tiết kiệm năng lượng

Cập nhập tin tức tiết kiệm năng lượng

Nhiều chủ đầu tư không lấy làm mặn mà với các quy chuẩn xanh nên một vài dự án đang được triển khai mới chỉ ở hình thức thí điểm.

Đi ra ngoài mới nhận ra...

Giờ học trực quan đã giúp tôi nhận ra vì sao cần đóng vòi nước khi dùng xong, tắt đèn khi ra khỏi phòng... những bài học không dễ tiếp thu từ những bài giảng chay khô khan, bó hẹp trong bốn bức tường.