Chiều 7/1, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý điều chỉnh chương trình, bổ sung việc xem xét chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. Việc này không làm thay đổi thời gian của kỳ họp, chỉ làm tăng khối lượng công việc.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đề nghị cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn kinh phí hơn 5.000 tỷ đồng đã được bố trí chi cho phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2022.

Thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ. Với các địa phương chưa có báo cáo về tình hình kinh phí phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư, đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật, cắt giảm, hủy dự toán kinh phí ngân sách địa phương còn dư theo quy định. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH

Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, với các địa phương bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách trung ương thực hiện nhiệm vụ này.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung nội dung này vào nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, tại Nghị quyết 30, Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định đối với các nhiệm vụ chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19, nhưng chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022.

Do vậy, theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là cần thiết.

Ngay sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung mới được bổ sung.

Dự kiến, trong phiên họp ngày 9/1, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nội dung này.