Năm 2023, Trường ĐH Dược Hà Nội tổ chức xét tuyển sinh theo 4 phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng của Bộ GD-ĐT và nhà trường 

Phương thức 2:

- Phương thức 2A: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT

Điều kiện là thí sinh đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8.

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế SAT hoặc ACT còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ và đạt tối thiểu một trong các mức điểm dưới đây:

  Cách tính điểm xét tuyển (thang điểm 100):

         ĐXT = Điểm SAT*90/1600 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

         ĐXT = Điểm ACT*90/36 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

        (Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT).

- Phương thức 2B: Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Điều kiện là thí sinh phải đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8.

Cách tính điểm xét tuyển (thang điểm 30):

         ĐXT = Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3 + ĐƯT (nếu có) + ĐKK (nếu có)

        (Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT; ĐKK: Điểm khuyến khích).

Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2023

Nhà trường xét tuyển các thí sinh có tổng điểm bài thi tư duy đạt từ 80/100 điểm trở lên; công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023.

Đối với ngành Dược học, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7 và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

Đối với ngành Hóa dược, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7.

Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nhà trường sẽ công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đối với ngành Dược học và Hóa dược: thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7.

Cụ thể chỉ tiêu các ngành/nhóm ngành theo từng phương thức xét tuyển như sau:

Về mức học phí, đối với hệ đại trà, từ năm học 2023-2024, ngành Dược học áp dụng mức thu 2.450.000 đồng/tháng (tức 24,5 triệu đồng/năm học).

Ngành Hóa dược áp dụng mức thu học phí là 1.850.000 đồng/tháng (tức 18,5 triệu đồng/năm học).

Ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa học áp dụng mức thu học phí là 1.350.000 đồng/tháng (tức 13,5 triệu đồng/năm học).

Đối với hệ chất lượng cao, học phí năm học 2023-2024 là 4.950.000 đồng/tháng (tức 49,5 triệu đồng/năm học).

>>> Mời quý phụ huynh và học sinh xem lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 chi tiết<<<