Bộ Công an vừa hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo dự thảo nghị quyết, Bộ Công an dự kiến giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá được chia làm 2 vùng. Theo đó, vùng 1 gồm Hà Nội và TP.HCM có giá khởi điểm là 40 triệu đồng/biển số; vùng 2 là các địa phương còn lại có giá từ 20 triệu đồng/biển số.

Bộ Công an dự kiến thí điểm đấu giá biển số đẹp trong thời gian là 3 năm (Ảnh minh họa: NVCC).

Trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người tham gia đấu giá, một người trả giá, chấp nhận ít nhất bằng giá khởi điểm khi bán đấu giá lần đầu thì biển số được bán cho người đó.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương và 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Theo Bộ Công an, thực tế xã hội có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, thường gọi là “biển số đẹp”.

Do vậy, việc cấp quyền sử dụng “biển số đẹp” bằng việc thu phí hoặc tổ chức bán đấu giá vừa đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa những người có nhu cầu và cũng là kênh để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Biển số đem ra đấu giá được chọn trong kho số chưa được đăng ký nhưng dự kiến cấp mới cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Thời hạn thực hiện thí điểm nghị quyết là 3 năm. Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng kết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.

Cuộc đua ‘chi đậm’ rước biển số xe đẹp sắp bắt đầu

Cuộc đua ‘chi đậm’ rước biển số xe đẹp sắp bắt đầu

Việc đấu giá biển số xe đẹp đáp ứng nhu cầu của người dân và thu số tiền lớn về ngân sách.
Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Bộ Công an đề xuất, khi chuyển nhượng xe ô tô, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe cùng biển số trúng đấu giá...
Đấu giá biển số ô tô và quyền của người giành chiến thắng

Đấu giá biển số ô tô và quyền của người giành chiến thắng

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết quy định về đấu giá biển số xe, và một trong những nội dung được nghiên cứu là quyền của người trúng đấu giá biển số tới đâu.