Lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thêm những ‘thanh bảo kiếm sắc bén’

Một trong các nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII là Đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

LTS: Từ thực tế gần 10 năm sau khi cơ cấu lại tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác này đã đạt rất nhiều kết quả, khẳng định sự quyết liệt của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần công khai, minh bạch, nghiêm minh. Những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương rõ đến đâu xử đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất cứ sự can thiệp nào, qua đó củng cố lòng tin của đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động

Qua thực tế gần 10 năm sau khi cơ cấu lại tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm hay, có giá trị phổ biến.

Mặc dù tình trạng tham nhũng, tiêu cực về cơ bản được đẩy lùi nhưng thời gian gần đây một số vụ việc về tham nhũng, tiêu cực có chiều hướng phức tạp, liên kết, liên minh và hoạt động rất tinh vi. 

Trong 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra cách đây gần 30 năm (về chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tụt hậu về kinh tế, nạn tham nhũng và “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch) đến nay vẫn còn thường trực. Trong đó nguy cơ về tham nhũng, tiêu cực luôn chực chờ để trỗi dậy trở thành Quốc nạn nếu không có biện pháp đấu tranh và ngăn ngừa quyết liệt.

Hội nghị Trung ương 5. Ảnh: Nhật Bắc 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đặt câu hỏi “vì sao chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, xử lý nghiêm nhiều hành vi, vi phạm mạnh như thế, nhưng tham nhũng tiêu cực vẫn cứ trơ”. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã gây ra nhiều nhức nhối, là u nhọt trong xã hội, lan rộng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và không ít các địa phương.

Việc cần kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là nhiệm vụ thiết thực để hòa vào “bản giao hưởng” chung dưới sự chỉ đạo của vị “nhạc trưởng” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo tinh thần “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, muốn thực hiện thành công các mục tiêu chính trị, việc đầu tiên là phải thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng. Do đó, trên một khía cạnh nào đó chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trước hết cần được thống nhất về các mặt như đã nêu trên. Bởi mô hình có sẵn, nhân sự kiêm nhiệm, kinh nghiệm đã có nhiều bài học hay từ Trung ương… Vì vậy, sự thành công về mô hình này có tính khả thi cao khi đi vào hoạt động.

Trước năm 2013 mô hình Ban Chỉ đạo Trung ương phòng Chống tham nhũng đứng đầu Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đã có một số kết quả. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này vẫn chưa được như kỳ vọng và mong đợi của người dân. Và thực tế minh chứng rằng, khi người đứng đầu Đảng nhận lãnh vai trò Trưởng ban thì công tác này đã có nhiều chuyển biến, đạt được những thành công to lớn.

“Thanh bảo kiếm sắc bén” từ Trung ương

Có thể khẳng định đây là nghệ thuật và khoa học về việc cầm quyền của Đảng. Đảng thực hiện việc cầm quyền bằng dẫn dắt, lãnh đạo, chỉ đạo một cách rõ rệt, tác động sâu sắc (giữ, kiểm soát, nhốt) đến quyền lực nhà nước.

Triển khai một cách khoa học mô hình này ở địa phương thì trước hết Trưởng ban phải là Bí thư Tỉnh ủy đồng thời tham khảo cách thức tham gia vào Thường vụ Đảng ủy Công An tỉnh như Trung ương đang làm. Ban Nội chính và Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh là cánh tay đắc lực của Ban – thực sự là “thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ dẫn.

Thực hiện việc cầm quyền một cách thống nhất, toàn diện và kiểm soát các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát ở tỉnh... là yếu tố quan trọng để đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả. Đó là một số gợi mở tương đối rõ mà Trung ương đã làm để các cấp ủy có thể áp dụng cho phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương mình. Thực hiện tốt đề án này cũng đề cao được trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Bắc

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng không thể thiếu vai trò quan trọng của nhân dân. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta đang phát động phòng ngừa, đấu tranh thì vai trò của nhân dân lại càng được thể hiện rõ rệt. Sự giám sát, sự ủng hộ và giúp sức của nhân dân giúp Đảng thực hiện thuận lợi công tác này.

