Chiều 7/12, 81 đại biểu HĐND TP.HCM tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với 31 chức danh. 

Kết quả, 2 người được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Hồng Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM (cùng được 73 phiếu)

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi được 69 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp. 

bo phieu 5.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm 31 chức danh do HDND TP.HCM bầu. Ảnh: Nguyễn Huế

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 31 chức danh: 

1/ Khối HĐND TP.HCM

Số TT Họ và Tên Chức vụ Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1 Nguyễn Thị Lệ Chủ tịch HĐND  73 6 2
2 Lê Trương Hải Hiếu Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách 67 12 2
3 Cao Thanh Bình Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội 66 12 3
4 Nguyễn Thị Thanh Vân Trưởng Ban Đô thị 66 15 0
5 Phạm Quỳnh Anh Trưởng Ban Pháp chế 70 9 2

2/ Khối UBND TP.HCM

Số TT Họ và tên Chức vụ Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1 Phan Văn Mãi Chủ tịch UBND TP 69 10 2
2 Ngô Minh Châu Phó Chủ tịch UBND TP 69 12 0
3 Võ Văn Hoan Phó Chủ tịch UBND TP 64 14 3
4 Dương Anh Đức Phó Chủ tịch UBND TP 59 17 5
5 Bùi Xuân Cường Phó Chủ tịch UBND TP 66 14 1
6 Nguyễn Việt Dũng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 52 23 6
7 Đặng Minh Đạt Chánh Thanh tra TP 56 24 1
8 Huỳnh Văn Hạnh  Giám đốc Sở Tư pháp 65 16 0
9 Nguyễn Thị Ánh Hoa  Giám đốc Sở Du Lịch 66 15 0
10 Đinh Minh Hiệp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 50 27 4
11 Nguyễn Văn Hiếu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 59 22 0
12 Trần Quang Lâm Giám đốc Sở GTVT 49 25 7
13 Lê Thị Huỳnh Mai Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 16 13
14 Lê Hồng Nam Giám đốc Công an TP 71 10 0
15 Nguyễn Văn Nam  Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP 73 8 0
16 Huỳnh Văn Hồng Ngọc  Trưởng Ban Dân tộc TP 44 33 4
17 Nguyễn Thanh Nhã Giám đốc Sở QH-KT 44 27 10
18 Huỳnh Thanh Nhân Giám đốc Sở Nội vụ 52 22 6
19 Trần Hoàng Quân Giám đốc Sở Xây dựng 56 20 5
20 Lâm Đình Thắng Giám đốc Sở TT&TT 57 21 3
21 Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở TN-MT 47 25 9
21 Lê Văn Thinh Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  50 26 5
23 Đặng Quốc Toàn Chánh Văn phòng UBND TP 50 28 3
24 Trần Thế Thuận Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 44 32 5
25 Tăng Chí Thượng Giám đốc Sở Y tế 69 12 0
26 Bùi Tá Hoàng Vũ Giám đốc Sở Công thương 55 23 3