chất thải nhựa

Cập nhập tin tức chất thải nhựa

Na Uy giúp Việt Nam nâng cao năng lực xử lý chất thải nhựa không thể tái chế

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Na Uy (SINTEF) phối hợp với Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) đã tổ chức Hội thảo “Đồng xử lý các nhiên liệu thay thế và nguyên liệu thô trong ngành xi măng”.

Ác mộng túi nylon và thảm họa rác thải nhựa

- Việt Nam là một trong những nước đổ chất thải nhựa ra đại dương nhiều nhất thế giới, chả lẽ chúng ta không hành động?