Ngay sau đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam với 476/486 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,97% tổng số ĐBQH Quốc hội).

Ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường thống nhất để Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí Ủy viên Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã cho ý kiến về hai nhân sự giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Bình Minh. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Phạm Bình Minh (64 tuổi), quê Nam Định, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XIII, XIV, XV. Ông đã có hơn 40 năm công tác trong ngành ngoại giao. 

Tháng 8/2007, ông làm Thứ trưởng Ngoại giao và 4 năm sau làm Bộ trưởng ở tuổi 52. Trước khi Quốc hội miễn nhiệm, ông Phạm Bình Minh có 9 năm làm Phó Thủ tướng. Cụ thể, 8 năm kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và làm Phó thủ tướng thường trực từ tháng 9/2021.

Ông Vũ Đức Đam (60 tuổi), quê Hải Dương. Ông là phó tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII. Khóa X ông Vũ Đức Đam là Uỷ viên Trung ương dự khuyết. 

Ông có 10 năm công tác tại Văn phòng Chính phủ.

Tháng 3/2003, ông làm Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Tháng 8/2005, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông. Từ tháng 11/2007, ông công tác tại Quảng Ninh, giữ nhiều chức vụ như Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 8/2011, ông Đam làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Vũ Đức Đam. Ảnh: Hoàng Hà

Ông làm Phó Thủ tướng từ tháng 11/2013 và giữ cương vị này qua ba nhiệm kỳ liên tục.  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian hơn 1,5 năm làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 (từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 8/2021).