chuyển đổi số Quảng Ninh

Cập nhập tin tức chuyển đổi số Quảng Ninh

Là một trong những đơn vị đi đầu về cải cách hành chính, cục hải quan tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đơn giản hóa thủ tục, bãi bỏ các khâu không phù hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.