Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Cảng vụ hàng không (CVHK), Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giao các CVHK bố trí kinh phí hơn 864 triệu đồng cho các đoàn đi nước ngoài có thành phần không phải là người của CVHK.

Chi cho cán bộ Bộ Tài chính, GTVT đi nước ngoài

Từ ngày 18/9/2014 đến 30/10/2014, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã thanh tra tại 3 CVHK (miền Bắc, miền Trung và miền Nam) và 10 đại diện CVHK. Đoàn thanh tra phát hiện các CVHK đều chi sai, vượt dự toán được giao năm 2013, không đúng với Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó CVHK miền Trung chi vượt hơn 500 triệu đồng, còn miền Bắc và miền Trung thì mỗi đơn vị chi vượt hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi vượt trên vẫn được Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) duyệt quyết toán.

{keywords}
Nhiều sai phạm tại cơ quan hàng không

Đặc biệt, trong công tác quản lý chi, qua thanh tra phát hiện, một số chứng từ chi học tập, công tác nước ngoài tại ba CVHK trên thiếu thủ tục, chưa đúng quy định. Các bộ chứng từ không có kế hoạch, một số thiếu chương trình học tập, hội thảo; không có thư mời kèm theo thông báo đài thọ ăn nghỉ của đối tác nước ngoài. Hơn nữa, trong việc đi nước ngoài, Cục HKVN lại giao cho các CVHK  thanh toán chi phí cho một số cán bộ của Cục HKVN, Bộ GTVT và Bộ Tài chính.

Cụ thể, Cục HKVN giao cho CVHK miền Bắc chi cho 4 người (2 người Cục HKVN và 1 người Bộ GTVT) gần 191 triệu đồng; CVHK miền Trung chi cho 5 người của Cục HKVN 271 triệu đồng; CVHK miền Nam chi cho 2 người của Cục HKVN và 3 người của Bộ Tài chính là hơn 400 triệu đồng.

Trước những vi phạm này, Đoàn thanh tra yêu cầu Cục HKVN nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giao các CVHK bố trí kinh phí hơn 864 triệu đồng cho các đoàn đi nước ngoài có thành phần không phải là người của CVHK.

Vi phạm đầu tư xây dựng tại CVHK miền Trung

Về triển khai dự án hệ thống thông tin hành khách trước chuyến bay (APIS) của các CVHK, kết luận thanh tra chỉ rõ, các thành viên tổ chấm thầu chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử tin học nói chung và lĩnh vực APIS nói riêng. Một số cán bộ tham gia tổ chấm thầu của CVHK miền Nam thiếu chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định. Bên cạnh đó, các thành viên tham gia thẩm định thiết kế, tổng dự án của CVHK và các thành viên điều hành dự án chưa có kinh nghiệm; một số cán bộ quản lý thiếu chứng chỉ nghiệp vụ lập và quản lý dự án.

Hồ sơ năng lực tư vấn dự án, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát không thể hiện đủ năng lực theo quy định. Đặc biệt, một số nội dung về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT – nhà thầu cung cấp và lắp đặt phần cứng và phần mềm chưa tuân thủ hồ sơ mời thầu…

Đối với một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản của CVHK miền Trung, như dự án trụ sở làm việc tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tính tỷ lệ chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và khối lượng một số hạng mục trong hồ sơ không đúng. Dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật trụ sở làm việc các đại diện CVHK ở Liên Khương, Phú Quốc, Cần Thơ thì tư vấn thiết kế tính sai khối lượng, áp sai đơn giá…

Bổ nhiệm 19 trường hợp ngoài quy hoạch

Về công tác bổ nhiệm nhân sự, qua thanh tra nhận thấy tại CVHK miền Bắc, miền Trung và miền Nam quy trình bổ nhiệm không có tờ trình xin chủ trương bổ nhiệm theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT. Một số nhân sự tại thời điểm bổ nhiệm chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị, thậm chí tại các đơn vị trên còn bổ nhiệm sai so với quy hoạch đã được phê duyệt là 19 trường hợp.

Về công tác tuyển dụng, qua thanh tra cũng phát hiện 12  trường hợp tuyển dụng vào làm việc tại các CVHK chưa đúng theo kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt hoặc chưa sát với tiêu chuẩn vị trí việc làm. Bên cạnh đó CVHK miền Bắc và miền Trung còn ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế không đúng quy định đối với 26 trường hợp…

Trước những sai phạm trên, Bộ GTVT yêu cầu Cục HKVN chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác giao dự toán, duyệt quyết toán hằng năm; công tác thẩm định dự toán các dự án; đi nước ngoài; thẩm định lại dự toán của các dự án xây dựng cơ bản của CVHK miền Trung.

Đối với các CVHK, Bộ GTVT yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, cũng như trong quản lý chi và quản lý dự án. Trong đó, có kế hoạch bổ sung các bằng cấp còn thiếu của các nhân sự đã được bổ nhiệm. Riêng đối với CVHK miền Trung, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện tuyển dụng phải theo đúng chức danh, vị trí việc làm và kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền là hơn 10 triệu đồng do tính trùng lặp hạng mục công trình trụ sở làm việc.

(Theo Tiền Phong)