Trường ĐH Y Dược TP.HCM đưa ra dự kiến mức thu học phí đối với ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa lần lượt là 77 và 74,8 triệu đồng. Đây cũng là hai ngành có mức thu học phí cao nhất của trường này.

Tại Trường ĐH Phenikaa, mức học phí đối với ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt lên tới 150 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, với sinh viên nhập học năm nay, mức học phí này sẽ được giảm còn 75 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Đại Nam cũng đưa ra mức học phí với ngành Y Đa khoa 96 triệu đồng/năm học.

Tại một số trường, những ngành có mức học phí cao trên 50 triệu/năm học đều thuộc chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao.

Có thể kể tới như Trường ĐH Luật Hà Nội, đối với sinh viên chương trình chất lượng cao, mức thu của trường này trong năm học 2023 – 2024 gần 6 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng gần 60 triệu đồng/năm học. Lộ trình tăng học phí năm 2024 – 2025 là gần 7,2 triệu đồng/tháng, năm học 2025 – 2026 là hơn 8,5 triệu đồng/tháng.

Hay tại Trường ĐH Ngoại thương, các ngành học của trường đều có mức học phí tăng so với những năm trước, trong đó học phí chương trình tiên tiến tăng 10 triệu đồng so với mức hiện tại, dự kiến là 70 triệu đồng/năm học.

Mức thu học phí của các trường trong năm 2023 dự kiến như sau:

Tên trường

Mức học phí dự kiến

Học viện Tài chính

Chương trình chuẩn: 22 - 24 triệu đồng/ năm học

Chương trình chất lượng cao: 48 - 50 triệu đồng/ năm học

Diện tuyển sinh theo đặt hàng: 42 – 44 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Điện lực

Khối Kinh tế: 15,7 triêu đồng/ năm học

Khối Kỹ thuật: 17,5 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Mở Hà Nội

Học phí các ngành dao động từ 17,7 – 18,8 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Ngoại thương

Chương trình đại trà: 25 triệu đồng/ năm học

Chương trình chất lượng cao: 45 triệu đồng/ năm học

Chương trình tiên tiến: 70 triệu đồng/ năm học

Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 45 triệu đồng/ năm học

Chương trình quản trị khách sạn, marketing số, kinh doanh số, truyền thông marketing tích hợp: 60 triệu đồng/ năm học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hệ đại: 506.900 đồng/ tín chỉ

Hệ chất lượng cao: 1.470.010 đồng/ tín chỉ

Trường ĐH Thương mại

Chương trình đào tạo chuẩn: 23 - 25 triệu đồng/năm học Chương trình chất lượng cao, chương trình tích hợp: 35,25 – 40 triệu đồng/ năm học

Chương trình định hướng nghề nghiệp: 25 triệu đồng/năm

Học viện Ngân hàng

Chương trình đào tạo đại trà: Theo Nghị định 81 của Chính phủ

Chương trình chất lượng cao: 32,5 triệu đồng/năm học

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương trình chuẩn: 16 – 22 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Luật Hà Nội

Chương trình đại trà: gần 24 triệu đồng/ năm học

Chương trình chất lượng cao: gần 60 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Hà Nội

Nhóm dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ: 650.000 - 1.390.000 đồng/ tín chỉ

Nhóm ngành Ngôn ngữ: 650.000 - 1.060.000 đồng/ tín chỉ

Trường ĐH Đại Nam

Ngành Y Đa khoa 96 triệu đồng/ năm học

Chương trình Quản trị Kinh doanh hệ quốc tế: 60 triệu đồng/ năm học

Các ngành còn lại: 33 – 43,5 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Thăng Long

Ngành Truyền thông đa phương tiện: 39 triệu đồng/ năm học

 

Ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành, Quản trị khách sạn: 31,5 triệu đồng/ năm học

Các ngành còn lại: 27 – 30 triệu đồng/năm học

Trường ĐH Phenikaa

Ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt: 75 triệu đồng/ năm học

Ngành Kỹ thuật phần mềm, ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng: 42 triệu đồng/ năm học

Các ngành còn lại: 24 – 32 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương trình chuẩn: 940.000 đồng/ tín chỉ

Các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí gấp 1,4 lần so với các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Chương trình chuẩn: hơn 7 triệu đồng/ học kỳ

Chương trình chất lượng cao: gần 18 triệu đồng/ học kỳ

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Ngành Dược học: 18 - 20 triệu đồng/ học kỳ

Các ngành còn lại: 16 – 18 triệu đồng/ học kỳ

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Chương trình chuẩn, chương trình tài năng: 15 triệu đồng/ học kỳ

Chương trình tiên tiến: 40 triệu đồng/ học kỳ

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Chương trình đào tạo chuẩn: 25,9 triệu đồng/ năm học

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 50,9 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Y Dược TP.HCM

Ngành Răng – Hàm – Mặt: 77 triệu đồng/ năm học

Ngành Y khoa: 74,8 triệu đồng/ năm học

Ngành Dược học: 55 triệu đồng/ năm học

Các ngành còn lại: 41,8 – 45 triệu đồng/ năm học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến: 53 triệu đồng/ năm học

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học chương trình chất lượng cao: 50,8 triệu đồng/ năm học

Ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học, Hóa học chương trình chất lượng cao: 46 triệu đồng/ năm học

Các ngành còn lại: 24,9 – 40 triệu đồng