Ngày 10/5, Bộ GD-ĐT công bố kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British Council Việt Nam (Hội đồng Anh).

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 17/11/2022, Hội đồng Anh đã liên kết tổ chức thi hàng trăm đợt trên toàn quốc, cấp sai phép 37.917 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 52.564 chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, Hội đồng Anh thực hiện liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ Aptis và chứng chỉ IELTS giai đoạn này là vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT và Chính phủ. Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng Anh rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra kết luận tương tự đối với IDP khi cấp 56.230 chứng chỉ trước thời điểm được Bộ GD-ĐT cho phép. Về hướng xử lý các chứng chỉ này, theo Bộ GD-ĐT, nếu các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ GD-ĐT về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ.

Vụ hơn 56.000 chứng chỉ IELTS bị cấp sai: Bộ Giáo dục nói gì?

Vụ hơn 56.000 chứng chỉ IELTS bị cấp sai: Bộ Giáo dục nói gì?

Với những chứng chỉ IELTS cấp trái quy định trong năm 2022, Bộ GD-ĐT cho biết, nếu đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường trong việc tuyển sinh, đào tạo và không ảnh hưởng tới quyền lợi của người thi.