000 MBVCB.1092309801.Ung ho ms 2021.087 gia dinh chi Dung.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 MBVCB.1092287649.NGUYEN CANH TUNG chuyen tien: MS 2021.096.CT tu 0071001026640 NGUYEN CANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 625861.160421.150104.Unhg ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021 500,000 MBVCB.1092218735.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 IBVCB.1092147015.NGUYEN QUOC TUAN chuyen khoan MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 MBVCB.1092066854.LUU NGOC TRONG chuyen tien ung ho ms 2021096 anh bui thanh tung.CT tu 0251002750197 LUU NGOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 MBVCB.1092054487.Ung ho MS 2021.096 (Bui Thanh Tung).CT tu 0021000016620 DO QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 002764.160421.114054.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
16/4/2021 500,000 354737.160421.112620.MS 2021 096 - BUI THANH TUNG
16/4/2021 500,000 /Ref:PALPM10CV8A{//}/Ref:PALPM10CV8A{//}LP VNM10CV8A MS 2021.096 DVC:MRS NGO THI THANH THAO & MR PHAM THAI HUNG
16/4/2021 500,000 SHGD:10013994.DD:210416.BO:HOANG THI DIEU LINH.Remark:Ung ho ms 2021.096 bui thanh tung
16/4/2021 500,000 359371.160421.105333.Ung ho nchcccl le thi thu hien dt 0946622966 FT21106697216071
16/4/2021 500,000 MBVCB.1091664363.ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)).CT tu 0891000640155 TRAN QUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 798765.160421.101347.Ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
16/4/2021 500,000 046225.160421.100446.MoMoT0938587913T11422846624T970436TMS 2021093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021 500,000 649044.160421.073304.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan MS 2021096
16/4/2021 500,000 MBVCB.1091576157.Ho tro anh bui thanh tung.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 SHGD:10009086.DD:210416.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 500,000 160023.160421.084313.Ung ho MS 2021 096 anh bui thanh tung
16/4/2021 500,000 664743.160421.081046.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 500,000 SHGD:10000200.DD:210416.BO:PHAM VAN PHONG.Remark:995221041651091 Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 500,000 MBVCB.1091377652.bong.CT tu 0121000706359 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021 500,000 897959.160421.070306.Vietcombank;0011002643148;MAI THI MINH PHUNG ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 500,000 628516.160421.070040.ung ho ms 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
16/4/2021 500,000 MBVCB.1091321626.Ung ho MS 2021096 Bui Thanh Tung.CT tu 0341000110359 BUI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 IBVCB.1091317161.MS 2021.096.CT tu 0041000142483 NGUYEN VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 MBVCB.1091316018.Ung ho MS 2021 096 Bui Thanh Tung.CT tu 0611001503326 NGUYEN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 500,000 153894.160421.062827.Ung ho ms 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106762016061
16/4/2021 500,000 152275.160421.061819.Ung ho MS 2021.096 ung ho anh bui thanh tung FT21106279989250
16/4/2021 500,000 150321.160421.060418.MS 2021.096 ung ho anh Bui Thanh Tung FT21106284583263
16/4/2021 1,000,000 199172.160421.222957.Ung ho NCHCCCL .ANH CHI 0969227366
16/4/2021 1,000,000 MBVCB.1092358737.UNG HO MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 1,000,000 870344.160421.153032.TNAnh ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021 1,000,000 SHGD:10002339.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-072 ( giup do Tran Thi Hoanh, Hai Duong )
16/4/2021 1,000,000 SHGD:10002334.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-096 ( giup Bui Thanh Tung , Quang Ninh )
16/4/2021 1,000,000 SHGD:10002335.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-095 ( giup Cha con Anh Thich , Hoa Binh )
16/4/2021 1,000,000 SHGD:10002338.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-082 ( giup Luong Huu Hoang Anh, Thanh Hoa )
16/4/2021 1,000,000 IBVCB.1091663887.ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 1,000,000 785212.160421.100537.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.095 cha con anh thich
16/4/2021 1,000,000 MBVCB.1091571698.MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 1,000,000 MBVCB.1091370695. ung ho MS 2021.093, Huyen Ngan.CT tu 0061000263013 DO HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 1,000,000 157420.160421.064611.MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106556029116
16/4/2021 1,500,000 702195.160421.085332.Ba Kachia ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021 1,616,183 /REF:2021041300040913{//}VAL:210413USD70.33/33B:USD70.33/MID:LA4D80306DSA804V/Rel ref:null/50:MINH HANG PHAM55 ENGLISH AVE/70:DONATION NCHCCCL- MINH HANG +64?0210413271 GIFT/FAMILY/Pmnt:/ACC/VIETCOMBANK TOWER 198?TRANQUANG KHAI ST VN/71A:SHA/71F:NZD0?USD
16/4/2021 2,000,000 297149.160421.191654.ong Tu Van giup anh Bui Thanh Tung MS 2021.096
16/4/2021 2,000,000 252425.160421.065825.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)-160421-06:58:10 252425
16/4/2021 3,000,000 IBVCB.1092925300.ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021 4,320,000 459344.160421.150458.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCLThoa Thuy 0367050741
16/4/2021 5,000,000 495107.160421.153618.ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung Cam Pha Quang Ninh
17/4/2021 1,000 IBVCB.1094535430.15.CT tu 0071002474557 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 1,000 IBVCB.1094525103.15.CT tu 1012423007 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 1,000 IBVCB.1093201894.123.CT tu 0071001344614 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 10,000 IBVCB.1093330550.Ung ho MS 2021 097 Ba Tu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 10,000 IBVCB.1093328175.Ung ho MS 2021 096 Anh Tung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 10,000 103562.170421.081225.ung ho MS 2021 097 gia dinh ba Tu NAM MO QUAN THE AM BO TAT
17/4/2021 20,000 MBVCB.1094147454.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.097 gia dinh ba tu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 20,000 017840.170421.020902.Ung ho NCHCCCL Cao Vu Tung Lam 0384440908
17/4/2021 30,000 145337.170421.101413.MS 2021 095
17/4/2021 30,000 190395.170421.100725.MoMoT0917471482T11462782097T970436TMS 2021 097
17/4/2021 50,000 255661.170421.210210.Ung ho NCHCCCL Tran Minh Khanh 0961148088
17/4/2021 50,000 IBVCB.1094271403.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 50,000 771323.170421.153912.Ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
17/4/2021 50,000 769691.170421.152611.Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
17/4/2021 50,000 769524.170421.152452.Ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu)
17/4/2021 50,000 769327.170421.152315.Ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)
17/4/2021 50,000 IBVCB.1093817600.Giup ma so 2021 097 gia dinh ba Tu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 50,000 IBVCB.1093548955.Ung ho chi em Huyen Ngan MS 2021.093.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 50,000 IBVCB.1093401875.ung ho ma so MS 2021 097 gia dinh ba Tu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 50,000 IBVCB.1093396746.ung ho ma so MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 50,000 IBVCB.1093392982.ung ho ma so MS 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 50,000 IBVCB.1093389789.ung ho ma so 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 50,000 706871.170421.085228.Ung ho Ma So. 2021.097 gia dinh ba Tu, xa dao thang loi, huyenvandon, quang ninh
17/4/2021 50,000 357209.170421.081322.ung ho MS 2021.097 ( gia dinh ba Tu)
17/4/2021 50,000 468974.170421.080710.UNG HO MS 2021.097(GIA DINH BA TU)-170421-08:08:52 468974
17/4/2021 50,000 108624.170421.003845.Ung ho NCHCCCL FT21107891080499
17/4/2021 100,000 785145.170421.192634.Ms 2021 097 gia dinh ba Tu
17/4/2021 100,000 633814.170421.190553.Ung ho MS 2021 091 gd chi Oanh
17/4/2021 100,000 772723.170421.182615.Ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
17/4/2021 100,000 IBVCB.1094086654.MS 2021.096.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 100,000 IBVCB.1094080268.MS 2021. 097.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 100,000 557886.170421.161248.Ung ho ma so 2021 092 gia dinh chu Phi FT21107556170254
17/4/2021 100,000 554720.170421.160932.Ung ho ma so 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21107229873665
17/4/2021 100,000 552401.170421.160706.Ung ho ma so 2021 095 cha con anh Thich FT21107265210388
17/4/2021 100,000 549712.170421.160420.Ung ho ma so 2021 096 anh Bui Thanh Tung FT21107799783404
17/4/2021 100,000 547889.170421.160220.Ung ho ma so 2021 097 Gia dinh ba Tu FT21107697657882
17/4/2021 100,000 514103.170421.113934.MS 2921.097 (GD BA TU)-170421-11:41:17 514103
17/4/2021 100,000 811327.170421.105527.ung ho MS 2021.095 cha con a Thich
17/4/2021 100,000 MBVCB.1093465134.TA QUOC VIET ung ho NCHCCCL.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 100,000 246667.170421.100145.MS2021.094 FT21107758355193
17/4/2021 100,000 123690.170421.083029.Vinh Nam ung ho ms 2021 097 gia dinh ba Nguyen Thi Tu
17/4/2021 100,000 MBVCB.1093259136.MS2021.097 (gia dinh ba Tu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 100,000 145079.170421.070748.Ung ho ms 2021 097 gia dinh ba tu FT21107506835955
17/4/2021 100,000 462459.170421.064216.UNG HO GIADINH BA TU MA SO 2021097-170421-06:43:57 462459
17/4/2021 100,000 673116.170421.062038.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2021097 gi dinh ba tu
17/4/2021 100,000 461689.170421.061942.UNG HO MS 2021.097( GIA DINH BA TU)-170421-06:19:41 461689
17/4/2021 100,000 461634.170421.061719.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.097( GIA DINH BA TU)-170421-06:17:19 461634
