Liên quan đến việc thu hồi đất thuộc dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An (Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên), huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng của CTCP cà phê Trung Nguyên, ngày 10/11, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa cho ý kiến, theo đề nghị trước đó của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)

Trên cơ sở các quy định pháp luật về đất đai và đầu tư, cũng như đảm bảo cơ sở pháp lý tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thu hồi đất, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị Sở TN&MT rà soát các quy định về thu hồi đất. 

Đó là các quy định của Luật Đất đai 2013 như: Khi Nhà nước thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai (Điều 3); Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất (Điều 16); thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 61); 

Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và căn cứ liên quan (Điều 62 và Điều 63); thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (Điều 64)…

“Đề nghị Sở TN&MT thực hiện thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật”, văn bản Sở Tư pháp Lâm Đồng phúc đáp.

trung nguyen 250 539 2.jpg
Sau khi chấm dứt hoạt động dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thống nhất việc thu hồi đất tại dự án. (Ảnh: B.P.N)

Như VietNamNet đã thông tin, dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên có quy mô 1,55ha tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng do CTCP cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư. 

Dự án này được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017. Theo tiến độ được phê duyệt, đến hết quý III/2019, chủ đầu tư phải hoàn tất xây dựng và đưa dự án vào hoạt động. 

Kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào cuối năm 2021 cho thấy, đến thời điểm này, dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên mới chỉ hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đầu tư xây dựng, chậm tiến độ 4 năm. Ngoài ra, chủ đầu tư còn vi phạm khi chậm đưa đất vào sử dụng. 

Trên cơ sở đó, tháng 9/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Tuy vậy, việc thu hồi đất thuộc dự án này vẫn còn dùng dằng. 

Trong 1,55ha đất của dự án có 1,119ha đất thuê trả tiền một lần, thời hạn sử dụng đến năm 2020 và 0,433ha đất nhận chuyển nhượng, được sử dụng lâu dài. Sở TN&MT Lâm Đồng cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho CTCP cà phê Trung Nguyên. 

Sau khi bị chấm dứt dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên, CTCP cà phê Trung Nguyên kiến nghị được chuyển nhượng quyền sử dụng 0,433ha đất được sử dụng lâu dài nói trên cho nhà đầu tư khác. 

Sở TN&MT Lâm Đồng cho rằng đề xuất của CTCP cà phê Trung Nguyên không có cơ sở xem xét bởi ngoài vi phạm Luật Đầu tư 2020, doanh nghiệp này còn vi phạm Luật Đất đai 2013.

Để có đầy đủ cơ sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng, ngoài lấy ý kiến Sở Tư pháp, Sở TN&MT còn tham vấn ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.