Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận vừa thông tin kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn. 

Từ ngày 6-10/11/2023, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành kiểm tra 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

Trong đó, có 3 doanh nghiệp hoạt động sàn giao dịch bất động sản; 4 doanh nghiệp hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản. Ngoài ra, có một doanh nghiệp kiến nghị dời ngày kiểm tra vì lý do khách quan. 

ninh thuan.jpg
10 tháng đầu năm 2023, trong 7 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Ninh Thuận, chỉ có 1 nơi có giao dịch.

Đối với 3 doanh nghiệp hoạt động sàn giao dịch bất động sản, trong 10 tháng đầu năm 2023, chỉ có CTCP Hacomland Ninh Thuận có 4 giao dịch với tổng giá trị 5,9 tỷ đồng. 

Hai doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Lộc Đất Phan, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HC Land không phát sinh giao dịch nào. 

Tình hình kinh doanh còn khó khăn hơn đối với 4 doanh nghiệp hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản tại Ninh Thuận. Cả 4 doanh nghiệp đều không có bất cứ giao dịch nào. Những doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH Bất động sản Thuận Vinh; Công ty TNHH TMDV Times Land; Công ty TNHH Bất động sản Giang Sơn Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Xây dựng và Khai khoáng Tùng An. 

Theo Sở Xây dựng Ninh Thuận, qua kiểm tra cho thấy Công ty TNHH TMDV Times Land và Công ty TNHH Bất động sản Giang Sơn Ninh Thuận chưa đủ điều kiện hoạt động do mỗi công ty chỉ có một cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Nhằm đảm bảo thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh, bền vững và các hoạt động kinh doanh bất động sản tuân thủ quy định, Sở Xây dựng Ninh Thuận đề nghị UBND các huyện và thành phố giám sát tình hình doanh nghiệp thành lập trên địa bàn. 

Đồng thời, thường xuyên theo dõi hoạt động san lấp, làm đường, phân lô bán nền không thông qua hình thức đầu tư dự án, báo cáo các cơ quan thẩm quyền để kịp thời xử lý, ngăn chặn.