Ban Đô thị HĐND TP.HCM cho biết, đơn vị này đang thực hiện cuộc khảo sát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn. 

Mục đích của cuộc khảo sát là để có cơ sở thống kê một cách đầy đủ, chính xác, nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận

Các tổ chức và cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất tại các dự án nhà ở thương mại (gồm dự án nhà ở riêng lẻ và dự án nhà chung cư) muốn phản ánh về tình trạng cấp giấy chứng nhận có thể gửi thông tin về cho Ban Đô thị HĐND TP.HCM tại đây

Đối với các chung cư thương mại có một phần nhà ở xã hội, tổ chức và cá nhân được khảo sát không cần thống kê tình trạng cấp giấy chứng nhận căn hộ nhà ở xã hội bởi loại hình nhà ở này sẽ được giám sát và khảo sát theo kế hoạch riêng. 

Theo Ban Đô thị HĐND TP.HCM, thời gian thực hiện cuộc khảo sát đến hết ngày 31/3/2023. 

Trong năm nay, Sở TN&MT TP.HCM dự kiến giải quyết giấy chứng nhận cho 23.000 trường hợp. (Ảnh: Anh Phương)

Về nội dung khảo sát, ngoài thông tin về dự án, chủ đầu tư, thời gian từ khi nhà ở đưa vào sử dụng đến nay mà chưa được cấp giấy chứng nhận, Ban Đô thị HĐND TP.HCM còn khảo sát về lý do nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận. 

Trong đó, có một số lý do xuất phát từ phía chủ đầu tư như: Chậm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận; vi phạm xây dựng; chưa hoàn thành các công trình tiện ích theo quy hoạch được duyệt; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính…

Như VietNamNet thông tin, Sở TN&MT TP.HCM mới đây đã có báo cáo về kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn trong tháng 2/2023. 

Cụ thể, đơn vị này đã cấp 1.101 giấy chứng nhận lần đầu. Trong đó, 1.099 trường hợp là cá nhân. Ngoài ra, Sở TN&MT TP.HCM đã giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai cho 46.948 trường hợp, chủ yếu là cá nhân. 

Trong tổng số 37.421 căn nhà đủ điều kiện được thống kê vào tháng 10/2021, đến nay Sở TN&MT đã cấp giấy chứng nhận cho 26.718 căn. Còn 4.377 căn đang chờ chủ đầu tư và người mua nhà hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Số còn lại dự kiến giải quyết trong năm 2023. 

Tính gộp hai tháng đầu năm 2023, số lượng giấy chứng nhận đã cấp là 34.989, đạt 93,5% kế hoạch. Ngoài lượng hồ sơ tồn đọng từ năm ngoái, trong năm 2023, Sở TN&MT TP.HCM dự kiến tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cho 23.000 trường hợp.