Sáng 9/5, IDP, đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam, phát đi thông báo về tính hợp lệ của các chứng chỉ IELTS được cấp trong năm 2022.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, 56.230 chứng chỉ IELTS được cấp trong giai đoạn 1/1/2022 đến 16/11/2022 là trái phép. Tuy nhiên, IDP khẳng định: “Các chứng chỉ được cấp trong giai đoạn này vẫn được hơn 12.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận”.

IDP cho biết sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để đảm bảo theo mọi yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp.

Trong hôm qua (8/5), Thanh tra Bộ GD-ĐT đưa ra kết luận về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ IELTS đối với công ty IDP.  Theo kết luận, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 16/11/2022, Công ty này đã liên kết tổ chức thi và cấp tổng cộng 56.230 chứng chỉ IELTS.

Theo Bộ GD-ĐT, việc Công ty IDP tổ chức thi và cấp 56.230 chứng chỉ trước thời điểm được Bộ GD-ĐT cho phép liên kết đã vi phạm Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên, do thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Công ty IDP rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam của công ty, thực hiện đúng quyết định cho phép của Bộ GD-ĐT.

Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ GD-ĐT giao Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi và cấp khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.