Chiều 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất 4 luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024 thay vì 1/1/2025.

Luật có hiệu lực sớm hơn sẽ khơi thông nguồn lực

Theo phân tích của Chính phủ, việc cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn sẽ khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của các địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Tương tự, nhiều chính sách trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cũng có thể thực hiện được ngay mà không cần hướng dẫn chi tiết.

Chẳng hạn như chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, dự án xây dựng nhà ở xã hội; đối tượng và điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội…

Chinhphu.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh. Ảnh: QH

Khi hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản thay đổi cũng cần thiết phải sửa đổi hiệu lực của Luật Các tổ chức tín dụng để bảo đảm áp dụng đồng bộ quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ khi nhận tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng.

Với các quy định chuyển tiếp tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tác động những vướng mắc có thể phát sinh.

Chính phủ cũng giao các cơ quan có phương án phù hợp thể chế hóa trong luật, nhằm đảm bảo không gây khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản; đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ về đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản.

Chính phủ cũng cam kết có đầy đủ cơ sở để các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng để triển khai thi hành khi các luật này có hiệu lực từ ngày 1/8.

Ủng hộ chủ trương để 4 luật sớm đi vào cuộc sống

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành các luật. Chính phủ đã rất nỗ lực, hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Ủy ban Kinh tế đã rất trách nhiệm, khách quan và toàn diện, thực hiện thẩm tra nhiều vấn đề cần phải thực hiện, đảm bảo tính khả thi của luật. Đồng thời, đã thể hiện quan điểm ủng hộ chủ trương để 4 luật sớm đi vào cuộc sống.

NguyenDucHai.jpg
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: QH

Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý, các bộ, ngành đã giải trình các điểm có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra theo tinh thần cầu thị và bổ sung các tài liệu cần thiết để tiếp tục phục vụ thẩm tra.

Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, Chính phủ cần khẩn trương, sớm ban hành việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn, đảm bảo chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành luật từ ngày 1/8/2024.

Cùng với đó là rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại các luật, giữa các luật và hệ thống pháp luật.

Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ nhận diện rõ đầy đủ rủi ro, thách thức, hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh thời gian hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của các luật để có giải pháp kiểm soát, khắc phục.

Chính phủ cần cam kết, chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội, nhân dân về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các luật như thuyết minh trong tờ trình của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không tạo khoảng trống pháp luật, pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm.

Ngoài ra, việc sửa đổi này cũng không được gây vướng mắc, ách tắc, khó khăn cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển, không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu tác động, môi trường đầu tư kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật gửi Quốc hội. Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ủy ban pháp luật và các cơ quan thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình 1 kỳ họp.

Tổng thư ký Quốc hội xây dựng báo cáo Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp, bố trí thời gian trình bày trước Quốc hội, thảo luận tổ, thảo luận hội trường, biểu quyết thông qua.

6 điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai 2024

6 điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, với 6 điểm mới, nổi bật được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.