Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, Thương mại điện tử (TMĐT) là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt triển khai ứng dụng TMĐT, trong khi Nhà nước đóng vai trò quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo môi trường phá triển.

Mục tiêu của Kế hoạch này là đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam sẽ tham gia mua sắm trực tuyến. Giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam đạt trung bình 600 USD/người/năm. 

Khi đó, doanh số TMĐT B2C tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ USD, chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. 

{keywords}
Với Kế hoạch tổng thể vừa được thông qua, Chính phủ coi TMĐT là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Ảnh: Trọng Đạt

Về hạ tầng dịch vụ phụ trợ cho TMĐT, mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt qua TMĐT đạt 50%. Chi phí trung bình cho chuyển phát và hoàn tất đơn hàng chặng cuối chỉ chiếm 10% giá thành sản phẩm trong TMĐT. 

Kế hoạch đặt ra yêu cầu 70% các giao dịch mua hàng hóa trên website/ứng dụng TMĐT phải có hóa đơn điện tử. Việt Nam sẽ xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về TMĐT trong tương lai.

Về tương quan phát triển TMĐT giữa các vùng kinh tế, mục tiêu của Kế hoạch là các địa phương ngoài Hà Nội và TP.HCM chiếm 50% giá trị TMĐT B2C trên toàn quốc. Bên cạnh đó, 50% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên cả nước có thương nhân thực hiện hoạt động buôn bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến. 

Về ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp, Chính phủ đặt mục tiêu 80% website TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến. 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT. 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động TMĐT trên ứng dụng di động và 70% các đơn vị viễn thông, điện nước, truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng.  

{keywords}
Một trong những mục tiêu của Kế hoạch phát triển TMĐT là 55% dân số Việt Nam sẽ tham gia mua sắm trực tuyến. Ảnh: Trọng Đạt

Để làm được điều này, Chính phủ đã đề ra nhiều nhóm giải pháp nhằm biến mục tiêu trên trở thành sự thực. Trong đó có việc hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển TMĐT, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động TMĐT, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ tìm cách tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ TMĐT, đồng thời tiến hành các giải pháp để xây dựng thị trường và tạo lòng tin cho người tiêu dùng. 

Trong tương lai, TMĐT cũng sẽ được ứng dụng vào lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, mở rộng tiêu dùng nội địa và thúc đẩy phát triển TMĐT tại các địa phương.

 Trọng Đạt