Cụ thể, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của ĐH Quốc gia Hà Nội (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số).

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng yêu cầu căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào này và của Bộ GD-ĐT (đối với nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên), các đơn vị đào tạo thông báo điểm ngưỡng theo ngành/nhóm ngành đào tạo (tối thiểu bằng điểm ngưỡng do ĐH Quốc gia Hà Nội, Bộ GD-ĐT quy định); báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh điểm ngưỡng của đơn vị trước ngày 31/7/2022. Đồng thời, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của các nhà trường.

Trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển

Trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thêm 2 trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn

Thêm 2 trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức ưu tiên xét tuyển và xét điểm thi đánh giá năng lực.
Chỉ tiêu từng trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội

Chỉ tiêu từng trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố chi tiết chỉ tiêu của các trường đại học, khoa thành viên. Trong năm 2022, tổng chỉ tiêu xét tuyển của ĐH Quốc gia Hà Nội là 13.150, tăng gần 2.000 chỉ tiêu so với năm ngoái.