17/4/2021 100,000 MBVCB.1093178643.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu)Vietnamnat 17/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 100,000 134257.170421.060016.Ung ho MS 2021 097 .Gia Dinh ba Tu FT21107263153898
17/4/2021 100,000 580566.170421.055739.UNG HO MS 2021.097 GIA DINH BA TU.580566
17/4/2021 100,000 078449.170421.003709.ung ho NCHCCCL trang 0985959652
17/4/2021 152,000 739173.170421.211845.MQuan TAnh ung ho MS 2001 096
17/4/2021 180,000 MBVCB.1093345534.2021097 ung ho gia dinh ba tu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 180,000 MBVCB.1093343102.2021093 ung ho chi em Huyen Ngan.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 200,000 668454.170421.180938.Ung ho ms 2021.093 huyen ngan FT21107355430183
17/4/2021 200,000 IBVCB.1093990732.MS 2021 097 gia dinh ba Tu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 200,000 497861.170421.150714.MS 2021.096 Anh Bui Thanh Tung FT21107426963571
17/4/2021 200,000 516290.170421.144331.Vietcombank;0011002643148;MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
17/4/2021 200,000 910638.170421.141128.T ung ho gia dinh ba Tu MS 2021.097
17/4/2021 200,000 536184.170421.134710.UNG HO MS 2021.097-170421-13:47:11 536184
17/4/2021 200,000 532071.170421.132211.UNG HO MS 2021.097 (GD BA TU)-170421-13:22:09 532071
17/4/2021 200,000 519408.170421.120714.UNG HO MS 2021.094 ( BE PHAM NGOC THIEN KIM)-170421-12:08:56 519408
17/4/2021 200,000 300043.170421.115821.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
17/4/2021 200,000 509093.170421.111741.UNG HO MS 2021.095 ( CHA CON ANH THICH)-170421-11:17:40 509093
17/4/2021 200,000 507652.170421.111119.UNG HO MS 2021.097 ( GIA DINH BA TU)-170421-11:11:19 507652
17/4/2021 200,000 369317.170421.092907.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)
17/4/2021 200,000 MBVCB.1093287339.ung ho ms 2021096 buithanhtung.CT tu 0571000045017 HUYNH THI TY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 200,000 166249.170421.081206.Co Huong ha noi ung ho be Pham Ngoc Thien Kim MS2021094 FT21107409007190
17/4/2021 200,000 MBVCB.1093264783.MS 2021.097 gia dinh ba tu.CT tu 0491001600165 NGUYEN THI VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 200,000 IBVCB.1093239318.UNG HO MS2021.097 GIA DINH CO 3 NGUOI BI BONG CHAY- NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 200,000 651135.170421.063345.Chuyen tienMS2021097 gia dinh ba Tu
17/4/2021 200,000 MBVCB.1093186014.2021097 ( gia dinh ba Tu) TRAN NGOC LOAN chuyen tien.CT tu 0191000373456 TRAN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 300,000 865020.170421.192840.Ung ho be Pham Ngoc Thien Kim - MS: 2021094
17/4/2021 300,000 639375.170421.170522.ms 2021.096
17/4/2021 300,000 575399.170421.163107.Ho tro do van vinh ms 2021.074 FT21107200018227
17/4/2021 300,000 570908.170421.162623.Ho tro ho ngoc hoang ms 2021.069 FT21107067705030
17/4/2021 300,000 569141.170421.162433.Ho tro mok k yen ms 2021.060 FT21107153630640
17/4/2021 300,000 564961.170421.162009.Ho tro siu van quang ms 2021.061 FT21107320560973
17/4/2021 300,000 504111.170421.151432.Uh gd c oanh ms2021091 FT21107105260474
17/4/2021 300,000 951832.170421.142705.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
17/4/2021 300,000 286501.170421.141358.Giup MS2021.096 Bui thanh Tung
17/4/2021 300,000 272956.170421.114518.MS 2021.096
17/4/2021 300,000 742011.170421.093859.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2021.096 anh Tung
17/4/2021 300,000 MBVCB.1093197974.Ung ho gia dinh ba Tu ma 2021.097.CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 300,000 IBVCB.1093169954.Giup MS2021 097 Gia Dinh Ba Tu.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 400,000 VCBPAY.1093747805.Ung ho NCHCCCL Le Thi Mai 0934461875.CT tu 0021000244482 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 500,000 270444.170421.220055.VU THI ANH DUNG chuyen tien ung ho ms 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
17/4/2021 500,000 MBVCB.1093836214.Giup do 2021.097.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 500,000 MBVCB.1093835228.Giup do 2021.091.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 500,000 367736.170421.142349.Ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
17/4/2021 500,000 284872.170421.104233.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long FT21107460626280
17/4/2021 500,000 127263.170421.091256.MS 2021.097
17/4/2021 500,000 039091.170421.090850.Ung ho ma so 2021.096 anh bui thanh tung
17/4/2021 500,000 MBVCB.1093300030.Ung ho MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh ).CT tu 0271001046416 BUI VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 500,000 IBVCB.1093212575.MS 2021 096 anh BUI THANH TUNG tinh Quang Ninh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021 500,000 295881.170421.061458.Cho MS2021.097 gia dinh ba Tu
17/4/2021 1,000,000 147610.170421.110012.Ung ho MS 2021.097( gia dinh ba Tu)
17/4/2021 1,000,000 500321.170421.103930.UNG HO MS 2021.097 (GIA DINH BA TU)-170421-10:39:30 500321
17/4/2021 1,000,000 239365.170421.101134.MS 2021.093 ( ung ho chi em Huyen Ngan)
17/4/2021 1,000,000 MBVCB.1093367835.UNG HO MS 2021.097 (gia dinh ba Tu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 1,000,000 MBVCB.1093306303.MS 2021.096(anh bui thanh tung).CT tu 0071001665958 LU QUOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021 1,000,000 679984.170421.080935.Chuyen tien ung ho MS 2021097 gia dinh ba Tu Van Don Quang Ninh
17/4/2021 1,140,000 881345.170421.123140.Ung ho MS 2021.059, gia dinh co Nhi chu Vu ung ho be Nguyen Duy Duc
18/4/2021 20,000 MBVCB.1095373257.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.097 co nguyen thi ngoc loan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 26,000 242179.180421.123034.UNG HO NCHCCCL HUY 0866698772
18/4/2021 50,000 MBVCB.1095845890.?MS 2021.098.CT tu 0031000144359 NGUYEN DONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 50,000 IBVCB.1095586264.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 50,000 IBVCB.1095114067.Giup ma so 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/4/2021 50,000 640259.180421.083229.UNG HO MS 2021.098(CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-08:34:11 640259
18/4/2021 50,000 919017.180421.052439.MS 2021.098 FT21109813454902
18/4/2021 60,000 079233.180421.075051.gui co loan ms 2021 098
18/4/2021 100,000 024056.170421.222802.MS2021.097(gia dinh ba Tu)
18/4/2021 100,000 577873.180421.205457.Chuyen tien ung ho MS 2021.098 Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 463655.180421.200641.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21109365921268
18/4/2021 100,000 735632.180421.200004.MS 2021.098(CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-20:00:03 735632
18/4/2021 100,000 972502.180421.193838.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
18/4/2021 100,000 961457.180421.192035.ung ho MS 2021.098 Co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 407863.180421.185503.Ms2021093 chi em Huyen Ngan FT21109427707538
18/4/2021 100,000 393748.180421.183746.MS 2021.093 FT21109193667039
18/4/2021 100,000 710843.180421.170702.UNG HO MS 2021.093-180421-17:07:57 710843
18/4/2021 100,000 284463.180421.133817.Ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 IBVCB.1095046991.Ung ho Ms 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan?.CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 100,000 392668.180421.104421.T ung ho co Nguyen thi ngoc Loan MS 2021.098
18/4/2021 100,000 649174.180421.094510.UNG HO MS :2021.098( CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-09:45:09 649174
18/4/2021 100,000 649000.180421.094358.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.098( CO NGIYEN THI NGOC LOAN)-180421-09:43:56 649000
18/4/2021 100,000 068305.180421.083000.Vinh Nam ung ho ms 2021 098 Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 176271.180421.082340.TTTPhuong ung ho Ms2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 MBVCB.1094757936.MS 2021.098.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 100,000 208007.180421.080508.HA THI KIM THANH uh MS 2021098 co Nguyen Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 058660.180421.071142.MS2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 928681.180421.065829.Ms 2021.096 FT21109648561056
18/4/2021 100,000 928537.180421.065738.Ms 2021.098 FT21109648558240
18/4/2021 100,000 051585.180421.065109.Ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 100,000 MBVCB.1094682570.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan)Vietnamnet 18/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 100,000 MBVCB.1094670785.MS 2021.098.CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 100,000 905753.180421.014607.Ung ho NCHCQCL nguyen son duong 098205568 FT21109115600144
18/4/2021 100,000 286488.180421.001030.ung ho nchcccl
18/4/2021 150,000 928971.180421.070007.Ung Ho MS 2021.091 Gia Dinh Chi Oanh FT21109057855034
18/4/2021 200,000 731444.180421.192900.MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-180421-19:30:44 731444
18/4/2021 200,000 962759.180421.192305.ung ho MS 2021.097 gia dinh ba Tu
18/4/2021 200,000 151707.180421.131729.MS 2021098 co Ngoc Loan FT21109148179677
18/4/2021 200,000 MBVCB.1095081572.Ung ho ma so MS 2021.098(co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 200,000 872763.180421.111547.ung ho ma so 2021 098
18/4/2021 200,000 652296.180421.100659.MS 2021.096 ( BUI THANH TUNG)-180421-10:08:44 652296
18/4/2021 200,000 MBVCB.1094807930.Trang UNG HO 2021.093 ( Chi em Huyen Ngan).CT tu 0021000796041 PHAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 200,000 IBVCB.1094796669.MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/4/2021 200,000 935366.180421.081624.ung ho MS 2021.093
18/4/2021 200,000 062182.180421.081625.Ung ho MS 2021 091 gd chi oanh
18/4/2021 200,000 046487.180421.062817.ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 200,000 921899.180421.060717.Ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan FT21109013502538
18/4/2021 200,000 028451.180421.060218.NGUYEN THI NGOC chuyen khoan ung ho co nguyen thi ngoc loan 2021 098
