Ngày 14/6, UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà đã ban hành thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận, dừng giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. 

Theo UBND huyện Cam Lâm, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện đã được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt lần lượt vào tháng 2/2022 và tháng 4/2023. 

Tuy nhiên, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nói trên chưa có sự thống nhất với quy hoạch tỉnh Khánh Hoà thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2023. 

Một khu dân cư tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. (Ảnh: C.T.V)

Nguyên nhân bởi thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất chưa có định hướng huyện Cam Lâm thành “đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế” theo định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

UBND huyện Cam Lâm cho rằng, theo quy định, sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, nếu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh cho phù hợp. 

Trên cơ sở đó, UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng tiếp nhận và dừng giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

Việc dừng giải quyết thủ tục đất đai này được thực hiện cho đến khi đảm bảo sự đồng bộ với các bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt hoặc có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Cam Lâm dự kiến chuyển mục đích sử dụng 559,59ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chủ yếu tại xã Cam Hải Đông (213,51ha), xã Cam Thành Bắc (75,42ha), xã Cam Hải Tây (62,46ha), xã Cam Đức (47,3ha)…

Năm nay, UBND huyện Cam Lâm cũng sẽ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp với tổng diện tích 28,29ha. Trong đó, 21,69ha từ đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm; 6,6ha từ đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.