Hoàn thành tích hợp dịch vụ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước 31/5

Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân là 1 trong 4 dịch vụ được Văn phòng Chính phủ công bố cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 30/12/2020.

Tại Nghị quyết 01 ngày 1/1/2021 về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, một trong những chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được Chính phủ xác định cần đạt được là 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thêm 20% so với năm 2020.

Tiếp đó, trong Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 406 phê duyệt ngày 22/3, thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai là 1 trong 44 dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Cụ thể, với dịch vụ này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ TN&MT, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống để tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuế, lệ phí trước bạ về đất đai; đồng thời hướng dẫn các cơ quan thuế triển khai. Bộ TN&MT hướng dẫn việc chia sẻ  thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế để thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và TN&MT tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai giữa hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tổ chức triển khai tại địa phương.

Theo kế hoạch, việc mở rộng toàn quốc dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân theo phương thức cung cấp trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phải được hoàn thành trong tháng 6/2021; và triển khai đối với doanh nghiệp trong quý III/2021.

Người dân cả nước được thanh toán online thuế, lệ phí trước bạ nhà đất từ tháng 6
Cổng Dịch vụ công Quốc gia hiện đã tích hợp, cung cấp trên 2.800 dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, để triển khai thực hiện Nghị quyết 01 ngày 1/1/2021 và Quyết định 406 ngày 22/3/2021, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại các tỉnh Bình Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tây Ninh, cơ quan này đã phối hợp với 2 bộ: Tài chính, TN&MT hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ cũng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào tài liệu hướng dẫn nêu trên phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT để tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc này cần hoàn thành trước ngày 30/5/2021 để bắt đầu cung cấp dịch vụ trực tuyến ngay trong tháng 6/2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiết kiệm ít nhất 1 ngày công với 4 lần đi lại cho người dân

Theo Văn phòng Chính phủ, với việc dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân chỉ cần ngồi tại nhà là có thể thực hiện được tất cả các bước để nộp thuế, lệ phí trước bạ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, gồm: nhận thông báo thuế, nộp thuế, nộp lại chứng từ cho cơ quan đất đai tiếp tục thẩm định, cấp sổ đỏ.

Cụ thể, sau khi có thông báo thuế của cơ quan nhà nước, người dân sẽ nhận được email hoặc tin nhắn từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống một cửa điện tử để thực hiện thanh toán trực tuyến. Sau khi thanh toán trực tuyến, chứng từ có ký số của ngân hàng hoặc trung gian thanh toán sẽ được chuyển đến hệ thống một cửa điện tử, làm cơ sở để cán bộ một cửa  và cán bộ đất đai tiếp tục thẩm định, cấp sổ đỏ cho người dân.

Việc thực hiện trực tuyến dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được ước tính sẽ giúp tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công với 4 lần đi lại. Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, với trung bình mỗi năm có hơn 4 triệu trường hợp thực hiện, nếu chỉ 50% trong số này thực hiện thanh toán trực tuyến, cũng đã giúp tiết kiệm được ít nhất 682 tỷ đồng/năm. 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được đưa vào hoạt động tại địa chỉ dichvucong.gov.vn từ ngày 9/12/2019, là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Tính từ ngày khai trương cho ngày 22/3/2021, đã tích hợp, cung cấp 2.804 dịch vụ công trực tuyến; có trên 122 triệu lượt truy cập, trên 491.000 tài khoản đăng ký; hơn 44,7 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 995.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 55.000 cuộc gọi và hơn 10,7 nghìn phản ánh, kiến nghị; trên 22.000 giao dịch thanh toán thành công trên Cổng với tổng số tiền trên 29 tỉ đồng.

Vân Anh

Thủ tướng yêu cầu các bộ, tỉnh tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ dịch vụ công mức 3, 4

Thủ tướng yêu cầu các bộ, tỉnh tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ dịch vụ công mức 3, 4

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 3, 4 và tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.