UBND tỉnh Khánh Hoà vừa thông báo đến các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn khẩn trương điều chỉnh loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở”. 

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị các chủ đầu tư dự án phối hợp, khẩn trương liên hệ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để thực hiện thủ tục điều chỉnh và loại bỏ hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” thể hiện tại các văn bản pháp lý của dự án. 

"Đất ở không hình thành đơn vị ở" thể hiện trong giấy chứng nhận được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hoà cấp vào năm 2018. (Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị chủ đầu tư các dự án thuộc trường hợp nói trên gửi phản hồi và đề xuất kiến nghị về UBND tỉnh trước ngày 10/3/2023. 

Sau thời hạn này, nếu chủ đầu tư dự án không chủ động thực hiện, không có văn bản phản hồi thì UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý đối với nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án theo quy định. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hoà giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn cũng như đôn đốc các chủ đầu tư điều chỉnh loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở”. 

Theo tìm hiểu, sở dĩ có loại hình đất này là bởi giai đoạn 2016 – 2018, trong quyết định giao đất cho các chủ đầu tư dự án căn hộ du lịch, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu triển khai và đưa dự án vào khai thác phải tuân thủ theo quy định quản lý khu vực đất ở tại đô thị, tức “đất ở không hình thành đơn vị ở”. Đây là thuật ngữ do địa phương tự đặt ra. 

Từ đó, hàng chục dự án căn hộ du lịch đã được giao đất theo hình thức nói trên. Từ năm 2019 đến nay, nhiều chủ đầu tư đã thực hiện thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất. Tuy vậy, hiện vẫn còn 17 dự án chưa điều chỉnh. 

Về loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Khánh Hoà, cuối tháng 11/2017, qua kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất tại một khu du lịch phía Bắc thuộc bán đảo Cam Ranh, Kiểm toán Nhà nước đã kết luận: 

"UBND tỉnh Khánh Hoà thực hiện giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang mục đích “đất ở không hình thành đơn vị ở” là chưa phù hợp với điều 10 của Luật Đất đai, chưa phù hợp với quy hoạch chung…".