Toàn văn phát biểu của Bà Phạm Thị Thanh Trà

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ về quản trị công

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Tổ chức Hành chính miền Đông Thế giới (EROPA) diễn ra tại Hà Nội vào sáng 17/10/2023.

Bộ Nội vụ đẩy mạnh tham mưu, hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phát động và hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ tại hội nghị Thủ tướng đối thoại với thanh niên

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại Chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 vào ngày 22/3/2023.

Ngành Nội vụ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính trong quản lý, sử dụng tài sản công

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, liêm chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công gắn với đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” ở nước ta hiện nay.

Toàn văn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà giải trình về dự Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo, giải trình của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về một số nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Quốc hội ngày 14/6/2022.

Xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”

Phát biểu của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nội vụ nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ nước Cộng hòa Pháp, ngày 31/3.

Toàn văn bài tham luận của Thứ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại Đại hội XIII

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của bà  Phạm Thị Thanh Trà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tại Đại hội XIII của Đảng, sáng 28/1.