Sáng 8/12, HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã trả lời về các vấn đề cử tri quan tâm.

Nội dung được cử tri TP.HCM quan tâm là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở và việc xử lý các dự án chậm triển khai. 

Theo ông Thắng, năm 2022, Sở TN&MT đã phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát 401 dự án phát triển nhà ở và ban hành 97 văn bản thẩm định đủ điều kiện cấp sổ hồng. Hiện công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở có 3 vướng mắc chính.

TP.HCM đã huỷ bỏ 169 dự án chậm tiến độ. 

Thứ nhất, một số dự án nhà ở trong quá trình hoàn thành có phát sinh vướng mắc trong việc thế chấp sổ hồng toàn dự án. Về vấn đề này, Sở TN&MT đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan để tháo gỡ. 

Tiếp đó, có một số dự án nhà ở đã hoàn thành nhưng có vi phạm xây dựng. Sở TN&MT đã và đang cùng Sở Xây dựng, các quận – huyện xử lý. Nhóm vướng mắc thứ ba là các dự án nhà ở phải bổ sung nghĩa vụ tài chính. 

Theo Giám đốc Sở TN&MT, tính đến tháng 11/2022, Sở đã cấp được 24.218 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở trên địa bàn. Chỉ tiêu cấp sổ hồng trong năm 2022 cơ bản hoàn thành nhưng vẫn cần tập trung giải quyết trong năm tới. 

"Báo cáo cử tri, liên quan đến công tác cấp sổ hồng, có những vấn đề chúng ta phải từng bước tháo gỡ vì vướng mắc từ các quy định. Do vậy, Sở TN&MT phải phối hợp với các sở ngành, địa phương cùng xử lý", ông Thắng nêu khó khăn. 

Về xử lý các dự án chậm triển khai, ông Thắng cho biết, giai đoạn 2016 - 2022, HĐND Thành phố ban hành 13 nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với 1.532 dự án. 

Đến nay, đã có 451 dự án hoàn thành, 708 dự án đang thực hiện và 357 dự án chậm triển khai. Với các dự án chậm triển khai, Sở TN&MT đã tham mưu và cấp thẩm quyền quyết định huỷ bỏ 169 dự án, tiếp tục xem xét những dự án còn lại trong năm 2023. 

“Tất cả các dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất và triển khai các bước, trong quá trình thực hiện bị chậm tiến độ, kéo dài nhưng không có lý do chính đáng thì Thành phố cương quyết xử lý”, ông Thắng nói.