18/4/2021 200,000 MBVCB.1094672152.ung ho nguyen thi ngoc loan ms2021.098.CT tu 0381000351541 TRAN DUY HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 200,000 MBVCB.1094672070.Ung ho MS 2021.098( co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 200,000 920407.180421.054825.Ung ho ms 2021.098 co nguyen thi ngoc loan FT21109690747068
18/4/2021 200,000 903053.180421.053251.ung ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 300,000 613709.180421.215816.Chuyen tienUNG HO MS 2021.095 Cha con Anh Thich
18/4/2021 300,000 252594.180421.164719.Ung ho MS 2021.098
18/4/2021 300,000 IBVCB.1095302823.Giup MS2021 098 Co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/4/2021 300,000 750664.180421.143334.Ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
18/4/2021 300,000 748988.180421.143125.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
18/4/2021 300,000 395471.180421.112818.Vietcombank;0011002643148;VU THIEN HUONG chuyen khoan ung ho ms 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 300,000 060990.180421.110559.Unghomaso2021098conguyenthingoclan FT21109460712059
18/4/2021 300,000 MBVCB.1094738444.Ung ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0011002391516 BUI HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 300,000 903636.180421.055253.ms 2021.098 Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 500,000 887302.180421.192207.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 500,000 261977.180421.155530.Uh ms 4078 ong Nguyen Van Hieu FT21109257050981
18/4/2021 500,000 181897.180421.140532.UH MS 2021 098 FT21109557569710
18/4/2021 500,000 IBVCB.1095200110.Ung ho MS.2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 500,000 766954.180421.134225.Vietcombank;0011002643148;LE THI HA THU chuyen khoan cho co nguyen thi ngoc loan MS 2021 098
18/4/2021 500,000 681322.180421.133640.UNG HO MS 2021.098 (CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-13:35:51 681322
18/4/2021 500,000 MBVCB.1094979371.GIA HUNG QN UNG HO MS 2021.098 (Co NGUYEN THI NGOC LOAN).CT tu 1919931988 VUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 500,000 943916.180421.083511.ung ho Ms 2021.097 gia dinh ba Tu
18/4/2021 500,000 716642.180421.080708.Vietcombank;0011002643148;Le Thi Dang ung ho ma so 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 500,000 054142.180421.075909.NCHCCCL HA 0987767187
18/4/2021 500,000 903943.180421.060044.Ungho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 1,000,000 477348.180421.124526.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021 1,000,000 650568.180421.095516.UNG HO MS 2021.097-180421-09:56:13 650568
18/4/2021 1,000,000 MBVCB.1094686495.PHAM THI THANH DUYEN UNG HO MS 2021.098 CO NGUYEN THI NGOC LOAN.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 3,000,000 MBVCB.1095273630.Ung ho ms.2021.098 co nguyen thi ngoc loan .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021 10,000,000 872411.180421.121349.Co Ba ( tp HCM ) ung ho MS 2021.098 ( co Nguyen Thi Ngoc Loan )
19/4/2021 10,000 IBVCB.1096273972.Ung ho MS 2021 099 Anh Cuong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 10,000 IBVCB.1096271085.Ung ho MS 2021 098 Co Loan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 10,000 122091.190421.082003.ung ho MS 2021 099 anh Lo Van Cuong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
19/4/2021 15,000 126123.190421.082314.ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
19/4/2021 20,000 MBVCB.1096585669.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.099 anh lo van cuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 20,000 404711.190421.060007.Ung ho ms 2021.099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021 50,000 IBVCB.1097514370.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 50,000 891568.190421.161148.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-190421-16:13:34 891568
19/4/2021 50,000 IBVCB.1096781415.Giup ma so 2021 099 anh Lo Van Cuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 50,000 MBVCB.1096692647.Ung ho MS 2021.099 anh Lo Van Cuong.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 50,000 MBVCB.1096220546.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 50,000 MBVCB.1096219735.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 50,000 MBVCB.1096044357.Ung ho MS 2021.099.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 50,000 760139.190421.070343.UNG HO MS 2021.099(ANH LO VAN CUONG)-190421-07:03:41 760139
19/4/2021 50,000 058208.190421.070203.Ung ho MS 2021 099 Anh Lo Van Cuong
19/4/2021 50,000 MBVCB.1096009856.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 005069.180421.231558.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021 100,000 MBVCB.1095906207.ung ho MS 2021.093.CT tu 0511000395529 LE HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 MBVCB.1095904104.ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 MBVCB.1095898943.Ung ho ma so 2021 093.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 100,000 608105.190421.221435.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
19/4/2021 100,000 MBVCB.1097394649.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.088(em Lam Van Tai).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 432852.190421.180007.T ung ho anh Lo Van Cuong MS 2021.099
19/4/2021 100,000 267897.190421.175911.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 1/4/2021 - MS 2021.078 (Chi em Hong Cam My Ly)
19/4/2021 100,000 IBVCB.1097108928.MS 2021. 095.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 871159.190421.150815.UNG HO MS : 2021.099( ANH LO VAN CUONG)-190421-15:08:15 871159
19/4/2021 100,000 961543.190421.125432.Ung ho MS 2021.093 FT21109772665381
19/4/2021 100,000 969709.190421.115913.Chuyen tien
19/4/2021 100,000 IBVCB.1096564547.MS 2021.093.CT tu 0081000786849 NGUYEN TRUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 898258.190421.110234.Ung ho MS 2021.093 chi em HuyenNgan FT21109547968038
19/4/2021 100,000 MBVCB.1096382186.ung ho co Nguyen Thi Hang Ms 2021089.CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 100,000 277974.190421.095116.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021 100,000 MBVCB.1096286438.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0451000351995 DO VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 MBVCB.1096265827.Ms 2021.093.CT tu 0551000274481 DOAN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 SHGD:10000665.DD:210419.BO:LE VIET HUNG.Remark:995221041952047 ung ho MS 2021.099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021 100,000 SHGD:10000040.DD:210419.BO:NGUYEN NGOC BA.Remark:[2100000011576354]UNG HO MA SO 2021.097
19/4/2021 100,000 SHGD:10022568.DD:210419.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021 098 CO NGUYEN THI NGOC LOAN
19/4/2021 100,000 SHGD:10006966.DD:210419.BO:NGUYEN TOAI NGUYEN.Remark:Ung ho MS 2021.096
19/4/2021 100,000 MBVCB.1096215726.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 082342.190421.082619.Ung ho NCHCCCL Le Phu Bao 0989519390
19/4/2021 100,000 072388.190421.081312.Vinh Nam ung ho ms 2021 099 Lo Van Cuong
19/4/2021 100,000 MBVCB.1096034892.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong)Vietnamnet 19/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 820377.190421.063138.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021 100,000 MBVCB.1096008855.ung ho MS 2021 099 anh Lo Van Cuong.CT tu 0771000600713 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 100,000 530295.190421.052602.ung ho MS 2021099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021 100,000 IBVCB.1095976396.Ung ho MS 2021.098, co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 200,000 819687.180421.231748.Ma so 2021.093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021 200,000 576652.180421.230727.MS 2021.093. Chi em Huyen Ngan FT21109463109281
19/4/2021 200,000 547632.190421.220745.Ung ho ms2021.099 FT21110249571056
19/4/2021 200,000 238297.190421.164141.MS 2021098co Nguyen thi Ngoc Loan
19/4/2021 200,000 IBVCB.1096953546.MS 2021 099 anh Lo Van Cuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 200,000 677369.190421.144441.Chuyen tien ung ho NCHCCCL DO THI HUYEN 0988874221
19/4/2021 200,000 IBVCB.1096879903.ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 200,000 238052.190421.135056.ung ho anh Lo Van Cuong ( MS 2021.099)
19/4/2021 200,000 MBVCB.1096507446.ung ho MS 2021.093.CT tu 0401000128274 DU PHAT GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 200,000 IBVCB.1096480745.MS 2021093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0011000773583 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 200,000 038107.190421.084922.Ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
19/4/2021 200,000 SHGD:10001170.DD:210419.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 098 NGUYEN THI NGOC LOAN
19/4/2021 200,000 Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
19/4/2021 200,000 IBVCB.1096063728.MS 2021 092.CT tu 0501000085375 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 200,000 615902.190421.055509.ung ho MS 2021.099( Lo Van Cuong)
19/4/2021 250,000 223500.190421.092506.ung ho ms 2021.093 chi e Huyen Ngan
19/4/2021 300,000 714551.180421.233521.Ung ho hai chau Huyen Ngan MS 2021093
19/4/2021 300,000 MBVCB.1097733090.ung ho ma so 2021.093 chi em huyen ngan.CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 300,000 IBVCB.1096979324.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 300,000 MBVCB.1096707975.ms 2021099.CT tu 0381000440839 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 300,000 MBVCB.1096531334.ung ho MS 2021.098 (co nguyen thi ngoc loan).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 300,000 SHGD:10009783.DD:210419.BO:NGUYEN MINH NGUYET.Remark:Ung ho gia dinh ba Tu MS 2021.097 o Van Don bi chay tau
19/4/2021 300,000 IBVCB.1095998384.GIup MS2021 099 Anh Lo Van Cuong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021 500,000 825603.180421.233458.ung ho MS 2021.079 (gia dinh ba Cuu)
