Theo đó, thực hiện kế hoạch của Ban Dân tộc về thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số tỉnh năm 2022.

Tham dự hội nghị gồm 64 học viên là cán bộ, công chức các xã và trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên hướng dẫn, giới thiệu các nội dung về: Ứng dụng thương mại điện tử phục vụ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; tìm hiểu cơ bản về thương mại điện tử và áp dụng kinh doanh trên sàn kinh tế hợp tác; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và An toàn thông tin cơ bản...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các công việc và sử dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh sẽ đem lại nhiều tiện ích, thuận tiện trong giao dịch giữa chính quyền các cấp và với công dân. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp nhỏ, là xu hướng chung trong tiến trình hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước và giúp cho quá trình toàn cầu hoá trở nên hiện thực.

Thông qua hội nghị, các học viên nhận thức về vai trò công nghệ thông tin. Từ đó, nắm bắt cơ bản một số ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn người dân ở địa phương ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh trong thời gian tới.

Diệu Bình, Bạt Tuấn, Hà Sơn, Hồ Nhuỵ, Mai Hương