Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Quốc Cường Gia Lai do EY Việt Nam phát hành, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán.

Cách đây không lâu, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL) do ông Nguyễn Quốc Cường – Cường Đôla làm Phó Tổng Giám đốc, đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty và các công ty con (Tập đoàn) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

Báo cáo này được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

Bản báo cáo tài chính này nhận được sự quan tâm khá lớn của cộng đồng bởi nó cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm tài chính vừa qua.

Tuy nhiên, khi được công bố, báo cáo lại làm không ít người thất vọng khi số liệu sau kiểm toán có sự chênh lệch so với số liệu công ty tự tổng hợp.

Cụ thể, trong Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn do EY Việt Nam phát hành vào 30/3/20415, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán.

Khi kiểm toán vào cuộc, lợi nhuận của QCGL chỉ còn 33 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 56,5 tỷ đồng báo cáo trước đó.

Bên cạnh doanh thu sụt giảm, giá vốn tăng càng khiến lợi nhuận của QGCL đi lùi. Giá vốn hàng hóa năm 2014 của công ty nhà Cường Đôla tăng từ 468,7 tỷ lên 562 tỷ đồng.

{keywords}

Ông Nguyễn Quốc Cường – Cường Đôla

Chính vì vậy, QCGL đã có thông báo gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM giải trình về việc chênh lệch này.

Theo báo cáo, vào ngày 6/3/2014, Tập đoàn đã nhận được Công văn số 17/GCN-UBCK ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu của SGX.

Tập đoàn phát hành 2.927.167 cổ phiếu để thực hiện việc hoán đổi với tỷ lệ 1,5:1 (1,5 cổ phiếu SGX được hoán đổi 1 cổ phiếu QCGL) và mua lại 169 cổ phiếu lẻ…

Sau khi sáp nhập vào QCGL trong năm 2014, QCGL chưa điều chỉnh lại giá trị hợp lý của SGX trong báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Tập đoàn theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – Hợp nhất kinh doanh.

Chính vì lẽ đó nên mới xảy ra tình trạng chênh lệch về lợi nhuận trước và sau khi kiểm toán, báo cáo của QCGL nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty nhà mẹ con Cường Đôla gửi Báo cáo tài chính sai.

Trước đó, Báo cáo tài chính hợp nhất mà QCGL đưa ra hồi năm 2012, số liệu báo cáo giữa file giấy và file mềm trên công thông tin điện tử đã có sự sai sót.

Có sự sai sót này, lý giải của QGCL là do trong quá trình lập báo cáo số liệu cập nhật trên file giấy có sai sót nhưng không kiểm tra lại trước khi gửi cho Uỷ ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

(SGX: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Sài Gòn Xanh)

(Theo Trí Thức Trẻ)