19/4/2021 500,000 MBVCB.1097654174.Ung ho MS 2021.094( Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0341005938587 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 500,000 975392.190421.131100.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21109830216473
19/4/2021 500,000 SHGD:10009269.DD:210419.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.099 (ANH LO VAN CUONG)
19/4/2021 500,000 SHGD:10016529.DD:210419.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.098
19/4/2021 500,000 SHGD:10020909.DD:210419.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
19/4/2021 500,000 SHGD:10001769.DD:210419.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
19/4/2021 500,000 SHGD:10002650.DD:210419.BO:NGUYEN TIEN HUNG.Remark:ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021 1,000,000 673863.190421.112816.MS2021099 lo van cuong
19/4/2021 1,000,000 MBVCB.1096307145.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.099(anh lo van cuong).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 1,000,000 IBVCB.1096019571.Ung ho MS 2021.098 co Nguyen thi Ngoc LOAN.CT tu 0071002876702 DANG DOAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 2,000,000 MBVCB.1097448116.Ma so : ms 2021.099 ; ms 2021.096; ms 2021.090; ms 2021.092 .CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 2,000,000 SHGD:10013994.DD:210419.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.094 PHAM NGOC THIEN KIM
19/4/2021 2,000,000 SHGD:10013809.DD:210419.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.098 CO NGUYEN THI NGOC LOAN
19/4/2021 2,000,000 295447.190421.154334.Cao anh Tienva Duong thu Nga ung ho MS2021.96
19/4/2021 2,000,000 397584.190421.130702.Ung ho MS 2021.097 ( gia dinh ba Tu )
19/4/2021 2,000,000 SHGD:10000381.DD:210419.BO:CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH.Remark:CHUYEN TIEN UNG HO MA SO:2021.096(ANH BUI THANH TUNG)-BI BONG CO VOLA: BUI THI TUYET-TO 3 P.CAM THACH,TP CAM PHA, QUANG BINH -DT:0967451630
19/4/2021 2,000,000 753050.190421.085050.Tu Van giup do em Trang va Huy MS 2021.084
19/4/2021 2,000,000 746244.190421.084406.Ong Tu Van ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021 2,000,000 738842.190421.083606.Ong Tu Van ung ho MS 2021.099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021 2,500,000 MBVCB.1097364396.MS 2021.097.CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021 2,681,656 977909.190421.130929.GA282110977909
20/4/2021 1,000 IBVCB.1098751654.qwe.CT tu 0911000056162 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021 10,000 IBVCB.1098665160.Ung ho MS 2021 100 Be Hang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021 10,000 128637.200421.081543.ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
20/4/2021 20,000 477155.200421.144255.Ung ho Nchcccl
20/4/2021 40,000 055305.200421.064616.MS2021 100
20/4/2021 50,000 IBVCB.1098511001.Giup ma so 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021 50,000 141408.200421.101926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 50,000 976558.200421.094533.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 50,000 MBVCB.1098065716.Ung ho be Lanh Ms2021.100.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 50,000 983380.200421.073946.UNG HO MS 2021.100(BE LANH NGOC THU HANG)-200421-07:39:44 983380
20/4/2021 50,000 931082.200421.073202.Ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 100,000 261761.200421.145243.Vietcombank;0011002643148;Ung ho be Thu Hang MS 2021100
20/4/2021 100,000 082035.200421.144037.UNG HO MS 2021.100 ( BE LANH NGOC THU HANG )-200421-14:39:48 082035
20/4/2021 100,000 MBVCB.1098730334.UNG HO MS 2021.100.CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 100,000 IBVCB.1098541412.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 100,000 337686.200421.121310.MS 2021 100
20/4/2021 100,000 SHGD:10003243.DD:210420.BO:NGUYEN NGOC KY HOA.Remark:MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang) tai NGOAI THUONG VIET NAM Quang Khai
20/4/2021 100,000 749524.200421.094011.Ung ho MS 2021.100 be LANH NGOC THU HANG FT21110431910275
20/4/2021 100,000 IBPS/SE:79334001.DD:200421.SH:10000410.BO:PHAM VAN TUE NHA2820883.PHUC NHO UNG HO MS 2021.097 GIA DINH BA TU (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
20/4/2021 100,000 324712.200421.090003.ung ho be lanh ngoc thu hang ms 2021100
20/4/2021 100,000 SHGD:10000207.DD:210420.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho be Lanh Ngoc Thu Hang ms 2021/100
20/4/2021 100,000 MBVCB.1098102092.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 100,000 MBVCB.1098090088.MS 2021.100 ( Be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 100,000 145296.200421.082735.Vinh Nam ung ho ms 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 100,000 828455.200421.082719.Ung ho MS2021.100. be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 100,000 307337.200421.075209.Ung ho ma so 2021 100 be lanh ngoc thu hang
20/4/2021 100,000 723222.200421.074523.T ung ho Lanh Ngoc Thu Hang MS 2021.100
20/4/2021 100,000 772149.200421.065414.ung ho MS 2021.100 be LANH NGOC THU HANG
20/4/2021 100,000 037390.200421.064712.MS 2021.100( lanh ngoc thu hang)
20/4/2021 200,000 MBVCB.1098811528.ms 2021100 be Lanh Ngoc Thu Hang.CT tu 1019681978 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021 200,000 976108.200421.130908.ung ho MS 2021.100 be Lanh NgocThu Hang FT21110742604964
20/4/2021 200,000 423063.200421.105711.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 200,000 SHGD:10002362.DD:210420.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.100 (BE LANH NGOC THU HANG)
20/4/2021 200,000 167835.200421.104019.Ung Ho ms 2021.087 chi Dung
20/4/2021 200,000 166183.200421.103730.Ung Ho ms 2021.089 Ng Thi Hang
20/4/2021 200,000 165970.200421.103406.Unh ho ms 2021.090 chi Loc
20/4/2021 200,000 SHGD:10011592.DD:210420.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 200,000 940015.200421.101254.Ung ho MS 2021.100
20/4/2021 200,000 MBVCB.1098280514.MS 2021.100 .CT tu 0121001399136 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 200,000 159912.200421.101355.Ung ho ms 2021.077 Ngo Thi Bac
20/4/2021 200,000 157809.200421.100622.Ung ho ms 2021.084 Trang Huy
20/4/2021 200,000 157374.200421.100457.Ung ho ms 2021.099 Lo Van Cuong
20/4/2021 200,000 150675.200421.094355.Ung ho ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 200,000 SHGD:10008535.DD:210420.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 100 ung ho be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 200,000 205918.200421.090501.MS 2021 100
20/4/2021 200,000 677046.200421.082428.Ung ho MS 2021.100.lanh ngoc thu hang FT21110683172834
20/4/2021 200,000 825306.200421.082223.Ct ung ho MS 2021 Be lanh ngoc thu hang
20/4/2021 200,000 MBVCB.1098027008.MS 2021.100.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 200,000 815176.200421.080930.Chuyen tien ung ho ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 200,000 IBVCB.1097979844.MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021 200,000 MBVCB.1097885550.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)Vietnamnet 20/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 250,000 MBVCB.1098257324.con gai Thu Hang benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021 300,000 978855.200421.104901.ung ho ms 2021.100 be lanh ngoc thu hang
20/4/2021 300,000 024411.200421.104024.UNG HO MS 2021.100 ( BE LANH NGOC THU HANG)-200421-10:40:22 024411
20/4/2021 300,000 158686.200421.100934.Ung ho ms 2021.082 Luong Huu Hoang Anh
20/4/2021 300,000 MBVCB.1098097044.Ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0011004015699 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 300,000 670551.200421.081527.MS 2021.100 Mong phep mau cho be Hang FT21110006000329
20/4/2021 300,000 324581.200421.071111.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 100
20/4/2021 300,000 635780.200421.064951.Ung ho MS 2021.098,2021.096, 2021.100 FT21110312364006
20/4/2021 300,000 042408.200421.064010.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 500,000 735122.200421.141628.MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 500,000 211590.200421.131553.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 500,000 971027.200421.130308.Ung ho MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang FT21110401047007
20/4/2021 500,000 SHGD:10016078.DD:210420.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 500,000 MBVCB.1098462178.NGUYEN THI TUYET LE ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0021000500722 NGUYEN THI TUYET LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 500,000 037311.200421.112645.UNG HO NCHCCCL TRAN THI HONG VIET 0908521133-200421-11:26:43 037311
20/4/2021 500,000 036882.200421.112510.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI PHI DIEP 0903330302-200421-11:26:09 036882
20/4/2021 500,000 373876.200421.112135.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 500,000 UNG HO MS 2021.097 (GIA DINH BA TU)
20/4/2021 500,000 IBVCB.1098191097.Ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0181002116599 NGUYEN LE BAO QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 500,000 SHGD:10000048.DD:210420.BO:PHAM VAN PHONG.Remark:995221042050238 Ung ho MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 500,000 656185.200421.075044.Chuyen Ms 2021 100 be Lanh ngoc thu hang FT21110793697509
20/4/2021 500,000 MBVCB.1097918388.Giup do 2021.100.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021 500,000 994706.190421.231817.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
20/4/2021 1,000,000 310848.200421.081118.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 1,000,000 795322.200421.073925.ung ho ms2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 1,800,000 563461.200421.081943.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021100?be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021 2,000,000 635723.200421.123426.ong Tu Van giup do be Thien Kim MS 2021.094

