Ngày 12/5, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị vừa đưa vào khai trương Trung tâm chỉ đạo, điều hành trực tuyến nhằm cập nhật, theo dõi các chỉ số, vấn đề liên quan đến giao thông đường bộ. 

Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết website nhằm cung cấp thông tin để người dân, doanh nghiệp có thêm kênh theo dõi, giám sát kết quả xử lý kiến nghị của cử tri về hoạt động giao thông đường bộ. 

Ông Cường nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật thường xuyên, công khai thông tin, chỉ số theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát.

Cục Đường bộ Việt Nam lập website công khai thông tin các dự án BOT, trạm thu phí không dừng (Ảnh: Hoàng Hà) 

Theo ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng KHCN,MT&HTQT Cục Đường bộ Việt Nam, việc lập trang web nhằm mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số tại Cục giai đoạn 2023-2025; bao gồm 2 phần: 

Phần 1, công khai thông tin, chỉ số về các lĩnh vực quản lý bảo trì, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thông tin vận tải và người lái, doanh thu và lưu lượng những dự án BOT, thu phí không dừng, thông tin nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên…

Phần 2, xử lý nghiệp vụ và bản đồ trực tuyến kết nối với hơn 20 ứng dụng phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành đường bộ để chia sẻ cung cấp số liệu; cung cấp các bản đồ trực tuyến về mạng lưới đường cao tốc, đường quốc lộ; các điểm nóng thiệt hại do lũ bão...