Hiện tỉnh Lai Châu có 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghệ thuật múa Xòe, trò chơi kéo co của dân tộc Thái, lễ tủ cải của đồng bào dân tộc Dao, lễ hội gầu tào của người Mông và nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lự. Bên cạnh đó, di sản hát Then của dân tộc Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc đã và đang đóng góp lớn cho các hoạt động quảng bá, phục vụ du lịch. Cụ thể như: Lễ cúng thánh thạch của người Hà Nhì; lễ mừng cơm mới của người Si La; lễ hội hạn khuống và lễ hội nàng han của đồng bào Thái; lễ hội Xên Mường; Tết của người Hà Nhì; Nghề thủ công đan lát, chạm, mộc, rèn, dệt và các trò chơi dân gian kéo co, tung còn, ném pao, đu lăng…

Du khách trải nghiệm công việc quay sợi của đồng bào dân tộc Lự, Lai Châu.

Xác định việc quản lý, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai hiệu quả công tác bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn theo từng giai đoạn. 

Trong đó, tỉnh đã tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể các dân tộc và khóa tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho chính những người dân địa phương; phục dựng, bảo tồn 16 lễ hội tiêu biểu và duy trì thường niên 40 lễ hội hàng năm…

Song song với hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống, tỉnh Lai Châu  tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch cộng đồng. 

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ bảo tồn kiến trúc nhà ở và công trình phụ trợ các hộ dân làm homestay đạt tiêu chuẩn đón khách; duy trì thường niên lễ hội nhảy lửa và lễ tủ cải; xây dựng vườn thuốc nam, điểm tắm thuốc nam, tạo thương hiệu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe từ tri thức dân gian về y dược học... 

Đồng thời, tỉnh cũng phát huy tiềm năng các bản du lịch cộng đồng như: bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường gắn với du lịch mạo hiểm; bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp; bản San Thàng, xã San Thàng, TP Lai Châu gắn với chợ phiên và chợ đêm San Thàng.

Hồ Nhụy, Thanh Hùng, Kiều Oanh, Văn Lợi, Hà Sơn