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-04-2021 03:10:47 10,000 Ung ho MS2021.090 (gia dinh chi Loc)  Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/04/2021 00:20:20
11-04-2021 05:52:04 100,000 CT DEN:110122749196 MS 2021 091
11-04-2021 06:04:10 200,000 Nguyen Thai Hien chuyen tien cho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 06:18:14 300,000 CT DEN:110023497171 Ung ho MS 2021 091-Gia dinh chi Oanh FT21102901302330
11-04-2021 06:19:23 1,000,000 ung ho ma so 2021091 gia dinh chi Oanh thuong gia dinh chi qua
11-04-2021 06:23:29 300,000 ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 07:04:28 500,000 ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 07:09:46 50,000 ms 2021.091 ( gia dinh chi oanh )
11-04-2021 07:14:07 50,000 Quoc Nhu ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 07:25:07 200,000 CT DEN:110100151665 MS 2021.091.gia dinh chi oanh
11-04-2021 07:48:03 2,000,000 Giup co Nguyen Thi Hang MS 2021089
11-04-2021 09:43:24 3,000,000 CT DEN:110102212907 Ung ho MS 2021.091
11-04-2021 12:55:18 100,000 DOAN TAT HA chuyen tien MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 15:00:47 100,000 ung hoMS 2021.091(Gia dinh chi Oanh
11-04-2021 17:45:51 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 17:48:35 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.090(gia dinh chi Loc)
11-04-2021 18:42:05 200,000 CT DEN:110111521105 Ung ho ms 2021.088 e lam van tai
11-04-2021 20:59:17 200,000 CT DEN:110213561481 STA ungho ms2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 21:01:26 200,000 CT DEN:110214562368 STA ungho ms2021.090 (gia dinh chi Loc)
11-04-2021 21:57:10 200,000 CT DEN:110100067716 MBVCB.1083751992.074152.MS 2021.089 Nguyen Thi Hang.CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 114000161718
11-04-2021 22:40:25 100,000 ungho ms2021.091 gd chi oanh
12-04-2021 02:53:06 100,000 ung ho ms 2021.091 Gia dinh chi Oanh; thoi gian GD:12/04/2021 00:05:27
12-04-2021 02:58:35 10,000 Ung ho MS2021.091 (Gia dinh chi Oanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/04/2021 01:13:22
12-04-2021 06:04:30 200,000 CT DEN:110223944503 HTMS 2021.091 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
12-04-2021 06:20:58 300,000 NGUYEN THI CHIEM Chuyen tien ung ho gia dinh chu Phi . MS 2021 . 092
12-04-2021 07:11:30 200,000 CT DEN:110200654555 ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
12-04-2021 07:50:42 500,000 CT DEN:120119258616 ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
12-04-2021 07:54:00 500,000 CT DEN:120119259032 ung ho MS 2021092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 08:39:16 150,000 ung hoMS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
12-04-2021 08:47:02 1,000,000 NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi )
12-04-2021 09:11:00 100,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.092
12-04-2021 09:17:24 500,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2021.092
12-04-2021 10:30:21 200,000 CT DEN:110210321543 MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
12-04-2021 10:46:15 200,000 Ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
12-04-2021 11:48:07 50,000 LPT ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
12-04-2021 11:49:42 50,000 LPT ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
12-04-2021 11:51:00 100,000 LPT ung ho MS 2021092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 12:59:26 300,000 CT DEN:110205599968 Ung ho MS 2021.092 gia dinh chu Phi FT21102697078255
12-04-2021 13:01:43 300,000 CT DEN:110206601724 Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi Oanh FT21102489355269
12-04-2021 13:17:35 500,000 Tom C tang MS 2021.092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 13:18:18 500,000 Tom C tang MS 2021.091 gia dinh chi Oanh
12-04-2021 13:18:55 500,000 Tom C tang MS 2021.090 gia dinh chi Loc
12-04-2021 13:19:48 500,000 Tom C tang MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
12-04-2021 14:02:55 5,000,000 CT DEN:110207808560 cty vmc ung ho tien cho gd ma so MS 2021.091
12-04-2021 15:51:49 200,000 CT DEN:110215503207 Ung ho MS 2021 092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 16:26:56 50,000 CT DEN:110216534397 MS 2021.083 (BA LE THI HUONG)-120421-16:26:53 534397
12-04-2021 17:05:56 200,000 CT DEN:110210876144 Ung ho MS 2021.092, gia dinh chu Phi FT21102829001893
12-04-2021 20:28:54 300,000 CT DEN:110220347263 MS 2021087 gia dinh chi Dung
12-04-2021 22:25:38 200,000 CT DEN:110222133273 MS 2021.091(gia dinh chi Oanh)
12-04-2021 23:04:50 500,000 CT DEN:110216173570 Shop hanhdecal ung ho ms 2021.092 gia dinh chu phi FT21103050881146
13-04-2021 03:02:21 10,000 Ung ho MS2021.092 (gia dinh chu Phi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/04/2021 00:55:08
13-04-2021 06:13:15 50,000 ms 2021.093 ( chi em huyen ngan )
13-04-2021 06:14:52 50,000 ms 2021.092 ( gia dinh chu phi )
13-04-2021 06:24:24 2,000,000 ung ho ma do 2021093 chi em Huyen Ngan thuong may dua em qua
13-04-2021 06:29:27 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.093
13-04-2021 08:02:41 200,000 Ung ho MS 2021.093 chi e Huyen Ngan
13-04-2021 08:15:47 500,000 ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 08:35:53 100,000 CT DEN:110301909661 Ung ho ma so 2021.093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 08:37:29 100,000 CT DEN:110301884354 IBFT Ms 2021.091 gd chi oanh
13-04-2021 08:59:55 300,000 NGUYEN VAN NHAN Chuyen tien ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 09:00:41 500,000 LY MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 09:01:40 200,000 Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 09:13:30 1,000,000 CT DEN:110309211718 ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 09:46:59 200,000 ung ho ms2021.093
13-04-2021 10:16:22 200,000 NGUYEN THI THU HUONG ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 11:10:19 100,000 Ung ho be Dinh Cong Thieu. MS 2021.085
13-04-2021 12:32:36 200,000 NGUYEN THI MAI ANH chuyen tien ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 13:20:15 200,000 CT DEN:110306736255 Chuyen tien ung ho MS 2021.093
13-04-2021 13:31:16 500,000 CT DEN:110306716997 MS 2021.090 (gia dinh chi Loc)
13-04-2021 13:32:37 500,000 CT DEN:110306717962 MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong)
13-04-2021 13:51:17 500,000 Chuyen tien ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 15:53:03 300,000 NGUYEN THI THANH HA chuyen tien  ms 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 16:12:51 50,000 MS 2021.093  chi em Huyen Ngan
13-04-2021 16:17:29 50,000 MS 2021.091 gia dinh chi Oanh
13-04-2021 16:20:45 50,000 MS 2021.087 gia dinh chi Dung
13-04-2021 16:35:31 1,000,000 NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan )
13-04-2021 17:29:47 50,000 ung ho MS 2021093 chi e Huyen Ngan
13-04-2021 18:22:15 200,000 ung ho MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 19:43:51 50,000 LPT çng hÙ MS 2021.093 (chË em HuyÁn Ngân)
13-04-2021 20:59:04 200,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 21:42:14 200,000 Vu Thi Bich Huong chuyen tien ung ho ms 2021.090 gia dinh chi Loc
13-04-2021 21:47:42 300,000 Ung ho chi em Huyen Ngan 2021.093
14-04-2021 02:53:53 200,000 ung ho MS 2021.093 (chi em huyen ngan ); thoi gian GD:13/04/2021 23:02:34
14-04-2021 03:13:17 200,000 CT DEN:110319182586 MS 2021.085 FT21104971087843; thoi gian GD:14/04/2021 02:53:34
14-04-2021 04:15:38 200,000 CT DEN:110421851478 HTMS 2021.093 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
14-04-2021 05:30:20 50,000 ms 2021.094 ( be pham ngoc thien kim )
