đào tạo an toàn thông tin

Cập nhập tin tức đào tạo an toàn thông tin

24 khóa học online miễn phí về nâng cao an ninh mạng

Từ nay đến hết năm 2020, hãng bảo mật Fortinet mở cung cấp miễn phí 24 khóa học nâng cao về an ninh mạng. 

8 trường trọng điểm hợp tác về đào tạo ATTT

8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin theo Đề án 99 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học an toàn, an ninh thông tin sáng 29/3.