Chắc chắn với sự thống nhất cao về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, cùng với sự “thiết kế” vừa khoa học về mặt tổ chức, bộ máy và có chỉ đạo của Trung ương thì công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ thành công.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ chung của các cấp ủy đảng, đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là công việc rất quan trọng, có liên quan tới sự phát triển và tồn vong của chế độ. Đây không phải là công việc riêng của Trung ương mà cần có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp chung.

Do đó, Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII lần này thảo luận, xem xét và thông qua Đề án thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng cũng như phù hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân Việt Nam.

Kỳ tới: Củng cố niềm tin của nhân dân, ‘trên nóng, dưới cũng phải nóng’ 

TS Cù Văn Trung

Lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trên dưới đồng lòng phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trên dưới đồng lòng phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Một trong các nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5 lần này là Đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Kiểm soát quyền lực đã khắc phục tình trạng 'cua cậy càng, cá cậy vây’

Kiểm soát quyền lực đã khắc phục tình trạng 'cua cậy càng, cá cậy vây’

Cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử theo chỉ đạo của Tổng Bí thư đã khắc phục tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”.
Khởi tố 8 cán bộ diện trung ương quản lý

Khởi tố 8 cán bộ diện trung ương quản lý

Theo Phó Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý: 1 thứ trưởng; 1 nguyên thứ trưởng; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; 5 sỹ quan cấp tướng.

tin nổi bật

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên liên quan đến 5 vụ án

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến 5 vụ án.

Tuyến đường hơn 500 tỷ từng khiến nhiều sĩ quan dính kỷ luật giờ ra sao?

Sau 11 năm thi công dang dở, tỉnh TT-Huế vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, rà soát hiện trạng để sớm tái khởi động thi công, hoàn thiện dự án đường quốc phòng nối huyện Nam Đông và A Lưới.

Thanh tra Quảng Trị chỉ ra bất thường trong việc mua kit test Việt Á

Kết luận của thanh tra về việc mua kit test, vật tư y tế tại tỉnh Quảng Trị đã cho thấy một số điểm bất thường.

6 tháng điều tra vụ Việt Á và 2 ngày trả giá của 2 cựu Ủy viên Trung ương

Vụ án kit test Việt Á dần đi đến hồi kết, những nhân vật “đầu - cuối” đã dần lộ diện. Những cá nhân can thiệp, hỗ trợ và giúp sức cho Việt Á nâng giá kit test đã sa lưới pháp luật, trong đó có các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh.

Trước khi rời ghế Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Thanh Long nói gì về vụ Việt Á?

Trong thời gian làm Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Thanh Long đã có nhiều phát ngôn đáng chú ý liên quan đến công tác phòng, chống dịch, vụ Việt Á và các sai phạm trong ngành y tế.

Gần 2 năm ngồi ghế Chủ tịch UBND TP Hà Nội của ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh vừa bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trước đó ông nhậm chức trong bối cảnh nhân sự TP có biến động và đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Thủ đô.

Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều ngày 7/6, HĐND TP Hà Nội khóa XVI họp kỳ thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Chu Ngọc Anh.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị khai trừ khỏi Đảng

Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị khai trừ khỏi Đảng

Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương khóa XIII bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Kit test Việt Á và phép thử với 2 vị bộ trưởng

Đó là đương kim Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng KH-CN, những người vừa bị Bộ Chính trị đề nghị Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghiên cứu xử lý hình sự hành vi làm giàu bất hợp pháp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nội dung kiến nghị tại đề án "Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”.

Công ty Việt Á là ai mà chi phối, có sức ảnh hưởng lớn như vậy?

ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) nêu câu hỏi, công ty Việt Á là ai mà chi phối, có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Liệu có bao nhiêu 'vụ Việt Á' đã và đang len lỏi vào các ngành khác.