14-04-2021 05:38:56 100,000 TRAN XUAN HIEP Chuyen tien pham ngoc thien kim
14-04-2021 06:09:58 300,000 ung ho MS 2021.094 ( be Pham ngoc Thien Kim)
14-04-2021 06:39:35 1,000,000 ung ho ma so 2021094 be Pham Ngoc Thien Kim thuong be qua
14-04-2021 08:05:24 500,000 Chuyen tien ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 08:09:21 500,000 ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 08:43:18 100,000 CT DEN:110401101782 IBFT MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
14-04-2021 09:00:10 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.094; be Pham Ngoc Thien Kim
14-04-2021 09:34:24 200,000 MS 2021.094 (Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 09:44:19 200,000 CT DEN:110402314621 Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21104400401580
14-04-2021 09:47:31 200,000 CT DEN:110402878400 MS 2021.094 - Be Pham Ngoc ThienKim FT21104840741053
14-04-2021 09:50:31 200,000 CT DEN:110402869698 MS 2021.085- be Dinh Cong Thieu FT21104823780420
14-04-2021 09:52:03 200,000 CT DEN:110402878413 MS 2021.086 be Ngo Hoang ThienLong FT21104794044386
14-04-2021 10:50:55 100,000 ung ho chi e Huyen MS 2021093
14-04-2021 10:55:04 300,000 CT DEN:110403394581 MS 2021.093 ung ho chi em Huyen Ngan FT21104633239503
14-04-2021 10:55:18 200,000 le phuong anh chuyen tien ung ho MS 2021. 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14-04-2021 11:03:44 100,000 MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14-04-2021 11:18:36 100,000 UNG HO MS 2021093
14-04-2021 11:21:22 100,000 MS 2021.093( chi em huyen ngan)
14-04-2021 11:36:15 500,000 CT DEN:110404680506 ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14-04-2021 11:36:18 100,000 CT DEN:110411464165 Ung ho MS 2021 094 Pham Ngoc Thien Kim My Phuoc My Binh Nga Nam Soc Trang
14-04-2021 11:41:56 100,000 CT DEN:110404689160 ung ho ms 2021.093
14-04-2021 11:53:22 200,000 ZP5VBR9RQOKV 210414000116526 Ung ho Ms 2021.087gia dinh chi Dung  Nguyen BinhNghi SonThanh Hoa
14-04-2021 11:53:41 200,000 CT DEN:110404456492 MS 2021.093 FT21104863561914
14-04-2021 14:12:10 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
14-04-2021 14:36:28 500,000 ms 2021.094 be pham ngoc thien kim
14-04-2021 15:01:49 150,000 So GD goc: 10006257 NGOC TRAN UNG HO MS 2021.094 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
14-04-2021 16:10:40 200,000 CT DEN:110409969427 MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14-04-2021 19:09:52 500,000 CT DEN:110400033756 MBVCB.1088942702.069838.Ung ho MS 2021.093.CT tu 0711000245287 LUU PHUONG LAM toi 114000161718 BAO V
14-04-2021 19:48:04 150,000 CT DEN:110512308994 STA ungho ms2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 20:22:33 200,000 CT DEN:110420367905 MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
15-04-2021 02:54:04 200,000 LPT ung ho MS 2021094 Be Pham Ngoc Thien Kim; thoi gian GD:14/04/2021 23:04:30
15-04-2021 02:59:39 100,000 MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan); thoi gian GD:14/04/2021 23:39:21
15-04-2021 03:00:47 10,000 Ung ho MS2021.093 (chi em Huyen Ngan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/04/2021 23:48:22
15-04-2021 03:01:59 100,000 ma so 2021 093 (chi em Huyen Ngan); thoi gian GD:14/04/2021 23:58:28
15-04-2021 03:02:33 20,000 Ung ho MS2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/04/2021 00:03:17
15-04-2021 03:07:37 100,000 CT DEN:110500036279 MBVCB.1089306368.087275.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0041000205377 PHAM HOANG THIEN VU toi; thoi gian GD:15/04/2021 00:48:16
15-04-2021 07:54:43 500,000 HA DUY DIEN ung ho MS 2021.095(anh thich)
15-04-2021 08:16:26 200,000 ung ho ms 2021 095 con a Thich
15-04-2021 08:17:35 500,000 CT DEN:110508120772 Ms 2021 095 anh Thich
15-04-2021 08:45:38 100,000 Duy Tuan ung ho MS 2021.095
15-04-2021 09:01:56 50,000 ms 2021.095 ( cha con anh thich )
15-04-2021 09:09:10 200,000 ung ho ms 2021.094
15-04-2021 10:47:35 150,000 ungho ms2021.095 cha con a Thich
15-04-2021 11:42:58 200,000 ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)
15-04-2021 11:44:17 200,000 Ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
15-04-2021 11:46:07 200,000 ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
15-04-2021 11:57:49 200,000 PHAM THI TUYET NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021095 (cha con anh Thich )
15-04-2021 12:00:33 500,000 So GD goc: 995221041556191 995221041556191 ung ho ms 2021.095a thich, 2021.091 c Oanh, 2021.088Tai, 2021.087 Dung, 2021.094 Kim,moi ma 100k
15-04-2021 16:41:26 200,000 CT DEN:110509734539 Ung ho MS 2021.095, cha con anh Thich FT21105250092775
15-04-2021 17:08:02 200,000 CT DEN:110510683265 HTMS 2021.095 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
15-04-2021 19:04:07 50,000 LPT ung ho MS 2021095 cha con anh Thich
15-04-2021 21:35:03 250,000 CT DEN:110614907859 STA ungho ms2021.095 (cha con anh Thich)
15-04-2021 22:34:41 150,000 LE DUC THUAN ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)
16-04-2021 02:55:23 100,000 CT DEN:110516094756 MS 2021095 FT21106832020507; thoi gian GD:15/04/2021 23:02:38
16-04-2021 03:05:56 20,000 Ung ho MS2021.095 (cha con anh Thich). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:16/04/2021 00:05:46
16-04-2021 06:10:07 200,000 ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
16-04-2021 06:20:35 300,000 ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 06:27:03 100,000 Ung ho MS 2021. 096 (Anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 06:27:09 300,000 Ung ho MS2021.096(Anh Bui Thanh Tung)LE DINH QUANG chuyen tien
16-04-2021 07:34:04 200,000 Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 07:50:50 200,000 CT DEN:110607093770 2021 096 bui thanh tung
16-04-2021 08:04:28 1,000,000 Ung ho MS 2021.096 bui thanh tung
16-04-2021 08:07:32 500,000 Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 09:29:44 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.096
16-04-2021 09:42:04 1,000,000 So GD goc: 10003914 MBVCB.1091575822.MAC THANH TIEN chuyen tien ung ho Bui Thanh Tung- MS 2021-096.CT tu 0111000062405 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-04-2021 09:55:45 100,000 So GD goc: 10004140 IBVCB.1091608251.Ung ho ms 2021.096.CT tu 0341007064622 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-04-2021 09:58:42 300,000 DUONG THI UYEN Chuyen tien ung ho MS 2021. 096 Bui Thanh Tung
16-04-2021 10:07:07 150,000 ung hoMS 2021.096(anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 10:14:06 50,000 ms 2021.096 ( anh bui thanh tung )
16-04-2021 10:21:29 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16-04-2021 10:50:25 200,000 CT DEN:110603355579 Ung ho MS 2021.096, anh Bui Thanh Tung FT21106386521882
16-04-2021 11:22:32 200,000 ung ho ms 2021.086
16-04-2021 11:27:58 2,000,000 CT DEN:110604223968 ung ho MS 2021.095 (Cha con anh Thich)
16-04-2021 13:46:59 200,000 ung ho ms 2021.096
16-04-2021 13:54:13 500,000 ung ho MS 2021096 - anh Bui Thanh Tung  vo laf Chi Bui Thi Tuyet to 3 phuong Cam Thach thanh pho Cam Pha tinh Quang Ninh So dien thoai 0967451630
16-04-2021 14:00:22 300,000 CT DEN:110607558134 Chuyen tien ubg ho ma so 2021.096 anh Bui thanh Tung
16-04-2021 14:25:33 200,000 CT DEN:110607579664 Chuyen tien ung ho MS 2021.096
16-04-2021 14:52:02 100,000 So GD goc: 10002674 ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
16-04-2021 16:43:44 200,000 CT DEN:110609745761 Ung ho MS 2021.096 FT21106052385771
16-04-2021 16:45:58 1,000,000 NT.Phong ung ho MS 2021.096 ( Anh Bui Thanh Tung) _ Cam pha; Quang Ninh
16-04-2021 16:47:25 5,000,000 CT DEN:110609750361 Ong Tu Van giup do MS 2021.095 cha con anh Quach Thich FT21106427234065
