UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các cấp về kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố

Chỉ đạo trên diễn ra trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công quý I/2023 đạt kết quả thấp (đạt 4%), ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thành phố. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng…tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, có kế hoạch thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND TP về đầu tư công; xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Khẩn trương rà soát các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được giao vốn và kết quả giải ngân vốn để chỉ đạo thực hiện.

Triển khai các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng dự án tại địa phương, đơn vị; ghi nhận, đề xuất, kiến nghị chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc các dự án, công trình đã giao vốn nhưng không thể triển khai hoặc chậm thực hiện để kịp thời báo cảo Tô công tác của Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo. 

Chủ tịch TP.HCM cũng yêu cầu người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư… chịu trách nhiệm trước UBND TP trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án và khối lượng giải ngân vốn đầu tư công; gắn kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án vào kết quá đánh giá cán bộ, công chức trong từng quý và cả năm 2023. 

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, yêu cầu xử nghiêm các trường hợp làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân đầu tư công

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án, công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP.HCM cũng giao các sở, ngành, Ban Quản lý các dự án... rà soát, báo cáo một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ buổi kiểm tra, giám sát của Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy thời gian tới. 

Trước đó, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, có 25/61 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 0% trong quý I/2023. Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đã có chỉ đạo phê bình 25 đơn vị này.

Cũng mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công các thành viên Thường trực Thành ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng các tổ công tác trực tiếp, thường xuyên giám sát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án và việc giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án trọng điểm của TP. Việc giám sát nhằm chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc công tác giài ngân đầu tư công đạt mục tiêu đề ra trên 95% trong năm 2023.

Theo danh sách phân công, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm tổ trưởng tổ giám sát các dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án chống ngập 10.000 tỷ và dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.