vốn đầu tư công

Cập nhập tin tức vốn đầu tư công

Còn hơn 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ xong

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện còn 20/44 bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 25.291,1 tỷ đồng, chiếm 3,85% kế hoạch.

Đã phân bổ 631,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024

Tính đến ngày 29/2, các bộ, cơ quan và địa phương đã phân bổ, giao chi tiết 631,9 nghìn tỷ đồng đầu tư công, đạt 94,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn lại là 33,5 nghìn tỷ đồng.

Tăng tốc từ đầu xuân để đạt thành tựu lớn trong năm 2024

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 và chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Do vậy, cần tránh tình trạng nghỉ Tết kéo dài, ngay từ đầu xuân cần phải tăng tốc để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt 73.5% kế hoạch

Theo Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng qua ước đạt 73,5% tổng kế hoạch năm 2023.

33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

Đến nay còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao và 41 bộ, cơ quan trung ương cùng với 24 địa phương giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Quản lý hiệu quả vốn đầu tư công

Trong lúc khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp phục hồi và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Nhiều cơ quan, địa phương đề nghị hoàn trả hơn 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Bộ Tài chính cho biết một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có văn bản đề nghị cắt giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023.

TP.HCM ra văn bản khẩn liên quan tới đầu tư công

Chính quyền TP.HCM đưa 54 dự án ra khỏi danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn dự kiến tăng thêm giai đoạn 2021-2025, nhưng cũng bổ sung 41 dự án và giảm tổng mức đầu tư 50 dự án.

6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài chỉ đạt 27,2%

Bộ Tài chính cho biết tổng dự toán vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài là 11.858,314 tỷ đồng, ước tính số lượng đã giải ngân 6 tháng qua của các bộ, ngành chỉ đạt 27,2%.

Cả nước đã giải ngân được 110.633 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 15,65% kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết ước tính đến ngày 30/4, cả nước đã giải ngân được 110.633 tỷ đồng, đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

TP.HCM lấy kết quả giải ngân đầu tư công, tiến độ dự án để đánh giá cán bộ

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án, công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

HĐND TP.HCM thông qua nhiều dự án đầu tư công, cấp bách

16 tờ trình được HĐND TP.HCM thông qua là những dự án cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở lại trong bối cảnh kinh tế quý I/2023 chỉ đạt mức 0,7%.

Tốc độ 'rùa bò', cả trăm dự án tỷ lệ giải ngân bằng 0

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đến hết tháng 7/2022 mới đạt 26%, thống kê có tới 100 dự án tỷ lệ giải ngân bằng 0. Như vậy là quá chậm.

Mới giải ngân hơn 22% vốn đầu tư công năm 2022

Ước thanh toán vốn đầu tư công mới đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng giao tính tới hết tháng 5/2022, cao hơn 0,25% so với năm 2021 nhưng đó lại là năm ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong giai đoạn 2017-2021.

Nhận diện điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Trong hoạt động đầu tư công, đổi mới thể chế là khâu then chốt nhưng công tác chỉ đạo, điều hành lại là khâu quyết định. Nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thì nơi đó đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Cấp tiền tỷ không tiêu đồng nào, Chủ tịch TP.HCM ra văn bản nhắc nhở 49 đơn vị

75 đơn vị chủ đầu tư được giao kế hoạch giải ngân vốn thì có 60 đơn vị giải ngân chưa đạt đến 8% (mức bình quân). Trong 60 đơn vị này lại có 49 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công bằng 0.

Phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, động lực thúc đẩy kinh tế vượt qua khó khăn do dịch bệnh

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, bên cạnh tính dẫn dắt và tính lan tỏa của vốn đầu tư công đối với nền kinh tế, bản thân đầu tư công đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế.

Bộ Công Thương không muốn di dời trụ sở Bộ ra Tây Hồ Tây

Bộ Công Thương là 1 trong 5 bộ ngành thuộc khối kinh tế dự kiến di dời khỏi trung tâm nội thành nhưng Bộ này vừa có văn bản “không di dời” đến Tây Hồ Tây, trừ khi bắt buộc.