16-04-2021 21:26:00 300,000 CT DEN:110714441769 STA ungho ms2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 22:13:01 100,000 CT DEN:110622451567 MS 2021.096-160421-22:12:59 451567
17-04-2021 03:00:30 200,000 LE THANH THAO UYEN chuyen tien ung ho MS 2021.096 ( anh Bui Thanh Tung); thoi gian GD:16/04/2021 23:22:38
17-04-2021 03:09:45 10,000 Ung ho MS2021.096 (anh Bui Thanh Tung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:17/04/2021 00:34:18
17-04-2021 06:13:13 200,000 NGUYEN QUAN DAN Chuyen tien ung ho gia dinh ba tu MS2021.097
17-04-2021 06:18:37 2,000,000 ung ho ma so 2021097 gia dinh ba Tu thuong gia dinh ba qua
17-04-2021 07:00:58 100,000 ung ho MS2021 097 (gia dinh ba Tu)
17-04-2021 07:17:22 50,000 ms 2021.097 ( gia dinh ba tu )
17-04-2021 08:16:37 200,000 Bui Danh Linh ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan)
17-04-2021 10:00:41 200,000 CT DEN:110703643713 STA ungho ms2021.097 (gia dinh ba Tu)
17-04-2021 12:22:26 1,000,000 ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu)
17-04-2021 13:15:04 300,000 DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.094( be Pham ngoc Thien Kim)
17-04-2021 18:20:45 3,000,000 CT DEN:110711253780 MoMoT0902442248T11472152855T970415Tms 2021094 be Pham Ngoc Thien Kim
17-04-2021 22:20:38 100,000 LPT ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
17-04-2021 22:21:37 100,000 LPT ung ho MS 2021097 gia dinh ba Tu
18-04-2021 01:56:27 30,000 Ung ho MS2021.097 (gia dinh ba Tu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:18/04/2021 00:36:22
18-04-2021 06:05:05 100,000 CT DEN:110723921692 MS 2021.098 FT21109558922898
18-04-2021 06:41:39 200,000 CT DEN:110823019192 STA ungho ms2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan)
18-04-2021 07:05:47 100,000 LE VAN THUAN chuyen tien ung ho MS 2021.098( ung ho co Nguyen Thi Ngoc Loan)
18-04-2021 07:59:48 50,000 ms 2021.098 ( co nguyen thi ngoc loan )
18-04-2021 08:50:11 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho ms 2021.098 ( co nguyen thi ngoc loan )
18-04-2021 08:54:04 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho ms 2021.089 ( co Nguyen Thi Hang )
18-04-2021 09:56:43 50,000 CT DEN:110802079378 Vietinbank;114000161718;NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho ma 2021091 gia dinh chi Oanh
18-04-2021 10:54:26 100,000 LPT ung ho MS 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18-04-2021 10:54:58 50,000 LPT ung ho ms 4080 Ba Le Thi Bang
18-04-2021 10:57:01 150,000 CT DEN:110803095846 STA ungho ms2021.084 (chi em Trang Huy)
18-04-2021 12:12:42 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.098
18-04-2021 14:44:48 500,000 TRAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2021.098
18-04-2021 14:46:36 200,000 TRUONG KIM XUYEN ung ho MS 2021.098 Ng T Ngoc Loan
19-04-2021 01:55:06 10,000 Ung ho MS2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:19/04/2021 00:54:15
19-04-2021 01:57:43 100,000 CT DEN:110918402000 MoMoT01269842598T11503439017T970415TICBVVNVX126 MS 2021089 Co Nguyen Thi Hang; thoi gian GD:19/04/2021 01:43:17
19-04-2021 06:40:12 1,000,000 ung ho ma so 2021099 anh Lo Van Cuong thuong gia dinh anh chi lam
19-04-2021 06:57:17 50,000 ms 2021.099 ( anh lo van cuong )
19-04-2021 07:15:08 300,000 CT DEN:110900409643 STA ungho ms2021.099 (anh Lo Van Cuong)
19-04-2021 08:02:24 500,000 MAI THUY NGAN UNG HO ANH BUI THANH TUNG MS 2021 096
19-04-2021 08:14:17 500,000 Ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong)
19-04-2021 09:07:08 50,000 LPT ung ho MS 2021099 anh Lo Van Cuong
19-04-2021 09:25:50 200,000 So GD goc: 10002280 MS 2021093 chi em Huyen Ngan
19-04-2021 10:18:45 100,000 CT DEN:110903791280 Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21109051008582
19-04-2021 10:53:16 2,000,000 CT DEN:110903833068 Ong Tu Van giup do MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan FT21109555080804
19-04-2021 10:55:57 2,000,000 CT DEN:110903836181 Ong Tu Van giup do MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang FT21109089200609
19-04-2021 11:48:23 500,000 NGUYEN ANH HONG ung ho MS 2021.088 anh lo van cuong
19-04-2021 14:30:51 20,000 LE DUC ANH chuyen tien
19-04-2021 16:48:35 200,000 ung ho anh bui thanh tung ms 2021.096
19-04-2021 18:49:55 200,000 MS 2021.087 ( gia dinh  chi Dung)
19-04-2021 19:40:29 150,000 ung ho ma so 2021.098
19-04-2021 20:06:11 500,000 CT DEN:190121248189 ung ho MS 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
20-04-2021 02:21:14 10,000 Ung ho MS2021.099 (anh Lo Van Cuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/04/2021 02:00:24
20-04-2021 06:19:35 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
20-04-2021 06:21:01 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 06:45:06 50,000 ms 2021.100 ( be lanh ngoc thu hang )
20-04-2021 08:28:29 50,000 So GD goc: 10004440 Ung ho MS 2021.091 Gia Dinh Chi Oanh
20-04-2021 08:28:29 50,000 So GD goc: 10004411 Ung ho MS 2021.097 Gia dinh ba tu
20-04-2021 08:28:40 50,000 So GD goc: 10004487 Ung ho MS 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh
20-04-2021 08:30:50 50,000 So GD goc: 10004399 Ung ho MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
20-04-2021 08:30:50 50,000 So GD goc: 10004440 Ung ho MS 2021.085 Be Dinh Cong Thieu
20-04-2021 08:30:50 50,000 So GD goc: 10004420 Ung Ho MS 2021.090 Gia Dinh Chi Loc
20-04-2021 08:30:50 50,000 So GD goc: 10004394 Ung ho MS 2021.094 Be Pham Ngoc Thien Kim
20-04-2021 08:30:50 50,000 So GD goc: 10004427 Ung ho MS 2021.089 Co Nguyen Thi Hang
20-04-2021 08:30:51 50,000 So GD goc: 10004436 Ung ho MS 2021.087 Gia dinh chi Dung
20-04-2021 08:30:51 50,000 So GD goc: 10004429 Ung ho MS 2021.088 Em Lam Van Tai
20-04-2021 08:31:44 50,000 So GD goc: 10004455 Ung ho MS 2021.083 Ba Le Thi Huong
20-04-2021 08:31:45 50,000 So GD goc: 10004466 Ung ho MS 2021.081 Em Truong Ngoc Luong
20-04-2021 08:33:20 50,000 So GD goc: 10004436 Ung ho MS 2021.086 Be Ngo Hoang Thien Long
20-04-2021 08:33:20 50,000 So GD goc: 10004389 Ung ho MS 2021.095 Cha con anh thich
20-04-2021 08:39:59 50,000 So GD goc: 10004462 Ung ho MS 2021.084 Chi em Trang Huy
20-04-2021 08:40:00 50,000 So GD goc: 10004396 Ung ho MS 2021.096 Anh Bui Thanh Tung
20-04-2021 08:40:01 50,000 So GD goc: 10004419 Ung ho MS 2021.092 Gia Dinh Chu Phi
20-04-2021 08:40:01 50,000 So GD goc: 10004387 Ung Ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
20-04-2021 08:40:54 100,000 So GD goc: 10008419 Ung ho ma so 2021.100 be lanh ngoc nhu hang
20-04-2021 09:00:56 500,000 CT DEN:111009198706 PHI TUONG NGA gui MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20-04-2021 09:16:47 200,000 ung hoMS 2021.100(be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 09:44:23 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
20-04-2021 11:35:11 500,000 ung ho MS 2021.100 (be Hang)
20-04-2021 11:40:07 100,000 ung hoMS 2021.100
20-04-2021 11:58:51 2,000,000 CT DEN:111004912924 Ong Tu Van giup do MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang FT21110564311499
20-04-2021 12:31:59 500,000 UNG HO MS 2020.041
20-04-2021 13:15:43 200,000 CT DEN:111006133218 STA ungho ms2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 13:48:05 500,000 ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 14:08:39 200,000 PHAM THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.100 con Lanh Ngoc Thu Hang
20-04-2021 14:44:36 100,000 CT DEN:111014479347 MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
12/4/2021 Lê Thị Vân Anh      1,000,000 2021.085
15/4/21 Bảo Dương         200,000 2021.094
19/4/21 Anh Hưng +Trực      1,000,000 2021.096,095

