Cụ thể, theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, tổng số giảng viên làm việc toàn thời gian của cả nước tính đến 31/12/2021 là hơn 85.000 người. Trong đó, số giảng viên có chức danh Giáo sư chỉ là 757 người - đây là số lượng giáo sư đang giảng dạy, không tính những người đã về hưu hoặc không tham gia giảng dạy - chiếm tỷ lệ chỉ 0,89%. Đây cũng là thành phần ít nhất trong cơ cấu trình độ giảng viên.

Số giảng viên có trình độ thạc sĩ chiếm tỷ lệ đông đảo nhất với 60,35%.

Số giảng viên có chức danh Phó giáo sư cũng chỉ chiếm 6,21%. Số giảng viên có học vị tiến sĩ là 25,19% và có trình độ đại học là 7,36%

 Biểu đồ cơ cấu đội ngũ giảng viên toàn thời gian tính đến 31/12/2021. Nguồn: Bộ GD-ĐT 

Tổng kết năm học 2021-2022, Bộ GD-ĐT đánh giá nhìn chung, đội ngũ giảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, dù tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng lên nhưng số lượng giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư giảm đi so với mọi năm.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh thời gian tới vẫn rất cần chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Giảng viên thu nhập 300 triệu đồng/năm tăng mạnh

Giảng viên thu nhập 300 triệu đồng/năm tăng mạnh

Giảng viên thu nhập trên 300 triệu/năm ở trường tự chủ tăng 8 lần sau 3 năm, chiếm 5,97%. Trong khi đó, trên 31% có thu nhập hơn 200 triệu. Bộ GD-ĐT nhận định, chi lương, tiền công tăng nhanh đang gây áp lực tăng thu...