Đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023 là Sư phạm Lịch sử, đạt mức 28,42. Ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay có điểm chuẩn lên đến 28,58. 

Tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, ngành Sư phạm Lịch sử cũng có điểm chuẩn cao nhất vào trường với 28 điểm. Xếp sau đó là ngành Sư phạm Ngữ văn với 26,85 điểm, ngành Sư phạm Địa lý với 26,73 điểm.

Trong khi đó, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, với 27 điểm...

Điểm chuẩn những trường đại học có đào tạo các ngành sư phạm ở khu vực miền Bắc cụ thể như sau:

Tên trường Điểm chuẩn năm 2023
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Xem tại đây
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Xem tại đây
Trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội Xem tại đây
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
Trường ĐH Hải Phòng
Trường ĐH Hồng Đức
Trường Đại học Hoa Lư
Trường ĐH Hùng Vương
Trường ĐH Tân Trào
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Xem tại đây

Điểm chuẩn những trường đại học có đào tạo các ngành sư phạm ở khu vực miền Trung như sau:

Tên trường Điểm chuẩn năm 2023
Trường ĐH Vinh Xem tại đây
Trường ĐH Hà Tĩnh Ngành Giáo dục Tiểu học: điểm chuẩn với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 26.04, xét học bạ là 26.71
Trường ĐH Quảng Bình
Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế Xem tại đây
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Xem tại đây
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum Xem tại đây
Trường ĐH Quảng Nam
Trường ĐH Quy Nhơn
Trường ĐH Phú Yên
Trường ĐH Đà Lạt Xem tại đây
Trường ĐH Tây Nguyên

Điểm chuẩn những trường đại học có đào tạo các ngành sư phạm ở khu vực miền Nam như sau:

Tên trường Điểm chuẩn năm 2023
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Xem tại đây
Trường ĐH Sài Gòn Xem tại đây
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  Xem tại đây
Trường ĐH Cần Thơ Xem tại đây
Trường ĐH Thủ Dầu Một Xem tại đây
Trường ĐH An Giang
Trường ĐH Đồng Tháp Xem tại đây