TOMECO

Cập nhập tin tức TOMECO

Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội vừa đón nhận thêm dự án mới- nhà máy sản xuất công nghiệp phụ trợ của Tomeco. Đây là tín hiệu tốt lành cho thấy sự hồi phục của doanh nghiêp ngành công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tomeco: Sáng tạo, cải tiến sản xuất để vượt qua đại dịch

Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn đó, Công ty CP cơ điện Tomeco đã nỗ lực để duy trì được sản xuất đều đặn.

 

Chỉ làm được đơn hàng nhỏ, càng khó “bắt tay” với FDI

Có bề dày hoạt động hàng chục năm nhưng nhiều công ty trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam vẫn không thể bán hàng trực tiếp cho các tập đoàn FDI mà phải bán cho các vệ tinh của họ.