Phát biểu kết luận Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế vào chiều 22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính phủ thể hiện rất rõ quan điểm xử lý nghiêm và quyết liệt những hành vi sai trái để minh bạch hóa thị trường tài chính.

“Con sâu làm rầu nồi canh”

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, những vụ việc xảy ra liên quan đến thị trường vốn trong thời gian gần đây có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu.

“Tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay và nhiều người đều đặt câu hỏi tại sao lại có vụ việc phát hành trái phiếu như Tân Hoàng Minh, tại sao lại có vụ việc thao túng chứng khoán của Chủ tịch công ty FLC, hay Công ty chứng khoán Trí Việt... Và sẽ có nhiều câu hỏi liên quan đến việc phát hành trái phiếu, đến thị trường chứng khoán...”, Thủ tướng nói.

Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh, nếu chúng ta không làm quyết liệt, “con sâu làm rầu nồi canh” sẽ  ảnh hưởng đến việc huy động vốn trung và dài hạn, đến thị trường trái phiếu, cổ phiếu, chủ trương phát triển thị trường vốn, đến niềm tin nhà đầu tư trong và ngoài nước và ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhiều người đều đặt câu hỏi tại sao lại có vụ việc như Tân Hoàng Minh, FLC, Trí Việt?

Nhấn mạnh, trong thời gian qua Việt Nam đã tạo lập được niềm tin với nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Một điểm nữa Thủ tướng cũng nhấn mạnh là ổn định môi trường đầu tư, trong đó đặc biệt là sự nhất quán, ổn định chính sách để nhà đầu tư yên tâm.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng hành lang pháp lý, trình các cấp có thẩm quyền để bảo vệ nhà đầu tư tham gia thị trường, chứng khoán, đặc biệt là thị trường trái phiếu. Đồng thời có giải pháp để phát triển cân bằng thị trường vốn và thị trường tiền tệ là phát triển lành mạnh, bền vững thị trường chứng khoán để mở rộng quy mô huy động vốn trung và dài hạn.

Đối với thị trường trái phiếu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát lại cơ chế, chính sách, tập trung sơ kết, tổng kết để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hành lang pháp lý nhằm nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp góp phần lành mạnh, minh bạch hóa thị trường.

Thủ tướng cũng lưu ý, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định pháp luật qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện và phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh bền vững. Trong đó có việc ban hành các quy định pháp lý để thúc đẩy sự ra đời của công ty xếp hạng tín nhiệm, tạo lập thị trường trái phiếu chuyên biệt, nâng cao chuẩn mực việc công bố thông tin, chuẩn mực kế toán, niêm yết đối với các công ty phát hành.

Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định bất cập hiện hành đặc biệt liên quan đến quy định việc minh bạch thông tin doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể quản lý, tham gia thị trường.

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp chế tài để xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư. Từ đó, khôi phục niềm tin, đặc biệt xử lý nghiêm tình trạng thao túng, làm giá, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững cho thị trường.

Những sai sót không đại diện cho đa số và cũng đã bị xử lý

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng nghẽn lệnh và đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số; khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi để thu hút vốn đầu tư đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài.

Về thị trường tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát, củng cố hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xử lý tình trạng tồn tại bất cập thời gian qua, nhất là liên quan đến vấn để sở hữu chéo,… tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, ứng dụng công nghệ mới đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối với lĩnh vực thanh toán, góp phần củng cố kết nối liên thông giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ tạo hiệu quả cho sử dụng vốn của nền kinh tế và minh bạch hóa các dòng tiền trên thị trường để giám sát rủi ro.

Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường để ổn định mặt bằng lãi suất và tỷ giá, chỉ đạo tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để nỗ lực giảm lãi suất cho vay phù hợp, hiệu quả góp phần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế.

 Thủ tướng cũng lưu ý, cần có các công cụ quản lý, giám sát hiệu quả, chặt chẽ; có các công ty đánh giá tín nhiệm khoa học, khách quan, chính xác, vì sự phát triển chung.

Trong thời gian qua Việt Nam đã tạo lập được niềm tin với nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Nhật Bắc

Về xử lý sai phạm, Thủ tướng cho hay, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và tiền tệ với quyết tâm cao lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có hiệu quả.

“Không hình sự hóa các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra Thủ tướng cũng lưu ý, công tác truyền thông có lúc xảy ra khủng hoảng. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chị truyền thông chính xác, đầy đủ, kịp thời những thông tin liên quan đến thị trường vốn.

Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện, đề nghị và phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi đưa thông tin thiếu kiểm chứng, không chính xác, ảnh hưởng đến thị trường.

“Những sai sót không đại diện cho đa số và cũng đã bị xử lý”, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế” và luôn có chính sách hỗ trợ, khuyến khích những doanh nghiệp tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, làm ăn hiệu quả, chính đáng, minh bạch, làm giàu chính đáng cho mình, đóng góp cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thu Hằng

Thứ trưởng Công an: Nhiều vi phạm trong chứng khoán chưa đến mức phải hình sự

Thứ trưởng Công an: Nhiều vi phạm trong chứng khoán chưa đến mức phải hình sự

Tại Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế vào chiều 22/4, nhiều ý kiến đồng ý với thông điệp “không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế”.
Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán xuất hiện tình trạng làm giá tinh vi

Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán xuất hiện tình trạng làm giá tinh vi

Theo Bộ trưởng Tài chính, thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi. Nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao không gắn với tình hình hoạt động kinh doanh.
Thủ tướng: Những sai phạm về chứng khoán vừa qua là thiểu số, xử lý là cần thiết

Thủ tướng: Những sai phạm về chứng khoán vừa qua là thiểu số, xử lý là cần thiết

Thủ tướng lưu ý, cá biệt còn có tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng phải xử lý, những sai phạm này chỉ là thiểu số. Việc xử lý là cần thiết, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư chân chính.