Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa có kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP, đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam.

Kể từ ngày 17/11/2022, Bộ GD-ĐT mới phê duyệt quyết định cho phép Công ty IDP liên kết với IELTS Australia Pty Ltd tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS. Tuy nhiên theo kết luận, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 16/11/2022, Công ty này đã liên kết tổ chức thi và cấp tổng cộng 56.230 chứng chỉ IELTS.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, Công ty IDP đã liên kết tổ chức 458 đợt và cấp 46.643 chứng chỉ.

Giai đoạn từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/11/2022, Công ty IDP đã liên kết tổ chức thi và cấp 9.587 chứng chỉ.

Kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ kỳ thi ngày 15/9/2022 tại Tiền Giang cho thấy Sở GD-ĐT Tiền Giang có công văn ký ngày 12/9/2022 cho phép Công ty IDP phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS, có biên bản giám sát hội đồng thi cấp chứng chỉ IELTS. Tại các địa phương khác, Sở GD-ĐT không có công văn đồng ý để công ty phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS trên địa bàn.

Theo Bộ GD-ĐT, việc Công ty IDP tổ chức thi và cấp 56.230 chứng chỉ trước thời điểm được Bộ GD-ĐT cho phép liên kết đã vi phạm Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên, do thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Công ty IDP rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam của công ty, thực hiện đúng quyết định cho phép của Bộ GD-ĐT.

Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ GD-ĐT giao Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi và cấp khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Vụ hơn 56.000 chứng chỉ IELTS bị cấp sai: Bộ Giáo dục nói gì?

Vụ hơn 56.000 chứng chỉ IELTS bị cấp sai: Bộ Giáo dục nói gì?

Với những chứng chỉ IELTS cấp trái quy định trong năm 2022, Bộ GD-ĐT cho biết, nếu đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường trong việc tuyển sinh, đào tạo và không ảnh hưởng tới quyền lợi của người thi.