Thân ái gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội!

Nhân dịp năm mới 2021 và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động -Thương binh và Xã hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Giai đoạn 2016-2020, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đoàn kết, nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, kiên trì thực hiện các mục tiêu, tạo ra đột phá với nhiều dấu ấn nổi bật, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội. Thể chế lĩnh vực lao động, người có công và xã hội từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý cho thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện ba đột phá chiến lược đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội.

Trong 5 năm qua, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động, đưa 635 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị duy trì dưới 4%, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới, đứng thứ 2 trong ASEAN và đứng thứ 77/158 quốc gia về đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy quyền của phụ nữ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% năm 2015 lên 64,5% năm 2020. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong nhóm phát triển cao, đứng thứ 110/189 quốc gia; chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Đến nay 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; không còn hộ người có công trong diện hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 2,75% cuối năm 2020.

Năm 2020, chúng ta đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, tổ chức thành công các Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23 và 24; Hội nghị cấp cao của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay; Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Lao động Phúc lợi xã hội và Phát triển ASEAN đặc biệt về Covid-19, đảm bảo tiến độ và nội dung của các văn kiện, tuyên bố quan trọng trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và 37 thông qua.

Bước sang năm 2021, năm đầu tiên toàn ngành triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch 5 năm 2021-2026 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để vượt qua thách thức, toàn ngành cần nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, với ba nội dung cơ bản: kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và an sinh xã hội bền vững, cùng hai trụ cột bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, để bảo vệ những người yếu thế trong xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống người có công, quan tâm hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế để "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Với phương châm "Đoàn kết-Kỷ cương- Đổi mới-Phát triển", ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2021, tôi mong muốn và tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chúc các đồng chí và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng năm mới tới Ngành LĐ-TB&XH - Ảnh 2.