UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác, có hiệu lực từ ngày 10/6.

Quyết định nêu rõ, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng kết hợp lưu trú, căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế.

Theo đó, trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ, hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Cụ thể, căn hộ 1 phòng ở, diện tích sử dụng 25-45m2 tính 1 người; 

Căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng trên 45-70m2 tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ trên 70-100m2 tính 3 người. 

W-nha-o-xa-hoi-vietnamnet-1.jpg
Hà Nội quy định căn hộ chung cư thương mại 2 phòng ở, diện tích sử dụng trên 45-70m2 tính 2 người. Ảnh: Hồng Khanh 

Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, diện tích sử dụng trên 100-125m2 tính 4 người. 

Diện tích sử dụng căn hộ từ 125m2 trở lên tính 5 người.

Đối với chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Cụ thể, căn hộ 1 phòng ở diện tích sử dụng 25-45m2 tính 1 người; 

Căn hộ 2-3 phòng ở diện tích sử dụng trên 40-55m2 tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ trên 55-70m2 tính 3 người; diện tích sử dụng căn hộ trên 70-77m2 tính 4 người.

Quyết định cũng nêu phương pháp xác định dân số đối với khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế.

Theo đó, dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng chỉ được nghiên cứu thực hiện tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Không yêu cầu xác định dân số đối với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng...

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở chung cư, chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác theo quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được duyệt cũng như trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.