Ban Bạn đọc

Cơn đau thấu trời của người phụ nữ bị bỏng đến lồi xương sọ

Cơn đau thấu trời của người phụ nữ bị bỏng đến lồi xương sọ

Do quá mệt mỏi, cô Nhuận bị hoa mắt, trượt chân ngã vào chậu than củi dẫn đến tình cảnh khuôn mặt bị cháy biến dạng, xương sọ lồi ra, đau đớn tột cùng.

tin nổi bật

Cắt được nửa mái tóc, nữ bác sĩ hối hả lao đi cứu người

Trong đợt dịch Covid-19, có những nữ bác sĩ vừa cắt được một nửa mái tóc đã vội vàng thay đồ, lao đi cứu bệnh nhân khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mắc ung thư và động kinh, bé gái 9 tuổi nhiều lần nguy kịch

Ngoài mắc chứng động kinh, Linh còn bị một loạt những biến chứng từ căn bệnh ung thư máu như viêm phổi, viêm dạ dày,... khiến tính mạng nhiều lần gặp nguy.

Trao hơn 131 triệu đồng đến gia đình có vợ ung thư, chồng tai biến

Vợ mắc bệnh ung thư não, chồng bị tai biến liệt toàn thân, gia đình bà Vũ Thị The (Nam Định) lâm vào cảnh bế tắc, thiếu thốn đủ bề.

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặng

Gần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.

Trao hơn 60 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng đến gia đình chị Trần Thị Thu Thủy ở huyện Triệu Phong và 23 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thủy Tiên ở huyện Gio Linh. Cả hai hộ đều có hoàn cảnh hết sức bi đát.

Trao hơn 35 triệu đồng đến người mẹ đơn thân nuôi con ung thư

Những tưởng sẽ có chỗ dựa lúc về già, căn bệnh ung thư xương hành hạ con gái khiến chị Lê Thị Thái như muốn ngã quỵ.

Mắc bệnh hiếm, thiếu nữ khốn khổ sống cảnh thực vật

Mặc dù phát hiện ra căn bệnh dị dạng mạch máu não trong giai đoạn vàng điều trị nhưng bởi nhà quá nghèo, không có điều kiện chạy chữa, Linh gặp một loạt biến chứng gây liệt nửa người, mù mắt và điếc tai.

Bé trai 10 tuổi bị u não cần giúp đỡ để được xạ trị

Tấn Tú bị yếu liệt nửa thân sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não vào tháng 7 năm ngoái. Mỗi khi lên cơn đau, con mất kiểm soát, vặn vẹo cơ thể, gồng căng cứng, cào loạn xạ như muốn dứt bỏ căn bệnh quái ác.

Trao gần 68 triệu đồng tới hai đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gần 68 triệu đồng tới hai anh em Bách và Đan.

Liệt giường 5 tháng do hậu Covid-19, sản phụ khóc ròng nhớ con thơ

Nằm trên giường bệnh, nghe chồng nhắc đến con gái nhỏ, chị lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa trẻ tội nghiệp phải xa mẹ từ khi còn đỏ hỏn, chị cũng thèm khát biết mấy được ôm con trong vòng tay.

Anh Phùng Văn Long bị tai nạn giao thông đã được xuất viện về nhà

Qua điện thoại, nghe  cô Đặng Thị Lan vui mừng thông báo, con trai cô đã được xuất viện về nhà. Đây là giây phút mong đợi nhất của gia đình và niềm vui bất ngờ của nhiều bạn đọc VietNamNet

Khao khát sống của người cha nghèo mắc bệnh ung thư

Gia đình vốn quá nghèo, đến cái ăn còn chật vật. Vậy nên khi phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt, anh Thanh chỉ ngậm ngùi xin về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đóng viện phí.

Trao 37 triệu đồng tới gia đình có cha chấn thương sọ não, con liệt hai chân

Con trai gặp tai nạn liệt hai chân chưa được bao lâu thì chồng cũng gặp nạn chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Lam ở Hà Tĩnh kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng tới gia đình chị Lam.

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.