Bộ Tài chính cho biết, đã nhận được công văn ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị tháo gỡ khó khăn cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro).

xăng dầu.jpg
Xăng dầu Nam Sông Hậu nợ thuế lớn. Ảnh: NSH Petro.

Dẫn căn cứ ở khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và khoản 2 Điều 66 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, Bộ Tài chính cho biết, NSH Petro đang bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Để được nộp dần thuế nợ, công ty phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Thông tư số 80/2021/TT-BTC (trong đó, phải có thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng) gửi đến Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được xem xét xử lý nộp dần tiền thuế nợ theo đúng thẩm quyền quy định.

“Trường hợp công ty không hoàn thiện được hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với công ty theo đúng quy định của pháp luật", Bộ Tài chính cho hay.

Theo dữ liệu quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Hậu Giang, năm 2023 NSH Petro đã nộp thuế hơn 595 tỷ đồng. Số liệu nợ thuế tính đến ngày 7/1/2024 của NSH Petro tổng cộng là gần 1.135 tỷ đồng, bao gồm: tiền chậm nộp (tính đến ngày 31/12/2022) hơn 286 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường hơn 573 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng hơn 148 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 101 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 15 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân hơn 10 tỷ đồng.

“Do có những nguyên nhân bất khả kháng, công ty chúng tôi đã làm việc và được UBND tỉnh Hậu Giang đồng ý cho “nộp dần tiền nợ thuế”, theo đúng tinh thần tại công văn của Tổng cục Thuế. Hiện, công ty chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp khả thi để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30/6/2024”, NSH Petro cam kết.