Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ngoài ra còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng.

6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Ảnh: Nguyên Hải

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Quân ủy Trung ương xác định: Toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án luật về quân sự, quốc phòng...

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Triển khai công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ, chú trọng lực lượng dân quân thường trực, cơ động, dân quân biển.

Củng cố tổ chức, phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tính chiến đấu, sức thuyết phục trong công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án, dự án, mục tiêu về công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật, vũ khí trang bị, phương tiện cho các nhiệm vụ....

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và biểu dương những thành tích của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Để tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác, triển khai chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó phải phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận. Tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước; chủ động nghiên cứu, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, phòng thủ phối hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức Quân đội trong tình hình mới; thực hiện tốt các chức năng của Quân đội.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và các địa bàn trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ các phương án, lực lượng, phương tiện phòng, chống hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, các sự cố bất ngờ, cứu hộ, cứu nạn.

Triển khai chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, hội thi sát với thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn. Tiến hành hoạt động đối ngoại quốc phòng thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, của Quân đội trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương và các đơn vị trong toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tránh các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn tự soi, tự sửa, giữ mình và rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm; góp phần công sức, trí tuệ, làm cho Quân đội ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn, mãi mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc 'bốn không'

Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc 'bốn không'

Tại Đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là xây dựng và tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.
Quân đội tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn, không để xảy ra bị động, bất ngờ

Quân đội tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn, không để xảy ra bị động, bất ngờ

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hôm nay (7/12) tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.