Trước đó, sáng 5/1, Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội trình Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn.

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với 2 cá nhân trên. Cụ thể, trong 486 đại biểu tham gia biểu quyết, có 483 đại biểu tán thành cho ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Lê Minh Chuẩn và ông Phạm Bình Minh.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959; quê Nam Định, đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông có một thời gian dài làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 7/2021 đến nay, ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Ông Lê Minh Chuẩn sinh năm 1965, quê Thái Bình, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Quảng Ninh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Lê Minh Chuẩn từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 15/11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Minh Chuẩn do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.