UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn tỉnh năm 2023. Quy định hệ số K mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5. 

Hệ số K này là cơ sở để tính tiền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. 

Ngoài ra, hệ số K này còn là cơ sở để xác định giá đất cụ thể cho các thửa đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất; xác định giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền hằng năm; và xác định số lợi bất hợp pháp khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai…

So với năm ngoái, giá đất ở khu vực đô thị TP.Phan Thiết vẫn không thay đổi. (Ảnh: Trung Kiên)

Hiện, giá của các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang được áp dụng theo Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024. 

Theo bảng giá đất này, giá đất nông nghiệp tại TP.Phan Thiết cao nhất là 100.000 đồng/m2. Với hệ số mới ban hành, hệ số K của đất nông nghiệp cao nhất 3.63, tương ứng giá đất cao nhất 363.000 đồng/m2. 

Đối với đất ở thuộc khu vực đô thị, theo bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, giá cao nhất tại TP.Phan Thiết là cả đường Nguyễn Huệ, có giá 69.000.000 đồng/m2. Với hệ số 2.0, giá đất ở cao nhất của TP.Phan Thiết là 138.000.000 đồng/m2. 

So với năm 2022, hệ số K của đất trồng cây lâu năm tính cho các thửa đất tại vị trí 3 thuộc toàn bộ các xã, phường tại TP.Phan Thiết đã tăng từ 3.57 lên 3.63, tăng tương ứng 3.360 đồng/m2. Trong khi đó, hệ số K của đất ở trên đường Nguyễn Huệ, nơi có giá đất cao nhất, vẫn không thay đổi. 

Tại Thị xã La Gi, theo bảng giá đất đang được áp dụng, đất nông nghiệp có giá cao nhất 100.000 đồng/m2, thấp nhất 28.000 đồng/m2. Với hệ số K lần lượt là 2.1 và 1.6, giá đất nông nghiệp tại Thị xã La Gi cao nhất 210.000 đồng/m2 và thấp nhất là 44.800 đồng/m2.

Còn với đất ở khu vực đô thị, giá đất cao nhất của Thị xã La Gi là đoạn đường Hai Bà Trưng (từ cuối chợ La Gi đến đường Lê Lợi) hay đường Lê Lợi (từ nhà số 32 đến hết đường), có giá 17.500.000 đồng/m2. Với hệ số K mới là 1.43, giá đất ở tại hai đoạn đường này là 25.025.000 đồng/m2. 

So với năm trước, hệ số K của đất trồng cây lâu năm trên địa bàn Thị xã La Gi có sự thay đổi đáng kể. Hệ số K của tất cả 4 vị trí thuộc loại đất này đều tăng. Trong khi đó, hệ số K đất ở tại những tuyến đường có giá đất cao nhất của Thị xã La Gi vẫn không đổi.