Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa huỷ thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hàng năm của nhà hàng Thuỷ Tạ, P.1, TP.Đà Lạt. 

Trước đó, ngày 28/7, Sở Tài chính Lâm Đồng đã ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản nói trên theo quyết định phê duyệt giá khởi điểm trước đó của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Tuy nhiên, Sở Tài chính cho rằng theo quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hàng năm của nhà hàng Thuỷ Tạ thuộc trách nhiệm của UBND TP.Đà Lạt. 

Vì vậy, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng huỷ thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ban hành ngày 28/7. Đồng thời, thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia khi có thông tin chính thức từ UBND TP.Đà Lạt. 

Nhà hàng Thuỷ Tạ toạ lạc trên 1 trong 2 đảo nổi của hồ Xuân Hương. (Ảnh: Dalat.vn)

Nhà hàng Thuỷ Tạ toạ lạc tại thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 14, P.1, TP.Đà Lạt. Nhà hàng này nằm trên 1 trong 2 đảo nổi của hồ Xuân Hương, có diện tích 3.876m2, mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ. Hiện trạng công trình là nhà hai tầng, diện tích sử dụng 267,8m2. 

Tại thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá vào ngày 28/7 của Sở Tài chính Lâm Đồng, hình thức đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ là cho thuê tài sản trên đất gắn liền với quyền thuê đất thời hạn 10 năm kể từ khi ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 

Giá khởi điểm tài sản trên đất và thuê đất của nhà hàng Thuỷ Tạ là hơn 3 tỷ đồng/năm. Trong đó, giá thuê nhà là 378 triệu đồng/năm và giá thuê đất là 2,662 tỷ đồng/năm.

Đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần cho chu kỳ thuê 10 năm và giữ nguyên nhà hàng theo hiện trạng, không được xây dựng xen cấy thêm công trình. 

Giai đoạn 2015 – 2020, giá thuê mặt bằng kinh doanh tại nhà hàng Thuỷ Tạ là 378 triệu đồng/năm.