May 10

Cập nhập tin tức May 10

May 10 nỗ lực sản xuất, vững vàng trong đại dịch

Đại dịch Covid-19 khiến tất cả các ngành nghề đều gặp khó khăn, ngành dệt may cũng không phải ngoại lệ. Tổng Công ty May 10 cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều vì đại dịch. Tuy nhiên, May 10 vẫn nỗ lực sản xuất, vững vàng trong đại dịch.

Tổng công ty May 10 sẵn sàng mua nguyên phụ liệu trong nước

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10 chia sẻ, chúng tôi hứa sẵn sàng mua nguyên phụ liệu trong nước kể cả giá cao hơn, nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Đứt gãy cả cung và cầu, May 10 xoay xở vượt qua

Đại dịch Covid-19 khiến ngành dệt may đứt cả nguồn cung lẫn cầu. Trong bối cảnh khắc nghiệt đó, những doanh nghiệp may mặc đầu tầu như May 10 đã linh hoạt, năng động tìm lối đi để tồn tại và hồi phục.

Doanh nghiệp dệt may khó tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ

Nhiều doanh nghiệp dệt may- da giày sử dụng nhiều lao động vẫn chưa tiếp cận được gói an sinh 62.000 tỷ của Chính phủ.