Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. 

Năm 2021, Sở TN&MT đã cấp 16.823 sổ hồng. 11 tháng của năm 2022, đơn vị này đã cấp được 21.218 sổ hồng. 

Theo Sở TN&MT, kết quả trên đã vượt chỉ tiêu 20.000 sổ hồng của năm nay. Tuy nhiên, đơn vị đang phấn đấu cấp thêm 3.000 sổ hồng so với chỉ tiêu đề ra. 

Với 23.000 sổ hồng dự kiến được cấp có giá trị hợp đồng chuyển nhượng 91.851 tỷ đồng, mang lại nguồn thu 4.618 tỷ đồng. Trong đó, 4.123 tỷ đồng từ thuế thu nhập cá nhân, 460 tỷ đồng từ tiền lệ phí trước bạ và 35 tỷ đồng là phí và lệ phí cấp sổ. 

Nguồn thu từ việc cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở tại TP.HCM trong năm nay dự kiến đạt 4.618 tỷ đồng. 

Từ nay đến hết năm 2022, Sở TN&MT sẽ phấn đấu cấp thêm 1.982 sổ hồng cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan. 

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, trong năm 2023, đơn vị sẽ đẩy nhanh giải quyết việc cấp sổ hồng cho 20.339 căn nhà đã có văn bản thẩm định đủ điều kiện từ năm nay. 

Trong quý 1/2023, Sở TN&MT sẽ đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng phần mềm VBDLIS (hệ thống thông tin đất đai) trong công tác giải quyết hồ sơ, làm cơ sở dữ liệu liên thông thuế điện tử tại 4 dự án nhà ở tại TP.Thủ Đức, Q.10, Q.Gò Vấp và huyện Nhà Bè. Từ đó sẽ áp dụng cho tất cả dự án còn lại trên địa bàn Thành phố. 

Để đẩy nhanh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của người mua nhà, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết, đơn vị cũng sẽ thực hiện liên thông thuế điện tử với tất các Chi cục Thuế quận, huyện và TP.Thủ Đức. 

Hiện nay mới chỉ thí điểm liên thông thuế điện tử với 4 chi cục thuế, gồm: Chi cục Thuế Q.10, Chi cục Thuế Q.Gò Vấp, Chi cục Thuế khu vực Q.7 – Nhà Bè và Chi cục Thuế TP.Thủ Đức. 

Với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở trên địa bàn, Sở TN&MT sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp tham mưu trình UBND TP.HCM tháo gỡ hoặc kiến nghị bộ, ngành liên quan giải quyết.