Chiều 13/3, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Diễn đàn nhằm hưởng ứng và lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chia sẻ, thanh niên là rường cột của nước nhà, là người chủ, lãnh đạo tương lai của đất nước, là người anh, người chị dẫn dắt cho thế hệ trẻ, thiếu niên nhi đồng.

Đảng, dân tộc gửi gắm niềm tin cho thế hệ trẻ, nhất là tuổi trẻ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Ông Thể cho biết, Đoàn khối các cơ quan Trung ương chỉ có hơn 82.000 đoàn viên, thanh niên nhưng đây là lực lượng nóng cốt, tiêu biểu.

Bởi 82.000 đoàn viên, thanh niên trực thuộc 61 đơn vị Đảng bộ khối đó là các cơ quan đầu não như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các bộ ngành, các ban Đảng Trung ương; các viện nghiên cứu, cơ quan tư pháp, lập pháp Trung ương.

Ông Thể nhận định, trong số 82.000 đoàn viên, thanh niên sau này có thể sẽ giữ những vị trí quan trọng, then chốt của bộ máy Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Thể phát biểu tại diễn đàn Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chiều nay.

Nói về cuốn sách của Tổng Bí thư, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cho biết, phần thứ nhất cuốn sách dành khoảng 200 trang nói về kết quả của 10 năm thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là dấu mốc kể từ khi Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) do Tổng Bí thư làm trưởng ban. 10 năm qua BCĐ đã để lại kết quả rất to lớn, đó là ngăn chặn kịp thời "giặc nội xâm".

"Trước đây chúng ta chống giặc ngoại xâm, những thế lực bên ngoài, để bảo vệ Tổ quốc, biên giới nhưng giai đoạn hiện nay khi đất nước hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, quá trình phát triển kinh tế thị trường đã tác động vào ý thức của cán bộ, đảng viên dẫn đến một bộ phận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong đó có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, làm xói mòn lòng tin của nhân dân", ông Thể nói.

Hơn 10 năm trước Đảng ta đã nhận định tham nhũng, tiêu cực là một trong 4 nguy cơ có thể dẫn tới sự tồn vong của chế độ, của Đảng và của dân tộc. 

Ông Thể nêu: "Thành tựu 10 năm vừa qua là dấu mốc lịch sử, chúng ta không chống giặc ngoại xâm nhưng chiến thắng giặc nội xâm. 10 năm qua rất nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm đã được đưa ra ánh sáng, rất nhiều vị trí được củng cố kiện toàn để bộ máy trong sạch, vững mạnh".

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa giáo dục lớn, nhất là đối với thế hệ thanh niên.

"Qua cuốn sách của Tổng Bí thư, qua kết quả phòng chống tham nhũng thì nhất quyết chúng ta không chọn con đường vi phạm, chúng ta phải thực hiện sống và làm việc theo pháp luật. Cái gì rõ, cái gì đúng chúng ta làm, cái gì không đúng phải cương quyết đấu tranh, từ chối để chúng ta không lặp lại sai phạm...", ông Thể nhắn nhủ với thanh niên.

Ông Nguyễn Văn Thể bày tỏ hy vọng từng cán bộ đoàn viên, thanh niên sau khi tiếp nhận thông tin từ diễn đàn, từ cuốn sách của Tổng Bí thư thì sẽ có những bài học kinh nghiệm "để xứng đáng là cánh tay phải, đội hậu bị của Đảng, xứng đáng là những lãnh đạo tương lai của đất nước".

"Chúng ta dứt khoát không đồng lõa với các sai phạm, để xây dựng một thế hệ thanh niên trong sạch vững mạnh, có tri thức, có đạo đức, có lý tưởng", Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.