Bắt đầu từ hôm nay – 11/2/2017, Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 28/12/2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực pháp luật.

Điều chỉnh lương tháng đã đóng bảo hiểm

Theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH, đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, thì tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng này sẽ được điều chỉnh.

Cụ thể, (tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm) = (Tổng tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm) X (Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng).

{keywords}

Ảnh minh họa

Mức điều chỉnh cụ thể được xác định như sau: đóng BHXH trước năm 1995 – mức điều chỉnh 4,40; năm 1995 – 3,74; 1996 – 3,53; 1997 – 3,42; 1998 – 3,18; 1999 – 3,04; 2000 – 3,09; 2001 – 3,10; 2002 – 2,99; 2003 – 2,98; 2004 – 2,69; 2005 – 2,48; 2006 – 2,31; 2007 – 2,13; 2008 – 1,73; 2009 – 1,62; 2010 – 1,48; 2011 – 1,25; 2012 – 1,15; 2013 – 1,08; 2014 – 1,03; 2015 – 1,03; 2016 – 1,00; 2017 – 1,00.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định nói trên.

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Thông tư cũng quy định điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này, bao gồm người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo công thức sau: (Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm) = (Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm) x (Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng).

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện cụ thể như sau: năm 2008 – mức điều chỉnh là 1,73; 2009 – 1,62; 2010 – 1,48; 2011 – 1,25; 2012 – 1,15; 2013 – 1,08; 2014 – 1,03; 2015 – 1,03; 2016 – 1,00; 2017 – 1,00.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định như trên.

Trường hợp có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định về điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH nói trên. Mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện hoặc mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/2/2017; các quy định áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

(Theo Pháp luật Việt Nam)